Folder Solen 2012 - Børnebakkehus

bornebakkehus.dk

Folder Solen 2012 - Børnebakkehus

Velkommen

Kære forældre!

BørneBakkeHus

Svanninge Børnehus

Solen

Kirkegyden 33, 5642 Millinge

72534180 / 72 53 4562

Vi vil gerne byde rigtig hjerteligt velkommen til Solen i Svanninge Børnehus.

Solen er et selvstændigt hus for Svanninge Børnehus` yngste børn. Barnets første tid i

vuggestue og børnehave vil foregå hos os i Solen. De fleste børn starter i Solen

omkring det tidspunkt, hvor de fylder tre år og går her ca. 1. år inden de fortsætter

deres børnehavetid i Stjernen/Månen.

Naturgruppen ”Skovtroldene” er i øjeblikket en del af stjerne/måne gruppen, så alle

børn på skift kommer ud i naturen. Bussen kører så vidt muligt alle dage, med

undtagelse af fredag, hvor alle har hjemmedag.


En del af pladserne i Solen er forbeholdt vuggestuebørn, som deler lokale med de treårige

børnehavebørn og er med i dagligdagen på deres egne præmisser. Vi ser det

som en stor fordel, at vuggestuebørnene på denne måde, i trygge og omsorgsfulde

rammer, får mulighed for, at iagttage og lære af de lidt større børn. Samtidig med at

være hjemmegruppe for vores vuggestuebørn, er Solen også modtagegruppe for de

børn der kommer fra dagplejen.

Vi lægger vægt på at børnene hver i sær får mulighed for at vænne sig til hverdagen i

vuggestue og børnehave i deres eget tempo. Så i Solen er det ikke omfattende

projekter og temauger, som får første prioritet, men derimod de basale ting som ro,

omsorg, nærvær samt at lære hvordan man begår sig i en større børnegruppe. De

voksne skal have tid til at tage sig af det enkelte barn, og børnene skal have tid til at

lege og udvikle venskaber.

Når barnet starter i Solen, får det sin egen hylde i garderoben, en kasse samt en knage

til overtøjet. Disse bliver ud over barnets navn forsynet med et billede af barnet, så

han eller hun lettere selv, kan finde sit tøj og ting. I garderoben hænger der

”postbakker” med børnenes navne på. Her afleverer vi sedler, der skal med hjem. Så

husk at tømme postbakken, når I henter Jeres barn. I kan i stedet/som supplement til

postbakken tilmelde Jer BørneBakkeHus / Svanninge Børnehus´ nyhedsbreve, så I får

de fleste meddelelser direkte i Jeres egen indbakke derhjemme eller på arbejdet.

Det er vigtigt for os og børnene, at du prøver at holde orden og rydde op i barnets

garderobe. Vi vil bede dig rydde barnets plads og hylde hver fredag, så

rengøringspersonalet kan komme til at gøre rent.

Hverdagen i Solen

Mad til vuggestuebørn/børnehavebørn

Der er mulighed for at dit barn kan spise morgenmad i Solen frem til kl. 8. Vi

serverer morgenboller og havregryn med mælk hertil. Vi begrænser mængden af

sukker og i forlængelse heraf opfordrer vi til sunde madpakker, som kan sikre barnet

energi det meste af dagen. Slik og søde sager vil vi gerne have, at I ikke kommer i

madpakken. I løbet af formiddagen får vuggestuebørnene lidt formiddagsmad, og

børnehavebørnene kan tage lidt i deres madpakker, hvis de har lyst.

Kl. 11.00 spiser vi madpakker, vuggestuebørnene smører vi brød til. Børnene tilbydes

vand, vuggestuebørnene tilbydes mælk. Hen mod slutningen af måltidet plejer vi at

læse en bog for børnene. Børnehavebørn og vuggestuebørn er altid delt i hver sin

gruppe til middag, så vi kan læse det der passer til alderen. Om torsdagen

har vi ”maddag” for alle. Da laver vi mad til børnene, ofte sammen med dem. Det kan

enten være varmt eller koldt mad. D.v.s. I behøver ingen madpakke torsdag, kun til

formiddag og eftermiddag. Vuggestuebørnene betaler kr. 125,00 pr. måned for mad,

børnehavebørnene betaler kr. 75,00 pr. måned.

I kan overføre de månedlige madpenge via net-bank, da vi har oprettet en konto i Den


Danske Bank, kontonummeret er 4692 0010680530. Husk at skrive barnets navn på

betalingen, så I ikke får unødige opkrævninger. I er velkommen til at betale for flere

måneder ad gangen.

Efter vi har spist, går vi alle på legepladsen i et par timer. De børn som skal sove,

bliver puttet, når de andre går ud. Så vidt det er muligt, prøver vi at tilgodese, at disse

børn kommer lidt ud om formiddagen, så de også får frisk luft hver dag.

Kl. 14.00 spiser vi eftermiddagsmad. Vuggestuebørnene får eftermiddagsmad, og

børnehavebørnene skal selv have en eftermiddagsmadpakke med.

Om formiddagen foregår forskellige aktiviteter. Vi vægter udelivet højt og er glade

for vores store legeplads, hvor børnene kan udfolde sig. Om formiddagen har vi

aktiviteter hvor vi deler børnene op i mindre grupper, hvor nogle tager på tur , mens

andre nyder den ekstra plads i børnehaven. En gang i mellem tager vi på små

formiddagsture bl.a. til biblioteket, Gåsebjergsand, stranden, skoven m.v. Ligeledes

kommer børnene på små ture i lokalområdet. Når vi skal på tur, vil vi gerne have at

børnene medbringer madpakker med navn på.

I garderoben hænger en tavle , hvor vi skriver, når vi har planlagt en tur. Her kan I

læse hvornår børnene skal være i Solen. Derudover sender vi med jævne mellemrum

et nyhedsbrev fra Solen med hjem. Her skriver vi lidt om, hvad vi har lavet i tiden der


er gået, og lidt om hvad den kommende tid bringer.

Hver anden tirsdag får vi besøg af områdets dagplejere og deres børn. Vi samles for

at synge, og vi slutter af med frugt eller boller. Det er vores erfaring, at disse besøg

betyder meget for overgangen fra dagpleje til børnehave. En del af vores børn har

gået i dagpleje, inden de starter hos os, og dagplejebørnenes jævnlige besøg betyder,

at børnehaven ikke er helt ukendt, når de engang skal begynde i børnehave. Desuden

synes børnene, at det er hyggeligt, når deres tidligere dagplejer besøger os i

børnehaven.

Det er også om formiddagen, eller morgenen vi samles i større eller mindre grupper

hvor vi synger, læser historier, snakker om stort og småt, leger forskellige fælleslege

og laver kreative ting.

Dagplejen i området påbegynder en mappe, som kommer til at følge barnet gennem

hele forløbet i dagpleje – børnehave – SFO, vuggestue-børnene starter vi en mappe

til. Da mappen gerne må have et personligt præg, er I også velkommen til at sætte

billeder i mappen hjemmefra. Vi oplever at mapperne er meget populære blandt børn

og forældre og at de er med til, at skabe en rød tråd gennem de mange år, barnet

kommer til at tilbringe i vuggestue, børnehave og SFO.

Traditioner.

Om fredagen er der fredagskaffe, det foregår i køkkenet. Her kan I hygge Jer med

Jeres barn, og evt. lære de andre forældre bedre at kende. Som personale kan det være

svært at finde tid til at deltage i fredagshyggen, da vi også skal tage os af børnene,

men såfremt vi har tid, vil vi selvfølgelig gerne tage del i denne hyggestund.

I Solen har vi en række traditioner i løbet af året – mange af dem i fællesskab med

resten af institutionen. To gange årligt afholder vi fællesspisning. Her mødes vi en

aften, børn og voksne, hvor vi spiser sammen.

I december holder vi bedsteforældredag. Her inviterer vi børnenes bedsteforældre til

at komme på besøg i børnehaven. Vi starter på skolen, hvor vi overværer luciaoptog,

hvorefter vi går tilbage til Solen. Her hygger vi os med kage, kaffe og saftevand.

Børnene viser deres børnehave frem. Dette er som regel til stor glæde for alle parter

I foråret afholdes der forårskoncert i skolens gymnastiksal. Her optræder børnehaven

med sange og hjemmelavede kulisser, skolen er også med ved dette arrangement,

derfor har vi besluttet, at denne aften er vuggestuebørnene ikke med til at optræde, da

der er temmelig mange mennesker samlet.

Arbejdsdag.

I foråret afholder vi altid en arbejdsdag (som regel en fredag) hvor børn forældre og

personale hjælpes med, at forskønne legeplads og stuer. Vi slutter af med en hyggelig

fællesspisning.


Goddag og farvel.

For at sikre at personalet har helt styr på, hvilke børn, der er i

vuggestuen/børnehaven, er det vigtigt, at I kommer og siger, når Jeres barn er

kommet og ligeledes husker, at sige farvel når I går. Vi vil også gerne som personale

hilse pænt goddag og farvel til Jeres barn, det mener vi er vigtigt.

Fødselsdage.

Vi vil gerne være med til i Solen at fejre Jeres barns fødselsdag. Nogle forældre

vælger at medbringe noget spiseligt, som vi så hygger os med. Aftal med personalet

hvad, da det ikke er alt, der er tilladt at medbringe for sundhedsmyndighederne.

Forældresamtaler.

Når barnet har gået i Solen i tre måneder tilbyder vi en forældresamtale. Her snakker

vi med Jer om hvordan indkøringen er gået, og vi fortæller lidt om, hvordan vi

oplever barnet. Samtidig kan I som forældre få svar på evt. spørgsmål. I skal i øvrigt

bare spørge til daglig, hvis der er noget I har brug for at snakke med os om.

Praktiske oplysninger.

Børnene skal medbringe godt med skiftetøj, indesko, samt overtøj afhængig af

årstiden. Chek venligst jævnligt om der mangler noget.

I skoleferier slår vi ofte stuerne sammen, da der som regel ikke er så mange børn i

institutionen og personale på arbejde i disse perioder. For Sol-børnene betyder det, at

børnene får flere større børn at være sammen med og lære at kende, da Stjerne/Måne

og SFO-børn/personale er i Solen i hvert fald om morgenen. Forud for skoleferien får

I en seddel med hjem, hvor vi beder Jer krydse af, om Jeres barn kommer i ferien, og

hvilket tidsrum. Dette gør, at vi får overblik over hvor mange ansatte der skal på

arbejde, og hvilket tidsrum behovet er. Vi vil bede Jer gøre tilbagemeldingerne så

præcise som muligt.

Husk at skrive navn i barnets tøj, fodtøj, madkasse, sut, bamser og lign. Det gør det

meget lettere at holde styr på børnenes ting og der er større chancer for, at I får det

hele med hjem. Personalet påtager sig ikke ansvar for bortkommet tøj, sko, autostole,

legetøj eller andet medbragt i institutionen.

Specielt for børnehavebørn

Børnene skal medbringe madpakke og evt. frugt. Hvis barnet sover til middag, er det

ikke nødvendigt at medbringe sengetøj. Husk sovedyr og evt. sut.


Specielt for vuggestuebørnene.

Hvis barnet skal sove i barnevogn, skal denne medbringes hjemmefra. Det er

forældrenes ansvar, at vedligeholde og rengøre barnevogn, madras og sengelinned,

samt sikre at barnevogn/sele er i forsvarlig stand.

Vi mener det er vigtigt for barnets velbefindende og udvikling, at det får dækket sit

søvnbehov, derfor vækker vi ikke sovende børn, men lader dem vågne selv. Husk at

medbringe det barnet behøver i forbindelse med sovetiden. Husk også at medbringe

bleer, så længe barnet bruger disse.

Vi laver som tidligere omtalt mad til vuggestuebørnene hver dag. I skal derfor ikke

medbringe madpakker. Fortæl personalet hvad og hvornår dit barn almindeligvis

spiser, så vi har mulighed for at tilpasse vores rytme efter dit barn, så vidt det er

muligt.

Personalet.

Udover det faste personale i Solen vil der være en studerende fra pædagogseminariet

i praktik. Dog har vi her i foråret 2012 ingen studerende, da vi ikke har fået tildelt en

fra seminariet.

Arbejdet med de studerende gør, at vi hele tiden har fokus på vores praksis og træner

os i at forklare den og begrunde hvorfor vi gør som vi gør. Derudover er der

lejlighedsvis ansatte i jobtræning eller virksomhedspraktik, som ofte medbringer

andre kompetencer og viden, som kan bruges i det daglige. Dit barn vil også møde

andre ansatte fra institutionen, specielt på legepladsen, hvor vi omgås og ser efter

børnene på tværs af grupperne. Under musicals, tur og udflugter eller andre

fællesaktiviteter vil barnet også møde disse voksne.

Vi håber, at I bliver rigtig glade for Solen og Svanninge Børnehus, og vi glæder os til

mange gode timer sammen med Jeres barn.

Venlig hilsen

Personalet i Solen

Rikke, Tina, Lone og Susanne

Tlf. til Solen: 72 53 45 62

Email:sugre@faaborgmidtfyn.dk

Hjemmeside: www.regnbuen-svanninge.dk

Åbningstider i Svanninge Børnehus

Mandag til onsdag 6.30 – 16.55


Torsdag 6.30 – 17.00

Fredag 6.30 – 15.00

I år, sommer 2012, har Faaborg Midtfyn kommune valgt at holde ferielukket i ugerne

28 – 29 – 30

BørneBakkeHus, Svanninge Børnehus er blevet valgt til at holde åbent, for de børn ,

hvis forældre skal på arbejde og ikke har mulighed for anden pasning. I alt er 7

instutioner fra Faaborg området blevet tilknyttet BørneBakkeHus, Svanninge

Børnehus i denne periode.

More magazines by this user
Similar magazines