"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

markedet betyder, at borgerne er meget usikre at træde ind det ordinære

arbejdsmarked. I disse situationer, vil assistance i form af en mentor, være en

konkret løsning, der tilgodeser en stor del af de bekymringer, som borgerne i

målgruppen har.

6.2.4 Befordring

Befordring er gennemgående en stor udfordring for blinde og svagsynede borgere

og fremstår som en markant barriere for deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Offentlig transport er yderst besværlig for målgruppen, mens taxakørsel

daglig basis er en særdeles dyr investering. Seende kan transportere sig rundt

gåben, cykel eller i bil en billig hurtig og fleksibel måde. De blinde og

svagsynede ønsker de samme muligheder.

Der er brug for støtte til erhvervsmæssig befordring for målgruppen af borgere

med et synshandicap. Dette kan ikke lade sig gøre indenfor den gældende lovgivning.

Her vil det være interessant at inddrage målgruppen af blinde og stærkt

svagsynede borgere i befordringsmulighederne i servicelovens § 100 og § 117,

da et synshandicap i denne forbindelse bør anskues som en varig fysisk nedsat

funktionsevne.

41

Similar magazines