Program-2008-2009.pdf - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Program-2008-2009.pdf - Skalborg Kirke

Skalborg Kirke

Program 2008-2009


Velkommen i Skalborg Kirke

Med dette programhæfte byder vi velkommen til sæson 2008-09 i Skalborg Kirke.

I hæftet står der ikke noget om de gudstjenester og kirkelige handlinger, som ellers er de bærende

begivenheder i kirkens liv og i kontakten mellem sognets beboere og deres kirke.

Men kirken med tilhørende lokaler er også ramme om meget andet, der på væsentlig måde

hører kirkens liv til.

Her er sang og musik, foredrag til udfordring og eftertanke, samvær og samtale, stilhed og

fordybelse, oplevelse og indlevelse, kunst og kultur. Alt sammen er det udtryk for, at intet i

menneskelivets mangfoldighed er den kristne tro og dermed kirken uvedkommende. Igennem

det alt sammen formidles forskellige sider af kirkens liv og opgave.

Hæftet indeholder det samlede program for arrangementerne ved Skalborg Kirke frem til næste

sommer. Forhåbentlig ses det som en stor og varieret buket af aktiviteter med et bredt sigte, så

der er noget for enhver smag og interesse.

Arrangementerne vil blive nævnt i aktivitetskalenderen i Kirkebladet, der udkommer 4 gange

om året, og som også altid indeholder gudstjenestelisterne for pågældende kirkebladsperiode.

Skulle et arrangement dukke op, som ikke er planlagt endnu og derfor ikke omtalt i dette programhæfte,

vil det selvfølgelig blive behørigt annonceret i Kirkebladet.

Kom og vær med i et godt fællesskab.

Til lidt eller meget, men hver gang forhåbentligt til en god oplevelse af glæde og berigelse.

Indhold

2

Vel mødt i Skalborg Kirke

Menighedsrådet

SkalborgAften ...................................... side 3

Højskoledage ........................................ side 4-5

FredagsTræf .......................................... side 6-7

Koncerter ............................................. side 8-9

Kirkens fødselsdag .............................. side 9

Adventsfest og julefest ......................... side 10

SøndagsHjørnet .................................... side 10

Sangtimer ............................................. side 10

Babysalmesang .................................... side 10

Program for efterår 2008 ..................... side 11

Program for forår 2009 ........................ side 12

Skalborg Kirke Mandag-fredag 9.30 – 13.00

Digtervejen 6 Torsdag tillige 16.00 – 18.00

9200 Aalborg SV Lørdag (kun tlf.) 10.00 – 12.00

Tlf. 98 18 00 69 Fax 98 18 02 69 skalborg.sogn@km.dk

www.skalborgkirke.dk


SkalborgAften

Efterårets SkalborgAften er ved redaktionens

slutning ikke programsat.

Den vil derfor blive udførligt annonceret på

anden måde.

Søndag den 1. marts kl. 16.00

Kunsten at græde i kor

Vi skal møde

forfatteren

Erling Jepsen

og se den

prisbelønnede

film ”Kunsten

at græde i

kor”, der er

baseret på

hans roman

med samme

titel.

Erling Jepsen

er født i Gram

i 1956. Faderen var mælkemand (den sidste

i Sønderjylland). Moderen ekspederede i

familiens købmandsbutik. Han debuterede

1977 med hørespillet ”Kiks med kniv og

gaffel” og har siden levet af at skrive.

”Kunsten at græde i kor” fortæller historien

om Allan, der er 11 år. Livet i den sønderjyske

landsby i begyndelsen af 1970’erne er

ikke let for den unge knægt. Faderen er psykisk

ustabil, og moderen har for længst givet

op. Derfor synes Allan, at han er nødt til at

holde sammen på tingene. Og da faderen

elsker at holde taler over de døde, går Allan

i gang med at sørge for flere begravelser til

at holde faderens humør oppe.

Filmen er instrueret af Jannik Lorenzen.

Den modtog 2008 foruden flere andre priser

både en Robert og en Bodil for årets bedste

danske film.

I forbindelse med arrangementet vil der

blive serveret et let måltid mad til en pris af

50 kr.

Tilmelding til kirkekontoret senest onsdag

den 25. februar.

3


Højskoledage

Sæsonens højskoledage begynder kl. 10.00

og slutter kl. 12.45. Højskoleudvalget ønsker

at prioritere tid til samvær, at synge og

mulighed for samtale og diskussion. Der begyndes

med formiddagskaffe. Foredragene

bliver delt i to afdelinger med en beskeden

frokost midtvejs.

Onsdag den 3. september

Limfjordsdigtere – med fokus på

Jeppe Aakjær og Thøger Larsen

Tidl. højskoleforstander

Helge

Bekke-Hansen

Denne højskoledag

vil dels indeholde et

foredrag ”På strejftog

i Jeppe Aakjærs og

Thøger Larsens liv

og digtning”. Dels en sang og fortælletime,

hvor sange af de to digtere vil blive sat ind i

en folkelig og historisk sammenhæng.

Onsdag den 1. oktober

Lysbilledforedrag om USA

tidl. lærer Jens Kristian

Overgaard

På denne efterårsrejse

i USA besøger vi

Massachusetts i New

England og Appalacherne

i Virginia for

at opleve den utrolige

farvepragt i skovene

i tiden lige før løvfald. Vi vandrer på den

berømte vandresti, The Appalachian Trail. I

den modsatte ende af landet kommer vi tæt

på verdens største træer af arten Sequoia,

som kun findes i Sierra Nevada i Californien.

Her står verdens største træ, General

Sherman, som er ca 2500 år gammelt, og

4

som ved foden har en diameter på 11 meter.

Endelig besøger vi den imponerende nationalpark,

Yosemite med gigantiske klippeformationer.

Onsdag den 5. november

Medierne,

mine venner – mine fjender

Redaktør, fhv. amtsborgmester

og formand

for Etisk Råd,

Erling Tiedemann

De frie medier er

mine venner; uden

dem og uden deres

frihed ville jeg ikke

leve i et demokrati. Men medierne har også

et ansvar for, hvordan de bruger deres frihed

– og tilsidesætter de det ansvar, føler jeg, at

de bliver mine fjender – kort sagt: et foredrag

om aviser og elektroniske medier på

godt og ondt.

Onsdag den 7. januar

“Du skønne land - “

Strejftog i Slesvigs historie,

med særligt henblik på kirken.

Tidl. sognepræst i

Skagen C. C. Jessen

Med sin personlige

baggrund i Sønderjylland

vil C. C. Jessen

trække linjer tilbage i

grænselandets historie,

nord og syd for

den nuværende deling

af landet, i det område der bærer det gamle

navn Slesvig. Der vil især blive sat fokus på

kirken, der gennem århundreder har været

med til at definere den slesvigske identitet.


I den finder vi både dansk og tysk, to sprog,

to kulturer, ofte i voldsom strid, men også

som nu i fredelig og frugtbar sameksistens.

En større bog fra C. C. Jessens hånd om

den slesvigske biskop Kaftan er på vej mod

udgivelse.

Onsdag den 4. februar

Chagall – kærlighedens maler

Sognepræst i Nørresundby

Karin

Kristensen

Kunstneren Marc Chagall

er elsket af mange

for sine livsbekræftende

og farvestrålende

billeder. Mindre kendt

er det måske, at han

som jøde også har udsmykket flere kirker.

Foredraget vil bestå af en fortælling om

kunstnerens lange og alsidige liv og en præsentation

af mange af hans bibelske billeder.

Onsdag den 4. marts

Jøderne i Aalborg - historien bag

en gade og en jødisk begravelsesplads.

Fagkonsulent Annamette

Andersen

For godt 200 år siden

bosatte den første

jødiske familie sig

permanent i Aalborg.

Det blev begyndelsen

til en levende,

jødisk menighed, som gennem 75 år satte sit

præg på byens liv.

I dag er der kun få synlige tegn på dens

tilstedeværelse, nemlig navnet Synagogegade

og menighedens begravelsesplads. Men

menigheden har efterladt sig forskellige kilder

i form af en forhandlingsprotokol, breve,

regnskaber og ministerialbøger, og bl.a. ud

fra disse kan deres historie fortælles.

Hvorfor kom jøderne til Aalborg? Hvordan

tog byen imod dem? Hvordan praktiserede

de et menighedsliv? Hvordan satte de præg

på byen? Hvorfor er synagogen væk, mens

begravelses-pladsen stadig eksisterer? Disse

og flere andre spørgsmål indgår i foredraget,

hvor jeg vil sætte den jødiske menigheds

historie ind i en større sammenhæng ud over

Aalborgs grænser.

Onsdag den 1. april

Piloten og ”Den lille Prins”

Pens. præstekone,

cand. med Vibeke

Erbs

Den franske forfatter

og pilot Antoine de

Saint-Exupéry levede

fra 1900 til 1944. Med

udgangspunkt i hans

verdensberømte eventyr ”Den lille Prins”

fortælles om forfatterens dramatiske liv som

post- og krigsflyver. Det vises, hvordan hans

filosofi om at ”knytte bånd” og ”at se med

hjertet” udvikler sig gennem hans øvrige

værker og frem til ”Den lille Prins”.

Foredraget indledes med en kort genfortælling

af ”Den lille Prins”, så forudgående

kendskab til emnet ikke er nødvendigt.

Onsdag den 3. juni

Sommerudflugt

Som afslutning på sæsonens højskoledage

arrangeres som sædvanlig en sommerudflugt.

Nærmere program vil blive bragt til foråret i

kirkebladet.

5


FredagsTræf

Fredag den 12. september

Fra Moon-sektmedlem til

folkekirke-præst

Sognepræst Martin

Herbst, København

Med baggrund i sine

egne 18 års erfaringer

i Moon-bevægelsen vil

Martin Herbst føre os

‘inden døre’ og gøre os

bekendte med, hvorfor

det kan være så attraktivt at gå ind i en sekt

og så vanskeligt at komme ud. Eller med

hans egne ord: Hvorfor blev jeg - trods den

megen mediekritik - i sekten i så mange år?

Hvorfor måtte vi til sidst bryde med bevægelsen,

fællesskabet og læren? Og hvordan

kommer man så videre, når ens tilværelse er

styrtet i grus?

Selvom vi tager udgangspunkt i en konkret

bevægelse, skal vi også se på sekterisme

som et mere generelt fænomen og beskæftige

os med følgende spørgsmål:

Hvad er en sekt egentlig, og hvordan ser

verden ud set med et sektmedlems øjne?

Hvorfor lader det til, at sekterisme hvad

enten den er politisk eller religiøs er kommet

for at blive?

Hvordan kan vi bedst hjælpe mennesker, der

befinder sig i sekteriske sammenhænge?

Hvorledes kan vi i lyset af kristendommen

forholde os på en konstruktiv måde til alt

dette?

Fredag den 10. oktober

Skagensmalerne

dengang og

i dag

Direktør for Skagens

Museum

Lisette Vind Ebbesen

6

Fredage kl. 18.00 - 21.45.

Fællesspisning, foredrag og samtale, kaffe og afslutning.

Hvorfor opstod der en kunstnerkoloni i

Skagen? Hvorfor stiftede man senere et

museum? Er der et særligt lys over Skagen?

Og er skagensmalernes værker overhovedet

relevante i dag?

Skagens Museum fejrer i år sit 100 års

jubilæum. Med udgangspunkt i de historier,

kunstnere og værker som knytter sig

til museet sætter museets direktør Lisette

Vind Ebbesen fokus på kunstnerkoloniens

betydning for kunsten og Skagen dengang

og i dag.

Fredag den 14. november

At sige verden ret farvel

– en aften om musikterapi

på Hospice.

Musikterapeut

Annette Majlund

Musikterapi er ét af de

nyere tiltag i den åndelige

omsorg for alvorligt

syge og døende.

Konkret er musikterapi brug af musikalske

aktiviteter, som kan styrke forbindelsen til

og kommunikationen med omgivelserne;

samt hjælpe patienten til at finde handlemønstre,

der kan lindre lidelsen og øge

livskvaliteten.

Foredraget vil ud fra erfaringer kaste et

nuanceret lys over musikterapien og dennes

betydning for åndelig ledsagelse af mennesker

gennem forskellige stadier ved livets

afslutning.

Aftenen byder også på eksempler på den

musik, der anvendes, så man selv kan

fornemme musikterapiens virkning på egen

krop.

Musikterapeut Annette Majlund er i 2004

uddannet fra Aalborg Universitet. Siden da

har hun arbejdet på KamillianerGaardens

Hospice i Aalborg.


Pris 35 kr. incl. spisning. Drikkevarer betales særskilt.

Tilmelding til kirkekontoret senest onsdagen før kl. 13.00.

Fredag den 16. januar

Vincent van Gogh - en 1800-tals

borderline? Et billedforedrag.

Lektor og praktiserende

stressterapeut,

Søren Keldorff,

Aalborg Universitet

Vi kender alle et eller

flere af van Goghs fantastiske

malerier. Vi ved, at

han havde et vanskeligt sind og på et tidspunkt

skar sit ene øre af. Men hvorfor straffede

han uophørligt sig selv – til slut med

selvmordet? Hvorfor blev hans liv enerens

kamp med og mod tilværelsen?

I sit billedforedrag vil Søren Keldorff

forsøge at kortlægge van Goghs liv med

udgangspunkt i hans såkaldte grundbrist,

opvæksten i en præstefamilie i et snævert

religiøst miljø, forholdet til moderen og

faderen, forelskelser i og realiserede forhold

til kvinder og mænd i hans liv. Alt sammen

som tolkningspunkter for såvel hans utrættelige

kreativitet som hans dybe depressioner

igennem de sidste ti år.

Foredraget illustreres med en række af hans

malerier og brudstykker af filmen ”Lust for

Life” om hans liv.

Fredag den 13. februar

I lyst og nød

- 500 søndage med

hovedet oven krave.

Hospitalspræst Lotte

Lyngby Nielsen

Et tilbageblik på

de første 10 år som

præst, hvor vejen er

gået fra Skalborg over

Nibe til tre sogne på

landet og derfra til Aalborg Sygehus og Vor

Frue kirke. Hvilke ligheder og forskelle er

der i at være kirke i byen, på landet og på

hospitalet? Og hvilket præg sætter stederne

på en præst? Det vil aftenens foredrag forsøge

at give et bud på.

Fredag den 13. marts

Omkring Mærkedage.

En historie.

Forfatter Jens

Smærup Sørensen

I løbet af ganske få år

– omkring 1960 – forsvandt

en tusind år

gammel kultur – båret

af slægtsfølelse, autoritetstroskab,selvopofrelse

og nøjsomhed

– i en moderne, global civilisation, hvor

personlig frihed, individuel udvikling, én på

opleveren i form af rejser, forbrug mm. blev

målestokke for ’livskvalitet’.

7


Koncerter

2008 er udnævnt til at være ”Sangens År”.

Samtidig er kirkerne i Aalborg kommune

dette efterår gået sammen om projektet

”Salmesangens År”.

I Skalborg Kirke markerer vi dette med hele

fire efterårskoncerter, hvor fællessalmer

indgår, og en række sangtimer.

Søndag den 7. september kl. 15.00

25 års jubilæumskoncert

Eva-Marie Kjæhr

Olesen, orgel

Kirkens organist, som har

været ansat ved Skalborg

kirke siden 1983 (se kirkebladet),

markerer jubilæet

med en koncert, hvor også

Skalborg Kirkes Ungdomskor og sopranen

Pia Fog medvirker.

Efter koncerten er alle inviteret til reception

i Sognesalen.

Mandag den 29. september kl. 19.30

Salmer i traditionel og ny

fortolkning

Pia Fog, klassisk sopran

Line Ullits Mortensen,

rytmisk sanger

Hans Dammeyer, piano

Amanda Vandt, violin

Med udgangspunkt i Pia Fog

sangernes vidt forskellige musikalske og

stilistiske baggrunde vil Pia Fog og Line Ullits

Mortensen udfordre og lege med fortolkningsmulighederne

af en række salmer.

Gamle salmer bliver nyfortolket i et rytmisk

tonesprog, og nyere salmer bliver sunget

med klassisk frasering. Koncerten vil

spænde vidt fra gregoriansk sang og renæssancemusik

til jazz og gospel.

Publikum vil blive inddraget i tre fællessalmer.

8

Torsdag den 30. oktober kl. 19.30

”Hele Skalborg synger”

Aalborg Sangforening af 1843

Vokalisterne

Organist Eva-Marie Kjæhr Olesen

Provst Peter Krogsøe

I anledning af ”Spil Dansk”-dagen.

Med inspiration i kirkens ”digter- og komponist-kvarter”

synges en række danske

salmer og sange, dels som korsang, dels som

fællessang. Peter Krogsøe introducerer.

Der fortsættes i Sognesalen med kaffebord

og mere kor- og fællessang.

Onsdag den 10. december kl. 19.30

Julekoncert

Skalborg Kirkes

Ungdomskor

Vokalisterne

Eva-Marie Kjæhr

Olesen, orgel

Korene vil synge velkendte og nye, klassiske

og rytmiske julesatser under ledelse af de

nye dirigenter Henriette Bjerg Danielsen og

Sigrid Damsager Frandsen.

Der fortsættes i Sognesalen med kaffebord

ved Skalborg Husmoderforening – og mere

kor- og fællessang.

Søndag den 21. januar kl. 19.30

Nytårskoncert

“Brass’n Harmony”

Paul Cook, dirigent

Eva-Marie Kjæhr Olesen, orgel

Brass’n Harmony har 36 medlemmer i alderen

fra 10 til 40 år og er organiseret gennem

Den Musiske Skole i Aalborg. I anledning af

nytåret vil orkestret spille et festligt program

med numre i flere genrer, også med sang og

orgel.


Orkestret ledes af Paul John Cook, som er

uddannet trompetist fra ”The Grenadier

Guards Band” i London, og Master i Kreativ

Musikformidling igennem Vestjysk Musikkonservatorium.

Søndag den 15. marts kl. 19.30

Sang, cello og orgel

Marie Troelsen, mezzosopran

Ian Phillis, cello

Eva-Marie Kjæhr Olesen, orgel

Mezzosopranen Marie Degener

Troelsen er uddannet

med diplomeksamen fra Det

jyske Musikkonservatorium

i 2002. Hun debuterede fra

solistklassen efteråret 2005.

I sæsonen 07-08 har Marie Degener været

fuldtidsansat i et års vikariat i Det Kongelige

Operakor og er i sæsonen 08-09 i ensemblet

på Malmö Operan.

Koncerten er led i Aalborg Opera Festival.

Søndag den 19. april kl. 19.30

Kammermusikaften

Mette Marie Matthiesen, violin

Torkil Essendrop, cello

Bente Frendrup, klaver

Mette Marie Matthiesen har siden 1998 været

fastansat i Aalborg Symfoniorkester. Ved

siden af orkesterarbejdet har hun deltaget

aktivt i kurser og masterclasses.

Bente Frendrup var organist ved Skalborg

kirke 1970-73. Siden 1977 har hun været

organist ved Nibe og Vokslev kirker, og bl.a.

også siden 1991 akkompagnatør ved Aalborg

Symfoniorkesters konkurrencer.

Torkil Essendrop blev ansat som cellist

i Aalborg Symfoniorkester i 1969 og har

optrådt ved talrige koncerter som kammermusiker.

Kirkens fødselsdag

Søndag den 30. november kl. 10.00

Festgudstjeneste og kirkefrokost

Klarup Pigekor

Efter gudstjenesten er der kirkefrokost med

musikalske indslag ved Klarup Pigekor.

Klarup Pigekor blev grundlagt i 1980. Koret

voksede ud af Klarup Skoles Kor, da de ældste

piger ønskede at fortsætte med at synge i

kor, efter at de som 16-17-årige havde forladt

folkeskolen. Det førte til skabelsen af det

nuværende koncertkor med piger i alderen

14-25 år.

Klarup Pigekor er hyppigt anvendt ved koncerter

i landsdelen samt på koncertturnéer

til udlandet.

Koret opnåede i 1993 en topplacering i den

internationale korkonkurrence “Let The

Peoples Sing”.

9


Adventsfest

Onsdag den 3. december kl. 14.00

Her følger vi den gode tradition: Vi begynder

med en kort gudstjeneste i kirken.

Derefter samles vi i Sognesalen til kaffe og

lagkage, fællessang og gavespil.

Kirkens julefest

Søndag den 28. december kl. 19.00

En god gammeldags julefest med julesalmer,

juletræ, julefortælling, julemand, julepose,

julekager og julelege for børn og voksne i

alle aldre.

Og som sædvanlig en flot afslutning i kirken,

hvor Skalborg Kirkes Spirekor opfører

et julespil.

SøndagsHjørnet

SøndagsHjørnet går nu ind i sin 9. sæson

med søndagskaffe, søndagssnak og søndagssang

i Sognesalen på følgende søndage:

2008: 2009:

14. september 11. januar

5. oktober 1. februar

9. november 22. marts

21. december 26. april

I SøndagsHjørnet får vi lejlighed til at snakke

med hinanden over en kop kaffe eller the

med hjemmebagt brød. Når vi ikke snakker,

synger vi – med den stemme, vi nu har.

Kom og vær med til nogle hyggelige timer

sammen med andre.

Vi begynder kl. 14.30 og slutter kl. 16.30

– men man kan komme og gå, som man har

tid og lyst til. Der er ingen tilmelding.

Kaffen koster 10 kr.

10

Sangtime

Også dette efterår, som falder i ”Sangens

år”, byder Skalborg kirke til sangtimer i

Sognesalen. Der vil blive sunget både gamle

og nye salmer og fortalt om digtere og komponister.

Med ”ønskesalmen” vil alle få mulighed for

at præge programmet.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for

at deltage. Alle, der vil opleve glæden ved at

synge, er velkommen.

Vi synger følgende torsdage kl. 19.00 – 20.00:

28. august

25. september

23. oktober

27. november

Babysalmesang

Babysalmesang holdes som afsluttende

forløb af 8-10 gange. Første forløb afholdes

som anført nedenfor. Se kirkebladet og

opslag for de følgende hold.

Det er for helt små børn og deres forældre

eller bedsteforældre. Vi synger både salmer

og almindelige børnesange. Sangen ledsages

af dans og fagtelege, og vi vil gøre brug af

forskellige rekvisitter som bolde, tørklæder,

rasleæg m.m.

Hver gang slutter vi med en kop kaffe til de

voksne med mulighed for snak og deltagelse

i et netværk med andre nybagte forældre.

Torsdag den 28. august kl. 9.30-10.30

Tirsdag den 2. september kl. 10.00-11.00

Torsdag den 11. september kl. 9.30-10.30

Torsdag den 18. september kl. 9.30-10.30

Torsdag den 25. september kl. 9.30-10.30

Torsdag den 2. oktober kl. 9.30-10.30

Torsdag den 9. oktober kl. 9.30-10.30

Torsdag den 16. oktober kl. 9.30-10.30


Skalborg Kirke Efterår 2008

August

Torsdag 28. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 28. 19.00 Sangtime

September

Tirsdag 2. 10.00 Babysalmesang

Onsdag 3. 10.00 Højskoledag. ”Limfjordsdigtere” ved Helge Bekke-Hansen

Søndag 7. 15.00 Jubilæumskoncert med Eva-Marie Kjæhr Olesen

Torsdag 11. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 11. 19.30 Offentligt orienteringsmøde/opstillingsmøde til valget

Fredag 12. 18.00 FredagsTræf. ”Fra Moon-sekten til folkekirken” ved Martin Herbst

Søndag 14. 14.30 SøndagsHjørnet

Torsdag 18. 09.30 Babysalmesang

Søndag 21. 10.00 Høstgudstjeneste og markedsdag

Torsdag 25. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 25. 19.00 Sangtime

Mandag 29. 19.30 Koncert. Pia Fog, Line Mortensen, Hans Dammeyer og Amanda Vandt

Oktober

Onsdag 1. 10.00 Højskoledag. Lysbilledforedrag om USA ved Jens Kristian Overgaard

Torsdag 2. 09.30 Babysalmesang

Søndag 5. 14.30 SøndagsHjørnet

Torsdag 9. 09.30 Babysalmesang

Fredag 10. 18.00 FredagsTræf. ”Skagensmalerne” ved Lisette Vind Ebbesen

Torsdag 16. 09.30 Babysalmesang

Torsdag 23. 19.00 Sangtime

Torsdag 30. 19.30 Hele Skalborg Synger. Aalborg Sangforening af 1843 og Vokalisterne

November

Onsdag 5. 10.00 Højskoledag. ”Medierne – venner og fjender” ved Erling Tiedemann

Søndag 9. 14.30 SøndagsHjørnet

Fredag 14. 18.00 FredagsTræf. ”Musikterapi på Hospice” ved Annette Majlund

Søndag 23. 11.30 FDF’s julestue

Torsdag 27. 19.00 Sangtime

Søndag 30. 10.00 Kirkens fødselsdag. Festgudstjeneste og kirkefrokost. Klarup Pigekor

December

Onsdag 3. 14.00 Adventsfest

Onsdag 10. 19.30 Julekoncert. Skalborg Kirkes Ungdomskor og Vokalisterne

Søndag 21. 14.30 SøndagsHjørnet

Søndag 28. 19.00 Kirkens julefest

11


Skalborg Kirke Forår 2009

Januar

Onsdag 7. 10.00 Højskoledag. ”Du skønne land” ved tidl. sognepræst C. C. Jessen

Søndag 11. 14.30 SøndagsHjørnet

Fredag 16. 18.00 FredagsTræf. ”Van Gogh” Et lysbilledforedrag ved Søren Keldorff

Søndag 21. 19.30 Nytårskoncert. Brass’n Harmony med Paul Cook

Februar

Søndag 1. 14.30 SøndagsHjørnet

Onsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Chagall – kærlighedens maler” ved Karin Kristensen

Fredag 13. 18.00 FredagsTræf. ”I lyst og nød” ved Hospitalspræst Lotte Lyngby Nielsen

Marts

Søndag 1. 16.00 SkalborgAften. ”Kunsten at græde i kor” ved Erling Jepsen

Onsdag 4. 10.00 Højskoledag. ”Jøderne i Aalborg” ved Annamette Andersen

Fredag 13. 18.00 FredagsTræf. ”Omkring Mærkedage” ved Jens Smærup Sørensen

Søndag 15. 19.30 Sang, cello og orgel. Marie Troelsen, Ian Phillis og Eva-Marie Olesen

Søndag 22. 14.30 SøndagsHjørnet

April

Onsdag 1. 10.00 Højskoledag. Piloten og ”Den lille Prins” ved Vibeke Erbs

Søndag 19. 19.30 Kammermusik. Mette Matthiesen, Torkil Essendrop og Bente Frendrup

Søndag 26. 14.30 SøndagsHjørnet

Maj

Juni

Onsdag 3. Sommerudflugt

More magazines by this user
Similar magazines