"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

4. Kvantificerbare resultater

Projektets resultater afdækkes indenfor to forskellige områder. Først præsenteres

centrale karakteristika ved målgruppen, og dernæst beskrives og drøftes indsatsens

jobeffekter.

Resultaterne skal ses i henhold til projektets formål og delmål, som står beskrevet

i afsnit 1.3.

4.1 Projektdeltagerne

I dette afsnit beskrives projektdeltagerne og deres tilknytning til projektet. Indledningsvist

redegøres for antallet af deltagere, hvorefter baggrundsforhold og

deltagernes handicap og tilknytning til arbejdsmarkedet vil blive beskrevet.

Endvidere redegøres for deltagernes tilknytning til projektet.

4.1.1 Antal deltagere

Dansk Blindesamfund gennemførte i 2008 en beskæftigelsesundersøgelse blandt

sine medlemmer. Her blev medlemmerne blandt andet spurgt, om de var interesserede

i at deltage i projektet. Efterfølgende blev der afholdt informationsmøder

i henholdsvis København og Århus med et flot fremmøde begge steder.

Mange af de tilstedeværende valgte efterfølgende at tilmelde sig forløbet.

Figur 2 Antal deltagere i projektet

99 deltagere i

projektet

Antal

400

350

300

250

200

150

100

50

0

360

128

Antal interesserede Antal, der har takket nej til at

deltage

99

Antal projektdeltagere pr. 4.

marts 2011

Ovenstående figur præsenterer et overblik over antallet af borgere, der udviste

interesse for at deltage i et jobformidlingsforløb. Der var tale om i alt 360 borgere.

128 borgere takkede efterfølgende nej til at deltage i projektet. 99 blinde eller

18

Similar magazines