16.09.2013 Views

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

Program forår 2013.indd - Fredericia Bibliotek

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Brodøsens Liv

Bettina Andersen er en af Danmarks

dygtigste og mest erfarne udøvere

af frit moderne broderi. Hun vil

fortælle om livet som professionel

brodøse og vise billeder af sine tekstile

værker.

Hvad læste de i

Har du nogensinde tænkt over, hvad

man læste i Korsbæk? Nu har du

chancen for at fi nde ud af det, når

vi inviterer til en hyggelig aften fyldt

med bøger og musik. Korsbæk-trioen

spiller tidens toner, og passionerede

bibliotekarer fra Aalborg Bibliotekerne

underholder i den gamle danseskole

på biblioteket.

Der er selvfølgelig kaffe og kage.

Mandag 18. marts

Kl. 19.00

75 kr. Tirsdag 26. februar

Kl. 19.00

75 kr.

Arrangeres i samarbejde med

Lillebælt Quilterne

Billede fra DK4

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!