No Slide Title - E-Newsletter from Danica Pension

danicainvitation.dk

No Slide Title - E-Newsletter from Danica Pension

Danica Pension nu og i 2010

Henrik Ramlau-Hansen, 17. nov. 09

Disse plancher er udarbejdet til brug for kundeseminaret den 17. november 2009 i

Horsens. Indholdet af plancherne er ikke fuldstændigt, og de må derfor læses i henhold til

den sammenhæng, hvori de blev præsenteret.


Danica Pension

gennem krisen

Afrunding og

spørgsmål

Status her og nu

Nye initiativer

Danica Pension

gennem krisen

Det kæmper

vi for

Nye initiativer

Afrunding

Det kæmper

vi for

Spørgsmål

2


Stiftet 1842

Kontorente på 2,25%

for Danica Traditionel

fra 1. oktober 2009

Sikreste pensionsselskab

i Skandinavien

Rating A+ hos S&P

20% i afkast pr.

30.09.09

på markedsprodukter

Samlede indbetalinger

i 1. halvår 2009

på 9,7 mia. kr.

Balance på

253 mia. kr.

Egenkapital på

17,4 mia. kr.

Indbetalinger til Danica

Balance og Danica Link

3,2 mia. kr. i 1. halvår 09

Resultat efter skat

på 552 mio. kr.

3


Meget fleksibel produktpalette

Danica Balance Danica Link Danica Traditionel Danske Bank

Markedsafkast

Flere risikoprofiler

Individuel tilpasning af

investeringerne

Optimal kundetilpasset

aktieandel

Lave omkostinger

Garanti tilknyttes 10 år før

pensionering

• Vores anbefaling

Markedsafkast

Mere end 40 fonde at

vælge imellem

Muligt at vælge faste

investeringsprofiler

Valgfri garanti

• Individuel investering i

investeringsfonde

Kontorente fastsættes af

Danica Pension

Garanterede ydelser

Forsigtig

investeringsstrategi

Lav andel af aktier - lavt

afkastpotentiale

• Lav risiko lavt afkast

Stor individualitet

Investering via eget

depot

Muligt at investere i

enkeltaktier

• Egne aktier og egen

forvaltning

4


Aktieandel

100%

90%

75%

50%

0%

Investeringsmåder i Danica Balance

40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10

Forsigtig Lav Middel Høj Aggressiv

Garanti

opsparingsperioden

Garanti

udbetalingsperioden

55%

45%

35%

25%

15%

År til pension

Under udbetaling

5

10%


Indeks

100

90

80

70

60

50

Finansiel udvikling, kontorente og fælles

reserver

Midlertidigt kursværn

på 5 og 2 procent aktiveret

fra okt. 08 til okt. 09

40

januar 2008 juni 2008 november 2008 april 2009 september 2009

MSCI World (venstre) Bonusgrad (højre)

Kontorente efter PAL (højre) Dansk 10-årig statsobligation (højre)

10

8

6

4

2

0

-2

Procent

Kontorente

2,25%

6


Kundemidler Danica Traditionel

7


Kontorente hævet og kursværn fjernet pr. 1.

oktober 2009

2,25%

efter skat

Kontorente også lav i fremtiden

8


Flotte afkast på Danica Link i 2009

9


Kunder tæt på pension har allerede

indhentet det, de tabte i 2008

Procent Danica Balance, Middel aktieandel

30

20

10

0

-10

-20

-30

-40

-36,2

23,0

*2009 er til og med september

-21,5

-17,6

16,7 15,0

-3,8

-12,8

30 år til pension 15 år til pension 5 år til pension

0,3

2008 2009* 2008-2009*

11


100%

75%

50%

25%

0%

Danica Balance pr. oktober 2009

Kvinder har tendens til at vælge investeringsmåder med lavere risiko end mænd

3% 4%

Forsigtig

aktieandel

38%

47%

Lav

aktieandel

46%

43%

Middel

aktieandel

6%

3% 5%

2% 2% 1%

Høj

aktieandel

Aggressiv

aktieandel

Mænd Kvinder

Fast

aktieandel

82%

76%

Med

garanti

24%

18%

Uden

garanti

12


Stram styring af omkostningerne

Omkostninger reduceret med 100 mio. kroner i 2009, og

yderligere reduktion på 50 mio. kroner forventes i 2010.

Ansættelsesstop

Lønstop med ja-stemme fra 93 procent af medarbejderne

Ingen bonus

Fastholde fokus på igangværende udviklingsprojekter

direkte relateret til kundeservice

13


Ingen prisstigninger på grund af finanskrisen

Vi har reduceret vores

omkostninger for at sikre

langsigtet konkurrenceevne

Sikrer lave priser, og udvalgte

prisfald er på vej

Men prisstigning på Danica

Sundhedssikring på11 procent

i 2010 er nødvendig

Procent

Brug af Danica

Sundhedssikring

10

24

2004 2009

14


Det kæmper vi for

15 15


Ny udligningsskat udskudt indtil videre

• Særskat på højest 6-7,5

procent for årlige udbetalinger

over 300.000

kroner

Rammer pensionsopsparing

på 5-6 mio.

kroner (ratepensioner

udbetalt over 20 år)

16


Fortsat fradrag for sundhedssikring?

17


Åbenhed om omkostninger

18


Ny kontooversigt klar efter nytår

19


2,5%

2,0%

1,5%

1,0%

0,5%

0,0%

Danica Balance vs. investeringsforeninger

?

0,57%

Sparindex Dow

Jones Sustainability

World Index

0,30%

1,16%

Danica Balance -

aktier

1,28%

Danske Invest

Verdensindeks

1,74%

Danske Invest

Verden

Investeringsomkostninger (ÅOP for investeringsforeninger).

Direkte omkostninger.

Kurtage, depotomkostninger mv .

?

?

?

1,94% 2,09% 2,20%

Nordea Invest

Verden

?

Sparinvest

Value Aktier

Bankens rentemarginal:

3 -5%

Bidrag til realkreditinst.:

0,5-0,8 %

?

Carnegie

WorldWide/

Globale Aktier

Direkte omkostninger er beregnet på baggrund af en årlig indbetaling på 50.000 kroner og et depot på 500.000 kroner

20


0,76%

Belastning af kundernes midler

Danica Traditionel ekskl. effekt af skyggekonto

Øvrige indirekte omkostninger

Investeringsomkostninger

Direkte omkostninger

1,34%

0,49%

0,09%

1,20%

0,45%

0,13%

0,62%

21% billigere at være kunde i

Danica Traditionel over 5 år

1,01%

0,41%

1,04%

0,39%

1,06%

0,39%

0,12% 0,17% 0,17%

0,48% 0,48% 0,50%

2004 2005 2006 2007 2008

Anm.: Investeringsomkostningerne for 2004-2006 er ekskl. indirekte omkostninger indeholdt i investeringsafkast

21


For 1 procent i gennemsnit får vores kunder

Danmarks bedste

pensionsprodukter

Sikreste pensionsselskab

i Skandinavien =

Rating A+ hos S&P

Konkurrencedygtigt afkast

Skadesbehandling når

uheldet er ude

Kompetent rådgivning

Om pensioner, forsikringer,

socialrådgivning og samspil

med offentlige ydelser

Investeringsrådgivning

Rådgivning i dit lokalområde

Årsoversigt tilgængelig

på nettet

22


Branchens

bedste

leveringstider

Ny kontooversigt

Vi er jeres sikre valg også i modvind

Effektiv service

Kapitalstyrke

14 mia. kroner.

Eneste selskab i DK

med en rating på A+

Åbenhed

Tilgængelighed

DET SIKRE VALG

God kommunikation

Kompetent rådgivning

Ny selvbetjening

for firmakunder

Konkurrencedygtige

priser og afkast

Bedste produkter

Flotte afkast

på Balance

og Link

Sprog, der er til

at forstå

Senioranalyse

for 55+

Vi har styr på

skattereformen

23


Nye selvbetjeningsmuligheder med

Netpension Firma

24


Elektronisk Kommunikation i Danica

fra 1. juli 2010

25


God

kommunikation

Sprogprogram

o To sproglige vagthunde

o Nye, kundevenlige ord

o Gennemskrivning af

o dækningsoversigt

o kontooversigt

o firmapensionsaftale

o skadebreve

o FUS-breve

o Din Netpension

o www.danicapension.dk

26


Godt rustet til store udfordringer

Danica Pension er

på sporet i 2010

med hensyn til

omkostninger og

produkter

Danica Balance

Flotte afkast på

Danica Balance

og Danica Link

Sidste chance for at

indbetale mere end

100.000 kroner på

ratepensionen

Danica Traditionel

Lav risiko lavt afkast

Fremtidige

kontorenter vil også

fremover ligge på et

lavt niveau

27

Similar magazines