"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Interviews med

borgere, virksomheder

og

konsulenter

Evaluering – En fod arbejdsmarkedet

7.2 Kvalitative interviews

I løbet af projektperioden og efterfølgende har der været foretaget individuelle telefoninterviews

med borgere, virksomheder og konsulenter. Formålet med disse interviews

har været at indhente relevant viden og erfaringer baggrund af projektet, samt at

afdække bagvedliggende årsager til projektets resultater.

43

Similar magazines