MAster of Business AdMinistrAtion MBA in strAtegic MAnAgeMent

premba.dk

MAster of Business AdMinistrAtion MBA in strAtegic MAnAgeMent

6

En væsentlig del af MBA-

uddannelsen hos Business

Institute er brugen af net-

værk, der naturligt skabes og

giver mærkbare fordele såvel

personligt som professionelt.

Netværkets styrke findes

naturligt blandt ens medstu-

derende, men ligeledes blandt

tidligere MBA-årgange, idet

uddannelsen ikke

bare giver viden og indsigt,

men også et nationalt og

internationalt blåstempel.

THomas GrEGErsEN

Direktør, At Work

succeskriterier

Business Institutes mBa-uddannelse kvalificerer deltagerne til at:

■ Varetage og løse komplicerede strategiske ledelsesopgaver.

■ Håndtere strategiske problemstillinger inden for den nationale og internationale

forretningsverden.

■ udvikle personlig performance og leadership.

inspirere og motivere.

■ Kombinere teoretisk viden med praktisk erfaring.

■ tænke internationalt, samt forstå og tilpasse sig andre kulturværdier.

■ Adoptere personlige management processer.

■ etablere professionelle netværk.

■ udarbejde større skriftlige beslutningsoplæg.

endvidere bliver deltagerne trænet i at udfordre, integrere og implementere strategier inden

for alle virksomhedsfunktioner.

for at gennemføre et MBA-forløb kræves det, at deltagerne er fuldstændigt afklarede i forhold

til investering af personlig indsats, samt at der er fuld opbakning fra virksomhed og familie.

samspillet mellem Business institute,

den studerende og virksomheden

Hos Business institute arbejder vi målrettet mod at sikre en værdiskabelse, både hos den studerende

men også hos den studerendes virksomhed, da vi erfaringsmæssigt ved, at det ofte

er virksomheden, der finansierer forløbet.

værdien for den studerendes virksomhed er:

■ Man får tilført strategisk kompetence som kan implementeres direkte i virksomheden.

■ der udarbejdes mindst en stor strategiopgave for virksomheden.

■ som virksomhed kan man stille sig til rådighed for de ambitiøse MBA-studerende,

og dermed få deres overvejelser om specifikke problemstillinger.

■ Øget pleje af talentmassen, da den studerende også får en målrettet udvikling af

ledelsespotentialet.

desuden deltager Business institute i trepartssamtaler med den studerende og virksomheden

for at sikre, at der er en sammenhæng mellem den personlige og faglige udvikling, som den

studerende gennemgår under MBA-forløbet og de karriereplaner, som virksomheden har.

More magazines by this user
Similar magazines