"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Dele af befolkningen

er betænkelige

ved

at arbejde med

en person med

et handicap

Misforstået

hensynstagen

fra omgivelsernes

side

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

SFI har i marts 2011 udgivet en rapport, hvor de blandt andet har undersøgt

danskernes holdninger til at arbejde sammen med personer med et handicap. I

undersøgelsen svarede 26 pct., at de i høj grad, nogen grad eller i lav grad ville

være betænkelige ved at arbejde sammen med en blind person, mens 70 pct. svarede,

at de slet ikke ville være betænkelige. Selvom undersøgelsen viser, at størstedelen

af den danske befolkning ikke ville være betænkelige ved at arbejde med

en person med et handicap, er der stadig en markant andel, som ville være betænkelige.

Det skal dog pointeres, at undersøgelsen endvidere viser, at den generelle

indstilling overfor personer med handicap er blevet mere positiv i løbet af

de sidste år. 6

Denne betænkelighed blandt dele af befolkningen kan afføde en usikkerhed og

en bekymring blandt målgruppen, som netop kan være en markant årsag til, at

nogle deltagere ikke kom i job efter indsatsens afslutning. Endvidere kan det

være en årsag til, at flere deltagere valgte at springe fra forløbet i det øjeblik,

hvor en reel jobmulighed blev en realitet.

Der synes også at være andre årsager til, at blinde og stærkt svagsynede borgere

bliver usikre, når de skal søge arbejde. En deltager beskriver sin usikkerhed

følgende måde:

”Nogen gange kan jeg også mærke en misforstået… hvad skal jeg kalde det… ligesom

at nogen ser ned én. Gør én mindre, end man er. Altså rent intelligensmæssigt.

Hvor jeg tænker, hov, hov, den skal vi lige have ryddet af vejen. Jeg er ikke lille. Jeg

er ikke hjælpeløs. Og nogen mennesker kan man simpelthen ikke forklare det, fordi

de har allerede fokus : ih hvor er det synd for hende. Og så er der ikke altid nogen

vej tilbage der. Man bliver mødt med en misforstået hensyntagen, som man ikke kan

bruge til noget. Og der må jeg virkelig stramme mig an for at få det vendt. Men alene

fordi vi skal den vej rundt, så taber man modet. Jeg ville jo aldrig stille spørgsmålstegn

ved de ting ved dem. Og det er ligesom at nedgøre folk. At gøre mig mindre..

Det føles sådan i hvert fald. ”

Deltageren beskriver således, at hun sommetider oplever en misforstået hensynstagen

fra sine omgivelser, som gør hende usikker, og får hende til at føle sig

mindreværdig. Denne misforståede hensynstagen kan dermed også afføde en

usikkerhed, som kan udgøre en barriere for blindes vej ud arbejdsmarkedet.

Desuden deltog deltagerne i projektet frivillig basis, hvorfor der ikke kunne

6 Handicap og Beskæftigelse – Udviklingen mellem 2002 og 2010, SFI 2011

25

Similar magazines