16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sådan får du en NemID

Kursus for dig som endnu ikke har en NemID, men

gerne vil vide lidt om, hvad NemID er, samt hvordan

man får og bruger den.

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Gratis.

Brug af NemID

Kursus for dig som f.eks. bruger NemID til Netbank,

men gerne vil vide mere. Hør om ”Min side” og ”Post”

på borger.dk, selvbetjeningsløsninger i Fredericia Kommune

og hvordan de forskellige tilbud om selvbetjening

bruges.

Du skal have en aktiveret NemID for at kunne deltage.

Koder og nøglekort skal medbringes på kurset.

Gratis.

Internetkurser

Fredag

Torsdag

Torsdag

Lørdag

Torsdag

Fredag

Mandag

den 17. januar

den 7. februar

den 7. marts

den 18. januar

den 24. januar

den 21. februar

den 9. marts

den 14. marts

den 5. april

den 8. april

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

14.00-16.00

14.00-16.00

14.00-16.00

10.15-12.15

14.00-16.00

14.00-16.00

10.15-12.15

14.00-16.00

10.15-12.15

10.15-12.15

Tilmelding og betaling skal ske i Bibliotekets reception

eller på tlf. 7210 6800.

Kurser med for få deltagere afl yses, så tilmeld dig i

god tid, senest en uge inden kursusstart.

Kom i gang med digital post

Få en postkasse på borger.dk og bliv klar til at modtage

digital post fra offentlige myndigheder.

Du skal have en aktiveret NemID for at kunne deltage.

Koder og nøglekort skal medbringes på kurset.

Torsdag

Torsdag

Lørdag

Torsdag

Fredag

Gratis.

den 31. januar

den 28. februar

den 16. marts

den 21. marts

den 12. april

kl.

kl.

kl.

kl.

kl.

14.00-16.00

14.00-16.00

10.15-12.15

14.00-16.00

10.15-12.15

PC introduktionskursus for begyndere

Lær det helt grundlæggende om brug af computeren.

Torsdag

Fredag

Torsdag

den 17. januar

den 1. februar

den 21. februar

kl.

kl.

kl.

10.15-12.15

10.15-12.15

10.15-12.15

75 kr. Gratis hvis du også deltager i kurset ”Internet for

begyndere”.

Hent gratis musik og fi lm fra nettet

Få en introduktion til Bibzoom og Filmstriben.

Torsdag

Torsdag

Gratis.

23

den 4. april

den 11. april

kl. 14.00-16.00

kl. 10.15-12.15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!