42871 Skaarup Kirke .qxp:Skaarup Kirkeblad

skaarupkirke.dk

42871 Skaarup Kirke .qxp:Skaarup Kirkeblad

For det andet er kirkens alter et ydre udtryk for

bekendelsens, takkens, lovsangen og gavmildhedens

alter, som er inden i os og som vi hver

gang, når vi ser alteret i kirken, huskes på hele

tiden at tage vare om og forstærke.

For det tredje er alteret altid et festligt smykket

spisebord for det fælles kærlighedsmåltid, der

binder den kristne menighed sammen i troen på

Jesus som den opstandne Guds søn – Kristus!

Når vi knæler ved alterskranken, der, som ordet

lyder, er et hegn om alteret, der tjener til, at vi

kan samles om alteret på en måde, så alle kan

se og være med, så er det et tegn på ydmyghed,

ganske som når en frier knæler for sin

udkårne og dermed udsætter sig både for

muligheden for at få et Nej, men også for muligheden

for at få det Ja!, der i samme nu vil gøre

hans liv større!

På samme måde når vi knæler ved alteret. Så

indtager vi en ydmyg stilling for at modtage

noget, der er endnu større end os selv – nemlig

Guds kærlighed og tilgivelse!.

Når vi knæler understreges på én gang alteret

som et ophøjet sted, fordi vi alle er små, og alteret

som det fælles spisebord, fordi vi alle side

Slægt skal følge slægters gang…

Hermed skal lyde et stort velkommen til de

nye konfirmander og deres forældre! Med

konfirmandundervisningen følger, at konfirmanderne

snart igen vil begynde at sidde på

kirkebænkene under gudstjenesterne.

Jeg beder derfor I mere kirkevante kirkegængere

om, at I igen i år tager vel imod vores

unge og hjælper dem til rette i gudstjenesten

meget gerne ved at ”adoptere” et par stykker

af dem en gudstjenestes tid ved at tage dem

ind til jer på bænken og hjælpe dem med at

finde rundt i salmebogen og salmetavlerne

samt ved jeres eget eksempel at vise dem,

om side er lige høje, mens vi sammen

indoptager og levendegører Jesu

død og opstandelse i hver vore liv.

Endelig siger vi i vores trosbekendelse, at

Jesus som den opstandne Kristus er Herre

over levende og døde, som Han en dag skal

komme at dømme. Så i Jesu død mødes både

de levende og de døde!

Den del af trosbekendelsen tjener kirkens alter

også til at levendegøre. I alteret, kunne vi sige,

mødes også himmel og jord!

For alteret er for det fjerde en spejlingsakse! Her

spejles den levende menighed, der knæler ved

den halvcirkelformede alterskranke, i den menighed,

der er gået forud for os, og som sammen

med os knæler ved den usynlige anden halvcirkelformede

alterskranke bag alteret, der har sit

ståsted hos Gud, vor himmelske far.

På den måde virkeliggøres i nadveren, hvad

Jesus lovede os i dåben: Se! Jeg er med jer alle

dage indtil verdens ende.

Derfor har vi et alter i kirken.

Må du få et godt efterår! C.B.

hvornår de skal rejse sig og sætte sig.

Selvfølgelig fortæller jeg dem det i forberedelsen,

men ”i kampens hede” under gudstjenesten

med alt det nye, den almindelige generthed

og de ivrigt flagrende hormoner kan

det jo glippe for selv den bedste.

Men det er mit håb, at de ved fælles hjælp forholdsvist

hurtigt må komme til at opleve dem

selv som en del af det århundrede lange fællesskab,

der har været i Skårup kirke.

C.B.

3

More magazines by this user
Similar magazines