"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

Da projektbeskrivelsen til dette projekt blev udarbejdet, befandt vi os i en tid

med højkonjunktur og et stort behov for arbejdskraft. Det var derfor ikke i ligeså

høj grad en udfordring at ”sparke døren ind” hos virksomhederne, som det er

i dag, hvor krisetilstanden hersker arbejdsmarkedet. På trods af at undersøgelser

viser, at krisen ikke har ramt borgere med handicaps hårdere end andre 8 , har

oplevelsen i dette projekt været, at målgruppen har været særlig svær at bringe i

spil arbejdsmarkedet i denne periode.

Målgruppens manglende arbejdsidentitet er stadig en stor udfordring, som bør

værdiges stor opmærksomhed i indsatsen overfor målgruppen. Som situationen

ser ud i dag, er det dog også vigtigt, at der bliver gjort en særlig aktiv indsats for

at ”sparke dørene ind” hos virksomhederne.

Derfor endte indsatsen overfor målgruppen med at blive en kombination af den

coachende indsats og den håndholdte indsats. Dog blev der lagt størst vægt

det coachende element i indsatsen.

I takt med at konjunkturerne ændrede sig, havde der dog sandsynligvis været

brug for en mere virksomhedsrettet tilgang. Et bud en sådan tilgang illustreres

i nedenstående figur.

Figur 11 Den virksomhedsrettede tilgang

Hensigtsmæssigt

at kombi-

Virksomhedsrettet indsats

Jobkonsulent

Borger

Virksomhed

I den virksomhedsrettede tilgang er fokus i højere grad rettet mod at tilgodese

virksomhedernes behov. Det handler om at finde den rette borger til virksomhederne,

mere end det handler om at finde den rette jobåbning til borgeren. Det

beskæftigelsesrettede arbejde med målgruppen bliver således vendt hovedet i

forhold til de to tidligere illustrerede tilgange. Den virksomhedsrettede tilgang

sigter dermed mod at imødegå virksomhedernes rekrutteringsbehov.

På baggrund af den viden projektet har bidraget med, tyder det , at det ville

8 Handicap og Beskæftigelse – Udviklingen mellem 2002 og 2010, SFI, 2011

34

Similar magazines