Kirkeblad 39-1.p65 - Jyllinge Kirke

jyllingesogn.dk

Kirkeblad 39-1.p65 - Jyllinge Kirke

Jyllinge Sogn

Kirkenyt

39. årgang nr. 1 december 2007- februar 2008

1


2

Julebudskab

Nogle gange har jeg som præst en

fornemmelse af, hvordan det er at

være forfatter. For meget af tiden sidder

også jeg bag en computerskærm

og skriver på søndagens prædiken

eller en tale til andre kirkelige tjenester.

En forfatter har dog frie tøjler

og kan lade fantasien få frit løb. Helt

så frit stillet er man ikke som præst, for her skal man

jo forholde sig til Bibelens ord. Budskabet om Jesus

kan der ikke laves om på.

Det er nu også meget rart, at der er noget i hér livet

som ligger fast, noget der ikke kan rokkes ved. Vi

skal ikke ud og finde en fortsættelse af biblen, for vi

ved, hvordan den ender. Derfor kan vi fejre kirkeårets

store begivenheder igen og igen, fordi de netop

er værd at fejre eller mindes.

Der er i hvert fald en stor begivenhed i december,

som ethvert barn nok ville være ked af at sløjfe, og

det er selvfølgelig juleaften.

Gud satsede højt

Det mest forunderlige skete den første julenat ved

Betlehem, fordi Gud elsker os mennesker. Drevet af

kærlighed lod Gud sin søn føde på jorden. Kærlighedens

kraft var så stor, at den gav sig selv hen til livet,

med alt, hvad det indeholder af både glæde og smerte.

Og med netop disse ord kom jeg til at tænke på filmen

”City of Angeles” (Englenes by). Den handler

om en engel, der hjælper menneskenes sjæle med at

finde fred. Englen møder hjertekirurgen Maggie,

netop som hun mister en patient. Under hans forsøg

på at hjælpe og trøste en fortvivlet Maggie, bliver

han forelsket og det samme gør hun senere i forløbet.

Men deres kærlighed kan kun blive mulig, hvis

englen opgiver sit evige liv og bliver et menneske af

kød og blod med alt, hvad det indebærer af jordisk

smerte og glæde.

Englen ser på det jordiske liv og dets mennesker med

hengiven undren, for hvordan er det mon at smage,

føle, græde og elske? Alt det er uden for hans rækkevidde,

lige indtil den dag, han frasiger sig sin englestatus

og bliver menneske. Drevet af kærlighed opgiver

han det hele. Han satser højt, for den sande

kærlighed kan ikke nøjes med mindre.

Ligeledes satsede Gud alt julenat. Han opgav sin

fjerne, majestætiske himmel og begav sig til jorden i

skikkelse af Jesus Kristus. Han blev født under en

særlig stjerne, men det betød ikke, at han var forskånet

for smerte og lidelse. Jesus kunne også græde,

sørge og føle sig ensom.

Forventningens glæde

Ude på marken ved Betlehem var englens ord til

hyrderne: ”Se, jeg forkynder Jer en stor glæde”. Og

det var englelyd af den bedste slags! Men hvad var

det for en glæde, englen talte om? Hvis vi spurgte

børnene om julens glæder, ville det nok dreje sig om

julekalender og gaver. Men alligevel kan vi godt lære

noget af børnene, for i adventstiden lever de i forventning.

De åbner hver dag en ny låge i kalenderen

og ser frem.

Men det betyder ikke, at dagene er uvirkelige for dem.

Tværtimod er dagen mere intens og pragtfuld, fordi

den leves i forventning. Dagen skal leves dobbelt så

godt, fordi der er noget at glæde sig til. Af barnet kan

vi lære, hvad det betyder både at være i det nærværende

og at leve i troens og glædens forventning.

Midt i al den ståhej, som julen også er udtryk for, kan

vi glæde os over, at Jesus blev født. Betragte det nyfødte

barn, der ligger svøbt i en krybbe og prøve at

se, hvilke muligheder, der ligger gemt i det. Ydmygt

forsøge at nærme sig den eksistens, som kom til verden,

og prøve at få øje på det nye, som skete med

ham!

Pladsmangel

Der var godt nok ikke plads, da Jesus blev født. Dengang

Gud forlod sin fjerne himmel, for at komme på

talefod med os mennesker, da var der ikke plads til

ham nogen steder. Ingen dør åbnede sig, da han meldte

sin ankomst. Alle var på vej et andet sted hen og

så ham ikke.

Da de endelig så ham, fordi de ikke kunne komme

udenom ham mere, vendte de sig imod ham.

Mennesket er stadig på vandring. Mennesker på vej

efter nye mål og nye steder. Mennesker på indkøb

eller midt i en lovende karriere. Og heldigvis for det,

når bare der også er tid og hjerterum til at erkende, at

barnet i krybben ikke kun er en sæsonvare, men en

gave, der varer hele livet: Når kærligheden blomstrer,

når den brister, når vi ler, når vi sørger, når vi er i

fællesskabet, og når vi er ensomme. Gud kender til

de jordiske betingelser, for han mærkede dem på sin

egen krop.

Vi fandt plads i fortællingen, og vi fandt liv. Det er

vores grundfortælling, den skal ingen forfatter digte

videre på, for den er fantastisk nok i sig selv.

Englens budskab var rigtigt: ”Se, jeg forkynder Jer

en stor glæde”. En glæde, som er tiltænkt hele verden

– både nu og til alle tider. Med disse ord ønskes alle

en rigtig glædelig jul.

Sognepræst Karen-Marie Winther Olsen


Tirsdag d. 11. december kl. 19.30 er der julekoncert med Gundsøkoret

i kirken og siden i Laden i præstegården.

Julen er traditionernes tid, og et af de hyggelige, faste, musikalske

holdepunkter i kirkelig sammenhæng er den årlige julekoncert. I år er

det igen Gundsøkorets tur. Arrangementet begynder i kirken med

korsang og fællessang. Derefter går vi over i Laden og synger videre

sammen og får kaffe/the og julebag. Alle er velkomne, og der er

gratis adgang.

Onsdag d. 12. december kl.14.30: Onsdagsmøde, det traditionelle

julemøde. Der vil være oplæsning, et lotteri og et pakkelotteri

(hver deltager bedes medbringe en pakke til en værdi af højst 30

kroner). Vi synger julesalmer sammen, og mon ikke der er lidt juleknas

i Laden? Alle er velkomne.

Søndag d. 16. december kl. 14 er der familiegudstjeneste. Gudstjenesten

er tilrettelagt med henblik på børnenes deltagelse. KFUMspejderne

står for en hyggelig julestue i Laden efter gudstjenesten,

hvor alle er velkomne.

Torsdag d. 20. december kl. 19.30 er der en

chance for et genhør med tenoren Pablo Karaman,

der sang i Laden i september. Den unge

kunstner optræder for første gang ved en kirkekoncert

med julemusik fra to kontinenter, Sydamerika

og Europa. Ved koncerten

i Jyllinge bliver han akkompagneret af kirkens organist,

Jytte Kiholm. Koncerten er igen arrangeret af

Jyllinge Menighedsråd og Gundsø Kunstforening i fællesskab.

Enhver er velkommen i kirken. Entréen er

frivillig og indtægterne går til sangeren.

Fredag d. 28. december kl. 14 til ca. 16 er der juletræsfest i Laden.

Af hensyn til arrangementet er det nødvendigt med tilmelding.

Antal af børn og voksne meddeles på kordegnekontoret eller til en af

præsterne senest torsdag d. 20. december. Arrangementet er gratis.

Onsdag den 9. januar kl. 14.30 kommer Flemming Olsen, forbundssekretær

ved det danske politi.

Hvad sker der bag kulissen? Hvad tænker politibetjentene selv, når

de står overfor urostiftere eller terrorister? Er de enige i de domme,

som samfundet idømmer urostifterne? Er politiet bange for ballademagere?

Burde de straffes meget hårdere? Har betjentene ondt af

Fortsættes på side 4

Arrangementer

Kalender

29. november kl. 19.30

Studiekreds

11. december kl. 19.30

Julekoncert

12. december kl. 14.30

Onsdagsjulemøde

3

16. december

Julestue efter familiegudstjenesten

kl. 14.00

20. december kl. 19.30

Koncert i Kirken

28. december kl. 14 - 16

Juletræsfest

8. januar kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

9. januar kl. 14.30

Onsdagsmøde

31. januar kl. 19.30

Studiekreds

3. februar

Tøndeslagning efter gudstjenesten

kl. 14.00

12. februar kl. 19.00

Menighedsrådsmøde

13. februar kl. 14.30

Onsdagsmøde

28. februar kl. 19.30

Studiekreds

2. marts

Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling


4

Arrangementer

Fortsat fra side 3

de unge mennesker, der er kommet i uføre?

Siden 1982 har foredragsholderen arbejdet bredt med politiopgaver, og han har bl. a. arbejdet med narkobekæmpelse

på gadeplan, kørt MC, været underviser og fra 1990 været med i fagpolitisk arbejde. Han har et

bredt kendskab til politiets samlede arbejde.

Den 3. februar kl. 14 er der fastelavsnfamiliegudstjeneste - specielt tilrettelagt for børn. Børnene er velkomne

til at møde udklædt. Der er tøndeslagning i Laden efter gudstjenesten.

Onsdag den 13. februar kl. 14.30 holder sognepræst i Vindinge og Ny Vor Frue kirker

Jes Nysten foredrag om „Astrid Lindgren - også for voksne“.

14. november var det 100 års dagen for Astrid Lindgrens fødsel. Det bliver fejret over det

meste af kloden, for hun er stadigvæk en af de mest læste forfattere.

Men hvorfor er hun primært opfattet som børnebogsforfatter? Hun har lige så meget at sige

voksne - også i dag.

Jes Nysten er en blændende fortæller, og med sin indsigt i det menneskelige samspil vil han helt sikkert

underholde på en humoristisk måde og derved yde den populære svenske forfatter retfærdighed.

Afsked med kordegn

Gennem mere end tyve år har vi i og omkring Jyllinge

kirke haft den glæde at opleve Finn Druj som den

blæksprutte, som en kordegnefunktion kræver. Han

begyndte som kirkesanger, hvor han med stor erfaring

og en dejlig tenorstemme støttede menighedens

kirkesangerhverv på en sådan måde, at også vi andre

med vore mere usikre og uerfarne stemmer følte,

at vi kunne være med. Det er med en lille variant på

et kendt ordsprog meget fint, når gråspurven kan sige

til nattergalen: ”I hvor vi synger”. Men hen ad vejen

viste der sig også et andet potentiale hos Finn, idet

han først som præstesekretær og siden d. 1. juli 1993

som kordegn bemandede den central, hvor mange

arbejdsopgaver krydser hinanden. I Jyllinge Kirkenyt

kunne man dengang læse et citat fra et kordegneregulativ

fra 1885: ”Hvis han ryger spanske cigaretter,

nyder spiritus, lader sig barbere i en offentlig

barbersalon, eller viser sig i et forlystelsesetablissement,

giver det anledning til uopholdeligt at undersøge

hans personlige pengeforhold, moral og ære”.

Det skal straks anføres, at menighedsrådet ikke har

fundet anledning til slige undersøgelser, og at hans

afsked ene og alene skyldes kordegnens eget ønske

på baggrund af den opnåede pensionsberettigede alder.

Finn har været en af de bærende kræfter i den udvikling,

som Jyllinge sogn har gennemgået igennem de

sidste tyve år. Opgaverne gav sig selv, fordi antallet

af handlinger i kirken og i kirkebogen øgedes betragteligt

i takt med befolkningstilvæksten i sognet. Den

gang var der vel 60 fødsler om året, nu er der omkring

140. Fra mellem 40 og 50 dødsfald er det antal

blevet fordoblet. Nye navnelove har bestemt øget

arbejdsmængden. Den elektroniske kirkebog har haft

sine egne udfordringer. Sekretærarbejdet for menighedsrådet

er bestemt ikke blevet mindre i årene, hvor

rådet blev større og aktiviteterne flere. Finn var en

god støtte for formanden, ikke mindst på grund af

hans kendskab til reglerne for rådets arbejde i og

med kirke og sogn.

Finn har taget udfordringerne med godt humør, en

god portion humor og en pligtopfyldende ansvarlighed.

Han har været en god medarbejder for os præster

– ikke mindst den kirkebogsførende - og for den

øvrige del af personalet. En af de opgaver, som han

bestemt ikke var forpligtet på var at udforme kirkebladet

på en sådan måde, at bogtrykkeren umiddelbart

kunne lægge bladet i pressen. Det var endnu en

af de udfordringer, han helhjertet gik ind i. Det er til

gengæld helt sikkert mod kordegnens egen vilje, at

han nu må finde plads til denne omtale i nærværende

udgave. Men det er magtpåliggende for blandt andet

redaktøren, at der her siges ordentligt tak for indsatsen.

Vi ønsker god fart fremover og et godt otium.

På præsternes, personalets og menighedsrådets

vegne,

Birthe Ritslev og Harry Jansen.


Præsteindsættelse 7. oktober 2007

Foto: Jyllinge Kirke

Så kom hun endelig - den tredje præst i sognet.

Vi har jo vidst i et halvt år, at Karen-Marie Winther Olsen skulle

være her, men først nu, efter udstået barselsorlov, kan hun begynde

sit virke til gavn for sognet.

Nedenfor er der citater fra domprovst Jens Arendts indsættelsetale

Kolleger

Du har fået en teologisk uddannelse. Du skal stole

på, at du har fået de rette redskaber. Men du har

også i dit præsteløfte lovet at læse og dygtiggøre dig.

Velkomst fra formanden for menighedsrådet

I som er Jyllinge sogns menighed.

I skal dele den bekendelse med jeres

præst. I skal opmuntre pastor Karen-

Marie Winther Olsen og gøre hende

glad. Det gør I allerbedst ved at gå i

kirke og høre på, hvad hun vil dele

med jer.

Noget af familien

Kolleger i arbejdstøj

Det er de tre ting du skal fortælle. Du skal fortælle

om skabelse, lov og evangelium. Det, som Gud

har sat mellem os og intetheden.

Tak fra den nye sognepræst

5


6 Hellig Kors Kirken i skrivende stund

Billederne her på siden viser, at taget ankom d. 31. oktober med lastbil fra Middelfart. Fiberlines tagplanker

af glasfiber blev læsset af, og samtidig med, at dette blad går i trykken,” påbegyndes monteringen af taget.

Når vi på den måde har lukket kirkebygningen, kan der for fuld tryk arbejdes indvendigt med at gøre

kirkerummet klar. Etageadskillelsen skal monteres de relevante steder. Gulvet skal få sit sidste støbelag som

finish. Med andre ord kan vi altså se, at der ikke er langt igen, før Hellig Kors kirken kan tages i brug.

Revisorsagen

Som det er fremgået af lokalpressen, indgik menighedsrådet

forlig med revisoren. Det er en udløber

af bedragerisagen i 2001, hvor kassereren bedrog

menighedsrådet for et beløb, der blev gjort op til 2,9

millioner. Efter at kassereren var blevet dømt, stod

det klart, at hun ikke havde mulighed for at betale

erstatning. Menighedsrådet havde den opfattelse,

at revisoren havde pådraget sig et medansvar for

forhold, som kunne være blevet afsløret ved varetagelse

af god revisorskik. Menighedsrådet havde

fået medhold i denne påstand hos disciplinærnævnet

for de danske revisorer, der idømte revisoren en

bod i den anledning. Derfor indledte menighedsrådet

en retssag med påstand om, at revisoren måtte

erstatte beløbet, som der blev bedraget for. I tre

omgange tilbød modparten et forlig. Da modpartens

forligstilbud tredje gang lød på 1,55 millioner

kroner til fuld og endelig afgørelse af sagen, valgte

menighedsrådet i samråd med advokaten at acceptere

forliget. Begrundelsen var, at der er stor usikkerhed

om, hvorvidt en afgørelse ved domstolen ville

have resulteret i en større erstatning. Det er i øvrigt

et spørgsmål, hvor store udgifter en retssag ville

medføre. Sagen har været en meget tidskrævende

faktor i menighedsrådsarbejdet.

Beslutningen er udtryk for et ønske om at kunne sætte

et rimeligt punktum for denne opslidende sag. At en

så betragtelig erstatning er opnået, selv om den egentligt

ansvarlige for bedrageriet ikke kan godtgøre det

tabte beløb, må vel anses for et godt resultat.

Menighedsådet har stået ret alene i sine betragtninger

omkring revisorens medansvar.

Birthe Ritslev

Formand


Sognepræst (kbf) Harry Jansen

Jyllinge Præstegård

Bygaden 23 A Tlf. 4678 8160

E-mailadresse: hja@km.dk

Træffes bedst kl. 12 - 13.

Mandag fri

Sognepræst Mogens Damm

Kajakvej 43 Tlf. 4673 3352

E-mailadresse: moda@km.dk

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Fredag fri

Sognepræst Karen-Marie Winther Olsen

Ved Sønderport 24, 1. th. Tlf. 3028 2446

2300 København S

E-mailadresse: kmwolsen@gmail.com

Træffes bedst kl. 10 - 11.

Mandag fri

Kordegn

Kordegnekontoret

Bygaden 23 B Tlf. 4673 3367

4040 Jyllinge Fax 4673 2367

E-mail adresse: jyllinge.sogn@km.dk

Åbningstider: ma - fr fra 10 - 13 samt to 16 - 18

Kirketjener Sanne Christensen

Bygaden 23 Tlf. 4673 3933

Organist Jytte Kiholm Tlf. 4673 2930

Graver Carsten Gelardi

Kirkegårdskontoret

Planetvej 31 Tlf. 4673 1573

Menighedsrådsformand

Birthe Ritslev Tlf. 4673 4799

Kirkeværge

Poul Kortegaard Tlf. 4678 9097

Vejviseren

www.jyllingekirke.dk

7

Jyllinge Menighedsråds møder

afholdes i Præstegården,

Bygaden 23.

Alle møder afholdes kl. 19.00.

En fortegnelse over sager, der

skal behandles , vil, sammen med

en udskrift af beslutningsprotokollen,

kunne ses på kordegnens

kontor.

Kirkebil:

Gangbesværede kan henvende

sig på kordegnekontoret vedr.

befordring i forbindelse med

gudstjenester og andre kirkelige

arrangementer.

KFUM spejderne i Jyllinge

Formand

Lis Engquist Tlf. 4466 3211

Gruppeleder

Gunnar Birck Tlf. 4678 9556

Hellig Kors Kirkens Venner

Formand

Holger Bernild Tlf. 4678 9414

Redaktion

Harry Jansen (ansv)

Poul Christensen

Finn Druj

Tryk: Buwi Grafisk ApS Tlf. 48796010

Julehjælp

Igen i år vil der være mulighed for at søge om julehjælp. Midlerne stammer fra de kaffepenge, som mødedeltagere

i årets løb har betalt efter de arrangementer, menighedsrådet har afholdt i Laden. Hvis man ønsker at

komme i betragtning til denne økonomiske håndsrækning, skal man sende en skriftlig ansøgning med en kort

redegørelse for de omstændigheder, der er årsag til nødsituationen. Ansøgningen stiles til en af sognepræsterne

og afleveres senest fredag d. 7. december.


Gudstjenester

25. november

Sidste søndag i kirkeåret

Matt. 25, 31 - 46

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

Kirkekaffe

2. december

1. s. i advent

Luk. 4, 16 - 30

Kl. 10: Harry Jansen

9. december

2. s. i advent

Matt. 25, 1 - 13

Kl. 10: Mogens Damm

Kirkefrokost

16. december

3. s. i advent

Luk. 1, 67 - 80

Kl. 10: Harry Jansen

Kl. 14: Karen-Marie W. Olsen

Familiegudstjeneste

23. december

4. s. i advent

Johs. 3, 25 - 36

Kl. 10: Mogens Damm

24. december

Juleaften

Luk. 2, 1 - 14

Kirken:

Kl. 13.30: K-MO

Kl. 14.45: MD

Kl. 16.00: HJ

Laden:

Kl. 13.30: HJ

Kl. 14.45: K-MO

Kl. 16.00: MD

25. december

Juledag

Johs. 1, 1 - 14

Kl. 10: Harry Jansen

26. december

2. juledag

Matt. 10, 32 - 42

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

30. december

Julesøndag

Matt. 2, 13 - 23

KL. 10: Harry Jansen

Kirkekaffe

1. januar 2008

Nytårsdag

Matt. 6, 5 - 13

Kl. 10: Mogens Damm

6. januar

Helligtrekonger

Matt. 2, 1 - 12/Johs. 8, 12 - 20

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

13. januar

Sidste s. e. Helligtrekonger

Johs. 12, 23 - 33

Kl. 10: Harry Jansen

Kirkefrokost

20. januar

Septuagesima

Matt. 25, 14 - 30

Kl. 10: Mogens Damm

27. januar

Seksagesima

Mark. 4, 26 - 32

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

Kirkekaffe

3. februar

Fastelavn

Luk. 18, 31 - 43

Kl. 10: Mogens Damm

Kl. 14: Harry Jansen

Familiegudstjeneste

10. februar

1. s. i fasten

Luk. 22, 24 - 32

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

Kirkefrokost

17. februar

2. s. i fasten

Mark. 9, 14 - 29

Kl. 10: Mogens Damm

24. februar

3. s. i fasten

Johs. 8, 42 - 51

Kl. 10: Harry Jansen

Kirkekaffe

2. marts

Midfaste

Johs. 6, 24 - 35(36 - 37)

Kl. 10: Karen-Marie W. Olsen

Farvel - og tak

Dette nummer af Jyllinge Sogn Kirkenyt er det sidste med mig som

kordegn. Fra 1. januar 2008 er jeg rykket over i pensionisternes

rækker efter 21 års virke som kirkesanger og kordegn i forskellige

kombinationer.

Jeg vil her takke alle i sognet for 21 gode år med en masse rare og

behagelige mennesker. Jeg håber, at jeg har været til gavn og nytte.

En særlig tak skal naturligvis lyde til præster, øvrige medarbejdere

og de skiftende menighedsråd, som jeg har fået lov at stå til rådighed

for. Jeg ønsker alle alt godt i tiden fremover.

Finn Druj, kordegn emeritus

More magazines by this user
Similar magazines