"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Projekt ”En

fod arbejdsmarkedet”

Projektets baggrund

Førtidspensionister

har afskrevet

sig muligheden

for

beskæftigelse

Mulighed for

udvikling af

model, som

kan overføres

til andre handicapgrupper

Målgruppen

Evaluering – En Fod Arbejdsmarkedet

1. Indledning

Denne rapport er en evaluering af projekt ”En fod arbejdsmarkedet”. Projektet

er et afklarings- og beskæftigelsesprojekt for blinde og svagsynede, der ønsker

at komme i job. Projektet blev gennemført af Dansk Blindesamfund i samarbejde

med Marselisborg Beskæftigelse.

1.1 Baggrund

Projektet er først og fremmest inspireret af indsatsområdet fra regeringens jobplan,

der handler om at give førtidspensionister, der har fået tilkendt pension før

2003, mulighed for at arbejde og samtidig have en sikkerhed for, at de ikke

dermed mister retten til senere at gå tilbage til førtidspension. Dette blev blandt

andet gjort for at skaffe flere hænder arbejdsmarkedet.

Tiltaget gav mulighed for at aktivere arbejdskraftreserven blandt førtidspensionister.

Mange førtidspensionister har imidlertid for længst afskrevet sig muligheden

for at være en del af arbejdsstyrken. For nogle førtidspensionister er erfaringerne

med arbejdsmarkedet begrænsede. For andre ligger erfaringerne med at

være i job langt tilbage i tiden. Der er derfor brug for viden om og udvikling af

en model for, hvordan førtidspensionister kommer ud eller vender tilbage til

arbejdsmarkedet.

Gruppen af blinde og svagsynede er en sammensat gruppe. Der er således en

stor spredning i graden af funktionsevnenedsættelse, uddannelsesniveau og social

kompetence/netværk. Det giver muligheder for at udvikle og afprøve en model

for jobskabelse, som kan overføres til en lang række andre handicapgrupper/førtidspensionister

i landets jobcentre.

1.2 Målgruppe

Målgruppen er blinde og stærkt svagsynede, der:

• Er i den erhvervsaktive alder

• Er førtidspension (eller dagpenge/kontanthjælp)

• Har ressourcer, der efterspørges af virksomheder, samt ønsker tilknytning til

arbejdsmarkedet

• Har behov for personlig afklaring

5