16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Internet for begyndere (Netnavigator)

Knapper og funktioner, e-mail, offentlig information samt

NemID, søgning og forbrugerinformation.

Kursus 1: 6 mandage og torsdage kl. 10.15-13 med

start mandag den 21. januar

Kursus 2: 6 fredage kl. 10.15-13 med start fredag den

8. februar

Kursus 3: 6 mandage og torsdage med start mandag

den 25. februar

480 kr. for alle 6 gange.

E-bøger og netlydbøger

Få en introduktion til e-reolen.dk og netlydbog.dk.

Mandag

Torsdag

Gratis.

den 18. februar

den 11. april

kl. 10.15-12.15

kl. 14.00-16.00

Picasa

Få en introduktion til Googles billedbehandlingsprogram,

Picasa.

Du skal have en Google-konto f.eks. til Gmail for at

kunne deltage.

Mandag

Fredag

75 kr.

den 14. januar

den 25. januar

kl. 10.15-12.15

kl. 10.15-12.15

Biblioteket på din Ipad, tablet eller smartphone

Biblioteket er altid lige der, hvor du er. Kom og få en

introduktion til, hvordan du kommer i gang med at bruge

Fredericia Biblioteks digitale tilbud på din Ipad, tablet

eller smartphone – f.eks. til at læse e-bøger, streame

netlydbøger, reservere de nye bøger eller tjekke din lånerstatus.

Mandag

Mandag

Gratis.

den 18. marts

den 8. april

kl. 10.15-12.15

kl. 14.00-16.00

Rundtur i de gratis glæder

Film, musik og billeder som du kan fi nde gratis og lovligt

på Internettet.

Torsdag den 4. april

75 kr.

Sikkerhed

Få tips og gratis alternativer til de dyre beskyttelsesprogrammer.

Onsdag den 10. april

75 kr.

Billig telefoni via Internettet

Lær at ringe gratis med Skype.

Torsdag den 21. marts

75 kr.

kl. 10.15-12.15

kl. 10.15-12.15

kl. 10.15-12.15

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!