Klublederen 2008 Klublederen 2008 - Ungdomsringen

ungdomsringen.dk

Klublederen 2008 Klublederen 2008 - Ungdomsringen

Ungdomsringen, US-centeret og BUPL tilbyder

Klublederen 2008

Er du leder på ungeområdet?

Mangler du ledelsesmæssige redskaber i dagligdagen?

Så er Klublederen noget for dig!

UDDaNNELSENS foKUS

faglig og personlig ledertræning:

• Hvad er ledelse, og hvad er klubledelse?

• Egen lederrolle i forhold til hverdagen i klubben

• Personaleledelse og medarbejderinvolvering

• Dokumentation og formidling

• Procesledelse

• Netværksstyrring

Klublederen som offentlig leder

KLUBLEDEREN 2008 er en skræddersyet lederuddannelse på klubområdet

udviklet i et samarbejde mellem Ungdomsringen, US-centret og BUPL

Løbende opdatering om Klublederen på www.ungdomsringen.dk

appetizer.dk

Klublederen 2008


foRmåL

• At give klublederen nye kompetencer i forhold

til den daglige ledelse i klubben – en offentlig

pædagogisk virksomhed.

• At give klublederen redskaber til at arbejde med

egen lederrolle og til at styre bevidst efter visioner

og mål – at handle proaktivt.

måLgRUPPE

Nuværende og potentielle ledere i landets fritids- og

ungdomsklubber.

foRm

Deltagerne arbejder med et selvvalgt ledelsesmæssigt

projekt, der tager udgangspunkt i forholdene i

egen klub. Gennem fagligt input, oplæg, workshops

og individuelle opgaver på modulerne gives inspiration,

vejledning og sparring i forhold til arbejdet med

egen problemstilling og egen lederrolle. Projektet

bedømmes af kursusledelsen samt af eksterne

ressourcepersoner udvalgt fra det kommunale

ungeområde.

INDhoLD

modul 1 – hvad er ledelse?

På dette første modul diskuteres bl.a.: Hvad er ledelse,

og hvad er klubledelse i det offentlige system?

Deltagerne præsenteres for forskellige lederroller

og ledelsesteorier/metoder. Der arbejdes også med

definition af stærke og svage sider ved egen lederrolle.

Deltagerne skal forud for modulet hver især

formulere et ledelsesmæssigt problem. På modulet

udarbejder deltagerne mål og handlingsplan for

problemstillingen, der bliver udgangspunkt for det

selvvalgte projekt.

modul 2 – Ledelse, kommunikation og

formidling

Som på modul 1 arbejdes der med eget projekt.

Herudover introduceres organisationskultur, forandringsledelse

og praktiske redskaber til udvikling

af lederrollen inden for kommunikation og

formidling.

modul 3 – Ledelse i nye offentlige strukturer

Deltagerne præsenterer og får sparring på udviklingen

i eget projekt. På dette modul præsenteres og diskuteres

bl.a.: Organisation af offentlige styringsformer –

muligheder og begrænsninger samt netværksledelse

og procesledelse. Deltagerne vil blive introduceret

til arbejdet med kompetenceregnskaber, og der vil

desuden være input om forhandlingsteknik.

modul 4 – Det ideelle klubområde

Deltagerne fremlægger og diskuterer læringen i

deres forandringsprojekter med underviserne og

arbejder i grupper med beskrivelse af det ideelle

klubområde i en given kommune på baggrund af

læringen fra modulerne 1-3 og de individuelle forandringsprojekter.

mELLEm moDULERNE

Mellem modulerne arbejder deltagerne i duetter, hvor

man to og to giver hinanden sparring på de individuelle

projekter fra egen klubhverdag. Det endelige

projekt afleveres forud for modul 4. På det første

modul dannes netværksgrupper med 4 personer i

hver. Netværksgrupperne arbejder sammen gennem

hele uddannelsesforløbet.

DELtagERNE foRPLIgtER SIg tIL

• At arbejde med et individuelt defineret ledelsesmæssigt

projekt i egen klub

• At deltage i hele uddannelsesforløbet

• At deltage aktivt i arbejdet i duetter og i netværksgrupper,

således at deltagerne får ledelsesmæssige

kompetencer og sparring på eget

udviklingsprojekt.

hERvED oPNåR DELtagERNE

• En fælles udviklingsramme for at fremme ny

udvikling og nye projekter i klubben

• Fagligt input, som sikrer udvikling i forhold til

egen ledelse og på klubplan

• Sparring fra kolleger via arbejdet i duetter og

netværksgrupper

• Mulighed for fortsat netværkssparring efter uddannelsens

afslutning

• Merit til Den Kommunale Lederuddannelse

• Kursusbevis

mERIt

Klublederen giver merit til Den Kommunale Lederuddannelse

(DKL), der udbydes af Danmarks Forvaltningshøjskole

og Center for Offentlig Kompetenceudvikling.

DKL består af 3 obligatoriske moduler og

3 valgfrie moduler. Klublederen giver en merit, der

dækker alle 3 valgfrie moduler. Ønsker du at læse

mere om DKL, kan du besøge uddannelsens hjemmeside

på www.dkl-net.dk

tID og StED foR KLUBLEDEREN 2008

Modul 1: 16. og 17. april

Modul 2: 02. og 03. juni

Modul 3: 01. og 02. september

Modul 4: 20. og 21. november

Alle moduler begynder første dag kl. 10.00 og slutter

anden dag kl. 15.00. Alle moduler afvikles på Severin

Kursuscenter i Middelfart, for mere info, se

www.severinkursuscenter.dk

tILmELDINgSfRISt SENESt 14. maRtS 2008

Efter denne dato er tilmeldingen bindende. Ved

afmelding efter denne dato betales den fulde uddannelsesafgift.

PRIS: 12.900 KR.

Pris for medlemmer af US-centret og/eller Ungdomsringen:

12.900 kr. inkl. Indkvartering i enkeltværelser,

forplejning. og uddannelsens grundbog,

”Fra medarbejder til leder” af Kim Judson, Børsens

forlag. Bogen udleveres til deltagerne på uddannelsens

1. modul.

Pris for ikke-medlemmer: 16.500 kr.

Der beregnes ikke moms.

Indbetaling af det fulde kursusgebyr skal ske senest

en uge før kursusstart, dvs. mandag d. 7. april

2008.

tILmELDINgSBLaNKEt

Klublederen 2008” er en skræddersyet lederuddannelse på klubområdet udviklet i samarbejde mellem

Ungdomsringen, US-Centret og BUPL – ligesom disse parter indgår i en følgegruppe for uddannelsen.

Navn

Stilling

Privatadresse

Postnr.

E-mail

Telefonnr.

Ungdomsskole/Klub

EAN-nr.

Medlem af US-centret

Medlem af Ungdomsringen

Ja

Ja

Tag en kopi eller send hele siden i en kuvert.

Du kan også tilmelde dig på Ungdomsringens hjemmeside www.ungdomsringen.dk

tILmELDINg SENDES tIL

Ungdomsringen, Tigergården, Nørregade 77, 6, Postboks 109, 5100 Odense C

Tlf.: 70 27 00 50 eller e-mail: ungdomsringen@ungdomsringen.dk

By

Nej

Nej

Similar magazines