HYLLEHOLT KIRKE & SOGN - tryggevaeldeprovsti.dk

tryggevaeldeprovsti.dk

HYLLEHOLT KIRKE & SOGN - tryggevaeldeprovsti.dk

HYLLEHOLT

KIRKE &

SOGN

14. årgang · Nr. 3

September - Oktober - November 2011


2

HYLLEHOLT KIRKE

& SOGN

Omdeling af kirkebladet

Menighedsrådet har forlænget aftalen med

FLI’s ungdomsafdeling om uddeling af kirkebladet

i 2011. Den ansvarlige er igen i år

Svend Arnoldi. Udebliver bladet så kontakt

venligst Vera Bisp på tlf.: 56716230 eller

mail: fambisp@hotmail.com

Kirkens hjemmeside har fortsat adressen:

www.tryggevaeldeprovsti.dk eller

www.tryggevældeprovsti.dk eller direkte:

www.hylleholtkirke.dk

idet provstiet er lagt ind under Stiftets regi,

hvad angår hjemmesider.

Forside: Chaussestenene på stien op til mindesmærket

ved fællesgravenes plæner er

blevet lagt om og området frisket op, så det

nu er en glæde selv det at stå helt oppe ved

kirken og lade blikket følge de grønne

hække, der så går over til blomster, før man

ser granitkorset, der i sin udformning betyder

„Kors og urne“.

Fint arbejde af medarbejderne på kirkegården.

Foto og tekst: Vera Bisp

Alle læsere i Hylleholt Sogn er velkomne til

at skrive, maile eller ringe til redaktionen

med kommentarer eller gode forslag.

Kirkebladsudvalg:

Vera Bisp. Tlf.: 56 71 62 30

E-mail: fambisp@hotmail.com

Per Brønner

Stof til næste kirkeblad afleveres til

præstegården eller Vera Bisp

senest den 1. november 2011

Stof der kommer senere kan ikke nå

med før næste nummer af kirkebladet

VEJVISER FOR

HYLLEHOLT SOGN

Formand for menighedsrådet:

Arne Skovbæk, Folehaven 5, Ll. Elmue,

4654 Faxe Ladeplads. Tlf.: 56 7170 51.

E-mail: arsk@faxekommune.dk

Kirkeværge:

Bent Friis, Favrbyvej 27, 4654 Faxe Ldp.

Tlf.: 56 71 71 86. Mobil: 20 74 65 81.

E-mail: bent.friis@hotmail.com

Sognepræst:

Pia Heegaard Lorentzen, Hylleholtvej 7,

4654 Faxe Ladeplads, Tlf. 56 71 60 83.

E-mail: pihl@km.dk.

Præstens træffetid er: Mandag-torsdag

kl. 10.00-12.00 og i øvrigt efter aftale.

Fredag er sognepræstens fridag.

Graver:

John Nielsen,

Højvangen 4, Dalby, 4690 Haslev

Telefon kirkegård: 56 71 72 86.

Fredag er fridag

E-mail: hylleholt.graverkontor@mail.dk

Menighedsrådet:

e-mail: 7523@sogn.dk

Alle er velkomne til at overvære menig -

hedesrådets drøftelser, der finder sted i

Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15, Faxe

Ladeplads.

I 2011 er møderne fastsat til følgende datoer:

24. januar, 28. februar, 21. marts, 3.

maj (tirsdag), 30. maj, 27. juni, 15. august,

26. september, 31. oktober, og 21. november.

Møderne begynder kl. 19.

Det historiske udvalg

består af Arne Skovbæk, Børge Mejlby og

Arne Aasbjerg, samt - på sidelinien - Per

Brønner og Vera Bisp fra kirkebladsudvalget.

Kirkekontoret:

Henvendelser vedr. attester, navneændringer

m.m. Kordegn Bodil Hovmand træffes i

præstegården mandag og onsdag kl. 9-14.

E-mail: boho@km.dk. Tlf. 56 71 60 83.


Familiegudstjenester

Søndag den 11. september fejrer vi familie-

og høstgudstjeneste kl. 10.30

Ved høstgudstjenesten fejrer og takker vi for

høsten og alt hvad livet bringer os af glæde.

Alle børn er velkomne til at medbringe frugt

og grønt, som de kan bære ind sammen

med præsten ved gudstjenestens begyndelse.

Gudstjenesten vil være en almindelig højmesse

med nadver og prædiken, men salmevalg

vil dog være målrettet børn.

Efter gudstjenesten kan børnene være med

til at dele høsten ud blandt de fremmødte.

Der vil være kaffe, the og saftevand samt lidt

til den søde tand, dette nydes foran kirken,

hvis vejret tillader det, eller i kirken hvis det

regner.

Søndag den 20. november er det den sidste

søndag i kirkeåret.

Denne søndag er der familiegudstjeneste kl.

10.30, her deltager minikonfirmanderne og

i stedet for prædiken, vil de vise et krybbespil.

Bagefter er der julehygge for store og

små i Hylleholt Sognehus, hvor der vil være

lidt til den søde tand og mulighed for at lave

årets første juleklip.

Høstblomster fra

26. september 2010

Husk sommerkoncerten ...

... med Camilla og Jonas i Hylleholt kirke den 28. august kl. 16.

Pia Heegaard Lorentzen

Minikonfirmander forår 2011

3


Svend Aage Jakobsen, med kaldenavnet

„Jakob“, har den 1. august 2011 passeret

de 30 års ansættelse ved Hylleholt Kirke.

Hylleholt Kirke er 133 år, så det er en god

part af kirkens åremål, „Jakob“ har betjent organiststillingen.

Når vi ser på perioden, kan

vi se, at „Jakob“ har samarbejdet med 4 sognepræster.

Med Richardt Petersen i de sidste

par år af hans embedsperiode til 1983. Verner

Villensgaard Jensen fra 1983-1991. Mogens

Ohm Jensen fra 1991-2008 og med Pia

Heegaard Lorentzen fra 2008. Så man kan

sige, at „Jakob“ er blevet et fast holdepunkt i

gudstjenesten. I menighedsrådet var vi i

1981 - såvel som idag - glade for, at „Jakob“

tog imod opfordringen og udfordringen og

søgte organiststillingen og dermed også de

mange forskellige opgaver, det har givet

gennem årene. Med tiden har det også bevirket,

at „Jakob“ yder en stor frivillig indsats

i samarbejde med Roholte Kirke og korleder

Bente Schultz om kirkernes fælles børne- og

ungdomskor.

4

„Jakob“ - 30 år ved orglet

Hylleholt Menighedsråd siger tak for 30 års

arbejde, og vi håber, at arbejdsglæden ved

arbejdet på orgelbænken vil holde sig

mange år endnu.

Arne Skovbæk

formand

Kirke-Korsang for børn og voksne i Hylleholt og Roholte

Spirekoret er sang, dans og bevægelse for børn fra 1. og 2. klasse. Torsdag kl. 16-16.45

Børnekoret er sang m.m. for børn fra 3.-4. og 5. klasse. Tirsdag kl. 14.30-15.20

Ungdomskoret er sang m.m. for unge fra 6. klasse og opefter. Tirsdag kl. 15.30-17.00

Sted: Hylleholt Sognehus, Hovedgaden 15.

Første gang tirsdag den 30. august og torsdag den 1. september. Deltagelse er gratis.

Rokogokoret er et blandet, flerstemmigt kor for voksne. Rytmisk og klassisk. Onsdag aften

kl. 19-21.30

Sted: Roholte Sognehus.

Første gang onsdag den 14. september. Deltagerpris: 150 kr. for et halvår. sept.-maj.

Tilmelding til korholdene er nødvendig.

Korene synger lejlighedsvis ved gudstjenester i Hylleholt og Roholte kirker.

Korene drives af Hylleholt og Roholte Menighedsråd.

Vil du vide mere, eller kunne du tænke dig at være med?

Kontakt korleder Bente Schultz, tlf. 56 72 52 86 · bschultz@pc.dk


Troens billeder og kirkens arkitektur og inventar

Hylleholt Kirke er en ny kirke, der fylder 133

år den 8. september, i forhold til områdets

andre sognekirker. Alligevel er der mange

historiske elementer i kirkebygningen, som

egentlig tilhører tidligere tiders kirkebygninger.

Det skrev arkitekt Jesper Herbert Nielsen

også om i hæftet om Hylleholt Kirke, som

menighedsrådet udgav i forbindelse med

kirkens istandsættelse i 2002. Disse træk fra

tidligere tiders kirkebyggeri er også en

række symboler fra den kristne tro, som indirekte

skal fortælle de kirkebesøgende noget.

Jeg kan ikke lade være med at se efter disse

mere eller mindre skjulte tegn, når jeg besøger

en kirke. I kirker med kalkmalerier er fortællingen

fra episoder i bibelhistorien, og

den folkelige fortolkning af troen mere åbenbar,

og det samme i kirkernes kors og i

mange gamle alterbilleder.

De historiske træk ser vi i Hylleholt allerede i

indgangspartiet. De første trækirker fik efterhånden

udsmykket indgangspartiet med

søjler eller træskærer arbejder. Senere kom

der stenkirker, og i mange kirker kom der et

sten relief - tympanon - over kirkedøren. I

Hylleholt har vi en slags „træskærer relief eller

tympanon“.

Vel inde i kirken ser vi de bærende søjler, der

er sat sammen af 3 halvsøjler med korintiske

kapitæler, - her tydeligt udsmykket med

acantus blade, en plante, der gror i Middelhavsregionen.

Acantus bladene ses også på

altertavlen og som knopper på triumfbuen

Personalenyt

mellem skib og kor. Tallet

3 er symbol på treenigheden:

fader, søn og

helligånd.

Prædikestol, døbefont,

kor og overbygningen

på kirketårnet lige under

spiret er ottekantet

- 8 er dåbens og op-

Arne Skovbæk

standelsens tal, da Kri-

Formand

stus stod op af graven 8

dage efter indtoget til Jerusalem. I oldkirken

var alle dåbs bassiner ottekantede.

På alteret, prædikestol, døbefont m.v. ses

forskellige geometriske figurer, også disse

symboler stammer fra den tidligste kristendom,

der udgør en udsmykning som billedskærere

vidste, man kunne bruge i kirkerne.

Cirklen eller ettallet betyder Gud - elementer

med udgangspunkt i et cirkelslag eller et

trekløver - symbolerne er mange, når man

først bliver bekendt med dem.

Så selv om vi har en ny kirke, har vi den fyldt

med enkle kunst- eller arkitektur symboler

fra hele kirkehistorien, og det fortsatte med

den nye alterudsmykning af Maja Lisa Engelhardt

i 2002

Kilder:

Troens billeder. Romansk kunst i Danmark - Gads Forlag 2003

Kunstens Historie - Gyldendal 1990

Hylleholt Kirke - udgivet af menighedsrådet i 2002

Kom den kristne billedkunst ud af det blå? - kronik af sognepræst

og BA i kunsthistorie Sandra Kastfelt i Kristeligt Dagblad

16. juni 2011

Den 16. maj tiltrådte Kirsten Buchwald en stilling som medhjælp på kirkegården med

det formål at fortsætte sin uddannelse til graver/gravermedhjælper. Velkommen til Kirsten!

Per Brønner, kontaktperson

5


Søndag den 18. september er der konfirmation

i Hylleholt kirke. Det er kl. 10.30 og her

konfirmeres Christian Nystrup Midtiby.

Konfirmationsdatoer for

2012 og 2013

Konfirmationsdatoerne for 2012 er fastlagt.

Det er lørdag den 28. april, søndag den

29. april og søndag den 23. september.

Og hermed offentliggøres konfirmationsdatoerne

for 2013:

Lørdag den 20. april, søndag den 21. april

og søndag den 22. september.

6

Velkommen til

Tumlingesang i Hylleholt kirke

Storesøster til babysalmesang

Tumlingesang er målrettet de 1 & 2 årige (og

en forælder).

Med udgangspunkt i salmer, danske sange

og sanglege, skal vi synge, danse, spille og

lege sammen.

Vi skal bruge en masse rekvisitter som ærteposer,

små instrumenter, faldskærm og fingerdukker.

Vi begynder torsdag den 15. september

kl. 17.15-18.00 i Hylleholt kirke.

Kom og vær med!

Det er gratis at deltage i tumlingesangen,

men det kræver en tilmelding til sognepræst

Pia Heegaard Lorentzen senest d. 8. september,

og det er først til mølle princippet

der gælder, alle fra Hylleholt og Roholte

sogne har fortrinsret. (Tilmeldingen skal indeholde

navn, adresse og telefonnummer

Konfirmation

samt mailadresse. Ligeledes skal vi bruge

barnets navn og fødselsdato.)

Tumlingesangen foregår

ved Janni Erbs.

Janni er 37 år, hun

bor i St. Torøje med

sin mand og datter

på 4 år. Janni er uddannet

i 2000 på det

Kgl. danske Musikkonservatorium

med

hovedfagene: Rytmik

0-10 år, Ensembleledelse

og Korledelse. Janni underviser på

Stevns Musikskole, foruden at være freelance.

Sognepræst, Pia Heegaard Lorentzen

Så kom græsset op på det nyrenove -

rede stykke på sydsiden af kirken, og

maleren er igang med kirkevinduerne.

Der er nok at se til med et stort „hus“ og

„have“.

Vera Bisp


Udvikling og nytænkning

„lukke-lørdage“ og begravelses kaffe

Jeg har engang hørt en mand beskrive sit forhold

til Gud på følgende måde: Jeg har det

med Gud som med brandvæsenet, jeg

skænker det ikke mange tanker til daglig,

men når huset brænder, så forventer jeg at

brandvæsenet står foran min dør i løbet af få

minutter. Sådan også med Gud, når jeg møder

modgang og prøvelser, så forventer jeg,

at han er nær og hjælper mig med at klare

det, jeg kæmper med.

Sådan tror jeg også at mange har det med

kirken, vi tænker ikke så meget på den til

daglig, men når vi står ved livets store overgange,

fødsel, overgangen til voksenlivet,

ved indgangen til ægteskabet og ved døden,

så betyder kirken og dens budskaber

stadig meget for os.

Ja, kirken er her selvfølgelig ved livets store

overgange, men vi er her også til hverdag,

og jeg er ret sikker på, at det ved I godt allesammen,

og jeg oplever tit en forventning

om, at kirken selvfølgeligt altid står til rådighed,

ligesom det forventes at brandbilen

holder uden for døren få minutter efter, at vi

har tilkaldt den.

Hylleholt kirke er dog fast lukket hver fredag,

her har alt personalet nemlig fri, dog er dørene

til selve kirken åbne, hvis nogen skulle

have brug for en stille stund i kirkerummet

og kirkegården er også altid åben for besøg.

Sidste år kom der så nye overenskomster for

kirkens personale, de skal nu have forhold

der ligner resten af arbejdsmarkedets. Det

betyder, at alle der er ansat ved kirken skal

have to ugentlige fridage, præsten har dog

fortsat kun fri om fredagen og kan derfor

kontaktes som altid.

Vi har længe her ved Hylleholt kirke drøftet,

hvordan det skulle løses, og som et forsøg er

det blevet besluttet, at Hylleholt kirke er lukket

for bisættelser og begravelser hver anden

lørdag, så personalet i udgangspunktet

kan holde fri sammen med deres familier.

Områdets bedemænd er blevet orienteret,

og de kan derfor tage højde for disse „lukkelørdage“,

når de taler med pårørende.

Bryllupper bliver ikke påvirkede af „lukkelørdagene“,

da de ønskes med mere end 30

dages varsel, og personalet derfor kan

lægge deres fridag på en anden dag.

Dette er som sagt en prøveperiode, som løber

til og med december 2011, herefter vil

menighedsrådet overveje, hvordan det har

fungeret og beslutte, om der fortsat skal

være lukket for bisættelser og begravelser

hver anden lørdag.

Menighedsrådet håber, at alle i Hylleholt

sogn vil gøre os opmærksomme på, hvordan

I opfatter disse „lukke-lørdage“, så jeres

bidrag kan blive medtaget i menighedsrådets

beslutning.

Her i foråret er Hylleholt Sognehus blevet

genåbnet efter endt renovering.

Menighedsrådet har derfor besluttet at lave

endnu et forsøg, idet det nu vil være muligt

at drikke kaffe i sognehuset efter bisættelser

og begravelser i Hylleholt kirke.

Hvis man ønsker det, så skal man henvende

sig til sognepræsten, som kan informere om

priser og om lokaler og betjeningen er ledig

til det ønskede tidspunkt.

Dette nye tiltag bliver også evalueret ved

årsskiftet.

Som I forhåbentligt alle kan se af det ovenstående,

så er Hylleholt kirke her stadig,

også når man ikke lige står og tænker på

den, vi, personalet og menighedsrådet, håber

at disse nye tiltag og ændringer, vil blive

godt modtaget af jer alle, og vi håber, at I vil

bidrage til de videre overvejelser med jeres

ris og ros.

Sognepræst

Pia Heegaard Lorentzen

7


Frivilligt Drengeforbund i Faxe Ladeplads

F.D.F.

Det historiske udvalg, nedsat af menighedsrådet, er blevet gjort opmærksom på, at der

ville være interesse for at høre mere om FDF’erne i Faxe Ladeplads, efter at billedet af

dem blev vist i kirkeblad nr. 3, 2010 i forbindelse med de aktiviteter, der foregik på Sømandshjemmet

i og omkring krigsårene.

En nulevende F.D.F.'er fortæller:

„Jeg er vokset op i Fakse Ladeplads og var

medlem af F.D.F. fra 1943 til ca. 1950. Efter

den tid fik jeg mere interesse for forskellige

former for idræt i byen.Som F.D.F.’er kunne

man opnå mange forskellige grader, afhængig

af alder og præstationer. De yngste

drenge blev kaldt for poge, og de skulle

bære mørkerøde tørklæder. Når vi blev lidt

ældre, kunne vi blive pilte med ret til at bære

grønne tørklæder. Der var fire forskellige grader

af pilte, idet der fandtes 1., 2., 3. og 4.

grad. De skulle have henholdsvis 1,2,3 eller

4 streger på deres skulderstropper. Herefter

kunne vi yderligere stige i graderne til væbnerelev,

væbner, patruljeførerelev og patruljefører.

Væbnerne skulle bære blå tørklæder

og patruljeførerne havde blå- og hvidternede

tørklæder. På begge overærmer havde

vi påsyet et F.D.F.-mærke.

Vores uniformstrøjer var grå, og over venstre

lomme var påsyet et lille skilt, som viste i

hvilken flok og kreds, vi hørte hjemme. Der

var kredse i både Dalby, Haslev og Eskilstrup,

men ikke i Fakse by. Fakse Ladeplads

kreds havde derfor i en længere årrække

også temmelig mange medlemmer fra de

omliggende byer. Flere af lederne kom på

cykel fra den anden side af Fakse by.

Desuden kunne man, alt efter lyst og energi,

udmærke sig ved at aflægge mange forskellige

prøver, som - hvis vi bestod - gav ret til

at bære et større eller mindre antal duelighedstegn

på uniformens ene ærme. Vi

kunne f.eks. aflægge prøve i knobbinding,

kendskab til dyrespor, førstehjælp, svømning

og vandreture på forskellige distancer.

8

Hvis man havde været

i stand til at erhverve

mange tegn,

havde man en ret høj

status i flokken. Jeg

nåede selv at tage en

hel del af disse tegn.

2. del

Nørsteby-Jensen fra

rekreationshjemmet

Gry var den F.D.F.-leder,

som jeg bedst

kan huske. Han var

uddannet diakon, og

efter krigen var han

desuden meget aktiv inden for Røde Kors.

Han havde bl.a. ansvaret for en hel del flygtninge

fra østfronten, som i slutningen og lige

efter krigens afslutning var indkvarteret på

Sølyst på Klintevej. Sølyst var på den tid indhegnet

med et højt ståltrådshegn, og det var

forbudt på nogen måde at have kontakt med

disse flygtninge. Det var dog ikke alle børn,

der overholdt dette forbud.

Det var sømandshjemmet over for havnen,

der i de år var centrum for aktiviteterne i

F.D.F. Møderne blev afholdt i et lokale, som

vendte ind mod Nyvængeskoven. Der blev

afholdt møder for de forskellige aldersgrupper

på forskellige tider i løbet af ugen. I forbindelse

med nytårsparaden benyttede vi

dog den store sal, menighedssalen, på 1.

sal.

Ved denne parade mødtes alle medlemmerne

ved det store træ ved Esso-tanken.

Herfra marcherede vi så med fanen i spidsen

og efterfulgt af tværfløjter og trommer hen

til kirken, hvor vi deltog i gudstjenesten.


Herefter marcherede vi så hen til sømandshjemmet,

hvor der i den store sal blev serveret

sodavand, kaffe og kage til alle de fremmødte.

F.D.F. papirkniv

Det var en af skolens sanglærere, Georg

Preisler, der forestod undervisningen af fløjtespillerne

og trommeslagerne. Orkesteret

bestod udelukkende af F.D.F.’ere i 10-13 årsalderen,

som selv meldte sig til undervisningen.

Hvis vejret var godt, foregik undervisningen

i lærerens egen have i huset Nordly,

ellers øvede man sig i lærerens private hjem.

I undervisningen benyttede lærer Preisler sig

desuden af husets klaver. Alle musikinstrumenterne

var korpsets ejendom og udlåntes

til de forskellige medlemmer af orkesteret. I

Fakse Ladeplads havde vi ikke andre blæseinstrumenter

i vort orkester, det var derfor

et tamburkorps med piber og trommer, der

sørgede for den musikalske ledsagelse til aktiviteterne.

Jeg selv spillede på fløjte, og jeg

husker, at et af de faste numre var „I Natten

klam og kold“.

Orkesteret deltog i forskellige orkesterstævner

mange forskellige steder. I den forbindelse

husker jeg, at jeg en varm sommerdag

skulle til stævne i Nykøbing F., og jeg fandt

ud af, at jeg lige kunne nå at få mig en dukkert

fra en af høfterne på Strandvejen. Det

blæste ret kraftigt fra øst, så der var en del

bølger, der slog ind mod stranden. På vej

indad på høften, gled jeg på en af de våde

sten og fik flået neglen på min storetå næsten

helt løs. Da jeg kom ind på stranden,

pillede jeg neglen helt af - og humpede lidt

til stævnet i Nykøbing! En anden gang, da vi

skulle på en lejrtur, fik jeg en finger i klemme

i en af de gammeldags liggestole, som stod

i Nørstebys have på Gry. Også denne tur

blev gennemført!

Langt de fleste af turene foregik til omegnens

skove, f.eks. til Vemmetofte Strandskov,

Strandegård Dyrehave eller til spejderhytten

på Fed. Kredsen havde en hel del

telte af ældre årgang samt andet lejrudstyr,

som alt sammen blev opbevaret hos Nørsteby

på Gry. Jeg husker endnu lugten af de

gamle, utætte og jordslåede telte, når de

blev slået op til luftning inden turen. Enkelte

gange kunne turen dog gå til hytten nede

ved Klinteby mellem Karrebæksminde og

Bisserup. På turene til hytten på Fed eller til

Klinteby havde vi altid nogle „tanter“ med,

som skulle forestå madlavningen. „Tanterne“

var ofte mødre til nogle af børnene,

der deltog i turen. „Tanterne“ påtog sig på

skift opgaven i en eller flere dage ad gangen.

Lørdag eftermiddag eller søndag formiddag

var der ofte arrangeret en eller anden form

for løb i de nærliggende skove. Her skulle

man følge nogle i forvejen udlagte ruter,

hvor vi skulle finde frem til forskellige poster.

Der skulle vi løse en eller flere opgaver, inden

vi fik oplyst, på hvilken måde vi skulle

finde frem til den næste post, og så fremdeles.

På andre øvelser lærte vi at markere vores

ruter på forskellige måder, hvis det skulle

blive nødvendigt at løbe tilbage ad det

samme spor. Det skete ofte ved hjælp af små

knækkede kviste langs ruten. Ved større

stævner skulle vi konkurrere med F.D.F.’ere

fra de andre omkringboende kredse. Hvis

stævnet f.eks. skulle foregå i Ringsted, tog vi

af sted med toget fra Fakse Ladeplads til

Køge, hvor vi så skiftede over til toget, der

dengang kørte fra Køge til Ringsted.

Sådanne stævner kunne være bygget op

omkring forskellige temaer. Ved et af dem

9


skulle vi altid hilse på hinanden med et „Shalum

alaikum“. (Fred være med dig).

Da anden verdenskrig nærmede sig afslutningen,

blev vi pludselig smidt ud af vores

lokaler på Sømandshjemmet. Tyskerne besatte

i slutningen af 1944 Hylleholt Skole for

at anvende den som lazaret for sårede tyske

soldater fra bl.a. østfronten. Skoleundervisningen

måtte derfor foregå mange forskellige

steder rundt i byen, bl.a. på Gefion og

på Sømandshjemmet. Vi måtte derfor afholde

flere møder hos Nørsteby på Gry eller

hos skibsbygger Oluf Nielsen på Faurbyvej.

En af sidstnævntes drenge var også medlem

af F.D.F..

F.D.F. er bygget op som frivilligt arbejde

blandt drenge omkring det kristne budskab.

Det var derfor naturligt, at alle møderne afsluttedes

ved, at vi fik „et lille ord“ med på

vejen og ved at synge „Altid frejdig når du

går“.

10

De øvrige aktiviteter var ikke præget af det

kirkelige islæt. Den daværende sognepræst,

pastor Rasmussen var tilknyttet dette arbejde,

men han var - såvidt vides - ikke

egentligt medlem af det stedlige F.D.F.

Sangbogen, som blev brugt meget til møderne,

havde titlen: „De 100 bedste Marchog

Lejrsange“. Og medlemsbladet, som

blev kaldt „Budstikken“ var det naturlige

bindeled til medlemmerne og deres forældre.

Jeg kan endnu huske, hvordan forsiden

så ud på dette blad.

I slutningen af 1940’erne gik medlemstallet i

Fakse Ladeplads noget ned ad bakke. Den

mangeårige leder, Nørsteby-Jensen afgik

ved døden, og han blev i en kortere årrække

muligvis efterfulgt af boghandler K. Møller-

Jensen som kredsleder. I denne periode opstod

en ny aktivitet i forbindelse med F.D.F.kredsen

i Fakse Ladeplads. Fra Haslev

modtog man idéen til oprettelsen af en svæveflyveklub

for modelfly, idet man i Haslev i

flere år havde haft stor fornøjelse af en derværende

klub ved navn Ikaros. Vores klub fik

navnet „Jet“, og vi fik lov til at bygge modelfly

i et kælderlokale, det senere sløjdlokale,

under den nye afdeling af Hylleholt skole på

Hovedgaden.

Som F.D.F.’er var det ikke alle opgaver,

der var lige eftertragtede. I de

forskellige grupper fik medlemmerne

efter tur til opgave at skrive i

dagbogen efter hvert møde. Indholdet

skulle naturligvis fortælle lidt

om, hvad vi havde lavet til hvert

møde. Det var dog ikke sådan, at resultatet

på nogen måde blev kritiseret

på næste møde. Enkelte af medlemmerne

kunne ligefrem ved hjælp

af mere eller mindre vellignende

tegninger illustrere, hvad der var

foregået på mødet. Der er tegnet en

del medlemmer på cykler i dagbøgerne.

Konkurrencen fra de andre


ungdomskorps i byen kunne også mærkes,

idet man gensidigt kunne tiltale hinanden

med forskellige hjemmelavede udtryk, der

passede på f.eks. F.D.F.!

En del af mine erindringer er naturligvis præget

af tiden under og lige efter 2. verdenskrig.

Noget af det mest spændende kunne vi

komme ud for, når vi sammen med en patruljefører

samt 3-4 andre medlemmer blev

sendt på natløb i omegnens skove. Flere opgaver

kunne f.eks. gå ud på, at vi skulle ud at

lede efter forsvundne tyskere. Når vi listede

os frem gennem skoven, var vi stærkt optagede

af enhver lyd, vi syntes at kunne spore.

Vi var ikke fri for at være lidt bange, når det

puslede et eller andet sted i nærheden, og

når der blev hvisket: „Sssh, hvad var det?!“

Ofte kunne det blot være en ko på en nærliggende

mark!

Det var herligt, når vi fik lov at lave mad på

almindelige åbne bål. Og det var herligt, når

Sognemøde

Mandag den 20. juni var der inviteret til sognemøde

i det nyrenoverede Hylleholt Sognehus.

Formand for menighedsrådet, Arne

Skovbæk, gav et kort oplæg over, hvad rådet

havde arbejdet med i de første 2½ år af perioden,

og derefter fremlagde kasserer, kirkeværge,

kontaktperson - og naturligvis

sognepræsten - hvad de hver især havde arbejdet

med, og hvad målet var for sidste del

af menighedsrådsperioden.

Derefter kunne der stilles spørgsmål - og det

blev der da også, før der blev serveret en let

anretning.

Både før og efter mødet, blev „huset“ beundret

for den totale forvandling, fra en mørk

og trist bygning til lyse og venlige lokaler

med et møblement, der passer ind i helheden.

vi, som f.eks. på ture til spejderhytten på

Fed, fik lov at komme i vandet flere gange

om dagen - naturligvis under behørigt opsyn.

Det var herligt at få lov at spille bold og

at få lov at slås med hinanden for sjov. Det

var spændende at deltage i de mange forskellige

konkurrencer, som i forvejen var tilrettelagt

af lederne. Det var også spændende

at skulle optræde med små

teaterstykker for forældrene, når vi var en tur

i hytten på Fed Og det var en særlig oplevelse

at overnatte i de utætte og mugne

telte på lejrpladsen i den østlige del af Dyrehaven

nær traktørstedet. De høje skrænter

skulle vi dog holde os fra!

Omkring år 1950 var det imidlertid den

stedlige idrætsforening, der mere og mere

fik min interesse. Da var jeg blevet 14-15 år

gammel. - Men jeg har med glæde gemt

min gamle sangbog fra F.D.F.-tiden i Fakse

Ladeplads.”

Arne Aasbjerg, august 2003

Det har kostet tid og kræfter fra menighedsrådets

side at få gennemført denne renovering,

men mon ikke glæden ved at se resultatet

opvejer det.

Aftenen sluttede med Stillegudstjeneste i

kirken.

Vera Bisp

11


Den 31. maj var der igen korprøve - i år

på 2 niveauer - for Bente Schultz’s

børne/ungdomskor.

Konsulent for Folkekirkens Ungdomskor,

Jytte Lundbak, lyttede, vejledte og stillede

opgaver til de (lidt nervøse) piger, som dog

alle klarede det til ros.

For 2 år siden bestod 4 af pigerne 1. grad og

de var nu oppe til 2. grad, mens 4 „nye“ bestod

1. grad i år.

Det er dejligt at se det engagement både

korleder Bente Schultz, „Jakob“ - ved klaveret

- og pigerne lægger for dagen.

Vera Bisp

12

Korprøve

Bagerst: Bolette, „Jakob“, Patricia, Mie, Laura,

Josephine, Caroline og Jytte Lundbak.

Forrest: Mina, Kamilla og Bente Schultz

Godnathistorier for børn

Torsdag den 29. september og mandag den 28. november

Hver gang begynder vi kl. 17.00 i kirken, her bliver vist og fortalt bibelske historier og

kristne temaer for børnene. Godnathistorierne retter sig primært mod børn i alderen 3-9

år, men alle kan være med. Bagefter spiser vi i fællesskab i Hylleholt Sognehus ca. kl.

17.30. Når børnene er færdige med at spise, vil der være noget kreativt at tage sig til,

mens de voksne nyder en kop kaffe eller te. Der er tilmeldingsfrist en uge før til enten kirkekontoret

eller sognepræsten.

Pia Heegaard Lorentzen

Halloween

Igen i år vil der i samarbejde med Borger & Erhvervsforeningen

være et arrangement ved Halloween. Det bliver

tirsdag den 25. oktober, og som sidste år vil vi begynde

i FLI’s klubhus kl. 17.00 med græskarskæring og

sang, optog i byen og afslutning i kirken.

Hold øje med dagspressen når tiden nærmer sig.

Pia Heegaard Lorentzen


Foredrag

i samarbejde med Erindringsværkstedet

Begge foredrag holdes i Hylleholt Sognehus kl. 14-16 og der vil være

kaffe og the og lidt til den søde tand, prisen er 40 kr.

Ved foredragene kan kirkebilen bestilles hos Faxebilernes Taxi tlf.: 56 71 44 55

Torsdag den 27. oktober ved Eddie van Lüthje. Troubaduren fra Faxe Ladeplads.

„Men’sker jeg har mødt“

Sammen med Helle Reumert og Henrik Drent fortolker Eddie van Lüthje sine Halfdan Rasmussen-melodier

fortræffeligt. Eddie har siden 1965 efterhånden sat et halvt hundrede Halfdan-digte

i musik, men fortæller og synger også om nogle af de mange andre spændende

mennesker, han har mødt gennem musikken. Hans melodier til Johannes Møllehave, Bert

Brecht, Carl Scharnberg’s „Ulvetider“ der næsten er en forudsigelse af massakren i Oslo og

på Utøya.

Eddies sang „Lyset“, der er dedikeret til

Dronning Margrethe, blev første gang

spillet i Hylleholt Kirke ved kirkens

genåbning. Alt dette blander de med

sange og causerier om de andre kunstnere,

han har mødt gennem sine

mange år med musikken. Erik Grip,

Thomas Kjellerup, Cæsar, Lasse og

Mathilde, Poul Richardt og mange flere,

så der bliver helt sikkert både noget at

lytte til og synge med på. Glæd jer til en

rigtig dejlig torsdag eftermiddag med

de tre troubadurer og sange fra deres

cd’er „Vinterdigte“ og „Det Grå Guld“.

Torsdag den 24. november ved Elly Leitner.

Elly Leitner

I oktober 2007 gik Elly Leitner på pension efter 26 år som præst i Haslev og Freerslev. I 2009

begyndte hun at nedskrive sine erindringer, og året efter, i juni 2010, udkom den første bog,

„Den elskede og den udvalgte“.

I november 2011 bliver Elly Leitners næste bog udgivet. Den handler om årene som præst

og har titlen „Mit præsteliv på Midtsjælland“. Elly Leitner beskriver i disse erindringer de

mange glæder og sorger, man oplever som præst og får lov at tage del i. Hun fortæller også,

hvordan erfaringerne påvirker hende og udvikler hende i hendes eget trosliv.

Elly Leitner vil i foredraget fortælle om drivkraften til at skrive erindringer. Hun vil fortælle om

overvejelserne omkring det: „Hvorfor skrive dem overhovedet og hvorfor udgive dem?

Hvad skal med, og hvad skal ikke med? Hvilke hensyn skal der tages, og hvilke hensyn vil

man evt. tilsidesætte?“ Kom og lyt med og bliv måske inspireret til selv at skrive dine erindringer!

Alle er velkomne

13


Søndag den 6. november kl. 16 er der

Allehelgensgudstjeneste i Hylleholt kirke

Allehelgen er en mindedag og på denne dag

tænder vi lys i kirken, levende lys, som et

tegn på det vi tror og håber.

At selv om det bliver mørkt omkring os, så er

der noget der lyser op og varmer og glæder.

Vi tror og håber, at vores kære ikke er over-

14

Allehelgensgudstjeneste i Hylleholt kirke

Mange har givet udtryk for, at de nyder at

komme til andagter, stillegudstjenester og

meditationsgudstjenester om aftenen i

Hylleholt kirke.

Resten af året 2011 prøver vi så at lave

nogle andagter kl. 20 på hverdagsaftener.

Andagten vil vare ca. 30 minutter, der vil

være en kort fortælling, der har et kristent

tema og som lægger op til egen refleksion,

Lørdagsdåb

ladt til sig selv i døden, men at Gud er med

dem og tager vare på dem og os alle.

For Jesus siger „Jeg er verdens lys. Den der

følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men

have livets lys“.

Derfor mindes vi ved denne gudstjeneste

alle de mennesker, som vi har mistet fra Hylleholt

sogn siden sidste Allehelgen, det gør

vi ved at nævne dem alle ved navn, samt

ved bøn og stilhed.

I år er det også muligt at få nævnt navnet på

kære, man har mistet for længere tid siden;

ønsker man det, skal man henvende sig til

præsten nogle minutter før gudstjenestens

begyndelse, og så vil også disse navne blive

læst højt.

Efter gudstjenesten er der mulighed for at

købe lys, således at I kan bringe det levende

lys fra kirken og ud til jeres kæres grav.

Pia Heegaard Lorentzen

Der er mulighed for lørdagsdåb for dem, der måtte ønske det,

lørdag den 29. oktober kl. 10.30

Skumringstimen i Hylleholt kirke

der vil være stilhed, lystænding, bøn og

salmer.

Når andagten er slut, er der mulighed for at

drikke en kop kaffe eller te med de andre

kirkegængere og en mulighed for at drøfte

aftenens tema med andre, vi slutter kl. 21.

Tirsdag den 13. september, mandag den

10. oktober og torsdag den 3. november.

Pia Heegaard Lorentzen


Børnekoncert i Hylleholt kirke

Søndag den 30. oktober kl. 16.00

REJSEN - en musikfortælling

Ved Paul Banks og Charlotte Halberg.

Tænk, hvis ting kunne tale! Denne humoristiske

og spændende musikfortælling handler

om en lille guitars rejse med Amerikabåden

over Atlanterhavet fra Göteborg til USA og

dens videre oplevelser i USA.

Fortællingen udspiller sig i begyndelsen af

1900-tallet, og den byder bl.a. på en vandringsmand,

en gademusikant, en røverhistorie

og en hæsblæsende togtur. Fortællingen

følger den lille guitar gennem adskillige

hænder og mange kilometer - og især gennem

en masse forskellig musik og sange.

Ved koncerten bliver der sunget og spillet på

tværfløjte, panfløjte, guitarer, banjo, autoharpe,

mandolin, mandocello, samt mange

Festgudstjeneste

Også i år skal vi fejre adventstiden på Hylleholtcenteret, det gør

vi torsdag den 1. december kl. 14.30-16.30.

Hvilken underholdning der kommer denne dag er ikke tilrettelagt

endnu, se mere i dagspressen.

Pårørende og andre er velkomne til at deltage, men man skal tilmelde

sig til Hylleholtcenteret senest den 17. november.

Hylleholtcenteret: 56 76 36 86 eller Gitte Frederiksen: 23 24 54 55

Sognepræsten

forskellige akustiske lydeffekter, som de har

fundet rundt omkring i verden.

Aldersgruppe: 5-10 år. Varighed: 45 min.

Det er gratis at deltage, der vil i stedet være

indsamling til sognets Julehjælp, der fortrinsvist

gives til børnefamilier og enlige pensionister.

Alle er hjertelig velkomne

Sognepræst Pia Heegaard Lorentzen

Søndag den 27. november er det 1. søndag i advent. Denne dag fejres kirkens nytår;

det gør vi i Hylleholt kirke kl. 10.30 med en festgudstjeneste, hvor ungdomskoret

kommer og deltager.

Bagefter er der kaffe, te og brunkager i våbenhuset.

Pia Heegaard Lorentzen

Adventsfest på Hylleholtcenteret

15


Gudstjenester i Hylleholt kirke

Faxe Ladeplads

Gudstjenesterne er ved sognepræst Pia Heegaard Lorentzen, hvis ikke andet er anført.

September

4. september kl. 10.30 11. søndag efter trinitatis kirkebil

11. september kl. 10.30 12. søndag efter trinitatis - Høstgudstjeneste/Familiegudstjeneste

18. september kl. 10.30 13. søndag efter trinitatis - Konfirmation

25. september kl. 10.30 14. søndag efter trinitatis kirkebil

Oktober

2. oktober kl. 10.30 15. søndag efter trinitatis

9. oktober kl. 10.30 16. søndag efter trinitatis kirkebil

16. oktober kl. 10.30 17. søndag efter trinitatis

23. oktober kl. 09.00 18. søndag efter trinitatis v/Carsten Ackermann kirkebil

30. oktober kl. 10.30 19. søndag efter trinitatis

November

6. november kl. 16.00 Alle helgens dag kirkebil

13. november kl. 09.00 21. søndag efter trinitatis v/Carsten Ackermann

20. november kl. 10.30 Sidste søndag i kirkeåret - Familiegudstjeneste + Minikonfirmander

27. november kl. 10.30 1. søndag i advent kirkebil

Festgudstjeneste - efterfølgende kaffe og brunkager i våbenhus

December

4. december kl. 09.00 2. søndag i advent v/Kirsten Kjær Ohms

11. december kl. 10.30 3. søndag i advent kirkebil

18. december kl. 10.30 4. søndag i advent

24. december kl. 14.30 Juleaften - Gudstjeneste specielt for børn

kl. 16.00

25. december kl. 10.30 1. juledag kirkebil

26. december kl. 10.30 2. juledag kirkebil

Mulighed for lørdagsdåb i Hylleholt Kirke 4. kvartal 2011: lørdag d. 29.10. kl. 10.30

Godnathistorier for børn kl. 17.00 - med tilmelding: Torsdag d. 29.9. - mandag d. 28.11.

Skumringstimen kl. 20.00-21.00: Tirsdag d. 13.9. - mandag d. 10.10. - torsdag d. 3.11.

Halloween: Tirsdag d. 25.10.

Kirkebilen kan bestilles hos Faksebilernes Taxi, tlf. 56 71 44 55

Gudstjenester på Hylleholtcenteret

Torsdag d. 22. september kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Torsdag d. 20. oktober kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Torsdag d. 17. november kl. 14.30-16.00 Gudstjeneste (med nadver) kirkebil

Torsdag d. 1. december kl. 14.30-16.30 Adventsfest kirkebil

Tilmelding for ikke beboere senest d. 17.11. Se dagspressen

Omkring kaffebordet hygger vi os og synger danske sange

Kaffebord koster kr. 21,-, hvis man ikke bor på Hylleholtcenteret

Faxe Bogtryk /Grafisk · 56 71 32 05

More magazines by this user
Similar magazines