"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

blind.dk

"En fod på arbejdsmarkedet" maj 2011 (pdf) - Dansk Blindesamfund

Evaluering – En Fod Arbejdsmarkedet

Formålet med denne evaluering er at afdække, hvorvidt projektet har opfyldt

ovenstående formål og delmål.

1.4 Læsevejledning

Afsnit 1 Det første afsnit beskriver baggrunden for projektet, og introducerer nærværen-

de evaluering.

Afsnit 2 I andet afsnit præsenteres evalueringens centrale konklusioner.

Afsnit 3 Det tredje afsnit beskriver indsatsen i projektet samt tilgangen til indsatsen.

Afsnit 4 I fjerde afsnit præsenteres projektets kvantificerbare resultater i form af en karakteristik

af deltagerne samt en præsentation og drøftelse af projektets jobeffekter.

Afsnit 5 I femte afsnit præsenteres indsatsens viden- og læringsresultater, og baggrunden

for disse drøftes.

Afsnit 6 Sjette afsnit giver forskellige bud , hvordan tiltag kan iværksættes i en fremti-

dig indsats for målgruppen.

Afsnit 7 Syvende afsnit redegør for evalueringens datagrundlag samt den metodiske

fremgangsmåde

7

Similar magazines