16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

på dit bibliotek

17

Torsdag 14. februar

3. sal

kl. 10.00-14.00

30 kr.

Kun børn skal have billet.

Popcakes Workshop

Små, lækre kager på pind er den

nye hotte trend for kageelskere.

Nu kan DU lære, hvordan man

pynter popcakes, når Karin Gjødsbøl

fra ”Karins Køkken” kommer forbi

biblioteket. Hun har chokolade og

forskellige pynteting med, så du kan

lave de fi neste popcakes. Du får

selvfølgelig både popcakes og opskrift

med hjem.

Der er 3 workshops:

kl. 10.00,

kl. 11.15 og

kl. 13.00.

Vær opmærksom på hvilket hold du

tilmelder dig.

Alder: fra 6 år.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!