Paris • Skitur til Østrig • Engelsk • Tysk • Matematik • Multisport ...

ungdomsskolen.greve.dk

Paris • Skitur til Østrig • Engelsk • Tysk • Matematik • Multisport ...

Paris Skitur til Østrig Engelsk

Tysk Matematik Multisport

Mormormad Lav is Koncert Guitar

Stav bedre Solosang Førstehjælp ........

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

2010/2011

1


!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

2

Velkommen til

Ungdomsskolen

Ungdomsskolens virksomhed omfatter undervisning på aften- og weekendhold for de 14 - 18 årige, ungdomsuddannelsen

EGU (Erhvervsgrunddannelsen) og UngdomsCentrets fritidsaktiviteter for de 16 - 20 årige. Herudover

har vi undervisningstilbud i JuniorUngdomsskolen for 6.-7. klasseelever. Tilbud i JuniorUngdomsskolen vises i

særlig folder.

Undervisningen og materialer er gratis, dog må du selv betale for særligt dyre materialer og aktiviteter.

Ungdomsskolens undervisning foregår:

en ugentlig aften (som regel kl. 18.30-21.05) fra september til april

en weekend (lørdag og/eller søndag) - evt. flere weekender

natur- og actionhold har som regel et formøde med teoretisk undervisning inden selve turen

andre korte kurser efter særlig aftale

specialundervisning med 40 lektioner i ca. 20 uger med start efter nærmere aftale

knallertkørekort-kursus med 24 lektioner (normalt 8 undervisningsgange á 3 lektioner)

Kig dette program grundigt igennem.

Find ud af, hvad der kunne være spændende at vide mere om. Se evt. i tilbudsskemaet bagerst i programmet.

Tænk dig om! - Melder du dig til et fag eller en aktivitet, forventer vi, at du møder op til undervisningsforløbet.

Gå ind på Ungdomsskolens hjemmeside www.ungdomsskolen.greve.dk. Opret en profil og tilmeld dig de hold du

ønsker at deltage på eller udfyld tilmeldingskortet bagerst i brochuren og send det til os hurtigst muligt - portoen

er betalt. Du er også velkommen til at komme forbi Ungdomsskolens kontor for selv at aflevere tilmeldingskortet.

Vi skal have modtaget dit tilmeldingskort senest fredag d. 3. september 2010.

Få dage inden undervisningen starter, vil du høre fra os.

Normalt gælder det:

Alle mandagshold starter mandag d. 13. september 2010

Alle tirsdagshold starter tirsdag d. 14. september 2010

Alle onsdagshold starter onsdag d. 15. september 2010

Alle torsdagshold starter torsdag d. 16. september 2010

Med andre ord: Udfyld tilmeldingskortet nu

og send eller aflever det til os.

Bemærk: Du kan også tilmelde dig på

vores hjemmeside: www.ungdomsskolen.greve.dk

Vi glæder os til at se dig!!!

Kontor:

Gersager Allé 1,

2670 Greve

telefon: 43 97 35 20

fax: 43 97 35 21

e-mail: usk@greve.dk

www.ungdomsskolen.greve.dk

Kontortid:

mandag-onsdag kl.: 9:00-16:00

torsdag kl.: 9:00-18:00

og fredag kl.: 9:00-14:00

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010


Skoleåret 2010/2011

Fag Side

Astronomi og rumforskning - MasterClass 20

A-team 13

Barskmandstur 12

Bolcheværksted 6

Boldspil 6

Den Hemmelige Trylleskole 17

Dit eget hold 17

EfterårsKoncert 2010 15

EGU - Erhvervsgrunduddannelsen 19

Electric Boogie 8

Elev-demokrati 19

En dag på ski 12

Engelsk 4

Engelsk - fortsætter 4

Engelske sprogdage - Meet a Challenge 21

Filmskuespiller/filmskole 9

Forfatter i maven - MasterClass 21

Fransk 4

Fransk - Prøveforberedende fransk i Ungdomsskolen 4

Fysik/kemi 4

Førstehjælp 17

Førstehjælp til kørekort 17

Gallakjolesyning 10

Greve UngdomsCenter (GUC) 18

Guitar 9

Juleværksted 11

Kano- og vildmarkskursus 12

Klatrekursus 13

Knallertkørekort 16

Knallertværksted 11

Kreativ festival 10

Kultur festival 15

Lav is m.m. 6

Madlavning - ”Mormor-mad” 6

Massage 7

Matematik 5

Matematik - fortsætter 5

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Fag Side

Matematik - kun for piger 5

Meet a Challenge in English - MasterClass 21

Model for en dag 7

Modelfoto/digital billedbehandling 10

Multisport 6

Neglekursus 7

New York - efterårsferie 2011 14

Når dansk er svært – dansk for to-sprogede 5

OnsdagsTræf 15

Paris i Påsken 14

Psykologi og kommunikation 17

Rockband 8

Rollespil 24

Rollespils-con 24

Rygestop 7

Sammenspil 9

Science - MasterClass 20

Sciencecamp på Sorø Akademi - MasterClass 20

Sex in the City 7

Showdance 9

Skitur til Østrig 13

Ski-weekend på Herregård 13

Smykkeværksted 10

Solosang 9

Spansk 4

Specialundervisning 4

Sprog festival 5

Stav bedre 5

Styling - smart i en fart 7

Svømning 6

Syning og design 10

Tegning og maling 11

Teori til kørekort 17

Tysk 4

Ung i Greve - et teaterprojekt 8

Weekendtur for tøser 7

Indhold i denne brochure

3


Bogligt og Sprogligt

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

4

Fransk

Har du lyst til at lære et af verdens smukkeste sprog?

Undervisningen vil foregå gennem små øvelser, film og spil

- du kan være med, ligegyldigt om du har haft fransk før

eller kun kan sige bonjour, croissant og Tour de France!

Hold: 11203 - Holmeagerskolen, mandag

Hold: 11123 - UngdomsCentret, torsdag

Engelsk

Her har vi det sjovt, mens vi lærer engelsk. Vi læser lettere

tekster og satser primært på mundtlig engelsk. Video, spil

og leg indgår i undervisningen.

Hold: 11304 - Strandskolen, mandag

Hold: 11204 - Holmeagerskolen, mandag

Hold: 11105 - UngdomsCentret, tirsdag

Hold: 11120 - UngdomsCentret, torsdag

Fysik/kemi

Har du brug for ekstra træning i fysik/kemi, eller synes du

bare, det er spændende? Skal du til prøve i faget? Så har

vi tilbudet til dig! l løbet af undervisningen vil du lave en del

forsøg. Bemærk, holdet er også for piger!

Hold: 11210 - Holmeagerskolen, tirsdag

Engelsk - fortsætter

Elever på dette hold har allerede et godt kendskab til

sproget. Udover, at vi taler og skriver engelsk, ser vi

film, laver debatteater, spiller spil og udfordrer vores

evner. I øvrigt kan du få hjælp til lektierne fra skolen.

Hold: 11212 - Holmeagerskolen, tirsdag

Tysk

Kom og oplev, at Tysk i Ungdomsskolen er sjovt! Skal du

have lidt hjælp med lektierne fra folkeskolen? Meld dig

lige meget, om du er begynder eller har haft Tysk før.

Hold: 11205 - Holmeagerskolen, mandag

Hold: 11121 - UngdomsCentret, torsdag

Prøveforberedende fransk

i Ungdomsskolen

Vil du lære fransk og afslutte med Folkeskolens Afgangsprøve

(FSA), kan du vælge fransk i Greve Ungdomsskole.

Efter 3 år – dvs. i maj/juni 2013 - vil du kunne indstilles til

afgangsprøven og dermed kunne vælge fransk på fortsætterniveau

på gymnasium eller handelsskole. Efter prøven

vil din karakter kunne overføres til dit folkeskolebevis. Du

skal regne med hjemmearbejde til undervisningen. Fra

september til juni er der en fast ugentlig undervisningsdag.

Herudover kan der 1 – 2 gange i skoleåret evt. arrangeres

en sprogweekend, hvor I arbejder med det franske sprog

på en helt anden måde. Der vil også være mulighed for at

tilmelde sig Ungdomsskolens årlige tur: Paris i Påsken!

Hold: 11207 - Holmeagerskolen, onsdag

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Spansk

Har du lyst til at lære et sprog, som en stor del af verdens

befolkning taler? Har du lyst til at træne spansk-færdighederne,

inden du rejser, eller har du brug for en hjælpende

hånd til spansk-lektierne? Holdet er også for gymnasie- og

HF-elever.

Hold: 11201 - Holmeagerskolen, mandag

Specialundervisning

Vi kan tilbyde dig hjælp i dansk og matematik, hvis du

tidligere har modtaget specialundervisning i folkeskolen.

Undervisningen foregår på små hold. På tilmeldingskortet

skal du bare skrive “Dansk specialhold”

eller “Matematik specialhold”. Så ringer din lærer til dig

for at aftale nærmere om ugedag, tidspunkt og undervisningssted

for undervisningen.


Sprogundervisning i Ungdomsskolen!

Undervisningen er anderledes end den, du kender

fra folkeskolen. Vi har ikke klasse- eller aldersopdelte

hold. Vi hjælper dig også gerne med dine lektier

eller med at skrive breve/e-mails til en penneven i

udlandet. Måske har du lyst til at træne et sprog, inden

du skal ud og rejse! – Måske skal du ud og rejse

med Ungdomsskolen!!!

Matematik - kun for piger

Flere piger har ønsket et hold, hvor de kan knokle

med matematikken uden drengene blander sig. Her

har du chancen!

Hold: 11124 - UngdomsCentret, torsdag

Matematik

Matematik er ikke kun noget i en bog! I din hverdag

er der masser af forhold, der kan forklares

ud fra matematiske beregninger. Ved at bruge

matematik ”på en anden måde” får du en langt

større forståelse for, hvad det drejer sig om, når vi

taler matematik.

Hold: 11206 - Holmeagerskolen, mandag

Hold: 11302 - Strandskolen, mandag

Hold: 11108 - UngdomsCentret, tirsdag

Hold: 11402 – Tune skole, torsdag

Sprog festival

Oplev alle Ungdomsskolens sproghold samlet en lørdag.

I dette ”internationale” klima kan du prøve kræfter

med din sproglige kunnen. Ud over sproget kan du

også opleve mad og kulturelle indslag fra de forskellige

lande. Du kan sagtens melde dig, selv om du ikke til

daglig bruger Ungdomsskolen sproghold.

Hold: 11603 – UngdomsCentret, Weekend

Se dato og tidspunkter i tilbudsskema på side 22

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Når dansk er svært - dansk for to-sprogede

Uden et godt kendskab til dansk og danske forhold er det svært

at fungere i Danmark. Bliv bedre til mundtlig og skriftlig dansk og

lær grammatik på en spændende måde. Der lægges vægt på tale-,

læse- og skriveøvelser, men vi vil også beskæftige os med danske

samfundsforhold.

Hold: 11110 – UngdomsCentret, tirsdag

Stav bedre

Bliv bedre til at stave inden afgangsprøven. Dette er et intensivt

stavekursus for dig, der vil prøve at finpudse stavningen. Du vil møde

solid træning bl.a. gennem diktater, staveord og indlæring af staveregler.

Hold: 11303 – Strandskolen, mandag

Hold: 11111 – UngdomsCentret, tirsdag

Matematik - fortsætter

Du har allerede et godt kendskab til faget, men vil gerne blive bedre.

Vi træner både skriftlige og mundtlige emner til folkeskolens afgangsprøver,

og der bliver mulighed for lektiehjælp.

Hold: 11209 - Holmeagerskolen, tirsdag

Engelske sprogdage - Meet a Challenge

Igen i denne sæson arrangerer Ungdomsskolen engelske

sprogdage, hvor du kan møde undervisere fra en stor del af

verden.

Læs mere om Meet a Challenge på side 21

Bogligt og Sprogligt

5


Livsstil, Mad og Motion

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

6

Boldspil

Kan du li’ at spille bold? Vi træner forskellige indendørs

boldspil og spiller kampe for sjov! Måske får du lyst til at

fortsætte i en idrætsklub ... Husk indendørs fodtøj.

Hold: 11114 - Hundigeskolen, tirsdag

Multisport

Et hold hvor du kan lære nogle fif til, hvordan man hurtigt

kan komme i form. Samtidig får du trænet din krop på en

anderledes måde.

Hold: 11128 – Gersagerhallen, torsdag

Bolcheværksted

En oplagt chance til at lære at fremstille bolcher, det er

både sjovt og billigt. En pose hjemmelavede bolcher kan

være en fin lille gave - og så smager de godt!

Hold: 11605 - UngdomsCentret, Weekend

Hold: 12603 - UngdomsCentret, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskema på side 22 og 23

Svømning

Vil du blive bedre til at svømme? Trænger du til motion?

Har du ikke fået lært at svømme? Så meld dig til svømning i

ungdomsskolen.

Hold: 11231 - Svømmehallen, torsdag

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Lav is m.m.

Lær at lave din egen is. Vi skal lave flødeis, en overraskende

lækker cremeis samt sorbetis. Isen, der f.eks. serveres

i nøddekurve med pære-mandeltærte til, vil være en populær

dessert på alle årstider. På dette hold prøver vi også at

lave flødeboller! Kom, vær kreativ med dine venner og spis

dejlig isdessert. Du får selvfølgelig opskrifter med hjem.

Hold: 11613 - UngdomsCentret, weekend

Se dato og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 23

Madlavning - ”Mormor-mad” m.m.

Så skal der gang i gryderne, der skal laves boller i karry,

flæskesteg med brune kartofler, stegt flæsk og persillesovs

og til dessert jorbærgrød eller måske ris á la mande. Måske

er det dig, der skal stå for de brunede kartofler til JUL.

Udover at lave mad som vor mormor gør det, skal vi dog

også prøve at lave mere moderne mad! Hvad med Pizza,

Pasta og Paella?

Hold: 11202 – Holmeagerskolen, mandag

Hold: 11125 – Gersagerskolen, tordag


Massage

Lær at give kropsmassage og ansigtsmassage, der får

musklerne til at blive smidige og smukke. Efter kurset vil du

føle dig bedre tilpas.

Hold: 11604 - UngdomsCentret, Weekend

Se dato og tidspunkter i tilbudsskema på side 22

Model for en dag

Efter at have forberedt din hud lægger vi en flot stagemakeup.

Vi arbejder herefter med at sætte dit hår, hvorefter

du er klar til fotografering! Du vil modtage 1-2 modelbilleder.

Hvis du ønsker flere kopier, må du påregne lidt udgifter.

Hold: 11610 – Weekend, UngdomsCentret

Se dato, pris og tidspunkter i tilbudsskema på side 22

Styling - smart i en fart

Hvordan plejer man sit ansigt og sin hud? Hvordan retter

man øjenbryn? Hvordan lægger man en flot aften makeup,

og hvorfor er det ikke det samme, som det man gør

normalt? Du lærer også noget om at købe de rigtige ting

og undgå fejlkøb. Vi snakker også om andre spændende

emner som f.eks. tøj og din personlige tøjstil. Lær hvordan

du får orden på farverne i klædeskabet.

Hold: 11208 - Holmeagerskolen, tirsdag

Weekendtur for tøser

En eksotisk weekend hvor vi lægger masker, ordner negle,

tager fodbad, prøver massage, lægger dag/aftenmakeup,

sætter hår, hører tøsemusik, ser tøsefilm, spiser slik, drikker

cocktails (non-alcohol) og laver lækker brunch lørdag

morgen.

Hold: 11601 – Weekend

Se datoer, pris og tidspunkter i tilbudsskema på side 22

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Sex in the City

Via ung-til-ung-metoden starter vi en debat blandt jævnalderende

om seksuelle spørgsmål. Det kan f.eks. være: prævention,

kønssygdomme, HIV/AIDS, forelskelse, ”den først

gang” og kærester – i det hele taget alle de spørgsmål, der

trænger sig på! Du kan stille spørgsmål, og du kan være med

til at debattere i et forum, hvor man kan sige alt. Debatterne

og undervisningen foregår under hyggelige forhold, hvor der

også er plads til at komme ind på andre emner.

Hold: 11101 UngdomsCentret, mandag fra uge 37 – 40

Hold: 11102 UngdomsCentret, mandag fra uge 43 - 46

Neglekursus

Negle er jo en vigtig del af pigens look. Vi gennemgår, hvordan

du kan holde dine egne negle, men også hvordan man

laver glasfibernegle. Vi ser på materialer, udsmykning m.v.

Hold: 11607 - UngdomsCentret, weekend

Se dato og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 22

Rygestop

Har cigaretterne fået tag i dig, og bliver du

ved med at ryge, selv om du inderst inde

ønsker at stoppe? Så meld dig til rygestopkurset,

hvor der vil være masser af gode

ideér og tips. Vi skal finde motivationen frem

og snakke en masse om, hvorfor det er så

forbandet svært at kvitte – og hvordan du

vinder kampen mod cigaretterne.

Hold: 11116 - UngdomsCentret, onsdag

Livsstil, Mad og Motion

7


Musik, Sang, Dans og Drama

!

8

Ung i Greve

- et teaterprojekt

Ungdomsfortællinger er rammen og teateret er redskabet,

som ”UNG i GREVE” tager i brug, når ungdomsproblematikker

sættes i fokus for at skabe debat om ungdomslivet.

Er du en af de nye talentfulde skuespillere og ungekulturkonsulenter,

som vil optræde, turnere på folkeskolerne i

Greve og skabe debat om ungdomslivet? Har du lyst til

lave troværdigt, underholdende og debatskabende teater?

Den første sæson med UNG i GREVE 09/10 byggede på

ungdomsfortællinger fra ”Antologi 2008” udgivet af Greve

Ungdomscenter. I år vil alle fortællingerne bygge på virkelige

historier fra Greves unge. Ud fra interviews med unge

fra Greve omskrives historierne til teatermonologer.

Målet er, at ungdomsfortællingerne sætter de oplevelser,

følelser og situationer på spil, som optager unge i dag.

UNG I GREVE skal inspirere til at unge udtrykker sig og

eventuelt provokerer til debat. Projektet skal gerne vise, at

du ikke er alene med det, du synes er svært. Sammen med

andre er det nemmere at tackle problemerne.

Hold: 11119 - UngdomsCentret, onsdag

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Rockband

På dette hold dyrker vi Rockmusik! Der er plads til alle

instrumenter lige fra guitar til tamburin. Du behøver ikke

være en haj til at spille, men kan du godt lide at fyre den af

og have det sjovt, er dette hold noget for dig.

Vi vil spille forskelligt alt fra Kashmir til Green Day, eller

hvad der er stemning for. Måske laver vi vores egne Rocksange.

Så spiller du trommer, guitar, bas, klaver/keyboard,

synger eller noget andet sjovt, er du velkommen i ”Rockbandet.”

Hold: 11117 - UngdomsCentret, onsdag

Electric Boogie

Electric boogie er en danseart, som har eksisteret siden

1960’erne og udviklet sig lige siden. Hvis du har lyst til at

lære at danse electric boogie, kan du melde dig til dette

kursus. Kurset er for både drenge og piger.

Hold: 11118 – UngdomsCentret, onsdag


Guitar

Træt af kun at spille luftguitar? Hvad enten du er begynder

eller allerede sidder og klimprer på dine forældres gamle

”spade”, er Guitar-holdet noget for dig. Vi lægger stor vægt

på akkord-spil og akkompagnement, så du hurtigt kommer

i gang med at spille. Men efterhånden vil du blive præsenteret

for mere kompliceret rytme- og sologuitar og også en

lille smule teori. Øvede guitarister er også velkomne.

Vi spiller, hvad der passer os – alt fra Spice Girls til Slipknot

så længe, det er sjovt og inspirerende.

Efter kurset kan du akkompagnere de fleste almindelige

rock- og popnumre, du kan spille fingerspil og spille med

plekter. Derudover har du fået en grundlæggende fornemmelse

for rytmer og toner, og alt efter hvordan du har

prioriteret din øvning, kan du spille svedige rock ”riffs”,

improvisere og læse noder.

Hold: 11109 - UngdomsCentret, tirsdag

Sammenspil

Er du let øvet eller nybegynder på guitar, bas, trommer,

klaver, andet instrument eller sang, og har du lyst til at

spille sammen med andre, er du velkommen i ”bandet”. Vi

spiller både danske og engelske rocksange og får det til at

swinge. Eget instrument er ingen betingelse.

Hold: 11126 - UngdomsCentret, torsdag

Solosang

Dette kursus henvender sig til dig, der er

vild med at synge. Vi vil bl.a. beskæftige os

med: basis-sangteknik, sangindstuderingsteknik,

stemmevedligeholdelse, mikrofonsang

m.m. Vi tager udgangspunkt i den

musik, du kan lide - tag evt. noder eller

CD’er med første gang, vi mødes.

Hold: 11113 - UngdomsCentret, tirsdag

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Showdance

Kunne du tænke dig at udfordre dig selv

og din krop med dans, motion og rytmisk

bevægelse?

På dette hold kommer vi til at bruge dansestilarterne

moderne dans, jazz/lyrisk jazz,

hiphop og freestyle. Det bliver et hold, hvor

vi sammen vil skabe en flot og meningsfuld

danseserie. Der bliver tid til sjov og til eventuelle

udflugter, der er relevante i forhold til

det, vi arbejder med. Der er ingen krav til

dansebaggrund. Meld dig, hvis du vil prøve

noget nyt og få en god oplevelse sammen

med en masse andre unge.

Hold: 11103 - UngdomsCentret, mandag

Filmskuespiller/filmskole

Hvordan optræder du bedst foran et filmkamera? Og hvordan kommer dit skuespil

til at virke godt på film? Du kommer til at spille scener og improvisere udfra

situationer, som du er med til at digte. Udfra improvisation søger vi os frem til,

hvordan man får et levende skuespil og vækker publikums følelser. Scenerne vil

blive optaget, så du bliver vant til at spille foran kameraet. Scenerne vil danne

ramme for en film, som skal være færdig til en visning ved slutningen af kurset.

Hold: 11106 - UngdomsCentret, tirsdag

Musik, Sang, Dans og Drama

9


Kreativt

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

10

Gallakjolesyning

Vil du ikke leje, men eje! Til den store festdag på gymnasiet,

til nytårsaften eller den runde familiefødselsdag. Kom og

få inspiration til den super elegante Hollywood-kjole. Lad

drømmen blive til virkelighed. Vi hjælper med at gøre det let

og enkelt, men du skal kunne sy lidt i forvejen.

Hold: 11606 - UngdomsCentret, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 22

Syning og design

Sy dit eget tøj! Sy dit gamle tøj om eller lav forandringer

på tøj, der f.eks. er købt i en genbrugsforretning. Du har

måske brug for en festkjole - så klarer vi også det. Du må

regne med, at du selv skal betale noget af materialerne.

Hold: 11305 - Strandskolen, mandag

Hold: 11401 - Tune skole, torsdag

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Modelfoto/digital billedbehandling

Bliv dygtig til at udnytte alle muligheder på et digitalkamera.

Skolen har lamper og papirbaggrunde, så vi bl.a.

kan lave professionelle modelbilleder. Eleverne bruger

hinanden, venner eller veninder som fotomodeller. Du lærer

at efterbehandle billederne i Photoshop (samme program

som rigtige fotografer bruger) Resultaterne bliver helt i top.

Vi plejer at have det rigtig hyggeligt på holdet, og du er

selvfølgelig også velkommen. Vi ses.

Meld dig eventuelt sammen med en kamerat!

Hold: 11107 - UngdomsCentret, tirsdag

Kreativ festival

Så har du alle tiders mulighed for at få brugt dine kreative

evner. Vi har samlet alle vores kreative hold, og du kan

bl.a. opleve og deltage på smykkeholdet, modelfotoholdet,

syning og design og tegne og maleholdet.

Hold: 12605 – UngdomsCentret, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 23

Smykkeværksted

Lav dine egne smykker med spændende og nye teknikker. Du

lærer også at arbejde med kombinationen glas og metal. Kurset

kan evt. kombineres med glasværksted. Det endelige indhold

aftales med læreren.

Hold: 11213 – Holmeagerskolen, tirsdag


!

Tegning og maling

Hvis du kan lide at tegne og male og kigge på kunst, så er

dette et hold for dig. Du lærer perspektivtegning eller bliver

bedre til det, prøver forskellige tegneteknikker og materialer,

så du kan udvikle din stil. Du lærer at lave alternative

lærreder og har farvelære.

Men vi skal også ud og tegne natur og croquis og se på

kunst. Ja, og så er der studiekreds, dvs. I beslutter, hvad vi

skal beskæftige os med!

Efter kurset ved du mere om tegning, forskellige kunstneriske

udtryksformer, udtryksmåder og farvelære.

Hold: 11104 - UngdomsCentret, mandag

Knallertværksted

Det er klogt at bruge efteråret til at gøre knallerten klar til

foråret. På dette kursus lærer du, hvordan du kan holde din

knallert ved lige.

Hold: 11608 – Gersagerskolen, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 22

Juleværksted

Meld dig til Ungdomsskolens JuleVærksted og kom i julestemning. Her vil du få chancen for at lave mange forskellige

julesager: Julebolcher, kræmmerhuse, dækkeservietter, juleforklæder og mange andre ting, der skaber julestemning.

Måske når du at lave en julegave eller to!

Hold: 11612 – UngdomsCentret, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 23

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Kreativt

11


Natur og Action

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

12

En dag på ski

Dette er en super mulighed for at komme på ski for dig,

som er en “haj” på ski eller board eller dig, som vil prøve

det for første gang! Kom med og få en oplevelse, som

du sent vil glemme! Vi tager af sted lørdag morgen og

er hjemme igen om aftenen! En super mulighed for at

komme i form til vinterferiens skiture! Vi tager til Isaberg,

der er et af Sydsveriges bedste skisportssteder.

Hold: 12701 – Sverige, Weekend

Se dato, pris og tidspunkter i tilbudsskema på side 23

Barskmandstur

Turen går til Söderåsen i Sydsverige. Du får rig lejlighed

til at opleve naturen hele døgnet rundt. Overnatningen

foregår i bivuak, og maden skal selvfølgelig tilberedes

over bålet. Turen kræver ingen særlige forudsætninger

– blot en masse godt humør, lyst til at opleve, en god

sovepose og noget tøj, der kan tåle at blive beskidt.

Hold: 11703 - Sverige, Weekend

Se datoer og pris i tilbudsskema på side 22

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Kano- og vildmarkskursus

Dette vildmarkskursus, som foregår i den svenske vildmark,

gør dig i stand til at padle sikkert i kano samt at overleve i

naturen. Turen henvender sig til alle, men det er bedst, hvis

du har prøvet at padle i kano eller sovet i telt før. Turen vil

være fyldt med masser af fede og sjove oplevelser. Vi skal

sejle på Sveriges 10. største sø - Bolmen. Der findes 365

små øde øer i søen, og vi skal overnatte på nogle af dem.

Der er total vildmark omkring os, og kan du lide at fiske,

lave bål og være ude i naturen, så er denne tur helt klart

turen, du ikke må gå glip af!!! Vi holder et informationsmøde

i UngdomsCentret for dig og dine forældre inden turen, hvor

vi vil gennemgå kurset og nogle tips til turen. Turen vil blive

gennemført med uddannede kanoinstruktører således, at

sikkerheden er i top.

Efter turen vil du kunne: Styre en kano på forsvarlig vis,

vurdere sikkerhedsmæssige aspekter forbundet med

kanosejlads og du vil vide meget om sikkerhed og færden i

vildmarkens natur.

Hold: 12704 – Sverige, Weekend

Se datoer, pris og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 23


Skitur til Østrig

I vinterferien (uge 8) 2011 tager vi sammen til Scheffau am

Wilden Kaiser i Østrig for at stå på ski i de østrigske alper.

Området giver både gode udfordringer til dem, der har været

på skitur før og til dem, der nu skal af sted for første gang. På

forkurset vil du lære en hel del om at stå på ski. Deltagerbetalingen

vil være ca. 3900 kr., som dækker bustransport, ophold

m. halvpension, skiskole samt liftkort.

Ved at tilmelde dig holdet indkaldes du (og dine forældre) til et

informationsmøde i UngdomsCentret (sep./okt.). Først herefter

laver du endelig tilmelding til turen og undervisning.

Hold: 12703 – Østrig, Vinterferien 2011

Se datoer og pris i tilbudsskema på side 23

Ski-weekend på Herregård

Oplev en weekend på ski i Sverige. Ud over en masse hygge

bliver der mulighed for at stå på ski eller snowboard sammen

med andre unge fra andre ungdomsskoler.

Du får transport, overnatning, skiinstruktion og liftkort.

Hold: 12702 – Sverige, Weekend

Se datoer, pris og tidspunkter i tilbudsskema på side 23

!

Klatrekursus

Har du lyst til at se og opleve verden lidt fra oven? - Så

er klatrekurset helt klart sagen. Du kan deltage, hvad

enten du er nybegynder, eller du har prøvet lidt i forvejen.

Kurset handler om klatreteknik, sikkerhed og førstehjælp.

Hold: 11702 - Tirsdag

Se dato og tidspunkter i tilbudsskema på side 22

A-team

A-team er et action/adventure hold, hvor du kan prøve grænser af. Du er med til at fastlægge hvilke aktiviteter, der

skal prøves og hvornår, det skal foregå. Holdet planlægger sine aktiviteter over nogle weekender i UngdomsCentret.

Selve aktiviteterne afvikles i weekender og ferier. Der må påregnes udgifter til turene.

Hold: 11701 - UngdomsCentret, Weekend

Se datoer for planlægningsmøderne, pris og tidspunkter i tilbudsskemaet på side 22

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Natur og Action

13


StudieRejser og Arrangementer

!

14

Paris i Påsken

Oplev foråret i Frankrigs flotte hovedstad sammen med andre

unge. En tur i Eiffeltårnet, en sejltur på Seinen, se Triumfbuen,

EuroDisney, tag en tur i Metroen - oplev den specielle stemning

i en af verdens mest spændende byer. Du er med til at

planlægge, hvilke ting vi sammen skal se i Paris. Tilmeld dig

og hør nærmere på informationsmødet i UngdomsCentret!

Først herefter tilmelder du dig endeligt!

Kun tilmeldte elever indkaldes til informationsmøde.

Hold: 12901 – Paris, Påskeferien 2011

Se datoer og pris i tilbudsskema på side 23

New York - efterårsferien 2011

Vi planlægger en tur til New York i efterårsferien 2011. Prisen

for rejsen er ikke fastsat endnu, bl.a. fordi vi ikke kender flypriser

samt det endelige indhold - det skal du nemlig være med

til at planlægge. Tilmeld dig nu og hør nærmere på informationsmøde

i foråret 2011, men begynd allerede nu at spare op

til turen! Kun tilmeldte elever indkaldes til informationsmøde.

Først efter informationsmøde tilmelder du dig endeligt.

Hold: 12902 – New York

Se datoer i tilbudsskema på side 23

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010

Bemærk om rejser

Når du rejser med Ungdomsskolen, er

det mere end en turistrejse. Gode oplevelser

og nye venner er en vigtig del af

turene, men du skal også have mulighed

for at få kendskab til andre landes kulturer.

Før en ungdomsskolerejse skal du

mødes med de andre på holdet. Derved

bliver du bedre forberedt på, hvad der

skal ske på rejsen. Alle rejser til udlandet

begynder med en informationsaften,

hvor turens ledere vil orientere dig

(og dine forældre) grundigt om turen. Så

følger en række forkursusdage. Ungdomsskolen

forventer, at du deltager i

informationsaftenen og hele forkurset,

så du ikke går glip af vigtig information.

Når du rejser med Ungdomsskolen, får

du økonomisk fordel af grupperabatter.


OnsdagsTræf - et bonustilbud

Hver onsdag tilbyder vi alle vores elever et bonustilbud – OnsdagsTræf. I skoleåret 09/10 var vi bl.a. i teatret, i

biografen og ude at bowle.

Hver måned i perioden september 2010 til marts 2011 udkommer vores flyer med månedens forskellige OnsdagsTræf.

Normalt behøver du ikke at tilmelde dig, men kan bare møde op i UngdomsCenteret, hvor du vil

komme til at opleve alt fra trylleri, musik og Guitar Hero til … Ja, hvem ved? Kom og bliv overrasket. Til nogle

arrangementer vil det dog være nødvendigt med en forhåndstilmelding.

Kultur festival

Kom og oplev Ungdomsskolens teaterhold og vores mange musikhold. Ud over at få en spændende oplevelse med mange

kulturelle indslag får du også selv mulighed for at prøve kræfter med et instrument eller en tur på scenen.

Hold: 12604 – UngdomsCentret, Weekend

Se dato og tidspunkt i tilbudsskema på side 23

! Se

Efterårskoncert 2010

Tidligere har du kunne opleve ”UFO Yepha, Isam

B og Grand Avenue i UngdomsCentret. I efteråret

2010 vil vi igen hyre et kendt dansk band. Navnet

skal være en overraskelse lidt endnu, men tilmeld

dig nu, så har du en bedre chance for at komme

med.

Hold: 11901 – UngdomsCentret,

torsdag den 28. oktober 2010 - pris: ca. 50 kr.

også www.ungdomsskolen.greve.dk

StudieRejser og Arrangementer

15


Knallertkørekort

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

16

Knallertkørekort

Du kan melde dig hele året – men meld dig i god tid!

Vil du køre på knallert, når du fylder 16 år? Husk, at det er lovpligtigt at have et knallertkørekort,

når du skal køre på knallert!

Du kan melde dig til et ventelistehold, når du er fyldt 15 år. Undervisningsholdene starter løbende

over hele vores sæson. Hvis du vil være 100 % sikker på at have dit knallertkørekort,

den dag, du fylder 16 år, skal du tilmelde dig et ventelistehold senest 6

måneder før du fylder 16 år. Du skal tilmelde dig venteliste til et knallerthold

mandag/onsdag eller tirsdag/torsdag. Du må gerne melde dig

til begge ventelister.

Et knallertkursus er på 24 lektioner, der i de fleste tilfælde er fordelt

på 2 ugentlige dage i cirka 4 uger. Der er mødepligt til undervisningen.

Vi har 2 forskellige hold: Et der har undervisning mandag+onsdag

(eftermiddage), og et der har undervisning tirsdag+torsdag

(aften). Du skal dog være forberedt på, at det i forløbet

kan blive nødvendigt med lidt ændringer af tidspunkter –

f.eks. supplerende kørsel i en weekend!

Ca. 1 måned før du skal starte, vil du modtage besked om

starttidspunkt og betaling. Knallert, styrthjelm og kørevest

låner du af Ungdomsskolen. Knallertkørekortet

koster 100 kr.

Undervisningssted: P-pladsen bag Greve Rådhus.

Tilmelding kan ske på tilmeldingskortet i denne folder eller

på hjemmesiden: www.ungdomsskolen.greve.dk

Til knallertkørekort

kan du melde dig

hele året!

- Men meld dig i

god tid!


Den Hemmelige Trylleskole

Selvom du måske har deltaget i ”Den Hemmelige Trylleskole”

i JuniorUngdomsskolen, kan du trygt melde dig til dette

hold. Udover, at vi skal blive bedre til de grundlæggende

trylletricks, kan du på dette hold blive en øvet tryllekunstner,

der også har tjek på de lidt sværere ting. Har du mod

på trylleriet?

Hold: 11122 - UngdomsCentret, torsdag

Psykologi og kommunikation

På dette kursus lærer du meget om andre, men især om dig

selv. Det handler også om konfliktløsning, øjenkontakt, påklædning,

stemme, ord og følelser. Vi ser på kommunikation

i hverdagen. Det kan være med venner og familie, eller det

kan være at skrive en ansøgning og gå til jobsamtale!

Hold: 11129 - UngdomsCentret, torsdag

Førstehjælp til kørekort

Alle, der vil have kørekort til bil/motorcykel, skal have gennemført et kursus i Færdselsrelateret

Førstehjælp inden for det sidste år. Kurset er på i alt 7 timer og består af ”Hjerte-Lunge-Redning”

på 3 timer og førstehjælpsmodulet ”Færdselsrelateret Førstehjælp” på 4 timer.

Når du har gennemgået dette 7 timers kursus - med tilfredsstillende resultat – udstedes et

bevis, som du skal bruge, når du søger om at få et kørekort. Kurset er kun for 17-18 årige.

Hold: 11602 – UngdomsCentret, Weekend

Hold: 12602 – UngdomsCentret, Weekend

Se datoer, pris og tidspunkter i tilbudsskema på side 22 og 23

!

Dit eget hold

Har du en god idé til et hold, så vil vi gerne

høre fra dig. Hvis I er en gruppe unge, der

gerne vil beskæftige jer med en særlig aktivitet

eller et bestemt emne, så lad os høre det.

Vi hjælper jer gerne med lokaler, lærer, …

- så dit hold kan komme i gang.

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

Førstehjælp

Vil du lære, hvordan du hjælper andre ved en ulykke eller

et uheld. Det kan både være ved en fritidsaktivitet, i

hjemmet eller i trafikken. Meld dig til dette kursus, hvor du

lærer om kunstigt åndedræt, forbrændinger, blødninger,

hjernerystelse, knoglebrud, forstuvninger og andre skader.

Hold: 11609 - UngdomsCentret, Weekend

Hold: 12606 - UngdomsCentret, Weekend

Se datoer og tidspunkter i tilbudsskema på side 22-23

Teori til kørekort

- et supplementstilbud til kørekortinteresserede.

Har du problemer med at læse og måske modtaget specialundervisning

i folkeskolen, så er dette holdet for dig.

Kørekortet kan vi ikke give dig, men vi hjælper dig med teorien.

Vi bruger de samme materialer som din kørelærer.

Hold: 11127 – UngdomsCentret, torsdag

Øvrige fag

17


EGU - Erhvervsgrunduddannelsen

EGU er en ungdomsuddannelse for unge mellem 16 og 30 år,

som finder det svært at gå i gang med at uddanne sig.

EGU er en ungdomsuddannelse på to år, hvor du det meste af

tiden arbejder i en virksomhed.

EGU er en ungdomsuddannelse, hvor dit mål er at få et job

eller at fortsætte i mere uddannelse.

Greve Ungdomsskole tilrettelægger EGU-uddannelsen for

unge, der bor i Greve.

Vil du vide mere om EGU, så kan du kontakte Ungdomsskolen

på telefon 43 97 35 28, telefon 43 97 35 20 eller via e-mail:

usk@greve.dk.

Elev-demokrati

Det er meget afgørende for et demokrati, at vi alle - også DU - forholder os til demokratiet, tænker over

det, tager stilling til det, engagerer os i det og er med til at indrette det.

I ungdomsskolen har vi tre demokratiske håndtag, du kan være med til at dreje på:

1) Det er frivilligt at komme hos os, og du kan være med til at sætte dit præg på hvilke fag og tilbud, der

skal tilbydes i Ungdomsskolen.

2) Når du har meldt dig til et fag eller et tilbud i Ungdomsskolen, er du med til at bestemme, hvad der skal

lægges vægt på og undervises i.

3) Ungdomsskolen har sit eget elevråd ”Ungt forum”, hvor repræsentanter fra holdene er medbestemmende

i Ungdomsskolen og Ungdomsskolebestyrelsen.

Så der er en grund til, at vi siger, at Ungdomsskolen er din skole med masser af udfordringer, som du selv,

aktivt kan deltage i.

Fælleselevrådet

Ud over vores eget elevråd står Ungdomsskolen også for fælleselevrådet for alle folkeskolerne i kommunen.

I løbet af september vil elevrådene på alle skoler i Greve blive kontaktet med henblik på at sende to

repræsentanter, som skal repræsentere eleverne fra bl.a. din skole. Sidste år var repræsentanterne i fælleselevrådet

med til at lægge planer for den kommende tid. Glæd dig, for det kommer jo også dig til gode.

!

Se også www.ungdomsskolen.greve.dk

19


MasterClass

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

20

Naturfag

- Er du vild med naturfag?

Ungdomsskolen har i år hele tre tilbud til dig, som er vild med naturfag! Du kan tilmelde dig alle tre hold/arrangementer

eller vælge et enkelt ud efter interesse. Undervisningen på Science og ScienceCamp i Sorø supplerer

hinanden.

Science

Ved du, hvordan verden er skruet sammen? Vil du kunne regne en bils kinetiske energi ud? Vil du vide mere om

brint, brændselsceller, atomkraft og kraftværker?

Så skal du tilmelde dig Science! Science er et fysikhold, der vil introducere dig til fysikkens verden. Vi vil gennemgå

både teoretisk og praktisk orienteret undervisning og vil forklare, hvorfor en vandballon ikke springer, hvis

der stikkes ild til den, og hvorfor en syltet agurk vil lyse gult, hvis der sættes strøm til. Derudover vil der være

teori omkring Newtons love, kinetisk, potentiel og mekanisk energi, magnetisme og mange mange andre ting!!!

Hold: 11902 - UngdomsCentret

Syv onsdage (første gang onsdag d. 15.09.10) fra kl. 18:30-21.05

Astronomi og rumforskning

Hvordan studerer vi universet? Hvordan måler vi afstande til fjerne stjerner og galakser? Hvornår bliver Jorden

igen ramt af en stor asteroide eller komet, og hvad kan vi gøre?

Det er nogle af de udfordringer, som astronomer og rumforskere arbejder på at løse. Vil du selv prøve kræfter med

disse emner, så er Astronomi og Rumforskning lige noget for dig!!!

Vi skal løse opgaver og ”knække nødder” – både i grupper og alle i fællesskab

Undervisningen forestås af Astrofysiker Michael Linden–Vørnle fra Tycho Brahe Planetarium i København

Introdag: torsdag d. 25.11.10 kl. 15-18 i Greve UngdomsCenter

Kursusweekend: lørdag d. 27. og søndag d. 28.11.10 kl. 10-16 (begge dage) foregår på Tycho Brahe Planetarium i

København.

Der er et begrænset antal pladser på kurset!!!

Hold: 11904 - UngdomsCentret/Thycho Brahe Planetariet

ScienceCamp på Sorø Akademi

Tirsdag d. 2. – onsdag d. 3. november 2010

Er du vild med naturvidenskab, og kunne du tænke dig at lære

mere om moderne teknologi - robotter, lasere og bioteknologi?

Så er denne Camp sikkert noget for dig! Ud over spændende

undervisning og seje eksperimenter i nye lækre lokaler, får du

mulighed for hyggeligt samvær med andre unge, som også er

interesserede i naturvidenskab.

Campen foregår på Sorø Akademi – Vi tager sammen dertil tirsdag

morgen og kommer hjem onsdag eftermiddag. Overnatning

foregår på ”Talenthotellet Frederik VI”.

Ungdomsskolen skal aftale med din folkeskole, at du kan få fri

til Campen.

Hold: 11903 - Sorø

Deltagerpris: 100,00 kr., der dækker undervisning, transport,

kost og logi.

Vi skal have din

tilmelding senest

3. september 2010


Meet a Challenge - in English

Tre sprogdage i selskab med engelsktalende gæstelærere.

Går du i 9. klasse, og er du dygtig til engelsk, så er de engelske sprogdage ”Meet a Challenge” lige noget for dig! Du vil

komme til at tale og høre engelsk intensivt i selskab med gæstelærere fra engelsktalende lande rundt om i verden.

Du vil møde andre unge fra skoler i kommunen og sammen med dem få udfordret dine evner på flere forskellige måder.

Gennem foredrag og forskellige aktiviteter, der hele tiden foregår på engelsk, får du oplevelser, som du kan bruge i dit

fortsatte arbejde med det engelske sprog.

Du skal turde sige noget på engelsk under de 3 sprogdage og være parat til at afprøve dig selv i nye sammenhænge.

Sprogdagene foregår i UngdomsCentret i dagtimerne d. 2., 3. og 4. november 2010, hvor du så får fri fra dine almindelige

skoletimer.

Du skal udfylde et ansøgningsskema om at blive optaget på de engelske sprogdage, og din engelsklærer skal anbefale,

at du bliver optaget på kurset! Der er kun et begrænset antal pladser. Programmet og ansøgningsskemaer sendes

til din folkeskole sidst i september måned. Hør nærmere hos din engelsklærer.

Forfatter i maven

Forfatterkursus - skrivekursus

Er der noget, der gnaver? Stirrer du for tit og for længe lige ud i luften? Vil idéerne i dit hoved ikke tie stille? Så meld dig

til et 8 uges skrivekursus og afreagér kreativt.

Vi sætter fokus på historierne. Vi går efter et skarpt sprog. Og vi udfordrer hinanden til at tænke og skrive noget nyt og

originalt. Vi mødes én gang om ugen – hvor hovedformålet er at sætte pen til papir/fingre til tastatur. Desuden vil der

hver gang være et nyt tema – personbeskrivelser, ”god ondskab”, dårlige ord m.v..

Du skal være mindst 14 år, og du skal selv have PC med, hvis du vil skrive på sådan en.

Hold: 11905 – UngdomsCentret

Underviser: Forfatter Ronnie Andersen

Otte mandage kl. 18.30-21.05 (første gang mandag d. 04.10.10)

Hold: 12903 – UngdomsCentret

Underviser: Forfatter og foredragsholder David Meinke

Otte torsdage kl. 18.30-21.05 (første gang torsdag d. 13.01.11)

! Se

også www.ungdomsskolen.greve.dk

MasterClass

21


Tilbudsskema 2010 / 2011

!

Spørgsmål: 43973520 - e-mail: usk@greve.dk

22

Mandag

Hold Fag Sted Side

11201 Spansk Holmeagerskolen 4

11202 Madlavning ”Mormor-mad” Holmeagerskolen 6

11203 Fransk Holmeagerskolen 4

11204 Engelsk Holmeagerskolen 4

11205 Tysk Holmeagerskolen 4

11206 Matematik Holmeagerskolen 5

11101 Sex in the City (Uge 37-40) UngdomsCentret 7

11102 Sex in the City (Uge 43-46) UngdomsCentret 7

11103 Showdance UngdomsCentret 9

11104 Tegning og maling UngdomsCentret 11

11301 Rollespil Strandskolen 24

11302 Matematik Strandskolen 5

11303 Stav bedre Strandskolen 5

11304 Engelsk Strandskolen 4

11305 Syning og design Strandskolen 10

Tirsdag

Hold Fag Sted Side

11105 Engelsk UngdomsCentret 4

11106 Filmskuespiller - filmskole UngdomsCentret 9

11107 Modelfoto/digital billedbehandling UngdomsCentret 10

11108 Matematik UngdomsCentret 5

11109 Guitar UngdomsCentret 9

11110

Når dansk er svært

-dansk for to-sprogede

UngdomsCentret 5

11111 Stav bedre UngdomsCentret 5

11112 Rollespil UngdomsCentret 24

11113 Solosang UngdomsCentret 9

11208 Styling – smart i en fart Holmeagerskolen 7

11209 Matematik - fortsætter Holmeagerskolen 5

11210 Fysik og kemi Holmeagerskolen 4

11211 Rollespil Holmeagerskolen 24

11212 Engelsk - fortsætter Holmeagerskolen 4

11213 Smykkeværksted Holmeagerskolen 10

11114

Alle aftenhold

foregår kl.: 18:30 - 21:05

- medmindre der står et andet tidspunkt

Boldspil

Mødetid kl.: 19:45 - 21:25

Onsdag

På Ungdomsskolens hjemmeside

(www.ungdomsskolen.greve.dk)

kan du tilmelde dig og finde adresserne

på ungdomsskolens undervisningssteder

Hundigeskolen 6

Hold Fag Sted Side

11116

Rygestop

Mødetid kl.: 16:00 - 18:00

UngdomsCentret 7

11117

Rockband

Mødetid kl.: 17:30 - 20:00

UngdomsCentret 8

11118 Electric Boogie UngdomsCentret 8

11119

Ung i Greve - et teaterprojekt

Mødetid kl.: 16:00 - 18:30

Prøveforberende fransk i

UngdomsCentret 8

11207 Ungdomsskolen

Mødetid kl.: 15:00-16:40

Holmeagerskolen 4

Torsdag

Hold Fag Sted Side

11120 Engelsk UngdomsCentret 4

11121 Tysk UngdomsCentret 4

11122 Den hemmelige trylleskole UngdomsCentret 17

11123 Fransk UngdomsCentret 4

11124 Matematik kun for piger UngdomsCentret 4

11126 Sammenspil UngdomsCentret 9

11127 Teori til kørekort UngdomsCentret 17

11129 Psykologi og kommunikation UngdomsCentret 17

11128

Multisport

Mødetid kl.: 19:00-21:00

Gersagerhallen 6

11125 Madlavning ”Mormor-mad” Gersagerskolen 6

11231

Svømning

Mødetid kl.: 19:45 - 21:15

Svømmehallen 6

11401 Syning og design Tune 10

11402 Matematik Tune 5

11403 Rollespil Tune 24

Weekend, ferier m.m. 2010

Hold Fag Side

11601

11602

11701

11603

11604

11605

11702

11606

11901

11703

11607

11608

11609

11610

Weekendtur for tøser

Fredag d. 24.- lørdag d. 25.09.10 - kl.: 17:00

Mødested: UngdomsCentret

Pris: 100 kr.

Førstehjælp til kørekort i UngdomsCentret

Lørdag d.18.09.2010 – kl.: 10:00-17:20

Pris: 350 kr.

A-team i UngdomsCentret

Planlægningsmøder:

Onsdag d. 22.09.2010 - kl.: 18:30-21:05

onsdag d. 29.09.2010 - kl.: 18:30-21:05

Der må forventes brugerbetaling.

Sprog festival i UngdomsCentret

Lørdag d. 25.09.2010 - kl.: 10:00-16:15

Massage i UngdomsCentret

Lørdag d. 30.10.2010 – kl.: 10:00-15:20

Bolcheværksted i UngdomsCentret

Lørdag d. 09.10.2010 – kl.: 10:00-15:20

Klatrekursus

Tirsdag d. 28.09.2010 – kl.: 16:00-19:00

Gallakjolesyning i UngdomsCentret

Lørdage d. 09. og søndag d. 10.10.2010 – kl.: 10:00-15:20

Lørdage d. 06. og søndag d. 07.11.2010 – kl.: 10:00-15:20

Lørdage d. 13. og søndag d. 14.11.2010 – kl.: 10:00-15:20

Der må forventes brugerbetaling

Efterårskoncert 2010 i UngdomsCentret

Torsdag d. 28.10.2010

Pris: 50 kr.

Barskmandstur

Mødested: UngdomsCentret

Fredag d. 17. – søndag d. 19.09.2010

Pris: 300 kr.

Neglekursus i UngdomsCentret

Lørdag d. 13.11.2010 – kl.: 10:00-15:20

Knallertværksted - Gersagerskolen

Lørdage d. 30.10.2010 – kl.: 10:00-15:20

Lørdage d. 06.11.2010 – kl.: 10:00-15:20

Førstehjælp i UngdomsCentret

Lørdage d. 30.10.2010 – kl.: 10:00-16:15

Model for en dag i UngdomsCentret

Søndag den 07.11.2010 – kl.: 10:00-17:00

Du får to fotos gratis

(ekstra billeder kan købes)

7

17

13

5

7

6

13

10

14

12

7

11

17

7


Weekend, ferier m.m. 2010

Hold Fag Side

11612

11613

Juleværksted i UngdomsCentret

Lørdag d. 04.12.2010 - kl.: 10:00-17:00

Lav is i UngdomsCentret

Lørdage d. 13.11.2010 – kl.: 10:00-15:20

MasterClass 2010/2011

Hold Fag Side

11903 Sciencecamp på Sorø Akademi 20

Meet a Challenge 21

11904 Astronomi og rumforskning 20

11905 Forfatter i maven (efterår 2010) 21

12903 Forfatter i maven (forår 2011) 21

11902 Science 20

Bemærk!

En del af vores tilbud arrangeres i samarbejde

med andre ungdomsskoler. Det giver dig mulighed

for både et spændende indhold og samtidig

at møde unge fra Ungdomsskolerne i vores

nabokommuner.

Dit eget hold

Har du en god idé til et hold, så vil vi gerne

høre fra dig. Hvis I er en gruppe unge, der

gerne vil beskæftige jer med en særlig aktivitet

eller et bestemt emne, så lad os høre det. Vi

hjælper jer gerne med lokaler, lærer, …

- så dit hold kan komme i gang.

Gersager Allé 1, 2670 Greve

11

6

Greve Ungdomsskole

+ + + 13159 + + +

0893 Sjælland USF B

Weekend, ferier m.m. 2011

Hold Fag Side

12602

12603

12701

12702

12604

12605

12606

12703

12608

12704

12901

12902

Førstehjælp til kørekort i UngdomsCentret

Lørdag d. 22.01.2011 – kl.: 10:00-17:20

Pris: 350 kr.

Bolcheværksted i UngdomsCentret

Lørdag d. 22.01.2011 – kl.: 10:00-15:20

En dag på ski

Mødested: Hundige Station

Lørdag d. 22.01.2011 - kl.: 5:45

Pris: 350 kr.

Skiweekend på Herregård

Mødested: UngdomsCentret

Formøde: Torsdag d. 20.01.2011 kl.: 19:00

Fredag d. 04.- søndag d. 06.02.2011

Pris: 750 kr.

Kultur festival i UngdomsCentret

Lørdag d. 05.02.2011 – kl.: 10:00-16:15

Kreativ festival i UngdomsCentret

Lørdag d. 12.02.2011 – kl.: 10:00-16:15

Førstehjælp i UngdomsCentret

Lørdag d. 12.02.2011 – kl.: 10:00-16:15

Skitur til Østrig (Vinterferien)

Mødested: UngdomsCentret

Fredag d. 18.- søndag d. 27.02.2011

Pris: ca. ca. 3900 kr.

Rollespils-con i Sorø

Mødested: UngdomsCentret

Lørdag d. 19.- søndag d. 20.03.2011 - kl.: 11:00-17:00

Pris: 100 kr. (inkl. kost & transport)

Kano- og vildmarkskursus

Mødested: UngdomsCentret

Formøde: Mandag d. 11.04.2011 kl.: 19:00

Tur: Fredag d. 27. – søndag d. 29.04.2011

Pris: 400 kr.

Paris i Påsken (Påskeferien)

Mødested: UngdomsCentret

Tur: Fredag d. 15.04 – Torsdag d. 21.04.2011

Tilmeldte elever indkaldes til informationsmøde inden endelig

tilmelding

Pris: ca. ca. 1950 kr.

New York (Efterårsferien 2011)

Formøde: Forår 2011

Tur: Efterårsferien 2011

17

6

12

13

15

10

17

13

24

12

14

14

Tilbudsskema 2010 / 2011


Rollespil- og liverollespil

Tilmeldingskort

Greve Kommune

Rollespils-con

Prøv den traditionsrige Sorø-con. Slip fantasien løs og brug

dine skæve og skøre ideer.

Spil sammen med og mod andre i forskellige rollespil og

brætspil. Det bliver en rollespil-convention med konkurrence

og hygge. Vi kører samlet til Sorø Ungdomsskole,

hvor der bliver overnatning i aktivitetssalen. Medbring

sovepose, toiletsager, håndklæde og skiftetøj.

Hold: 12608 – Sorø, Weekend

Se dato og pris i tilbudsskema på side 23

Rollespil

Kom og udkæmp store slag i fantasifulde verdener,

Warhammer, 40 K, etc. Drabelige kampe finder sted,

når hærene mødes! Er du til Ringenes Herre? Vi laver

dragter/udstyr til rollespil og spiller brætspil.

Hold: 11301 - Strandskolen, mandag

Hold: 11112 - UngdomsCentret, tirsdag

Hold: 11211 - Holmeagerskolen, tirsdag

Hold: 11403 – Tune skole, torsdag

Skriv tydeligt - udfyld kortet med kuglepen og blokbogstaver!

Fornavn: Efternavn:

Fødselsdag: Adresse:

Postnr.: By: Din mobil:

Din E-mail: Fastnet tlf.:

Fagets navn: Ugedag: Hold nr.:

Fagets navn: Ugedag: Hold nr.:

Fagets navn: Ugedag: Hold nr.:

Fagets navn: Ugedag: Hold nr.:

Fagets navn: Ugedag: Hold nr.:

Jeg vil gerne modtage nyheder fra Ungdomsskolen: Via e-mail via SMS

Knallertundervisning – jeg ønsker at deltage på (sæt kryds):

Mandage + onsdage kl.: 16:15 - 18:50 Tirsdage + torsdage kl.: 19:00 - 21:05

Bemærk: Du må gerne sætte kryds ved begge muligheder

Din underskrift Forældre underskrift

Vi skal have din tilmelding senest fredag den 3. september 2010

2010 / 2011

Udsendt til alle unge mellem 14 og 18 år i Greve Kommune - oplag 4400 eks.

More magazines by this user
Similar magazines