Materiale til elevstillinger 2013 - Haderslev Kommune

haderslev.dk

Materiale til elevstillinger 2013 - Haderslev Kommune

Vil du have

en uddannelse hos

Sønderjyllands

bedste praktiksted?


At være kontorelev i en kommune vil i de kommende år blive en fantastisk spændende,

udfordrende og lærerig oplevelse.

Der er rigtig mange opgaver, der skal løses, og få arbejdspladser har så mange forskellige

ydelser og opgaver, som en kommune: sundhedspleje, daginstitutioner, skoler, ældrepleje,

ejendomsadministration, økonomi og regnskab, svømme- og idrætshaller, biblioteker

og meget meget mere.

Hos Haderslev Kommune får du

• mulighed for personlig og faglig udvikling

• et godt elevsammenhold i en aktiv elevgruppe

• et godt arbejdsmiljø

• et praktiksted der i 2008, 2009 og 2010 blev kåret til Årets Praktiksted i Sønderjylland

• en spændende og alsidig uddannelse med selvstændige arbejdsopgaver

• mulighed for at sætte dit præg på uddannelsen

• studietur til Bruxelles

• et velfungerende netværk af elevansvarlige

• attraktiv elevløn og arbejdstid

• spændende fremtidsmuligheder med mulighed for videreuddannelse

Elevuddannelsen varer 2 år – inklusiv 13 ugers skoleophold på IBC Aabenraa eller IBC

Kolding – og afsluttes med en fagprøve.

Har DU lyst til en alsidig, spændende og travl hverdag? Så læs mere om dine

muligheder hos os. Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Side 2


Vil du have en uddannelse hos Sønderjyllands bedste

praktiksted?

Så er DU måske én af vores 5 nye kontorelever!

Haderslev Kommune søger 5 kontorelever pr. 1. september 2013.

Er du klar til en spændende uddannelse af høj kvalitet, så er dette lige noget for dig.

I løbet af din elevtid kommer du i forskellige afdelinger. Hvilket giver dig en bred

uddannelse, som du kan bruge i mange sammenhænge.

Elevuddannelsen strækker sig over 2 år – inklusiv 13 ugers skoleophold på IBC i

Aabenraa eller i Kolding – og afsluttes med en fagprøve.

Læs mere om uddannelsen og Haderslev Kommune på www.haderslev.dk/kontorelev

Her ses de 5 kontorelevstillinger du kan vælge imellem.

Læs mere om de enkelte områder nedenfor.

Elev 1: 1 år i Børne- og Familieservice

1 år i Økonomi (Fælles stabe)

Elev 2: 1 år i Voksen- og Sundhedsservice

1 år i Økonomi (Staben - Erhvervs- og Borgerservice)

Elev 3: 1 år i Team Jobklar (Erhvervs- og Borgerservice)

1 år i Personale og Jura (Fælles stabe)

Elev 4: 1 år i Staben (Erhvervs- og Borgerservice)

1 år i HR-teamet (Personale og Jura – Fælles stabe)

Elev 5: ½ år i Voksen- og Sundhedsservice

½ år i Borgerservice (Erhvervs- og Borgerservice)

1 år i Kultur og Fritid (Erhvervs- og Borgerservice)

Send din ansøgning med CV m.m. via knappen ”send ansøgning” nederst i jobannoncen.

På www.haderslev.dk/jobs finder du en jobannonce for hver enkelt elevstilling.

Haderslev Kommune behandler kun ansøgninger, der er modtaget elektronisk via ”send

ansøgning” knappen.

Send din ansøgning så vi har den senest søndag den 20. januar 2013.

Side 3


Dine kvalifikationer

Du skal have disse kvalifikationer for at blive elev hos os:

Uddannelse:

• Højere Handelseksamen (HH) eller

• HF eller Studentereksamen + 18 uger handelsskoleophold (HGS) eller

• Handelsskolernes Grunduddannelse på 2 år (HG)

følgende fag skal bestås på minimum niveau:

- Dansk - niveau C

- Erhvervsøkonomi - niveau E

- Engelsk – niveau D

- 2. fremmedsprog - niveau E

- IT – niveau C

- Salg og Service – niveau D

- Samfundsfag – niveau D

Personlig og faglig:

• du har IT-kendskab på brugerniveau

• du er nysgerrig, udadvendt, energisk og har masser af gå-på-mod

• du er selvstændig og initiativrig

• du er åben for personlig og faglig udvikling

• du er serviceminded og ansvarsbevist

• du er samarbejdsvillig

• du er robust, skal kunne trives med forandringer og have lysten til at lære nyt

Interesse og motivation:

• du har gjort dig overvejelser om en karriere, der rækker længere end 2 år

• du har interesse og engagement for kontorfaget

• du brænder for at arbejde på en spændende arbejdsplads med mange

udfordringer og fremtidsmuligheder

• du er åben overfor de mange mulige kommunale job efter afsluttet elevuddannelse

Haderslev Kommune kåret som Årets Praktikplads 2008 og 2009, samt

årets læreplads 2010

Ved dimissionsfesten for kontoreleverne blev Haderslev Kommune i år 2008 OG

2009 kåret som Årets Praktikplads af IBC Aabenraa. I år 2010 løb Haderslev

Kommune med titlen Årets Læreplads for Syddanmark.

Elever havde indstillet deres praktiksted til prisen, og dette bakkende IBC op

omkring. Prisen uddeles til Haderslev Kommune for at have:

• udvist et særligt engagement i elevens uddannelse

• et særligt godt arbejdsmiljø

• været der, når eleven havde brug for det

• givet eleven mulighed for at udvikle sig både fagligt og personligt

• give eleven muligheden for at løse mange udviklende og spændende

arbejdsopgaver

• givet eleven sine egne ansvarsområder og udvist stor tillid

Side 4


Afdelingerne

Børne- og Familieservice

Børne- og Familieservice er et stort område, der dækker følgende fagområder:

• Dagtilbud

• Skoleområdet

• Tværgående servicefunktioner

(Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Familierådgivning, m.fl.)

Du bliver placeret i tilknytning til Stab og Administration samt Skoleområdet i elevtiden.

I perioder arbejdes der i andre afdelinger i Børne- og Familieservice.

Dine arbejdsopgaver

Hovedvægten vil ligge på økonomi og administrative opgaver i en stabsfunktion, hvor

service og betjening af de mange decentrale skoler og institutioner er en vigtig opgave.

Hvad kan Børne- og Familieservice tilbyde dig

Du vil arbejde meget med økonomi og IT-systemer, men der vil også være oplæring i en

lang række af de kontorfunktioner, der findes i kommunen.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du har et godt humør og er glad for tal og IT, vil du få en god uddannelse med

vægt på økonomi og generel offentlig administration.

Udtalelse fra en elev

”Som elev i Børne- og Familieservice får man lov til at arbejde med forskellige arbejdsopgaver

fra små til store. Man får lov til arbejde selvstændigt med opgaverne og kan

derved fordybe sig i dem. Arbejdsmiljøet mellem kollegaerne er rigtig godt.”

Flere oplysninger fås hos:

Elevansvarlig Conny Jensen på telefon 74 34 10 23 eller på mail coje@haderslev.dk eller

1. års elev Sandra Lund på telefon 74 34 10 16 eller på mail salu@haderslev.dk.

Side 5


Personale og Jura (HR-teamet)

Personale og Jura er en afdeling under de fælles stabe. Afdelingen er organiseret med 4

teams:

• Løn teamet 15 medarbejdere

• Forhandlingsteamet 8 medarbejdere

• HR-teamet 8 medarbejdere

• Juridisk team 5 medarbejdere

Hvert team har egen teamleder:

• Løn teamet Peter Paulsen

• Forhandlingsteamet Johanne Vesløv

• HR-teamet Jannie Westerholm

• Juridisk team Tommy Hansen

Chefen for Personale og Jura er Lars Bang.

Personale og Jura har som regel to elev som rokerer mellem de forskellige teams.

Dine arbejdsopgaver

Personaleafdelingen løser blandt andet følgende opgaver

• Udbetaling af løn og tjenestemandspensioner til ca. 6.000 ansatte

• Kundebetjening (personlig/telefonisk)

• Opgaver i forbindelse med ansættelse og afskedigelse

• Tværgående konsulentvirksomhed

• Administration af Ny løn

• Feriepengeberegninger, feriedagsregnskab

• Afregning af A-skat, AM-bidrag, pensionsbidrag og servicefradrag

• Lønbudget opfølgning

• Udarbejdelse af personalepolitikker og retningslinjer

• Interne kurser

• Arbejdsmiljø/Sikkerhedsorg.

• MED-området

• People Tools analyser

• Leder- og ledelsesudvikling

• Feriefonden

• Andre administrative opgaver

Hvad kan Personale og Jura tilbyde dig

Personale og Jura kan tilbyde dig en spændende elevtid, hvor personlig og

faglig udvikling prioriteres. Hos os får du en spændende og travl hverdag, med mange

forskellige opgaver og god mulighed for både samarbejde og selvstændig opgaveløsning.

Vi arbejder med servicering af vores kollegaer, hvilket betyder, at vi har en stor berøringsflade.

På trods af travlhed og skrappe deadlines går vi aldrig på kompromis med

vores trivsel, derfor vil man opleve, at der altid er smil og højt til loftet.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Du skal vælge denne elevstilling, hvis du ønsker en uddannelse inden for løn og andre

personalemæssige opgaver. Og hvis du kan lide at arbejde selvstændigt og yde en god

service i et arbejdsmiljø med godt humør, er denne stilling lige noget for dig.

Flere oplysninger kan fås hos

Elevansvarlig Gitte Ebsen Jensen telefon 74 34 17 02 eller mail giej@haderslev.dk eller

1. års elev Nicolai Ravnskjær telefon 74 34 01 70 eller mail njra@haderslev.dk

Side 6


Økonomi og Udbud

Økonomi og Udbud hører under fælles stabe.

Afdelingen består af 25 medarbejdere fordelt på følgende måde:

• Økonomichef

• Finansteamet med 11 medarbejdere.

• Økonomiteamet med 5 medarbejdere.

• Indkøb og udbud med 5 medarbejdere.

• Forsikring med 3 medarbejdere.

Dine arbejdsopgaver

Der vil være en kombination af arbejdsopgaver indenfor regnskabs- og budgetfunktionen.

Af opgaver kan følgende nævnes:

• Bogføring

• Betalingsservice

• Oplæring i kontoplanen

• Momsafregning

• Diverse afstemningsopgaver

• Deltagelse i relevante arbejdsgrupper

• Mulighed for deltagelse i intern revision

Derudover vil du også komme til at lave administrative opgaver, såsom dagsordener,

referater og postfordeling.

Hvad kan Økonomi og Udbud tilbyde dig

Afdelingen kan tilbyde dig en spændende arbejdsdag, hvor 2 dage ikke er ens. Vi har

mange forskellige arbejdsopgaver, som du får mulighed for at være behjælpelig med.

Selvstændig arbejdsopgaveløsning vil ligeledes være en del af din hverdag.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Hvis du ønsker en uddannelse inden for økonomi, og hvis du vil have en elevtid, som er

fyldt med udfordrende og spændende opgaver og kan lide at arbejde med tal og IT, så

er det denne elevstilling du skal søge.

Udtalelse fra en 2. års elev

”Som elev i afdelingen har man altid en spændende dag foran sig. Man får lov til at arbejde

med mange forskellige opgaver, og nogle opgaver har man selv ansvaret for. Kollegaerne

i afdelingen er rigtig gode og er med til at gøre hver dag forskellig. Man føler

sig ikke bare som en elev, men som en del af sammenholdet i afdelingen.”

Flere oplysninger fås hos

Oplæringsansvarlig Joan E. Kjems telefon 74 34 01 62 eller mail jamk@haderslev.dk

eller 2. års elev Ole Søndergaard telefon 74 34 01 69 eller mail oson@haderslev.dk.

Side 7


Voksen- og Sundhedsservice

Voksen- og sundhedsservice er et stort serviceområde som overordnet betjener ældre-

og handicapområdet, og består af følgende afdelinger:

• Stab og Administration

• Visitationen

• Pleje og Træning

• Specialrådgivningen

• Sundhed og forebyggelse

Voksen- og Sundhedsservice består af mange decentrale enheder, såsom plejecentre,

hjemmeplejen, bofællesskaber m.fl.

Dine arbejdsopgaver:

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. komme til at bestå af:

- Administrativ sagsbehandling i omsorgsjournalen.

- Bevilling og udbetaling af kropsbårne hjælpemidler samt taxakørsel.

- Betaling af fakturaer i økonomisystemet Prisme

- Udarbejdelse af dagsordner og referater

- Telefonbetjening

- Borgerbetjening

- Fordeling af post

Hvad kan Voksen- og Sundhedsservice tilbyde dig

Som elev ved Voksen- og Sundhedsservice får du stor mulighed for at stifte bekendtskab

til mange forskellige administrative opgaver. Vi kan tilbyde dig en spændende og afvekslende

hverdag med mulighed for selvstændige ansvarsområder. Du vil få gode og hjælpsomme

kolleger, der har sans for humor og har en uformel omgangstone.

Hvorfor skal eleven vælge denne elevstilling

Hvis du kan lide at arbejde med administrative opgaver, har flair for IT og har lyst til

borgerkontakt, så er Voksen- og Sundhedsservice lige noget for dig!

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig Michelle Jørgensen telefon 74 34 28 02 eller mail micj@haderslev.dk eller

2. års elev Malene J. Blaabjerg 74 34 xx xx eller mail mjbl@haderslev.dk

Side 8


Erhvervs- og Borgerservice

Erhvervs- og Borgerservice er et stort serviceområde, som spænder vidt med visionen

om én indgang for borgerne. Erhvervs- og Borgerservice består af følgende afdelinger:

• Stab og administration

• Ydelsescenter

• Borgerservice

• Jobcenter

• Kompetencecenter

• Teknik og Miljø

• Kultur og Fritid

Dine arbejdsopgaver

Erhvervs- og Borgerservice varetager mange forskellige opgaver indenfor bl.a. arbejdsmarkeds-

og beskæftigelsesområdet, det tekniske og miljømæssige område, borgerserviceområdet

samt kultur og fritidsområdet. Du vil som elev blandt andet blive inddraget

i:

• Direkte borgerkontakt og telefoniske henvendelser – hvor vejledning og service er i

fokus.

• Administrative opgaver som: modtagelse af post, herunder journalisering, fordeling

og behandling.

• Dagsordensproduktion til det administrative niveau.

• Økonomiopgaver samt ad hoc og projektopgaver for afdelingschefen og kollegaer i

afdelingen

• Opgaver med relation til kultur og fritidsområdet

Hvad kan Erhvervs- og Borgerservice tilbyde dig

Erhvervs- og Borgerservice kan tilbyde en elevstilling med faglig speciale i social administration.

Du vil blive en del af en forvaltning, hvor service og respekt for den enkelte

borger er i højsædet. Som elev i Erhvervs- og Borgerservice får du rig lejlighed til at stifte

bekendtskab med mange af de områder, vi administrerer – vi kan tilbyde en mangesidet,

indholdsrig og særdeles spændende elevperiode med mulighed for selvstændige

ansvarsområder. Vi forventer, at du i elevperioden opnår indsigt i området, hvor den

sociale lovgivning på arbejdsmarkedsområdet sætter dagsordenen. Du vil få mulighed

for at møde mange såvel interne som eksterne samarbejdspartnere og være med til at

sikre en fortsat positiv udvikling og et varieret kultur og fritidsliv i Haderslev Kommune.

Hvorfor skal du vælge denne elevstilling

Er du til en uformel og humoristisk omgangstone, i et arbejdsmiljø hvor høj faglighed og

værdibaseret ledelse er omdrejningspunktet, er Erhvervs- og Borgerservice noget for

dig!

Udtalelse fra en elev

Erhvervs- og Borgerservice, Jobcentret har meget at byde på. Det er et serviceområde

og en afdeling, der hele tiden er i udvikling og lægger vægt på at eleven får ansvar.

Spændende opgaver er der mange af, og du kommer ikke til at kede dig. Kollegaerne er

utrolig søde og i mødekommende, - du føler dig straks velkommen. Du får masser af

faglig viden og personlig udvikling med i bagagen.

Flere oplysninger fås hos

Elevansvarlig Winnie Laugesen telefon 74 34 08 03 eller mail wila@haderslev.dk eller

2. års elev Maria Wad Falk telefon 74 34 05 06 eller mail mawa@haderslev.dk

Side 9


Uddannelsen

Kontoruddannelsen ved Haderslev Kommune er en kontoruddannelse med speciale i

offentlig administration. Gennem de 2 år uddannelsen varer, kommer du ofte til at

arbejde i flere serviceområder eller afdelinger.

Du skal søge den enkelte elevstilling via jobannoncen og ”send ansøgning”-knappen,

hvis du ønsker at søge alle fem elevpladser, skal du derfor sende fem ansøgninger.

Som elev ved Haderslev Kommune får du en spændende og alsidig uddannelse af høj

kvalitet. Uddannelsen giver dig et godt grundlag for en fremtidig karriere og videre-

uddannelse.

Under den praktiske del af uddannelsen - de 2 år ved Haderslev Kommune – skal du

• få viden om og forståelse for de opgaver, der udføres i en kommune

• medvirke i sagsbehandlingsopgaver inden for de områder, som du kommer til at

stifte bekendtskab med (eksempelvis boligstøtteberegning)

• kunne anvende kontortekniske og elektroniske hjælpemidler, eksempelvis IT til

tekstbehandling, regneark m.v., men også forskellige fagspecifikke systemer

• få viden om et af områderne: IT og informatik, økonomi- og regnskabsfunktioner

eller sekretariatsfunktioner

• lære personaleadministrative opgaver, eksempelvis funktioner som lønsystemer

og personaleforhold

Du vil få en personlig praktikplan, der sikre dig en alsidig og indholdsrig uddannelse.

Uanset hvilken elevstilling du vælger, vil du få en uddannelse, der giver dig mulighed for

at søge arbejde i såvel den offentlige, som den private sektor efter endt uddannelse –

samt mulighed for at læse videre.

Løn

Du får løn under hele uddannelsen. Lønnens størrelse afhænger af din alder.

Hvis du er under 25 år er lønnen p.t.:

1. år: 12.291,35 kr. pr. måned

2. år: 12.936,56 kr. pr. måned

Er du 25 år eller derover, er lønnen p.t. 18.319,25 kr. pr. måned.

Skoleophold

I løbet af de to år hvor du er elev ved Haderslev Kommune, skal du på 13 ugers skoleophold

på IBC Aabenraa eller IBC Kolding. De 13 ugers skoleophold er fordelt på 3 skoleperioder

og en fagprøve. På skoleopholdene har du forskellige fag, som du kan relatere

til dit daglige arbejde i det offentlige. Efter hver skoleperiode får du karakterer ud fra de

fire specialefag: Kommunikation, lovgivning, politik & økonomi og organisation & samarbejde.

Karaktererne gives efter den nye karakterskala. På skoleopholdene arbejder du

med: Gruppe- og projektarbejde, individuelt arbejde og learning by doing. Alle skoleperioderne

afsluttes med et gruppe- eller individueltprojekt.

Du har i løbet af skoleperioderne forskellige lærere. Nogle af lærerne har du til alle skoleperioderne,

og andre kun i få timer. Lærerne er altid klar til at give dig en god og

spændende undervisning. Af og til får I besøg af nogle foredragsholdere, som kan debattere

et aktuelt emne med jer på skoleperioden.

Den første skoleperiode hedder ”Min arbejdsplads i det offentlige” og varer fire uger.

Side 10


På skoleopholdene er der elever fra stat, region og kommune, og I kender derfor ikke

hinanden i forvejen. På det første skoleophold er der en ”ryste sammen tur”, hvor lærere

og elever kommer hinanden nærmere ved. På første skoleperiode har du fag som Velfærdsstaten,

Sagsbehandling & Forvaltningsret og Kommunikation.

På anden skoleperiode arbejder du ud fra emnet ”Det offentlige som serviceleverandør”,

som også varer fire uger. På denne skoleperiode skal I lave en konference helt fra bunden.

I skal på klassen finde på emne, målgruppe, indhold og økonomi. Fagene på anden

skoleperiode er bl.a. Markedsføring & Service, Image & Kultur og Lovproces & Praksis.

Den tredje skoleperiode varer fem uger, som består af fire ugers skole og en uges tur

med klassen til Bruxelles. Emnet på denne skoleperiode er ”Den offentlige sektor som

aktiv part i samfundet". Den sidste skoleperiode omhandler fagene Job & Karriere, Persondataloven

og Nye arbejdsformer.

Skoleopholdene afsluttes med en fagprøve, som vurderes ud fra de opnåede faglige, generelle

og personlige kvalifikationer. Fagprøven afleveres som et projekt, som ender

med en mundtlig eksamen.

Elevgruppen

Elevgruppen mødes én gang om måneden sammen med den uddannelsesansvarlige -

Malene Holm Linnet. Elevgruppen består af alle elever - både 1. års og 2. års elever.

Til møderne snakker vi om, hvad der er sket siden sidst, om det går godt i afdelingerne,

og om der er noget, vi gerne vil have ændret. Det går på skift mellem os, hvem der laver

dagsorden, booker lokaler, forplejning og efterfølgende skriver referat. På denne

måde lærer vi lidt om at have overblik, og vi lærer, hvad det vil sige at have ansvar for

en opgave.

Elevgruppen tager også nogle gange på besøg forskellige steder. Vi har bland andet

besøgt HK, hvor vi fik indblik i fagforeningens funktion. Det kan også være steder som

afdelinger/institutioner i kommunen. Ideen med at besøge andre dele af kommunen, er

at få et bedre indblik i, hvad der også arbejdes med i kommunen.

Derudover er der 2 sociale arrangementer om året som Haderslev Kommune giver

tilskud til. I 2010 var eleverne ude at indspille en sang i foråret, og i efteråret var de på

rystesammen-tur til Sønderballe.

Vi er p.t. 14 elever i Haderslev Kommune, fem 1. års elever og ni 2. års elever.

Du kan se læse meget mere om os, hvis du klikker dig ind på

www.haderslev.dk/kontorelev

Uddannelsesansvarlig:

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte:

Malene Holm Linnet

Uddannelsesansvarlig for kontorelever

74 34 02 68

mahl@haderslev.dk

Side 11


Spørgsmål – kontakt os

Anders Rasmussen

2. års elev

74 34 17 46

anas@haderslev.dk

Ole Søndergaard

2. års elev

74 34 01 69

oson@haderslev.dk

Maria Wad Falk

2. års elev

74 34 05 06

mawa@haderslev.dk

Eldin Mehanovic

1. års elev

74 34 23 17

emeh@haderslev.dk

Mette Buckhøj

2. års elev

74 34 88 26

mebu@haderslev.dk

Tanja Dockweiler

2. års elev

74 34 08 29

tado@haderslev.dk

Nicolai Ravnskjær

1. års elev

74 34 01 70

njra@haderslev.dk

Sandra Lund

1. års elev

74 34 xx xx

salu@haderslev.dk

Christina Jepsen

2. års elev

74 34

chje@haderslev.dk

Gitte Nielsen

2. års elev

74 34 20 27

gihn@haderslev.dk

Kristina Nissen

1. års elev

74 34 27 54

kkni@haderslev.dk

Louise Frost Todsen

2. års elev

74 34

loft@haderslev.dk

Malene Jørgensen

2. års elev

74 34 xx xx

mjbl@haderslev.dk

Sedina Alic

1. års elev

74 34 08 17

seal@haderslev.dk

Side 12

More magazines by this user
Similar magazines