16.09.2013 Views

Oversigt over adresser, der skal have påbud om forbedret rensning

Oversigt over adresser, der skal have påbud om forbedret rensning

Oversigt over adresser, der skal have påbud om forbedret rensning

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Spildevandsplan 2013-2024

Oversigt over ejendomme, der skal have forbedret

spildevandsrensning ved egen renseløsning

Overført fra spildevandplan 2008-2012

ADRESSE Recipient Varsel Frist Renseklasse

Albjergvej 53 (5883) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Bankevej 13 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bankevej 3 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bankevej 4 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bankevej 5 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bankevej 6 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bankevej 9 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Boelsmosevej 12 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 15 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 16 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 17 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 18 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 19 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 21 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 23 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 24 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 37 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Boelsmosevej 40 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Boelsmosevej 41 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Boelsmosevej 7 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Boelsmosevej 8 (5883) Lillebæk 2013 2014 SO

Bøllemosen 10 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosen 12A (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosen 16 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosen 20 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosen 8 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosevej 11 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Bøllemosevej 14 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Bøllemosevej 21 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Caroline Amalievej 11A (5874) Lundeborg Bæk nedre løb 2014 2015 SO

Caroline Amalievej 11B (5874) Lundeborg Bæk nedre løb 2014 2015 SO

Caroline Amalievej 6 (5874) Lundeborg Bæk nedre løb 2014 2015 SO

Edelsmindevej 8 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Edelsmindevej 8A (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Elsehovedvej 13 (5882) Hammesbro Bæk nedre løb 2013 2014 SO

Elsehovedvej 23 (5882) Hammesbro Bæk nedre løb 2013 2014 SO

Filipsgyden 8A (5772) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Fruens Have 16 (5762) Egense bæk 2013 2014 SO

Fruens Have 17 (5762) Egense bæk 2013 2014 SO

Fruens Have 19 (5762) Egense bæk 2013 2014 SO

Fruens Have 24 (5762) Egense bæk 2013 2014 SO

Fuglehavevej 12 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Fuglehavevej 18 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO


Fuglehavevej 20 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Fuglehavevej 4 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Fuglehavevej 9 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Fåborgvej 130 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Fåborgvej 86 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Grøftehavevej 12 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Grøftehavevej 16 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Grøftehavevej 9 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Hammesbrovej 28 (5883) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Hammesbrovej 49 (5882) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Hedegyden 4 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Hedegyden 6 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Hesselagergårdsvej 39 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Hesselagergårdsvej 40 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Hesselagergårdsvej 43 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Holmdrup Stævning 11 (5881) Holmdrup Mose 2013 2014 SOP

Holmdrup Stævning 5 (5881) Holmdrup Mose 2013 2014 SOP

Holmdrupvej 11 (5881) Kobberbækken 2013 2014 SO

Holmdrupvej 15 (5881) Kobberbækken 2013 2014 SO

Holmdrupvej 17 (5881) Kobberbækken 2013 2014 SO

Holmdrupvej 6 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Hovedvejen 77 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hovedvejen 80 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hovedvejen 85 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Hovedvejen 92 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Hovvej 11 (5883) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Hovvej 3 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Humlebjergvej 41 (5874) Bredmoserenden 2013 2014 SO

Humlebjergvej 42 (5874) Bredmoserenden 2013 2014 SO

Høje Dong 10 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Høje Dong 12 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Høje Dong 14 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Høje Dong 16 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Høje Dong 18 (5771) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Høje Dong 3 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Høje Dong 5 (5771) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Høje Dong 8 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Højes Ris 10 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Højes Ris 13 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Højes Ris 14 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Højes Ris 2 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Højes Ris 28 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Højes Ris 3 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Højes Ris 30 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Højes Ris 4 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Højes Ris 5 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Højes Ris 7 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hønsehavevej 12 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Hønsehavevej 17 (5772) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hønsehavevej 19 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO


Hønsehavevej 25 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Hønsehavevej 27 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Hønsehavevej 29 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Hønsehavevej 5 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hønsehavevej 6 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hønsehavevej 7 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Hønsehavevej 9 (5771) Lærredsåen 2014 2015 SO

Kirkevej 33 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Klintholmvej 15 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Klintholmvej 33 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Klintholmvej 38 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Klintholmvej 40 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Klintholmvej 41 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Knarreborg Møllevej 10 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 12 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 16 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 5 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 6 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 8 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knarreborg Møllevej 9 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Knøsevej 19 (5892) Lakkendrupafløbet 2013 2014 SO

Lakkendrupvej 36 (5892) Gudbjerg Skov 2013 2014 SO

Landevejen 83 (5882) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Langemarken 15 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Langemarken 45 (5762) Badestrande etape 1 2013 2014 SO

Lehnskov Strand 7 (5700) Badestrande etape 1 2013 2014 SO

Lindekildevej 46 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Lindekildevej 52 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Mellemvej 2 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Mellemvej 3 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Mellemvej 6 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Mullerup Hovvej 22 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Nørremarksvej 10 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Nørremarksvej 11 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Nørremarksvej 12 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Nørremarksvej 44 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Nørremarksvej 53 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Nørremarksvej 59 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Nørremarksvej 9 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Nørreskovvej 10 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Nørreskovvej 11 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Pavegyden 13 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Pavegyden 9 (5771) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Pilegårdsvej 33 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Pilegårdsvej 34 (5771) Hågerup Å øvre løb 2013 2014 SO

Præstehusvej 10 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Præstehusvej 8 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Purreskovvej 63 (5874) Badestrande etape 1 2013 2014 SO

Revsørevej 11 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 12 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO


Revsørevej 13 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 19 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 24 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 26 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 32 (5874) Engelsbækken nedre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 4 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Revsørevej 7 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Ryttergårdsvej 5 (5892) Stokkebækken øvre løb 2013 2014 SO

Rødeledsvej 8 (5892) Vejstrup Å tilløb 2014 2015 SO

Skerningegårdsvej 18 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Skovdongvej 7 (5881) Kobberbækken 2013 2014 SO

Skovdongvej 9 (5881) Kobberbækken 2013 2014 SO

Skovvej 10 (5892) Gudbjerg Skov 2013 2014 SO

Skovvej 30 (5892) Lakkendrupafløbet 2013 2014 SO

Skovvej 5 (5892) Gudbjerg Skov 2013 2014 SO

Skovvej 6 (5892) Gudbjerg Skov 2013 2014 SO

Skovvej 7 (5892) Gudbjerg Skov 2013 2014 SO

Sognevej 63 (5882) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Stenmurevej 14 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Stenmurevej 18 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Stenmurevej 5 (5874) Lillebæk 2014 2015 SO

Stenmurevej 8 (5874) Lundeborg Bæk øvre løb 2014 2015 SO

Strandvej 50 (5762) Badestrande etape 1 2013 2014 SO

Stubshovedvej 22 (5884) Skallerenden 2014 2015 SO

Stubshovedvej 24 (5884) Skallerenden 2014 2015 SO

Sømosevej 4 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Sømosevej 7 (5874) Engelsbækken øvre løb 2013 2014 SO

Tanghavevej 38 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 40 (5883) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Tanghavevej 43 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 45 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 46 (5883) Hammesbro Bæk nedre løb 2013 2014 SO

Tanghavevej 47 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 49 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 51 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Tanghavevej 60 (5883) Badestrande etape 1 2013 2014 SO

Teglværksvej 66 (5884) Skallerenden 2014 2015 SO

Tøjsmosevej 18 (5883) Hammesbro Bæk øvre løb 2013 2014 SO

Tørvemosevej 14 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Tørvemosevej 16 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Tørvemosevej 18 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Tørvemosevej 6 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Tørvemosevej 9 (5700) Sundbrovej øst 2014 2015 SO

Ultoftevej 13 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Ultoftevej 19 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Ultoftevej 20 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Vestre Nørremarksvej 33 (5762) Skelbækken øvre løb 2014 2015 SO

Æblevadsvej 5 (5883) Lillebæk 2014 2015 SO

Ørbækvej 120 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Ørbækvej 130 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO


Ørbækvej 193 (5700) Kobberbækken 2013 2014 SO

Ørbækvej 197 (5881) Holmdrup Mose 2013 2014 SOP

Ørbækvej 203 (5882) Holmdrup Mose 2013 2014 SOP

Ørbækvej 309 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Ørbækvej 311 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Ørbækvej 312 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Ørbækvej 314 (5892) Ellerup Bæk 2013 2014 SO

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!