"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Anbefalinger til

håndtering af

erfarede udfordringer

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

tror, de kan, og deres begrænsninger. Jeg tror ofte, at mange af de forventninger, vi

måske har til os selv, at vi ikke rigtig tør have dem, fordi… kan man nu det her ikke.

Men så kan man høre andre, der måske har kunnet klare det alligevel. Så det

giver lige et skub i den rigtige retning.”

Citatet viser, at deltageren har haft en positiv oplevelse med holdforløbet. Hun

har oplevet, at holdforløbet har været mulighed for erfaringsudveksling med andre

blinde og stærkt svagsynede. Endvidere tyder deltagerens udsagn , at holdforløbet

har haft en positiv indvirkning den usikkerhed, som deltageren øjensynligt

har følt, idet hun har fået ”et skub i den rigtige retning”.

Indsatsguide

Marselisborg har udarbejdet en indsatsguide, som er udformet specifikt med

målgruppen i sigte. Indsatsguiden er henvendt til sagsbehandlere og jobkonsulenter,

som arbejder med blinde eller stærkt svagsynede borgere. Indsatsguiden

er udarbejdet baggrund af erfaringer fra de gode forløb, der har været i indsatsen,

samt baggrund af viden om de udfordringer i arbejdet med målgruppen,

som indsatsen har vist.

I indsatsguiden beskrives en række oplevede udfordringer, problemstillinger og

barrierer, som, projektet har vist, eksisterer i det beskæftigelsesrettede arbejde

med blinde og stærkt svagsynede borgere. Samtidig præsenteres forskellige anbefalinger

og gode råd til, hvordan sagsbehandler og jobkonsulenter kan imødekomme

diverse problematikker og udfordringer, som borgeren med et synshandicap

måtte opleve sin vej til arbejde. Der gives således konkrete bud ,

hvordan sagsbehandler og jobkonsulent kan bidrage til et succesfuldt beskæftigelsesrettet

forløb for den blinde eller stærkt svagsynede borger.

Samtaleguide

Som en del af indsatsguiden er der blevet udarbejdet en samtaleguide baggrund

af viden og erfaringer fra indsatsen. Samtaleguiden er tiltænkt sagsbehandlere

og jobkonsulenter som inspiration til udfordrende og udviklende samtaler.

Som det er tilfældet med seende borgere, findes der ikke én konkret og

nem løsning, der kan bruges til at hjælpe blinde og stærkt svagsynede borgere i

arbejde. Det er mere komplekst end som sådan. Derfor har projektet vist, at

der er behov for forståelse, nysgerrighed og god samtaleteknik fra sagsbehandleren

og jobkonsulentens side.

De coachingbaserede spørgeteknikker har været væsentlige i indsatsen overfor

målgruppen. Idet en stor del af arbejdet med borgere med synshandicap handler

om at flytte grænser, motivere og ændre rutiner og vaner, er de coachingbaserede

spørgeteknikker netop meget anvendelige. Samtaleguiden er derfor udarbejdet

baggrund af de coachingbaserede spørgeteknikker, som er afprøvet i projektet.

Oversigt over hjælpemidler

36

Similar magazines