"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

nere den coachende

tilgang

og den virksomhedsrettede

tilgang

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

være hensigtsmæssigt med en indsats, hvor den coachende tilgang og den virksomhedsrettede

tilgang blev kombineret. For nogle borgere, som befinder sig

langt fra arbejdsmarkedet, og hvor en direkte indgang arbejdsmarkedet er

vanskelig, vil den coachende tilgang være optimal. Når borgere vurderes at være

parate til at indgå arbejdsmarkedet med det samme, vil den virksomhedsrettede

tilgang derimod være hensigtsmæssig.

5.3 Håndtering af deltagernes utilfredshed

I projekt ”En fod arbejdsmarkedet” er der blevet foretaget forskellige foranstaltninger

for at håndtere deltagernes utilfredshed, samt at imødekomme deltagernes

behov. Disse vil blive beskrevet i det følgende.

Regelmæssige læringsmøder for konsulenterne

Der har regelmæssigt i projektperioden været afholdt læringsmøder for konsulenterne

tilknyttet projektet. På disse møder blev status for indsatsen opgjort og drøftet med

henblik sikre opfyldelsen af de konkrete delmål for projektet, samt for at sikre

kvaliteten af indsatsen. Hensigten med læringsmøderne var endvidere at skabe

mulighed for, at konsulenterne kunne udveksle relevant viden og erfaringer angående

målgruppen.

Læringsmøderne blev således afholdt med henblik en kvalitetssikring af indsatsen,

men de var endvidere et led i processen mod at oparbejde en specialviden blandt konsulenterne.

Udskiftning af konsulenter

For at imødekomme deltageres utilfredshed valgte Marselisborg allerede tidligt i

projektet at udskifte to konsulenter, idet konsulenternes kompetencer ikke i tilstrækkelig

grad viste sig at matche projektets opgaver. I stedet blev to andre konsulenter

tilknyttet projektet. Konsulenterne besad henholdsvis en borgerrettet

profil og en virksomhedsrettet profil, som netop blev efterspurgt af deltagerne.

Afholdelse af holdforløb

Konsulenterne havde tidligere haft gode erfaringer med afholdelse af holdforløb,

idet deltagerne herved kan motivere og inspirere hinanden. For at håndtere deltagernes

utilfredshed blev det derfor besluttet, at afholde et holdforløb for deltagerne.

Deltagerne holdforløbet har gennemgående været positive omkring forløbet.

En deltager udtaler eksempelvis:

”Jeg synes, det er givende, når det er et holdforløb. Fordi man altid kan udveksle erfaringer

med hinanden. Og så også bare det med at høre fra andre direkte, hvordan

de går og har det med det med ikke at have noget job, og hvad de ønsker, og hvad de

35

Similar magazines