Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse ... - Gigtforeningen

gigtforeningen.dk

Slidgigt, fysisk aktivitet og fastholdelse ... - Gigtforeningen

Slidgigt, fysisk aktivitet

og fastholdelse

EVALUERING af

“Motion på Recept”


Evaluering af “Motion på Recept”

Færre smerter, større motivation samt et generelt bedre helbred for den

enkelte patient er det konkrete resultat af projektet ’Motion på recept – til

personer med slidgigt i Vestsjællands Amt’.

Samtidig viser evalueringen også, at både praktiserende læger og fysioterapeuter

ser motion på recept som en effektiv og let tilgængelig behandlingsform,

som efter en kort indkøringsfase har fungeret upåklageligt.

Vestsjællands Amt og Gigtforeningen tog i 2004 initiativ til projektet ’Motion på

Recept – til personer med slidgigt i Vestsjællands Amt’. Projektet blev gennemført i

perioden marts 2005 til december 2005 og herefter evalueret.

Baggrunden for initiativet var, at de senere års forskning har vist, at fysisk aktivitet

har stor effekt som forebyggelse og behandling af slidgigt. En tidlig indsats overfor

personer med slidgigt vil på længere sigt kunne betyde bedre livskvalitet for den

enkelte og give store besparelser for det offentlige sundhedsvæsen.

Den fysiske aktivitet hos personer med slidgigt kan blandt andet styrkes ved at give de

praktiserende læger mulighed for at henvise til motion – kaldet ’Motion på Recept’.

Formålet med projektet var at afprøve ’Motion på Recept’ på en større gruppe personer

med slidgigt. Projektet skulle give erfaringer dels i forhold til konceptets potentiale

på området, dels i forhold til organiseringen.

For deltagerne i projektet var målet, at de efter projektets ophør fastholdt det

ændrede motionsmønster og at de seks måneder efter stadig var fysisk aktive mindst

30 minutter dagligt, sådan som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Kriterierne for at deltage i projektet var:

at deltagerne havde fået diagnosen

slidgigt

at deltagerne var erhvervsduelige

at det lægeligt blev vurderet, at

deltagerne ville få det bedre af

30 minutters daglig motion

at deltagerne var motiverede for

livsstilsændring

at deltagerne var indstillede på en

egenbetaling på 1.000 kr

at deltagerne boede

i Vestsjællands Amt

MOTION PÅ RECEPT – for slidgigtpatienter

i Vestsjællands Amt

59 personer deltog i projektet. Alle blev

henvist fra praktiserende læge til en af de

tre deltagende fysioterapiklinikker -

såkaldte motionsklinikker - der skulle stå

for vejledning og træning i forbindelse

med projektet.


Evaluering af “Motion på Recept”

I motionsklinikkerne blev der udarbejdet en sundhedsprofil for hver enkelt deltager.

Formålet med sundhedsprofilen var, at deltagerne i samarbejde med en fysioterapeut

tilrettelagde deres fremtidige motionsindsats. På baggrund af sundhedsprofilen blev

der givet individuel vejledning i, hvilken type motion deltageren med fordel kunne

dyrke.

Hvis deltagerne var i stand til det, blev de henvist til eksisterende motionstilbud. Hvis

personen i en periode havde brug for støtte, blev der derimod henvist til motionsværkstedet,

som fandtes på de enkelte klinikker. I motionsværkstedet blev deltagerne

guidet igennem et tre måneder langt træningsforløb med holdtræning to gange om

ugen. Der blev lagt stor vægt på, at klinikkerne var yderst behjælpelige i udslusningsfasen,

og at samtlige deltagere var aktive efter endt træningsforløb.

De eksisterende motionstilbud i lokalmiljøet var det endelige mål for deltagerne.

Evaluering af deltagernes udbytte

Projektet er blevet evalueret af lektor

Kaya Roessler og Pernille Vibe

Rasmussen, Syddansk Universitet.

Evalueringen er udarbejdet på

baggrund af spørgeskema- og

interviewundersøgelser med deltagere

gennemført lige efter forløbet

og igen seks måneder efter forløbet.

Desuden er der gennemført

en interviewundersøgelse med de

behandlende fysioterapeuter.

Evalueringen viste, at projektet primært har henvendt sig til kvinder mellem 50 år og

60 år. Størsteparten har op til 10 års skoleuddannelse og er i arbejde. De fleste lever

med ægtefælle og har tidligere erfaring med fysisk aktivitet.

Undersøgelsen peger på, at deltagerne har opnået en betydelig sundhedsmæssig

gevinst:

53 procent af deltagerne har fået et bedre helbred

66 procent har fået færre smerter

76 procent dyrker mere motion

88 procent oplever glæden ved motion

Desuden er 76 procent af deltagerne efter endt træning i projektet, blevet meget

mere aktive – også seks måneder efter, projektet er afsluttet. De mest almindelige

former for motion er havearbejde, rengøring, rask gang og cykling. Desuden er hele

45 procent af deltagerne efter seks måneder aktive i et fitnessmotionscenter.


Evaluering af “Motion på Recept”

Der er et samlet frafald på 19 procent i projektet. Den væsentligste barriere for ikke

at udøve motion er tidspresset i hverdagen, men også økonomi, manglende lyst og

træthed blev hyppigt angivet som årsager.

Det sociale element og netværksdelen ser ud til at have stor betydning for deltagernes

evne til at fastholde den fysiske aktivitet. Mange giver udtryk for, at det er nemmere

at tage sig sammen, når der er nogle, som venter på en. Her adskiller gruppen

sig fra den almindelige motionsudøver, der i stigende grad lægger vægt på fleksible

tidspunkter og alsidige muligheder for at dyrke motion.

I forlængelse af erfaringerne fra dette projekt, skal det fremhæves som vigtigt, at

motionsklinikken bruger flere ressourcer på at hjælpe deltageren i det videre forløb.

Et udmærket redskab ud over personlige samtaler kan være opfølgende telefoniske

samtaler og et højere grad af samarbejde med eksisterende motionstilbud i lokalområdet.

Da netværksdelen også har vist sig at have betydning på længere sigt,

opfordres der til øget fokus i forhold til at skabe et godt socialt miljø på de klinikker,

der udbyder Motion på Recept.

Organiseringen af konceptet Motion på Recept har her vist sig at fungere i praksis.

Både læger og fysioterapeuter har efter en kort indkøringsfase fundet det egnet til

implementering i deres daglige praksis uden nævneværdige investeringer.

Hele rapporten kan læses på: www.gigtforeningen.dk/maerkesager/motion

eller www.vestamt.dk eller www.cisc.sdu.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Lene Mandrup Thomsen, Gigtforeningen. Email: lmthomsen@gigtforeningen.dk

Ragnhild Lindsø, Vestsjællands Amt (til d.1. januar 2007,

herefter i Ny Slagelse Kommune).

Projektet er støttet

økonomisk af:

TrygFonden

Fonden til fremme

af fysioterapeutisk forskning,

efteruddannelse og information

Sundhedsstyrelsen

Vestsjællands Amt

Rapporten kan fås ved henvendelse til

Gigtforeningen,

Gentoftegade 118,

2820 Gentofte.

Tlf. 39 77 80 00

Tlf. 57 87 24 20

More magazines by this user
Similar magazines