Referat fra Kommune Kujalleq - Inerisaavik

inerisaavik.gl

Referat fra Kommune Kujalleq - Inerisaavik

Atuarfiitpisortaasaataatsimiinnerat

Skoleledermødet – april 2012

Atuarfiuppisortaatasuliassaikivitseqataasussutsuliassaannutnaleqqiullugitiqimattakkaanisammineqarnerat/

Skolelederens arbejdsopgave i forhold til resursepersoners opgaver

17. april ‐ Marlunngornequalikkut/tirsdag eftermiddag

Kommune / gruppe:

Kommune Kujalleq

Marie Sara redegjorde for, hvor kommunens resursepersoner er for øjeblikket. Vi havde en snak om, hvem

der skal betale for de udgifter, der er i forbindelse med gruppens rejseaktiviteter i det videre arbejde, og

Jens fortalte om hans tanker mht. undervisning af de forældre, der underviser hjemme på

fåreholderstederne.

Vi ønsker en mere klar udmelding mht. diverse udgifter til kurser, der kommer i forbindelse med arbejdet.

1. Priotering af indsatsområderne og begrundelse:

Læringsmålene bliver forenklet, efter klassetrin og alle fag. Dette for at gøre det mere overskueligt ,

at alle faglige områder/mål bliver nået og for at sikre og styrke elevernes faglige niveau. Vi regner

med at få mere positive test og prøveresultater.

Der skal være et mere åbent skole/hjem samarbejde. Der skal være en åben dialog, og vi skal sikre ,

at det er et samarbejde og ikke en enetale fra lærerens side. Dette for i fællesskab med forældrene

at støtte eleverne i deres individuelle mål.

2. Hvad er målet for indsatsområderne?

For at sikre at alle læringsmål gennemgåes for alle lærerne med henblik på, at elevenes indlæring

styrkes, og at de opnår bedre resultater.

3. Hvordan kan disse evalueres?

Lærerene skal blive bedre til at evaluere deres eget arbejde mere løbende, end de gør på

nuværende tidspunkt. Evalueringsmodel kan varieres efter fag og klassesammensætning, men der

skal gives nogle model forslag, så vi sikrer, at alle kommer godt fra start.

4. Tidsplan og hvem gør hvad?

Alle skoleledere gennemgår trintestresultater og ser, hvor der skal laves en særlig indsats. Derefter

laves der fælles forløb, der hvor trintestene viser, at der er et behov.

Resursepersonerne påbegynder – efter trintestresultaterne foreligger – at arbejde på at forenkle

læringsmålene.

5. Hvad er fagvejlederens og rådgivningslærernes opgaver i forhold til indsatsområderne?

Skolerådgivningslærerens opgaver er at støtte eleverne i alle vejledningsopgaver, helt nede i

yngstetrinnet. Hvis man allerede nede i de yngste klasser giver eleverne en naturlig nysgerrighed


Atuarfiitpisortaasaataatsimiinnerat

Skoleledermødet – april 2012

Atuarfiuppisortaatasuliassaikivitseqataasussutsuliassaannutnaleqqiullugitiqimattakkaanisammineqarnerat/

Skolelederens arbejdsopgave i forhold til resursepersoners opgaver

17. april ‐ Marlunngornequalikkut/tirsdag eftermiddag

Kommune / gruppe:

for egne drømme mht. fremtiden og erhvervsvalg, vil det give både elever og forældre et større

“ejerskab” for skolen, og det at man går i skole for at opnå egne mål, giver større lyst til at

samarbejde med lærerene om at arbejde med det faglige. Resultaterne af dette vil på sigt kunne

læses i både trintest og afsluttende prøver.

More magazines by this user
Similar magazines