GUIDE 07 - Pension Vestergade 44

vestergade44.com

GUIDE 07 - Pension Vestergade 44

ÆRØGUIDE

07


2 ÆRØ GUIDE 2007

Velkommen til Ærø

Ærø er en ø i Det Sydfynske Øhav med 6900 indbyggere. Øen har 3 byer Marstal, Ærøs købing og

Søby.

Ærø er et dynamisk og levende samfund med hovederhverv indenfor søfart, skibsbygning,

landbrug og skolevirksomhed. Som gæst på Ærø får man mulighed for at se og komme tæt på

bl.a. havneaktiviteter omkring nye og gamle skibe, vedvarende energianlæg og øens landbrug

med frodige marker og kreaturer på græs.

Øens landskab giver optimale muligheder for aktiv ferie. Den aktive turist kan benytte øens

cykelrutenet og en nyanlagt vandresti, som fører vandreren rundt i den smukke natur og forbi

øens største kulturelle attraktioner. Vore strande åbner rige muligheder for lystfiskeri. En ny -

anlagt golfbane på øens vestspids omgivet af hav på 3 sider er kaldt Danmarks smukkeste og

bedst beliggende golfbane.

For gæster med interesse for sejlads er havet omkring Ærø ideelt, både til sejlsport og rosport.

En rigtig ø sejler man til, og det skal man for at komme til Ærø. Sejlturen er en smuk oplevelse

uanset hvilken af de 4 ruter, man vælger. Øer, der ligger spredt i øhavet, fugle i massevis og

måske et marsvin gør turen til en oplevelse, man sent glemmer.

Ærøs badestrande, museer, gamle by miljøer, spændende havne, naturen, landskabet og stilheden

tiltrækker mange gæster fra ind- og udland. Mange mennesker kommer tilbage år efter

år, ikke mindst de mange sejlere, der gæster vore havne.

Ærøs besøgssteder, overnatningssteder, forretningsliv og befolkning ønsker at give vore

gæster en god og indholdsrig ople velse. Med til en god oplevelse hører viden og information om

det sted, man gæster. Ærø guiden, som du sidder med i hånden, er et godt redskab til at finde

oplysninger om øen, og hvad der sker på øen.

På øens og egne vegne vil jeg, hvis du endnu ikke har været her, invitere dig og din familie til

at besøge øen. Og til dig, der er kommet til Ærø, vil jeg sige hjertelig velkommen og ønske et

godt, spændende og indholdsrigt ophold på denne smukke ø.

Med venlig hilsen

Jørgen Otto Jørgensen

Fyr

SKJOLD

NÆS

SKJOLDNÆSVEJ

Næbbet

HAVEN

Haven

SØBY VESTERMARK

Mommark, Als

VITSØ

SØBY BUGT

VITSØ

Fåborg

SØBY MARK

Vorbjerg

LEBYMARKSVEJ

SØBY

SØBY NØRREMARKSVEJ

SØBY LANDEVEJ

BLÆSHØJ

BAKKE

Leby

RØNDAL SKELHAVE

STENAGRE LANGE

SØNDERSØ

V. MØLLE

BAKKE

VRÆTTE

SØBYGÅRDSVEJ

TVÆRBY

MARK

GAMMEL

LØKKEVEJ

SÆKKEMOSEVEJ

SKOLEVEJ

TVÆRBY MARK

SNORLØKKE

KULEBJERGVEJ

RØNNE-

Skovby

BREG-

NINGE

NEDERSTE SKOVBYMARK

BREGNINGE MØLLEVEJ

BREGNINGE LANDEVEJ

MOSEVEJ

TVÆRBY

ØVERSTE SKOVBYMARK

SKOVBY

MARK

BREGNINGE

VESTER

MØLLEDAMSVEJ

VESTER BREGNINGEMARK

Vester

Bregninge

ØSTER BREGNINGE

Øster

Bregninge

Blakstensodde

ØSTER BREGNINGEMARK

STRANDVEJ

GAMMELGÅRD

GRØNNEMOSEVEJ

Voderup

Klint

VESTERLØKKE

VODERUP

Vodrup

BORGNÆSMØLLEVEJ

VINNEBALLEGADE

Vinde

balle

TRANDERUP MARK

BORGNÆSVEJ

BORGNÆS GRØNVEJ

LØKKESHØJVEJ

PRÆSTENS VEJ

Kort om Ærø

BORGNÆS

Ornum

Borgnæs

nakke

Tranderup

Mark

Tranderup

OLDE MARK

STOKKEBY

NOR

Olde

Ure

28 hoved

Vrå

Stokkeby

Store

Rise

RISE MARK

Svendborg

NEVRE

Lille

Stokkeby

Grønnæs

Store

Torup Lille Rise

Lille

Torup

Bro

Dunkær

Dejrø

ÆRØSKØBING

DUNKÆR

MARK

Lilleø

Årets gang

på øen

Den største attraktion på Ærø er naturen i sig

selv. Kombinationen af blide strandlinjer

mod det Sydfynske Øhav og mere vilde og

forrevne kyststrækninger mod Østersøen,

med de bølgende bakker, de inddæmmede

nor og den imponerende flora er ganske unik

– naturen har et nyt ansigt hver dag året

rundt!

Klimaet

Det er ikke uden grund, at man kalder øerne

i det Sydfynske Øhav for Sydhavsøerne. Klimaet

i det Sydfynske er særligt mildt. Ærø

hører til de steder i Danmark, der er begunstiget

af flest solskinstimer om året. Således

er det ikke usædvanligt at finde planter i de

ærøske haver, der normalt ikke burde kunne

overleve i Danmark. Går man f.eks. en tur

langs Molestien i Ærøskøbing vil man i

byens haver helt sikkert opdage tropiske

Ærø er en rigtig ø uden broer og ligger midt i Det Sydfynske Øhav.

Ærø omfatter et areal på 90 km2 og er ca. 30 km lang og på det bredeste sted 9 km bred.

Af de ca. 6900 indbyggere bor hovedparten i byerne Marstal og Ærøskøbing og

ellers i Søby samt i de små landsbyer rundt omkring på øen.

Det er nemt at komme til Ærø, idet øen råder over 4 færgeruter.

Kommer man fra Sønderjylland kan man sejle fra Mommark på Als til Søby.

Fra Fyn er der forbindelse både fra Fåborg til Søby og fra Svendborg til Ærøskøbing.

Fra Langeland, der er landfast med Fyn kan man tage Rudkøbing-Marstalfærgen.

Der sejles med moderne bilfærger med restauration ombord.

Fra Svendborg tager det 75 minutter.

De øvrige ruter klarer sejlturen på kun 1 time.

TRANDERUPGADE

HUSMARKEN

LISBETHSVEJ

KLINTEVEJ

NØRREMARK

TIDSELHØJVEJ

OLDEGADE

OLDE MARKSVEJ

DYNDEBÆKVEJ

SNEKKEMOSE

KRINGHOLMEN

ØSEMARKSVEJ

VRÅVEJEN

STOKKEBY LANDEVEJ

ST. RISE LANDEVEJ

LILLE RISEMARKSVEJ

FÆSTEVEJ

RISEMARKSVEJ

SØNDREKYSTVEJ

VESTRE STRANDVEJ

TIVOLI

LAMMEHUSENE

DEGNEVEJ

SØNDRE

STRANDVEJ

SYGEHUS-

VEJEN

BY-

MARKS-

VEJ

LILLE STOKKEBYVEJ

NEVRE

KIRKEVEJ

ST. RISE

ØSTERSØVEJ

TORUPVEJ

BROVEJ

RYGGER

MØLLE GYDEN

HOLMEVEJ

ILLE RISEVEJ

LINDSBJERGVEJ

SKOVBRYNET

NEVRE

DUNKÆRVEJ

MØLLESØVEJ

HELLEBAKKEN

VEJSNÆS

ELLEMOSEVEJ

ESKEVEJ

GRØNNÆSVEJ

FRYDENDAL

Ommels

hoved

Nyholm

Kragnæs

hoved

Kragnæs

Langagre

GRÅSTEN NOR

LANGAGRE

ØSTERMARKSVEJ

HAVSMARKEN

Vejsnæs nakke

DORTHEA DALSVEJ

Ronæs

Vesterskov

MIDTVEJ

NORVEJEN

DREJET RONÆSVEJ

Store

Egholm

KRAGNÆSVEJ

VESTERSKOVVEJ

Ommel

Havn

Kleven

FÆRGEVEJ KIRKEVEJEN

KATTE-

SKOVVEJ

RONÆSVEJ

Rolpested

Halmø

Strandby

Havn

SKOVLANDET

Græs

VEJ

vænge

GUDSGAVE

BAKKEVEJ

GRÆSVÆNGEVEJ

KLAUSENSKOV

TROUSLØKKEVEJ

KNASTEBJERGVEJ

MARSTALVEJEN

Lille Egholm

MØLLEVEJEN

MIDTMARKSVEJ

ØVERSTE

MIDT-

MARKSVEJ NEDERSTE

Birkholm

OMMELSVEJEN

REBERBANEN

Birkholm

MARSTAL

Rudkøbing

Erikshale

© Ærø Ugeavis Bogtrykkeri ApS

Eftertryk kun mod tilladelse


planter og blomster og bemærke at normale

haveplanter oftest udvikler en helt bemærkelsesværdig

størrelse og frodighed.

Foråret

Foråret på Ærø kommer gerne meget pludseligt.

Nærmest som en eksplosion springer

blomsterne ud og øen forvandler sig til en

farvesymfoni af blomstrende buske og

frugt træer afbrudt af saftige grønne marker

og det blå hav. Det er ligesom om øen våg -

ner af vinterdvalen. Butikker, cafeer og re -

stau ranter åbner for sæsonen og de først

lystbåde og store træskibe besøger hav -

nene.

Sommeren

Sommeren er den livligste tid på øen. Blomstrende

stokroser pynter de gamle huse. Det

er festivaltid, hvor byer og havne summer af

mennesker og musik. Gallerier og gårdbutikker

holder åbent og overalt møder man

cyklister, der udforsker øen på to hjul. Badehusene

bruges flittigt og der er masser af liv

på strandene. Kendetegnende for Ærø er

dog, at man altid kan finde en fredelig plads

på øen og heller ikke de mange gæster på

øen kan forstyrre den karakteristiske ro.

Efteråret

Sidst i september bliver der stille på Ærø. Man

kan oftest stadigvæk nyde de milde dage i

haven, ja endda tage sige en dukkert. Bla -

dene skifter farve og æbletræerne bugner

med frugt. Naturen inviterer til lange gåture

langs mark og hav. Det er ligesom om roen

sænker sig over hele øen – man slapper af!

Vinteren

Det opvarmede havvand bevirker, at vinteren

gerne sætter meget sent ind. Byerne

pyntes op til jul og overalt holdes julemar -

keder, koncerter og mange andre spæn -

dende aktiviteter. Der er igen liv i gaderne,

man drikker gløgg og spiser vafler, og den

festlige belysning gør juleshopping på Ærø

til noget helt specielt.

Ærøs fortid og historie

Overalt på Ærø findes spændende old tids -

spor. Kæmpehøje, jættestuer og stendysser

vidner om vore forfædres tilstedeværelse

gennem mere end titusin de år.

Af nyere historie er specielt tiden under

hertugdømmerne interessant. Perioden strak -

te sig fra 1300-tallet og frem til 1864, og undervejs

var Ærø henholdsvis samlet og delt i

en række enklaver.

Ærø lå uden for det danske kongeriges

toldmure, og der var skabt grundlag for et

blomstrende smugleri, som var leve vejen for

en lang række ærøboer.

I 1750 samles Ærø til én administrativ enhed.

En mindesten ved Olde Mølle markerer

samlingen. Ved denne samling tog man af

prak tiske hensyn den gamle Jyske Lov fra

1241 i anvendelse, og den dag i dag er visse

af bestemmelserne i loven fortsat gældende

på Ærø.

Af nutidshistorie er kampen for overlevel -

se som udkantsområde et af de vigtigste

elementer. Ærøboernes sammenhold i den -

ne henseende kom specielt tydeligt til udtryk

i år 2000, hvor en folkebevæ gelse fik reddet

Marstal Navigationsskole fra lukning.

ÆRØ FLAGET. Ærø har selvfølgelig sit eget flag! Flaget stammer fra hertug Christian,

som var Ærøs hertug mellem 1622 og 1633. Den øverste gule og nederste røde farve

var hertug

Christians egne farver – den grønne stribe i midten symboliserer den grønne ø, Ærø.

Det oprindelige flag var lavet af kartek (et kraftigt, uldent stof) og målte

120 tommer x 117 tommer, hvilket svarer til 2,83 m x 2,75 m.

Turistinformation

Ærøskøbing

Havnen 4

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

Turistinformation

Marstal

Havnegade 5

5960 Marstal

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

Turistinformation

Søby

Havnen

5985 Søby Ærø

Tlf. 62 52 13 00

Fax 62 52 14 36

post@arre.dk

www.visitaeroe.dk

Udgivet af:

ÆRØ UGEAVIS

BOGTRYKKERI ApS

Møllevejen 33 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 11 53

Fax 62 53 11 73

info@aeroeugeavis.dk

Forbehold for evt. trykfejl

og prisændringer.

Indhold

ÆRØ GUIDE 2007

3

Marstal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-5

Ærøskøbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

Søby og landsbyerne . . . . . . . . . . . . 8

De ærøske kirker . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sankt Alberts Kirke

Kirkernes åbningstider

På opdagelse i det åbne land . . . . . . 10-12

Skjoldnæs Fyr og Næbbet -

Søby Volde og Vitsø Nor - Voderup Klint

Gråsten Nor som besøgsmål - Øhavsstien

Birkholm

Søfart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Museernes åbningstid og entré . . . . . 13

Museer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-15

Ærø Museum - Flaske-Peters Samling -

Hammerichs Hus - Søbygaard -

Marstal Søfartsmuseum

Aktiv ferie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-17

Havkajak - Windsurfing og Kitesurfing -

Sejlads i Øhavet - Cykling - Vandring - Lystfiskeri

Aktiviteter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Golf på Ærø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Naturlegeplads »Lunden -

Ærø på fire poter . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Vedvarende energi . . . . . . . . . . . . . . 19

Blomstrende kreativitet . . . . . . . . . . 20

Økologiske livsværdier -

Velvære og sundhed . . . . . . . . . . . . . 20-21

Adresseliste på økologiske virksomheder

Festivaller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22-23

Ærø Harmonika Festival -

Single Folk Festival -

Ærø Jazz Festival -

Klassisk Sensommer Koncerter

Begivenheder 2007 . . . . . . . . . . . . . . 23

Ærøske traditioner . . . . . . . . . . . . . . . 24

Flere oplevelser på Ærø . . . . . . . . . . . 24

Kunst/Lys/Galleri . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Ærø Natur- og Energiskole 2007 . . . . 35

Ture med guide . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Primitive Teltpladser . . . . . . . . . . . . . 43

Bed & Breakfast . . . . . . . . . . . . . . . . 44-46

Øhavets Dag 2006 . . . . . . . . . . . . . . 46

Vandrerhjem/Camping . . . . . . . . . . . 49

Hoteller/Kroer/Pension . . . . . . . . . . . 50-51

Bykort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Søby - Ærøskøbing - Marstal


4 ÆRØ GUIDE 2007

Marstal -

maritime traditioner

Marstal er Ærøs største by, og dens lange

maritime historie ses overalt.

Gennem år hundreder har Marstalskibe

sej let på verdenshavene, og den dag i dag

har et betydeligt antal moderne coastere

Marstal som hjemsted.

Søfarten er stadig byens livsnerve med

værfter, rederier og ikke mindst Naviga -

tions skolen, som gennem mere end hun -

drede år har uddannet navigatører til den

danske handelsflåde.

Marstal er en hyggelig by med stræder og

smalle gader. Det mangesidede forretnings -

liv byder gæsterne velkommen, ligesom re -

stauranter og cafeer indbyder til hygge.

Langs havnen finder man et charme ren -

de miljø med joller, fiskegarn, lystbåde og

coastere. Den lange havnemole med den

flotte, gamle kalkovn giver læ for østenvinden,

bygget til formålet af byens søfolk fra

1821 til 1841 og udbygget et par gange se -

nere.

Marstal Søfartsmuseum giver et leven de

indtryk af byen og søfarten. Besøg også

den smukke kirke fra 1738.

Campingpladsen, vandrerhjemmet og

ho tellerne byder på gode overnatnings mu -

ligheder for byens gæster, og badelivet ud -

folder sig ved stranden på Eriks Hale med

de yndige badehuse og det friske hav.

På turistbureauerne finder du en uddy -

ben de brochure om Marstal.

I Marstal Havn, i forbindelse med molen, ligger Frederiksøen. I daglig tale kaldes den for Kalkovnen. Øen

blev brugt som reparationssted for skibe, indtil den i 1863 blev lejet ud til kalk brænderi. Den imponerende

kampestensmole ved øen blev i 1825 opført af lokale beboere og søfolk på frivillig basis.


ÆRØ GUIDE 2007

5


6 ÆRØ GUIDE 2007

Eventyrbyen

Ærøskøbing

Midt på Ærøs nordkyst ligger Ærøskøbing –

Danmarks vel nok bedst bevarede 1700tals

by. Byen stammer fra tidlige middel -

alder og har for nylig fejret sit 750 års ju bi -

læum. Mange af byens huse er totalfredede,

og byen er som helhed underkastet

en bevaringsplan, der angiver retningslinier

for byens udvikling, og hvad der kan byg -

ges.

Byens museer fortæller om århundre der -

ne som købstad, hvor søfart og handel var

de erhverv, man levede af udover landbruget

i baglandet. Ærøskøbing Kirke lige ved

torvet er den tredje på stedet, og på selve

torvet findes de gamle bypumper, som indtil

1952 forsynede byen med vand. Den gamle

Kogehuset. Grundet den store respekt for brandfare

og en forordning af 1787 med forbud om at bruge

åben ild om bord på træskibe, opførte man på havnene

kogehuse. I 1810 betalte »die Brückenkasse«

for et kogehus på havnen i Ærøskøbing for enden af

højbroen. For at sikre vedligeholdelsen måtte fremmede

skibe betale for brugen af det. Kogehusets

oprindelige funktion ophørte omkring 1860. Fiskerne

anvendte det herefter til begkogning af deres garn. I

1850ʼerne fik huset en kvist hvor man tændte et lille

havne- og ledefyr, der skulle gelejde skibe sikkert

ind i Ærøskøbing Havn. I dag opfylder kogehuset

igen lidt af sin gamle funktion, idet det bruges som

grillhytte.

havn er udvidet med en lystbådehavn, og

badestranden Vesterstrand med de farve -

strålende små badehuse ligger kun få minutters

gang fra byen og havnen. Cam ping -

pladsen, vandrerhjemmet, pen sionater og

ho teller byder på gode over natnings mu lig -

heder for de mange gæster i byen.

Ærøskøbing fremtræder med sine top -

pede brosten, stokroser og små, velholdte

huse med mange pudsige detaljer som en

ren idyl.

I rejsehåndbøger fra ind- og udland om -

tales den som Eventyrbyen. Man skal imid -

lertid ikke glemme, at der bag byens idylliske

facade findes en velfungerende by,

der gennem mange hundrede år har løst

skiftende generationers boligbehov. Det

skete rationelt og øko nomisk, styret af de

naturgivne vilkår – i dag kalder vi det bære -

dygtigt. Helt på samme måde som tilfældet

var i alle landets øvrige byer. Blandt dem

resterer i dag kun Ærøskø bing.

En uddybende brochure om Ærøskø bing

findes på turistbureauerne. Her sæl ges også

et smukt, informativt hæfte om byen – ud -

givet i anledning af, at Ærøs købing i 2002

blev tildelt den for nemme Europa Nostra

pris for beva ring af euro pæisk kulturarv.

Her redegøres for byens struktur og det,

der gør husene karakte ristiske. Gade for -

løbene og husenes konstruktion og detaljering

beskrives, og der fortælles om de

beva ringsbestræbelser, der gennem man -

ge år har ført til, at byen i dag fremtræder

så hel og uspoleret.

Det er værd at bemærke, at Europa No -

stra prisen blev givet – ikke på grund af

Ærøs købings bevaringstilstand som sådan

– men for den bagvedliggende folkelige

indsats for bevaring. Ærøskøbing by de -

monstrerer et forbilledligt initiativ taget på

demokratisk vis af byens indbyggere for at

bevare den middelalderlige bymæssige

helhed intakt, lyder dommerkomiteens

begrundelse for prisen. Byen kan ses som

et monument over fortiden, men samtidig

er den en vigtig model for nutidigt boligbyggeri

– fordi den udtrykker mange ge -

nerationers opsamlede erfaring og viden

om hus- og bybygning.


ÆRØ GUIDE 2007

7


8 ÆRØ GUIDE 2007

Hyggelige

Søby

Omgivet af noget af Ærøs mest spændende

natur finder man Søby, som danner centrum

for øens nordvestlige del. Den driftige erhvervs-

og handelsby er især kendt for øens

største og fremgangsrige arbejdsplads,

Søby værft, der stolt kan se tilbage på 75

års historie. Omdrejningspunktet i byen er

havnen, der hilser gæster fra vandvejen vel -

kommen med sine smukke gamle fyrtårne.

Her har Ærøs fiskerflåde hjemme og herfra

udgår de to færgeruter til henholdsvis Mommark

på Als og Faaborg på Fyn. Lystsej -

lerne kan glæde sig over en moderne

marina med pragtfuld udsigt ud over det

Sydfynske øhav.

Søby kan foruden restaurant, kro, supermarked

og forskellige hyggesteder byde på

sommeraktiviteter som minigolf, badminton,

kroket og petanque samt en centralt beliggende

badestrand. Golfentusiaster kan få

kilometer uden for Søby finde udfordringer

i en af Nordeuropas mest attraktive seaside

golfbaner og for havørredfiskere er området

et sandt eldorado. Den årlige havnefest og

Single Folk Festival bringer liv og musik til

byen og er altid en hyggelig oplevelse.

Går man på opdagelse i Søby fornemmer

man stadigvæk rigtig landsbystemning med

bindingsværkshuse i skøn blandet forening

med nyere bebyggelse. Et af de ældste

bygningsværker er den smukke kirke fra

1745, og Søby Mølle fra 1881 betragtes i dag

som byens vartegn. En møllefond, der

glæder sig over ethvert bidrag, skal nu sætte

skub i restaureringen af den stråtækte mølle.

Søby er udgangspunkt til pragtfulde

naturoplevelser. Straks i udkanten af byen

finder man Låddenbjerg Plantage, der grænser

op mod det store og særprægede naturområde

Vitsø Nor og indbyder til dejlige

vandreture.

Landsbyerne

Landsbyerne på Ærø ligger som perler på en

snor langs med hovedlandevejen. Kør ind

gennem landsby gaderne og nyd den uforstyrrede

idyl. Køer græsser på de frodige

marker, som med diger og levende hegn

omkranser de små, velholdte huse og gårde,

som ofte har bindingsværk og ny restaur eret

stråtag. Velplejede haver med frugttræer og

blomster støder op til bygaden, og i gadekæret

trives ænder og andet dyreliv.

Bregninge, Tranderup, Rise og Ommel

har egne kirker og i Bregninge, Vindeballe,

Dun kær og Ommel er der kroer. De mange

landsbyer har deres egen uspolerede idyl,

og Skov by har i tillæg sin egen seværdig-

Der er heller ikke langt til Skjoldnæs Fyr

og næbbet med fuglereservat og badestrand.

Med kro, Bed & Breakfast og en

naturskøn beliggende campingp lads er der

også mulighed for et længerevarende op -

hold i hyggelige Søby.

hed, nemlig Skovbystenen. Stenen bærer

den ultra korte indskrift PN, der måske er

init ia lerne på en bonde, der engang har

levet på stedet. Runerne er af en type, der

anvendtes i middelalderen mellem 1100 og

1400. Ste nen blev fundet i 1994 og rejst på

»Den grønne Trekant« ved indkørslen til

byen – få meter fra fundstedet. I 2001 blev

der på samme sted placeret en mulig helleristningssten

fra bronzealderen – fundet

ved Blakstens Odde.

Landsbyen Ommel har har to hyggelige

havne - Kleven og Strand byen - begge stemningsfyldte,

lokale havnemiljøer med små -

både.


ÆRØ GUIDE 2007

De ærøske

kirker

9

Ærø har 7 kirker med hver deres særpræg.

Det maritime islæt ses tydeligt i flere af

kirkerne. Rise Kirke er Ærøs ældste med en

historie, som strækker sig tilbage til 1100tallet.

I flere af kirkerne er de gamle kalkmalerier

afdækket, og her står du ansigt til ansigt

med svundne tiders kirkekunst og religions -

opfattelse. Et særkende ved Rise, Tranderup

og Bregninge kirker er de runde kirke gårde.

Se specialbrochure om kirker. Den fås på

turistbureauet.

Sankt Alberts Kirke

Ved Vejsnæs Nakke ses sporene af Sankt Alberts

Kirke. Det genskabte anlæg måler ca.

60x30 m og består af en op til 3 m dyb grav og

et kraftigt voldanlæg til forsvarsbrug. Dateringen

af anlægget formodes at være vikingetid

omkring år 1000.

I 1300-tallet omdannedes anlægget, idet

der blev opført en betydelig kirke på stedet.

Rundt om kirken er afdækket et halvt hund -

rede grave, hvoraf mange er børnegrave.

Øvrige fund er bl.a. et stort antal mønter, der

daterer kirkens anvendelsestid fra midten

af 1300-tallet og frem til reformationen i

1536. Herefter blev kirken lukket og efterhånden

nedbrudt. Bog kan købes på Ærø

Museum.

Kirkernes

åbningstider

MARSTAL KIRKE:

1/4-1/10 fra solopringning til

solnedringning

OMMEL KIRKE:

Henvendelse til præst eller graver

RISE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

ÆRØSKØBING KIRKE:

08.00-17.00 – hele året

TRANDERUP KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

BREGNINGE KIRKE:

08.00-16.00 – hele året

SØBY KIRKE:

Fra solopringning til 17.00 (sommer)

Fra solopringning til 16.00 (vinter)


10 ÆRØ GUIDE 2007

På opdagelse

i det åbne land

Skjoldnæs Fyr og

Næbbet

På nordspidsen af Ærø står et af landets

smukkeste fyr, Skjoldnæs Fyr. Det blev

bygget i 1881 som en 22 meter høj, rund

bygning opført i granit.

En trappe med 57 trin fører op til

vagtrummet. Lanternen er fyrtårnets centrale

del og er ualmindelig velholdt og fuldstændig

intakt fra fyrets opførelse. Fra

rundgangen øverst på tårnet har man i klart

vejr en storslået udsigt over Østersøen,

Lillebælt og f det Sydfynske Øhav. Mod syd

skimtes Tyskland. Mod vest ligger Als, og

mod nord ses Lyø, Bjørnø og Avernakø med

Fåborg og Svanninge Bakker i baggrunden.

At Skjoldnæs fyr blev et af Danmarks

mest imponerende fyrtårne har en forklaring.

Efter nederlaget i 1864 fra Slesvig blev

Ærø underlagt Svendborg Amt. Traditionen

fortæller, at man derfor ville bygge et imponerende

fyr, der kunne ses helt til Kiel

som en hilsen til vore tabte venner og fa -

milie.

Der er adgang til fyret fra solopgang til

solnedgang mod en beskeden entré. Om -

kring fyret har man anlagt en af Europas

smukkest beliggende seaside golfbaner.

Det spændende naturområde »Næbbet«

strækker sig 300 meter ud fra den lave klint

på nordsiden mod det Sydfynske Øhav. Biologisk

set er det et af Ærøs vigtigste og

mest interessante områder for fugle- og

planteinteresserede med stor rekreativ

værdi. Samtidigt regnes det for et af de

store lystfisker-eldoradoer i Fyns Amt.

Næbbets landskab , der består af aflejringer,

lå ubeskadiget indtil man omkring

1890 byggede Kielerkanalen. Da begyndte

man her på råstofudvindingen, og efter 2.

verdenskrig blev der brug for materialer til

genopbygning af de nordtyske byer. Store

gravemaskiner ændrede i løbet af ganske få

år stedet til et næsten goldt månelandskab

med masser af kratere, der fyldtes med

vand. Først omkring 1975 blev grusgravningen

forbudt. Sådan opstod nye biotoper.

Blishøns, svaner, ænder og vadefugle

raster, fouragerer og yngler i stigende takt.

Og dagligt ses store flokke af rastende

skarver, som står yderst på Næbspidsen og

med udbredte vinger tørrer fjerdragten. Selv

den sjældne lille dværgterne er blevet observeret

på Næbbet.

Plantevæksten er præget af den salt -

holdige bund og domineres af græsser,

halvgræsser og star. Langs strandvolden

ses store klynger af strandkål, og længst

væk fra havet ses et større område dækket

af rød hestehov. Almindelige strandplanter

som strandsennep, -arve, -gåsefod, -ræddike

og mælde ses spredt langs kystlinien.

Og her vokser også den fredede strandmandstro.

Småbuske og dværgtræer som

pil og hvidtjørn langs skrænterne og voldene

ved vandhullerne nær land er med til at

camouflere en del af de skader, der er sket

mod naturen. Ved vandhullerne finder man

også tagrør og dunhammer.

Søby Volde og Vitsø Nor

Voldstedet ved Søbygård fortæller med sine

imponerende dimensioner at der her engang

har ligget en kongelig fæstning. Det

menes at være anlagt af Kong Niels i det 12.

århundrede for at beskytte Ærø mod overfald

fra venderne. Placeringen var ideel, idet

man havde en fremragende udsigt ud over

havet og øen, og skibene lå sikkert i havn

ved foden af voldene. For tilbage i middelalderen

lå forsvarsværket for enden af en

fjordarm, der var omgivet af enorme strandvolde,

opstået ved aflejringer fra havet.

Fjord armen blev afskåret fra havet og Vitsø

Nor opstod.

I 1700 tallet gjorde man det første forsøg

på at indvinde land ved at bygge videre på

den naturlige dæmning og pumpe vandet

væk. Det var en af de første inddæmninger

i Danmark og man tørlagde 11 ha eng. Hele

tørlægningen foregik i 1871, men blev året

efter ødelagt af stormfloden. Først i 1964

foretog man en effektiv afvanding. Mange

af de sjældne engplanter forsvandt da man

begyndte at dyrke jorden og manglende

kvæggræsning førte til ny vegetation. I dag

finder man et særpræget landskab med

enkle søer, der opstod ved ralgravning. Et

godt stisystem fører vandreren gennem om-


ådet, hvor fugleinteresserede vil kunne

opleve ynglende grågæs, mange vadefugle

og viber, der ved Søby Måe har fundet

deres eget fredede naturområde.

Man har nu vedtaget en ny lokalplan for

området, der inden for de næste år skal til at

retablere vådområdet Vitsø Nor med formålet

at øge udvaskningen af kvælstof og

genoprette den naturlige balance. Hent en

gratis folder over området på turistbureauerne.

Voderup Klint

Et af de smukkeste steder på Ærø er Vo de -

rup Klint, og det er et område, man absolut

ikke må snyde sig selv for at opleve. Et

unikt panorama åbenbarer sig og får den

besøgende til aldrig at glemme stedet.

Klinten er 33 meter høj og består af flere

kilometer lange trappeformede skredterrasser,

der som kæmpemæssige trappetrin

forbinder havet og den høje ø.

Udskridningerne i terrasser skyldes de

jordlag, som klinterne er opbygget af. Ved

foden af klinterne kan man se et lerlag, der

er aflejret i den sidste mellemistid. Leret er

så fint og plastisk, at vand ikke kan trænge

igennem. Oven over leret er aflejret et

gigantisk sandlag. Hvis nedbøren er stor

flere år i træk, bliver dette 30 meter tykke

sandlag så tungt, at leret kommer til at fungere

som et glideplan for de overliggende

lag. Landskabsblokke på flere hundrede

meters længde kan da skride ned mod

kysten på én gang. Et eksempel er en mark

med køer, der for 40 år siden efter sigende

pludselig sank 14 meter. Køerne skal ifølge

beretningen have moret sig gevaldigt over

rutcheturen.

Det, at Ærø er omgivet af hav og ligger

sydligt og med lidt flere solskinstimer end

ÆRØ GUIDE 2007

11

normalt i Danmark, betyder, at gennemsnitstemperaturen

her ligger over resten af

landets. Og Voderup Klint vender mod syd,

hvilket giver stedet enestående muligheder

for et rigt og varieret dyre- og planteliv. Yder -

mere er området, der ejes af Fyns Amt,

ikke blevet sprøjtet de sidste 30 år, ja, faktisk

heller ikke før.

Pak en frokostkurv og gå hen langs en af

terrasserne. Man behøver ikke gå særlig

langt, før man har en plet helt for sig selv.

Og det vel at mærke i noget af Danmarks

smukkeste natur.

Gråsten Nor som

besøgsmål

Ærø var indtil 1856 egentlig to øer, der blev

forbundet af en tre meter høj stenrevle, et

såkaldt »Drej«.

Mellem de to øer, Vest-Ærø og Lille-Ærø,

var et stort, fladbundet farvand, Gråsten

Nor, der var opkaldt efter den store hertugelige

gård, der lå på den vestlige ende af

Drejet. I 1856 blev der bygget en dæmning

mellem de to øer i Norets nordlige ende

mellem Kragnæs og Solnæs. Det var øens

læge, dr. Biering, der stod for projektet, og

ved hjælp af to pumpemøller var hele

området tørlagt i løbet af 24 år.


12 ÆRØ GUIDE 2007

Planen var at anvende det nyvundne

land til græsning og marker, og det blev til

mere end 700 tønder nyt land brugsområde.

Det blev især hø-slæt og græsningen, der

fik betydning, og som stadig er hovedfunktionen

med om rådet. Det enorme område

er Fyns Amts største sammenhængende

engområde.

Området er et besøg værd for natur -

interes serede. Græsningsengene byder på

et væld af dyr og planter med en stor forskellighed

efter årstidernes svingninger.

Om vinteren er vandhuller og havet fristed

for stort set alle danske arter af andefugle.

Når foråret og yngletiden kommer, bliver

flere af dem i området. Og på dette tidspunkt

får de besøg af en variation af vadefugle,

der er på vej nordpå og her har et af

deres vigtige fourageringssteder. Nogle af

dem bliver sommeren over. Strandskade,

stor kobbersneppe, vibe, brushane og ryle

er ikke sjældne ynglefugle i Noret.

Langs kanten til Noret vil man indtil midsommer

kunne opleve en forrygende koncert

af kvidrende sangfugle i krattet.

Mangfoldigheden er stor. Det har rovfuglene

også fundet ud af. Den blå kærhøg yngler

her, og det samme gælder skov hornuglen.

Af planterne er den smukke og fredede majgøgeurt

måske den mest iøjnefaldende. Der

vokser omkring 10.000 af denne flotte or -

kidé i Noret. Det er nok landets største be -

stand af gøgeurt, men den er også her om -

fattet af fredning. Den blomstrer i slutningen

af maj til begyndelsen af juni.

En anden sjælden plante er den udrydningtruede

eng-ensian, der er en lille sart

blomst, der kan findes nær P-pladsen ved

flyvepladsen. Også den er naturligvis fredet,

men derfor kan man som naturinteresseret

jo godt nyde den og evt. tage et foto

af den.

Området ved parkeringspladsen på flyvepladsen

er i det hele taget yderst artsrigt.

Man kan inden for 20 x 20 m finde over 20

forskellige græsarter og der er bl. a. øjentrøst,

kongepen, mark-rød top, knude-firling,

jordbærkløver og trævle krone.

Der er i Noret anlagt en vandrersti på ca.

8 km længde. Man behøver natur ligvis ikke

gå hele turen rundt, og der er flere steder,

hvor man kan starte. Mange starter ved flyvepladsen,

andre ved P-pladserne på

Drejet.

Ved Naturcentret på Drejet er der in for -

mations materiale.

Øhavsstien

I foråret 2007 åbner

Øhavsstien – en 200

km lang vandresti, som

snor sig rundt om det

Sydfynske Øhav. Det er

en af Danmarks længste

vandrestier, som løber gennem smukke

naturområder, langs kyster, forbi slotte og

herregårde og tæt på hyggelige landsbymiljøer.

Flotte panoramaer ud over det

Sydfynske Øhav afløses af unikke kultur- og

naturlandskaber.

Øhavsstien er anlagt for vandrere og er

markeret med afmærkningspæle hele vejen.

Der er udgivet i alt 7 foldere over Øhavs -

stien, som fås på de lokale turistbureauer

eller ved brochureholderne langs stien.

Øhavsstiens strækning på Ærø dækkes af

»Kort 7 Marstal-Ærøskøbing-Søby« og fører

vandreren gennem de mest spændende

områder på øen.

Læs mere om Øhavsstien, havkajak og

andre naturoplevelser i det Sydfynske Øhav

på www.detsydfynskeoehav.dk eller spørg

efter Øhavskortet på turistbureauet og få inspiration

til ture og gode naturoplevelser.

Birkholm

Øen Birkholm ligger midt i Det sydfynske

Øhav. Øen er blot 96 ha stor og ganske flad

– Birkholms højeste punkt hæver sig således

kun 1,8 meter over havet. Øen er præget af

smukke, gamle gårde, badestrande og gode

fiskemuligheder.

Birk holm er en af de mindste beboede

danske småøer. Birkholm hører under Ærø

Kommune. Birkholm besejles to gange dag -

ligt fra Marstal med en moderne postbåd.

Af hensyn til digerne og vildtet, henstilles

det til besøgende på øen at holde sig på veje

og stier og være opmærksomme på, at

hunde bør holdes i snor.


Søfart

Havet har altid været af fundamental betydning

for Ærøboerne. Øens første indbyggere har

ernæret sig som jægere og fiskere. Fiskeriet fortsatte

op gennem årene og drives fortsat fra øens

havne. Skibsfarten kom imidlertid stærkt frem og

blev af overordentlig stor betydning fra 1700-tallet,

hvor de lokale fragtskibe, hovedsagelig den

étmastede jagt, sejlede med øens og nabo øer -

nes landbrugsprodukter til købstads havne i de

nære farvande. Fra midten af 1800-tallet begyndte

man at gå på de længere farter, og flåderne

fik vokseværk. Større skibstyper dominerede nu,

og specielt Marstalflåden voksede eksplosivt og

nåede i 1890’erne op på et antal af knap 350

fragtskibe, der blev betjent af 8 skibsværfter i

hjembyen.

Overgangen fra sejl til damp og motor kræ -

vede nye former for organisation og fordrede en

større økonomi, og antallet af skibe i de store

sejlskibscentre reduceredes. Samtidig høstede

verdens krigene voldsomt blandt søens folk, der

betalte en dyr told. Øen mistede omkring 150

søfolk og et halvt hundrede skibe under de to

krige.

I dag er øen fortsat i front inden for dansk

skibs fart. Marstal er hjemsted for en coasterflåde

på godt 20 enheder i fart på alle have, ligesom

byen huser en af landets 3 navigationsskoler, og

Søby og Marstal havne er ramme om værftsvirksomhed

og erhvervsfiskeri. De ærøske havne er

Danmarks bedst besøgte hvad lystsejlere og

charterskonnerter angår. Ud over de tre større

havne kan man også anløbe de små idylliske

havne ved Ommel i Kleven og Strandbyen havn.

ÆRØ GUIDE 2007

13

Museernes

åbningstid og entré

Ærø Museum

Brogade 3-5, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 50

Kulturhistorisk museum.

Købstads-, søfarts- og bondekultur.

Nyanlagt haveanlæg fra 1920.

23. oktober – 30. marts, hverdage 10.00-13.00

31. marts – 20. oktober, hverdage 10.00-16.00

lørdag og søndag 11.00-15.00

Rundvisning efter aftale.

I juli måned er der gratis rundvisning hver mandag

og onsdag kl. 13.00

Hammerichs Hus

Gyden 22, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 50

Billedhugger Gunnar Hammerichs samling

af antikviteter fra Ærø og Sønderjylland, bl.a. 3000

hollandske fliser.

2. juni – 16. september, alle dage 12.00-16.00

Uden for sæsonen åbnes efter aftale med

Ærø Museum, 6252 2950.

Rundvisning efter aftale.

I juli måned er der gratis rundvisning hver tirsdag og

torsdag kl. 13.00

Søbygaard

Søbygaardsvej, 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 58 16 76

Hertug Hans den Yngres herregård fra 1580 med

rekonstrueret vindebro.

23. oktober – 30. marts, åbnes efter aftale med Ærø

Museum, 6252 2950

31. marts – 3. juni, 10.30-16.00

4. juni – 31. august, 10.00-17.00

1. september – 21. oktober, 11.30-16.00

Rundvisning efter aftale.

I juli måned er der gratis rundvisning på »Slottet«

hver tirsdag og torsdag kl. 15.00

Flaske-Peters Samling

Smedegade 22, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 51

Flaske-Peters flaske- og modelskibe

udstillet i byens gamle fattiggård.

23. oktober – 30. marts, tirsdag-fredag 13.00-15.00,

lørdag og søndag 10.00-12.00

31. marts – 24. juni, 10.00-16.00

25. juni – 17. august, 10.00-17.00

18. august – 21. oktober, 10.00-16.00

Rundvisning efter aftale.

I juli måned er der gratis rundvisning hver mandag,

onsdag og fredag kl. 11.00

Ret til ændringer forbeholdes.

Marstal Søfartsmuseum

Prinsensgade 1, 5960 Marstal

Tlf. 62 53 23 31

Maj, september og oktober:

alle dage 10.00-16.00

1. november – 1. maj: hverdage 10.00-16.00

lørdage 11.00-15.00

Juni : alle dage 9.00-17.00

Juli og august : alle dage 9.00-18.00

I juli og august gratis rundvisning hver tirsdag,

onsdag og torsdag kl. 11.00

Børn og unge under 18 år gratis.


14 ÆRØ GUIDE 2007

Ærø-oplevelser i

historisk perspektiv

Ærø Museum

Museet har til huse i den gamle Landfogedgård i Brogade i Ærøs -

købing. Det er øens lokale kulturhistoriske museum, som rummer

samlinger fra købstads-, søfarts- og landbomiljø – herunder en

enestående dragtsamling. Museumshaven er en rekonstruktion fra

ca. 1920 af en købstads have, hvori der også findes et gammelt

das. I Riddersalen er der skiftende særudstil lin ger.

Flaske-Peters Samling

Flaske- og modelskibs samlingen har været ud stillet i Ærøskø -

bings tidli gere fattiggård siden 1943. Samlingen, som rummer

flaske skibe, der er over 100 år gamle, er den ældste i verden.

Flaske-Peter (1873-1960) nåede at byg ge mere end 1700 flaske -

skibe og 50 modelskibe. I samlingen ses også hans selvgjorte

gravkors med syv flaskeskibe indbygget – et for hver af de syv

verdenshave, som han igennem mange år som hovmester besej -

lede i adskillige nationers skibe.

Lejlig hedsvis demonstre res flaske skibsbyggeri for børn og voksne.

Hammerichs Hus

Et af Ærøskøbings velbevarede 1700-tals bindingsværkshuse med

oprindelige skille vægge, snævre trapper og gamle ildsted bevaret.

Huset er indrettet af billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977)

og rummer en fin samling af antikviteter, bl.a. 3000 hollandske fli ser,

Kellinghusen fajancer og andet husgeråd fra 16-1800 tallets

Sønderjylland og Sydfyn ske

Øhav. Gunnar Ham merich

var igennem mange år ivrig

forkæmper for det bevaring -

s værdige miljø i den gamle

købstad – linjen herfra og til

byens for nemme Europa

Nostra Pris i 2002 er til at få

øje på. Hans kunstneriske

virke fremgår af flere mindesmærker

på øen.

Søbygaard (Protektor Hans Kongelige Højhed Prins Joachim)

Herregårdsanlægget er bygget af hertug Hans den Yngre i 1580.

Både det lille jagtslot og avlsbygningerne er anlagt på øer med 5-

6 m høje stensætninger. Over voldgraven er en nyetableret vindebro,

der er konstrueret i stolpehullerne på hertug Hans’

oprindelige vindebro. Herregården er nabo til et middelalderligt

voldsted fra 1100-tallet. Stedet emmer af historie – har også sin

»hvide dame« – og vidner om Ærøs fortid under hertugdømmerne.

Det omfattende, stadig igang værende restaureringsarbejde har

stået på siden begyndelsen af 1990’erne. I avlsbygningerne er der

café, ad mi nistration samt udstillings- og koncertsal med en år ligt

tilbage ven dende klassisk koncertrække i august måned. I selve

»Slottet« er der skiftende særudstillinger i sommerperioden.


Marstal

Søfartsmuseum

Marstal Søfartsmuseum er en oplevelse for

såvel landkrabber som søfolk, museet le -

verer simpelthen Ærø-opholdets saltvands -

indsprøjtning. Her møder den besøgende

en tæt saltvandsmættet udstilling. Blandt

de 250 skibsmodeller og panoramaer findes

eksemplarer fra de første sejlskibstyper op

til moderne coastere og færger.

På museet findes fartøjer, grej og større

ting fra skibene bl.a. kan du komme ind i et

originalt styrehus fra en coaster og derfra

gå ned i skibets kahytter og se hvorledes

søfolkene bor i den slags skibe. Søgang og

motorlyde hensætter dig til søens verden.

Du kan også gå om bord på et stykke

rekonstrueret dæk på skonnerten BONA -

VISTA hvor det bliver tydeligt, hvor lille en

arbejdsplads den originale kabys fra skibet

levnede datidens søfolk. Der vises endvidere

et komplet bådebyggeri, et dækshus

fra en tremastet skonnert, 10 Marstal jollemotorer

og andre større effekter. På museet

findes et hav af hjembragte sager fra eksotiske

steder og kolde polaregne. Her er

stue miljøer med sømandskoner i gamle

dragter, Kellinghusen Fajance og malerier.

Her er ting og sager fremstillet på frivagter -

ne om bord, herunder mange flaskeskibe.

I museets gård er anlagt en jollehavn,

hvor børnene kan gå om bord i både, bjær -

ge ankeret, lægge åre ud og – »tage på

langfart« samt gå til vejrs i en skibsmast.

Ligeledes viser museet løbende særudstillinger

i kælder og på 1.sal.

Du skal afsætte god tid hvis du skal nå

hele vejen igennem museets tre udstillingsbygninger

på ca. 1000 m 2 .

Mads Boyes Flaskeskibssamling

Søfartsmuseet har en meget flot flåde på

130 minutiøst udførte flaskeskibsmodeller i

tro kopi af tidligere tiders sejlskibe. Herudover

kan også ses Flemming Frederiksens

30 modelskibe i flaske, alle udført i en helt

utrolig flot finish og i tro kopi af skibe fra jagt

over coaster til færge.

Lorens Hansens modelskibssamling

Den tidligere beslagsmed på det lokale

værft i Marstal kunne bygge modelskibe

som få. Søfartsmuseet har lykkeligvis over -

taget 42 skibsmodeller fra den helt lille jolle

over store og små lystsejlere til hjemlige

skonnerter og kongeskibet DANNEBROG.

Ikke at forglemme den næsten 2 m lange

model af verdens største sejlskib, skoleskibet

KØBENHAVN, som sporløst forsvandt i

ÆRØ GUIDE 2007

15

1928 med 60 mand om bord. Nævnes skal

også Lorens Hansens panoramamodel af

H. C. Christensens Skibsværft anno 1910.

J. E. C. Rasmussen

marine- og grønlandsmaler

I Søfartsmuseets nordlige fløj findes 3 rum

med en omfattende samling malerier af en

af landets store guldaldermalere. Flere af

Rasmussens malerier er stærkt realistiske,

til tider næsten etnografiske.


16 ÆRØ GUIDE 2007

Aktiv

ferie

Havkajak

At sejle havkajak er en helt særlig oplevelse

og faktisk ikke så vanskeligt at lære. Spe -

cielt det Sydfynske Øhav er et af Danmarks

mest attraktive farvande, hvor øhavets

mange øer og holme samt en enestående

natur indbyder til eventyr i havkajak. Det lavvandede

farvand med de små øsamfund,

som hver især har bevaret deres særegne

charme, og hvor tid og mennesker har

skabt små individuelle kultursamfund.

Havkajak Center Marstal arrangerer dagsog

ugekurser, hvor du introduceres til hav -

kajakken og tager på guidede ture ud i

øhavet. Du er hele tiden under vejledning af

kyndige instruktører, og der er alt udstyr til

rådighed.

Information:

www.havkajakcenter-marstal.dk,

tlf. 62 53 21 50/ 24 44 14 50.

Sejlads i Øhavet - fra Ærøskøbing

Ø tur til Drejø

Vi kommer forbi mange af de grønne øer og holme I det sydfynske

øhav. Vi sætter sejl og de der har lyst kan være med. Prøv at

styre skibet, deltag i sejladsen, få instruktion i tovværksarbejde

eller slap af og nyd udsigten til de mange andre sejlskibe i Øhavet,

øerne, færgerne – hele det smukke sceneri. Givet vind og vejr bliver

der kort landgang på Drejø.

Solnedgangstur

Vi sejler ud i øhavet i det smukke aftenlys. Vær med til at sætte

sejlene eller bare slap af og nyd det flotte kyst sceneri.

Der sejles flg datoer:

Sejlplan 2007 for ugerne 27, 28, 29, 31, 32, 33

Tirsdag/Ærøskøbing 10:00-14:00 Ø-tur til Drejø 200/150 kr.

19:00-21:00 Solnedgangstur 140/100 kr.

Drikkevarer købes ombord, mad må gerne medtages

Børn: Alle fra 0-12 år

Billetter:

Ærø turistbureau, tlf.: 62 52 13 00

Maritimt Center Svendborg, Havnepladsen 2, tlf. 51 50 46 69

Ret til ændringer og aflysninger forbeholdes.

Windsurfing og

Kitesurfing

Ærø byder hele året rundt på

fremragende muligheder for

windsurfere uanset om man er

garvet eller nybegynder. Der er

aldrig langt til et egnet surfsted.

Kitesurfere finder specielt i

Marstal i det lille hav ved Eriks

Hale de bedste betingelser for

en aktiv ferie.


Cykling

Ærø er som skabt til cykelferie.

Landskabet er varieret og øen har

en passende størrelse, så afstan -

dene aldrig bliver for lange. Cykelruterne

90, 91 og 92 snor sig 60

km langs med Ærøs kyster, og

man bjergtages af de stor slåede

panoramaer, der åbenbares undervejs.

Stop op ved de små vejboder,

hvor man kan for syne sig

med det, Ærøs natur frembringer

eller kig indenfor i de mange gallerier

rundt omkring på øen. Detaljeret

cykelkort kan kø bes på

turistbureauerne.

Vandring

Oplev naturen på helt nært hold

og tag på vandreferie på Ærø. Det

er ikke mange mennesker man

møder når man bevæger sig væk

fra alfarvej og ud på småvejene,

stier og strande. Til gengæld

kommer man tæt på plante- og

dyreriget og det er ikke helt ualmindeligt

at rådyr og harer kryd -

ser din vej. Langs ruten finder

man overalt gode overnatnings -

muligheder fra primitive lejrplad -

ser over B&B til hoteller.

Van dretursfolder samt vandrer -

kort kan købes på turistbureau -

erne.

Lystfiskeri

Ærø giver med sine varierede

kyster og 80 km kystlinje gode

betingelser for lystfiskeri efter

havørred, torsk, hornfisk og fladfisk.

Øen byder på en smuk og

afveks lende natur med masser af

plads til lystfiskeren. For Ærøs

vedkommende er det svært at

fremhæve den ene plads frem for

den anden, da det en stor del af

året er muligt at fiske overalt fra

kysterne. For eksempel er Ærøs

sydvestlige side faktisk en lang

fiskeplads kun afbrudt af større

eller mindre sandområder. Ærø

Sportsfiskerforening har hvert år

siden 1979 ud sat 1- og 2-års

havørreder direkte fra kysten.

Disse udsætninger er medvirken -

de til det nu meget fine kystfiskeri

efter havørred, som finder sted på

Ærø.

På turistbureauerne kan man

erhverve bogen »117 fine fynske

fiskepladser« samt det lovpligtige

fisketegn.

ÆRØ GUIDE 2007

Aktiviteter

BOWLING

Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 06

MOTIONSCENTER

V/Ærø Bowling Center

Statene 42, Ærøskøbing

Tlf. 40 72 03 06

RIDNING

Ærø Ridecenter

Tlf. 40 45 59 70

Dagligt kl. 8-12

Åbent hele året

Juli Turistridning om formid.

(undervisning)

MINIGOLF

Ærøskøbing, Havnen

Tlf. 62 52 25 52

Sommer

Søby, Havnevejen 2

Tlf. 62 58 14 60

Sommer

Marstal, Lystbådehavnen

Sommer

17

CYKELUDLEJNING – hele året

Pilebækkens Cykelservice,

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Nørremarks Cykelforretning,

Marstal

Tlf. 62 53 14 77

Søby Cykelforretning

Tlf. 62 58 18 42

RUNDFLYVNING

Ærø Flyveplads / Starling Air

Tlf. 62 53 33 94

BEACHVOLLEY

Marstal lystbådehavn

Åbent hele året

PETANQUE

Marstal Lystbådehavn

Åbent hele året

Ærøskøbing Havn

Åbent hele året

JOLLEUDLEJNING

Kalkovnen, Marstal

Jolle kan lejes for besøg til kalkovnen

Henv.: Ærø Turistinformation, Marstal

LYSTFISKERI

Se specialbrochure

Ærø Turistinformation

Åbent hele året

SEJLTUR TIL BIRKHOLM

Birkholmbåden

Tlf. 62 54 17 77 / 21 68 35 90

KAJAKRONING

Havkajak Center Marstal

Undervisning, dagkurser

Sommer

LEGEPLADS

Ærøskøbing Naturlegeplads

Ærøskøbing Lystbådehavn

Marstal Lystbådehavn

GOLF

V/Skjoldnæs Fyr

Søby

Tlf. +45 62 52 16 99

www. aeroegolf.dk

HAVKAJAK

Havkajak Center Marstal

Undervisning, dagkurser

Sommer

Info 62 53 21 50/24 44 14 50


18 ÆRØ GUIDE 2007

Golf

på Ærø

Længst ude mod vest, hvor Ærø strækker

armen ud i Østersøen op mod Lillebælt har

Ærø Golf Klub nu etableret en af de smuk -

keste seaside baner i Europa.

Omkranset af kyst på 3 sider og en ene -

stående udsigt over øhavet mod nordøst,

Lillebælt mod nordvest og Østersøen mod

syd er der skabt et golfanlæg af international

klasse.

Landskabet ved Skjoldnæs er en forunderlig

blanding af storslået panorama og intime

landskabsrum. Der er både seaside,

indland og højslette. Det er på én gang kuperet

og jævnt, åbent og afbrudt, kultiveret

og vildt. Landskabet og terrænet er fantastisk

velegnet til en højtliggende seaside

bane, med hav 300 grader rundt.

Langs skrænterne og på de høje partier

er der svære og dramatiske huller og bag

digerne og de bløde slugter er der venlige

og overkommelige huller. Udsigten, skrænterne,

digerne og vinden er de dominerende

karakteristika.

Området ved Skjoldnæs rummer alle de

variationer i landskabet der skal til for at opfylde

både naturmæssige såvel som sport-

slige oplevelser og forventninger. En bane

der afspejler øen, spillemæssigt spænden -

de, afvekslende og venligt krævende uden

at være fysisk og teknisk anstrengende.

Første etape med 9 huller par 28, Driving -

range og klubfaciliteter blev indviet i september

2005. Anden etape med 18 huller

par 72 bane og indspilsgreen blev indviet

den 2. september 2006 og er nu åben for

aktive medlemmer og gæstespillere.

Ærø Golf Klub byder alle vore aktive med -

lemmer og gæster velkommen til en fantastisk

golfoplevelse i det Sydfynske Øhav.

For medlemskab og yderligere oplysninger

kontakt venligst:

ÆRØ GOLF KLUB

Skjoldnæsvej 8, DK-5985 Søby

Telefon +45 62 52 23 63

Info@aeroegolf.dk

www.aeroegolf.dk

Naturlegeplads »Lunden«

I efteråret 2005 fik Ærø en af landets første og

smukkest beliggende naturlegepladser. Den ligger

tæt på havnen i Ærøskøbing og lige ved vandrerhjemmet

og Natur- og Energiskolen. Legepladsen

er opført i en smuk park med nye og

spændende tiltag.

Pladsen er ikke kun forbeholdt børn, men appellerer

til alle aldersgrupper. Udover de spændende

legeredskaber er der mulighed for at familier

og grupper her kan finde en oase med stor

naturværdi, idet man har kombineret både skov,

strand og vand i et rekreativt område.

I »Lunden« findes et af Ærøs mest spændende

kunstværker i form af en »skibssætning«,

skabt af en af øens førende kunstnere, Ole Hartvig.

Værket må høre til et af Danmarks mest

spændende og særprægede legeredskaber.

»Lunden« er et besøg værd, og stedet bliver

flittigt benyttet til især familiefester (børnefødselsdage

o.l.)

Bålpladsen og de to træhytter giver mulighed

for at benytte stedet i al slags vejr.

Adgang til »Lunden« går fra havnen i Ærøskø -

bing, langs molen og stranden eller ved vandrerhjemmet

i Ærøskøbing.

Tag picnickurven med og nyd Ærøs storslåede

natur fra naturlegepladsen »Lunden«.

Ærø på fire poter

Ærø er som skabt for hundefolk. Her er dejlige

strande, marker og ingen trafik, så Fido rigtigt

kan komme ud og røre sig.

Også på Ærø gælder hundeloven, d.v.s. at i

byer og bymæssig bebyg gelse skal hunden

føres i snor. Når hunden går frit, skal ejeren

have fuld kon trol over sin hund.

I perioden 1. oktober – 31. april må hunde

løbe frit i strandkanten. Ærø har meget vildt,

husk det før du giver din hund lov til at gå uden

snor. Og efterlad aldrig din hund alene i et sommerhus.

Som en ekstra service for dig og din hund,

støder du i Ærøs byer på »Hømmeren« hvor du

gratis kan forsyne dig med hundeposer.


Vedvarende

energi

Ærø har målet at blive 100% forsynet med

Vedvarende Energi

I 1997 deltog Ærø i en konkurrence om at

blive Danmarks officielle vedvarende energiø.

Ærø vandt ikke konkurrencen, men be -

sluttede alligevel at sætte sig et mål om at

blive 80-100% forsynet med vedvarende

energi inden 2008. I dag bliver øen betragtet

som en af de førende vedvarende energiøer

i verden. Øen er derfor optaget i EU’s

sammenslutning af 100 samfund, der arbej -

der for 100% vedvarende enrgi.

Priser

Initiativerne på øen har opnået en række

priser. I år 2000 modtog øen den danske

hæderspris: Danmarks Solby år 2000, blot

var det hele øen, der fik prisen. I starten af

2001 vandt øen den internationale pris –

»Energy Globe 2001«, og i slutningen af

samme år vandt øen EU´s pris for bære -

dygtige samfund »Best Renewable Energy

Partnership in Isolated Communities«.

Solenergi

Øen har på nuværende tidspunkt opnået at

have 3,7 m 2 solfangere opsat pr. indbygger.

– Dette er verdensrekorden for et lokalt område.

Marstal

fjernvarmeanlæg

Marstal solvarmeanlæg er verdens største

(samlet 18.365 m 2 ) og dækker 30 procent af

fjernvarme- forsyningen i Marstal by. Anlægget

har hele 3 varmtvandslagre som

omfatter ståltank-lager (2.100 m 3 ) jordslange-lager

(3.500 m 3 ) og et nyt damvarme-lager

(10.000 m 3 ).

Hvis du gerne vil høre mere om anlægget,

så gå med på en rundvisning, som finder

sted hver tirsdag og torsdag i juni/juli kl.

10.00.

Ærøskøbing

fjernvarmeanlæg

(Baseret på 100% vedvarende energiressourcer)

Ærøskøbing solvarmeanlæg (4.900 m2 ) og

ståltanklager (1.400 m3 ) dækker 18% af

fjernvarmeforsyningen i Ærøskøbing by.

Den resterende varme produceres med en

halmkedel (3,2 MW) samt en træpillekedel

(1 MW).

Rise fjernvarmeanlæg

(Fuldautomatisk anlæg baseret 100% på

vedvarende energi ressourcer)

Solvarmeanlægget (3.600 m2 ) med ståltanklager

(4.000 m3 ) dækker 50% af fjernvarmeforsyningen.

Den resterende varme

produceres med et træpillekedel (800 kW).

Vindmøller

På den sydvestlige del af øen er der placeret

3 store vindmøller. Møllerne er 100 m

høje, har hver en effekt på 2 MW (2000 kW),

og er ejet af et vindmøllelaug på 500 lokale

andelshavere. Vindmøllerne dækker

55% af øens elforbrug på årsbasis. Derudover

er der opstillet 5 mindre møller rundt

på øen.

Vindmøllepoesi

I forbindelse med det i 2006 afholdte VE-

Event lod digteren Kirsten Rask sig inspirere

til nogle Haikudigte, der kan læses på rette

ÆRØ GUIDE 2007

19

sted, nemlig ved parkeringspladsen Rise

Mark, foran de store vindmøller.

VE-Organisation Ærø har til formål at støtte

og koordinere øens vedvarende energi projekter.

I 2006 afholdt VE-Organisationen det

første VE-Event på øen, hvor fagfolk og interesserede

kunne diskutere vedvarende

energi.

VE-ORGANISATION ÆRØ

Ærøskøbing Havn 19

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 87

ve-organisation@mail.dk

www.aeroe-ve.dk


20 ÆRØ GUIDE 2007

Blomstrende

kreativitet

Ærø Kunstforening blev stiftet i marts 2003.

Det er en meget aktiv og dynamisk forening,

som tilbyder sine medlemmer et fællesskab

omkring udstilling, ideudvikling og

formidling. Siden stiftelsen har foreningen

tiltrukket 175 medlemmer – udøvende kunstnere,

kunsthåndværkere og kunst- og kul -

turinteresserede.

Foreningen har stået for flere store

offentlige udstillinger og arrangementer –

og flere af disse tiltag har allerede karakter

af institutioner på øen.

Således er den årligt tilbagevendende

Kunst på Havnen – i Værftsbygningen på

Ærøskøbing Havn – en publikumsmagnet,

og et fornemt udstillingsvindue for øens

skabende folk.

Øen har altid virket dragende på billedmennesker.

Som på Bornholm, Skagen og

i Odsherred er det først og fremmest lyset,

der drager. Hvor du end er på øen, vil havet

omkring altid sikre, at lyset reflekteres og

forstærkes, så konturerne skærpes, og

farverne mættes. Nogle af øens skabende

bruger naturen direkte: sten, skaller, urter,

træ. Andre inspireres til at arbejde i papir –

med kul og akvarel – lærred og oliemaling.

Nogle skaber skulpturer eller drejer leret

op i form. Fælles for alle på øen er, at vi lever

med klinter, næs, morænebakker, stenede

strande, sandstrande, strand enge, skrænter,

marsk, overdrev, skov og marker, som

stadig er hegnet i sten, så landet her på

øen endnu er småternet.

Godt for øjet.

På Ærø er der åbne gallerier og værk ste -

der overalt. Hvor der skiltes er gæster vel -

komne til at besøge de udøvende og se på

værker og arbejdsmetoder.

Små butikker sælger unika – tøj, smyk -

ker, hatte og billeder.

Og alle er velkomne til Ærø Kunstfor e -

nings mange arrangementer i løbet af året.

Økologiske

livsværdier

Økologien er kommet

for at blive!

Der er mange på Ærø, der ønsker at passe

på den smukke natur, miljøet, grundvandet

og havet, som vi er en del af. I Foreningen

for Økologi på Ærø arbejder en gruppe aktive

folk for at Ærø fortsat skal være et sted,

hvor unge familier ønsker at bo for at give

deres børn den bedste opvækst.

Foreningen består af jordbrugere, økologiske

byggere med fokus på materialevalg

og vedvarende energiløsninger til opvarm -

ning af boliger og ikke mindst – bevidste

forbrugere!

Tankerne om økologi, bæredygtighed,

vedvarende energi, alternative og miljø -

venlige handlemåder er livsværdierne for

mange på Ærø.

Mere info på www.aeroe-oekologi.dk eller

Kivi La Boube tlf. 61 75 75 07


Velvære og sundhed

Sunde omgivelser er nøgleordet for et godt liv. Derfor har

mange traditionelle og alternative behandlere slået sig ned på

Ærø. For her passer rammerne til velvære og sundhed. Få lindring

for lidelser eller lad dig forkæle hos vores professionelle

behandlere. Vejen til et bedre liv begynder på Ærø.

Få brochuren over wellness- og behandlingstilbud på turistbureauerne.

Økologi på Ærø

SÆBERIET

Søby Nørremarksvej 3, 5985 Søby

Tlf. 62 58 19 59

www.saeberiet.dk

inge_dahl@mail.tele.dk

Arbejdende værksted med gårdbutik.

Salg af Ærø Sæbe og Ærø Salt

SUNDHEDSKLINIKKEN

MARIJANNE MEYER

Kirkestræde 25, 5960 Marstal

Tlf. 61 75 48 84

Alternativ medicinsk behandling:

Klassisk homøopati – Ernæringsterapi

– Synkronmassage. Vand – Salt –

Krystaller – Helsekost – Økologisk

kosmetik.

SOFIENLUND

Kivi Simone LaBoube

Borgnæs Grønvej 1, 5970

Ærøskøbing

Tlf. 61 75 75 07

Babou@mail.dk

Økologisk jordbrug med landhandel i

Ærøs runde halmhus. Salg af egne

produkter: Sirup, kryddersalt, marmelade.

Økologiske specialvarer, café og

is. Vejbod åbent dagligt.

POPPELGÅRDENS PRAKTISKE

JORDBRUGSSKOLE

Stine & Henrik Linde LaBoube

Lisbetsvej 3, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 28 38

poppelgaarden@dlgnet.dk

www.poppelgaarden.dk

Praktisk, kompetencegivende landbrugsskole

for unge med særlige

behov. Økologisk jordbrug med kornavl,

opdræt af kødkvæg samt hesteavl.

Salg af levende dyr: Kalve og

ungheste. Salg af ¼, ½ og hele kalve.

Salg af mindre kødudskæringer hos

Sofienlund, Borgnæs Grønvej 1.

Mulighed for rundvisning kun efter forudgående

telefonisk aftale.

ÆRØ GUIDE 2007

21

VINDBY MILJØ

Kirkeballevej 6, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 63 43 31 61

www.vindbymiljo.dk

Leverandør af vedvarende energiløsninger:

Solvarmesystemer, rapsoliebrændere,

sol- og vind-energiløsninger.

Udstilling af vedvarende energiløsninger

– åbent daglgit kl. 9.00 –

17.00

ÆRØ SIVPLANTEANLÆG

Randi Lønblad og Jørgen Bjørgren

Søby Landevej 20, 5985 Søby

Tlf. 62 58 18 66

En naturlig 16 m2 spildevandsløsning

for kr. 23.000 + tank.

Se mere på www.watercleaner.dk

BED AND NATURE

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Vesteraas

Voderup 41, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 20

www.vesteraas,dk

Bondegården, der rummer lidt af det

hele, i naturreservatet ved Voderup

Klint. Kom på ugeophold i en af vores

to ferielejligheder. Endvidere tilbydes

zoneterapi, filosofisk samtale, naturog

miljøvejledning og sæsonens frugt

og bær. Åbent hele året.

HOLMEGAARD

Søby Landevej 6, 5985 Søby

Aftægts- og rekrea tionspension for

heste.

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17, 5970

Ærøskøbing

Tlf. 62582045

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Café med brug af overvejende

hjemmelavede og økologiske råvarer,

værelsesudlejning og butik med

mange økologiske produkter og

råvarer.


22 ÆRØ GUIDE 2007

Ærø er en festival-ø! I 2007 er der ikke mindre end fire, vidt forskellige af slagsen. Alle har flere år på bagen og et godt tag i publikum: Harmonikafestivalen

i Marstal, hvor harmonika spillere fra ind- og udland mødes, Single Folk Festivalen i Søby, hvor vægten er lagt på hyggen

og nærheden, og International klassisk Sensommer på Søbygaard, hvor topnavne indenfor klassisk musik byder på store oplevelser. Ærø

Jazzfestival tager hæderkronede ærøske jazztraditioner op med fokus på dansk og international jazz af høj kvalitet. .

Festivaler

hele sommeren

Ærø Harmonikafestival - Marstal

Den 1. – 3. juni 2007

De, der har været her før, kender den gode stemning og de hyggelige

om givelser i den gamle søfartsby.

Det internationale program omfatter harmonikaspillere fra Dan -

mark, Sverige, Norge, Tyskland m.m. – harmonikaorkestre, grupper

og solister på højt niveau.

Rammerne for træffet vil være i området omkring Sejlklubben,

30 m fra lystbådehavnen. Herfra er der udsigt til en del af havnen

med den 1,2 km lange kampestensmole, en del af Det Syd fynske

Øhav, Ristinge Klinter på Lange land og Østersøen. Ud over den

flotte udsigt kan det nævnes, at lige op ad spillestederne findes to

grønne områder med bænke/borde, fiskehuse, garn tørrepladser

samt 8 broer for lystsejlere og fiskejoller. Der er kun 500 m til

badestranden, skovområde og byens centrum. Vi er sikker på at

træffets rammer vil virke indbydende til en masse spontan »buskspil«

– så publikum får en ekstra musikalsk dimension.

BEMÆRK: Fri entré.

Ærø Jazzfestival, Ærøskøbing

Den 29. juli – 4. august 2007

Sommer og Jazz! To begreber som uvægerligt hænger sammen,

når vi taler om Ærø!

Det startede i al beskedenhed i 1970 i kulturhuset/musikstedet

»Andelen« i Ærøskøbing med en koncert med Niels Viggo Bentzon.

Primus motor i projektet var familien Sørensen og Vilhelm. Senere

var der tale om »Jazzdage på Ærø« – et yppigt 14 dages overflødighedshorn

af gedigen jazzmusik, som hurtigt fik sit eget stampublikum,

såvel som sine egne stam-musikere: internationale

jazznavne som f.eks. Niels-Henning Ørsted Petersen, Poul Dissing,

Søs Fenger, Bo Stief, Svend Asmussen, Jesper Thilo & Ann

Farholt, Jan Kaspersen, Cecilie Nordby og mange, mange flere.

Midt i 90'erne tog »Foreningen Andelen« over, og musikgenren

blev mere »bred« – om end jazzen aldrig blev glemt eller overset. I

2002 opstod behovet for igen at opleve mere intens jazzmusik, og

»Ærø Jazzfestival« blev i sommeren 2003 en realitet. Et absolut

non-profit arrangement – udelukkende initieret af en mindre gruppe

utrættelige og ganske enkelt jazz-glade mennesker.

Det er Ærø Jazzfestival foreningens fornemste opgave at videreføre

disse stolte ærøske traditioner med jazzmusik.

For femte år i træk afholdes en uges Ærø Jazzfestival med den

swingende jazz på Værftet, de berømte/berygtede, sene og uden

sammenligning – intense jamsessions på Arrebo og de intime, sublime

koncerter på Andelen og Ærø Højskole.

Sæt kryds i kalenderen – altid jazz på Ærø i uge 31.

ÆRØ JAZZFESTIVAL

c/o Sten Lauritsen

Baggårde 11, DK-5970 Ærøskøbing

info@jazzisland.dk - www.jazzisland.dk


Single Folk Festival, Søby

Den 27. til 29. juli 2007

Ærø Single Folk Festival startede i år 2000. Idéen var at skabe

noget liv i Søby og gøre opmærksom på den sydfynske ø Ærø.

Man valgte at kalde det for en single festival, selvom det er for

alle, da det er nemmere for enlige at deltage, når man ved, der er

ligestillede. Iøvrigt er det den eneste single festival i Danmark.

Festivalen startede med folkemusik, men publikum øn skede danse -

musik om aftenen, så der er noget for enhver smag. Musiker ne

kommer langvejs fra, men der er også indslag og musik fra Ærø.

FioniaBank, Albani og lokale forretninger har fra starten støttet

idéen, og der er siden kommet støtte fra flere andre, bl.a. diverse

fonde.

Den klassiske musik blomstrer på Ærø

Med det nye Fazioliflygel, som sidste

år blev doneret til de klassiske koncerter

på Søbygaard, har Ærø modtaget

en storslået gave. Øen er takket

være sommerens musikoplevelser,

topprofessionelle musikere og en fornem

akustik i Søbygaardsalen for

alvor kommet på den klassiske mu -

siks landkort. Magneten for de førende

kammerensembler i ind- og udland

er intimiteten i salen, publikums a f -

slap pende nærhed og et velklingende

flygel, hvis klang og størrelse er som skabt til stedet. Den 8. sæson

(de syv forrige med stort set fulde huse) bliver igen centreret om

klaveret. Pianisten Irene Hasager (billedet) akkompagnerer den

norske verdensstjerne, basbarytonsangeren Ronnie Johansen

samt fire unge danske tenorer i en spændende ny kvartet, samlet

på opfordring af Søbygaards Venner. Elisabeth Westenholz, pianisternes

grand-lady spiller bl.a. musik af Grieg sammen med den

unge cellist Kim Bak Dinitzen. To førende unge danske ensembler,

der for længst er opdaget af den store verden, Trio con Brio og

strygekvartetten, Paizo lægger vejen forbi i august. Sommerens

perlerække af koncerttilbud slutter med et helt nyt overbevisende

klavertalent, Jacob Bahr, modtager af den store Jacob Gade pris

2006. Han, der er elev af Anne Øland, som var med til at udvælge

Fazioliet til Søbygaard, trakterer mesterflyglet i Trio Rama.

Sommerens klassiske koncerter på Ærø får således ungdommen,

erfaringen og… Fazioliet i focus.

VELKOMMEN I SØBYGAARDSALEN.

Kontaktperson:

museumsleder Karen Margrethe Fabricius, www.arremus.dk

Begivenheder 2007

ÆRØ GUIDE 2007

23

FEBRUAR 02.02.-09.04. Apoteksudstilling i anledning af Ærøskøbing Apoteks

200 års jubilæum, Ærø Museum

MARTS 31.03.-10.06. BÅL, sydfynsk kunstnergruppe udstiller malerier,

grafik og skulpturer, Søbygaard

APRIL 14. Kl. 18.30 Livretsaften: En bonderøv i dyrenes verden.

Gæst: Henrik Lehmann Andersen, direktør Odense Zoo,

Den Grønne Gren

14.04.-28.05. Hans Pedersen udstiller akryl, oliemalerier og

portrætskitser på Ærø Museum

MAJ 18. Kl. 19.30 Gospelkoret Good News – Fri entré,

Marstal Kirke

JUNI 02. Kl. 17.00 Sønderjysk Pigekors Korskole og

Marstal Kirkekor - Fri entré, Marstal Kirke

01.06.-03.06. Ærø Harmonikafestival – Fri entré, Marstal Havn

03.06.-21.10. Industriudstilling i anledning af Industriens år,

Ærø Museum

17.06.-12.08. William Rosenberg og Søren West udstiller malerier og

skulpturer, Søbygaard

24.06.-27.07. Alle dage, Kunst på Havnen, Ærøskøbing

JULI 01. Søndagsåbent, Ærøskøbing

04. Kl. 19.30 Koncert med Ronnie Johansen (Norge),

basbaryton, ledsaget på klaver af Irene Hasager,

Søbygaard

05. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen

Søbygaard

08. Søndagsåbent, Ærøskøbing

12. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen

Søbygaard

16.07.-18.07. Kræmmermarked i Ærøskøbing, Lystbådehavnen

19.07.-21.07. Eventyrfest Ærøskøbing, Torvet Ærøskøbing

13. Aften, Marstal by night – butiksåbent til kl. 22.00

Marstal centrum

13. Kl. 19.30 Ærø Sommerkor under ledelse af

Lars Davidsen og akkompagneret af Kevin Duggan –

Fri entré, Marstal Kirke

15. Søndagsåbent, Ærøskøbing

19. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen

Søbygaard

20. Aften, Marstal by night – butiksåbent til kl. 22.00,

Marstal centrum

22. Søndagsåbent Ærøskøbing

22. Møllemarked, Vester Møllegaard Kunsthøjskole

25. Kl. 19.30 Koncert med Elisabeth Westenholz, klaver,

Kim Bak Dinitzen, cello, Søbygaard

26. De ærøske motorveteraner mødes på gårdspladsen

Søbygaard

27. Aften, Marstal by night – butiksåbent til kl. 22.00

Marstal centrum

27. Kl. 19.30 Jutlandia Saxofonkvartet – Fri entré,

Marstal Kirke

29. Søndagsåbent Ærøskøbing

29.07.-04.08. Ærø Jazzfestival, Ærøskøbing

12.07.-15.07. Grollefest, Marstal

27.07.-29.07. Single Folk Festival, Søby

AUGUST 01. Kl. 19.30 Koncert med Trio con Brio –

Soo-Jin Hong, violin, Soo-Kyung Hong, cello,

Jens Elvekjaer, klaver, Søbygaard

04.08.-05.08. Kl. 10.00 Middelalderdage ved Sankt Jørgens

Brødrene, Nykøbing Falster, Søbygaard

08. Kl. 19.30 Koncert med de fire tenorer –

Thomas Præstegaard, Jens Jacob Honoré,

Magnus Vigillius og Torben Nielsen,

klaver Irene Hasager, Søbygaard

11. Kl.11.00 Asserballe Folkedansere, Torvet Ærøskøbing

11. Kl.15.00 Asserballe Folkedansere, Søbygaard

12.08.-02.09. Kunst på Havnen, Marstal Havn

15. Kl. 19.30 Koncert med Paizo – Kirstine Futtrup, violin,

Mikkel Futtrup, violin, Magda Stevensson,

bratsch, Toke Møldrup, cello, Søbygaard

16. Kl. 10.00 Skolekoncert for 3.-5. klasse med Paizo,

Søbygaard

17.08.-21.10 Magiske masker v. Susan Malberg Albertsen,

Søbygaard

22. Kl.19.30 Koncert med Trio Rama – Mathias Kjøller,

klarinet, Tobias Kruse Lautrup, cello,

Jacob Alsgaar Bahr, klaver, Søbygaard

26. Kl. 10.00 Øhavets dag, Hele øhavet

SEPT. 08.-09. Bygningskulturens Dag

OKT. 07. Græskarkonkurrence, Den Grønne Gren

17. Kl. 11.00-15.00 Legedag i haven i samarbejde med

»På det rene med Ærø», Den Grønne Gren

18. Aften, Marstal by light – Halloween –

butiksåbent til kl. 21.00, Marstal centrum

20. Jagtdag med vildtparade og festmiddag i

Søbygaardsalen - husk at bestille bord! Søbygaard

Uge 42 Efterårsferieaktiviteter på Ærø Museum,

Flaske-Peters Samling og Søbygaard Ærø Museerne

DEC. 01.12.-02.12. Julemarked


24 ÆRØ GUIDE 2007

Ærøske traditioner

Af museumsleder Karen Margrethe Fabricius

Helligtrekonger og Fastelavn

Traditioner lever i bedste velgående på Ærø. På

den vestlige del af Ærø fejrer man Hellig trekon ge -

r. Som en afslutning på julen bliver 3-4 dage og

nætter omkring den 6. januar brugt til at »gå

udklædt«.

Traditionen blev for næsten 150 år siden ført til

øen af en skræddersvend fra Bregninge, som

hentede ideen på Als. Da gamle Maren i Leby

skyldte ham penge, formummede han sig og

havde nær skræmt livet af hende, da hun troede,

at det var fanden selv!

Siden dengang har mange andre fået smag for

at gå maskeret til Helligtrekonger. Skikken lever

stadig. Mange hjem på den vestlige del af Ærø

har skabe og skrin fyldt med »udklædttøj«, som

kun er i brug denne ene gang om året. Hvis man

ikke lige har »stadstøjet” ved hånden, kan man

bruge hvad som helst, bare man forklæder sig til

ukendelighed. For eksempel gemmer der sig ofte

en ung mand bag den gamle konemaske. Med

fistelstemme drager man fra hus til hus og driver

gæk med folk.

Identiteten skal helst ikke afsløres. Hver da -

gens grænser må i et vist omfang overskrides,

men det er antydningens kunst, der er vigtig, og

hverdagen er et væsentligt element. Man skal

have et emne at starte snakken på, når man kommer

på besøg i hjemmene, og opfindsomheden

blomstrer disse aftener. Det kan være æbleskivefrø.

Jo, frøene skal sås sidst i september for at nå

at komme op til jul! Samtidig fremvises store

medbragte æbleskiver. Andre muntrer sig med

demonstration af en til lejligheden opfundet

evighedsmaskine.

Udklædterne kigger efter lys over hoveddøren.

Dér er man ventet, og værterne er sammen med

evt. gæster klar til at tage imod og gå med på

spøgen. Værterne er en lige så væsentlig del af

spillet som de maskerede. Sugerør har man med

i lommen, og i aftenens løb kan det nå at blive til

mange små eller store glas.

Når udklædterne har forladt de gæstfrie

værter, starter gætterierne om, hvem der gemte

sig bag masken. De rigtig garvede kommer

måske to gange i løbet af aftenen i forskellig for -

klædning.

I Ærøskøbing og Marstal kendes masketraditionen

også, men her foregår udklædningen

faste lavnsmandag. Børnene går på besøg om

dagen og de voksne om aftenen. Der er ikke den

store forskel i måden, masketraditionen bliver

udført på til Helligtrekonger og Fastelavn, dog

med den undtagelse at i Marstal skal maskerne

falde og identiteten tilkendegives, inden man forlader

huset igen.

Hvis du som udenforstående har lyst til at være

med i dette meget lokalbetonede spil, kan du

vælge at se maskerne på de offentlige steder,

som averterer med maskebal.

Påske

Påskelørdag er en af årets vigtigste dage, for da

koges der æg på stranden. Hvis du kommer til

Ærø på denne dag, skal du ikke blive forundret,

hvis du ikke møder mennesker i byernes gader –

de er alle sammen på stranden. I Ærøskøbing

holder museerne lukket - en af årets få dage -

med et skilt på døren: vi koger æg!

I hundredvis samles man øen rundt i større og

mindre skarer. Det er ikke kun lokalbefolkningen,

der er med på stranden. Udenøs venner og be -

kendte valfarter hertil i stor stil år efter år.

Hvor gammel er denne tradition? Ja, den ken -

des tilbage til omkring år 1900, hvor de ældre

børn gik rundt til gårdene påskelørdag, sang for

beboerne og fik æg, som de tog med til stranden

og kogte i havvand.

I dag fordeler deltagerne sig over hele stranden

i små og store grupper omkring bålet, ofte

med tre generationer i et selskab. Der koges æg,

ristes pølser og skylles ned med håndbajere. De

venskaber, der på denne måde bliver grundlagt i

de unge år, holder ofte livet ud – måske kun

omkring denne ene tradition. Alle er lige i flokken

– også borgmesteren. Denne dag må man gerne

blive snavset og skeje ud. Vejret er ingen hindring.

Hvis det er blæsende, finder man læ. Selv

i snevejr koger man æg.

Flere oplevelser på Ærø

RUNDFLYVNING

En oplevelse af de store er rundflyvning fra Ærø

Flyveplads. Det er helt specielt at se hele Øhavet fra

oven og få et ander ledes kig på nogle af de ting,

man har set fra landjorden. Nærmere oplysninger

på turistbureauerne eller www.starling.dk

NATTEVÆGTEREN I ÆRØSKØBING

Siden det herrens år 1702 har der gået vægter i de

gamle gader i Ærøskøbing ved nattetid. For at væg -

te, vogte og til anden almennyttig gavn! Vægteren er

en af de personer der kender byen bedst. Det deler

han gerne med sine gæster når han på sommeraftener

går sin runde i købstaden og synger de

gamle vægtervers. Turen varer ca. en time. Voksne

20.- kr./ Børn er gratis. Juli og august – Mødested

på torvet midt i Ærøs købing kl. 21.00. Vægteren kan

også lejes til private fester eller ture for lukkede selskaber.

Ring 62 58 17 57 eller 40 40 60 13 for mere info.

SOLFANGERANLÆGGET

Skolevej 13, 5960 Marstal

Tlf. 62 53 15 64

Verdens største solfangeranlæg er på 18365 m2 og

dækker 30% af varmeforbruget i Marstal. Det svarer

til, at cirka 600 husstande udelukkende opvarmes

af sol energi hele året. Solvarmeanlægget sparer

hvert år et forbrug på 800.000 liter olie.

Rundvisning for grupper op til 25 personer.

SCT. ALBERTS KIRKE

Selv om kun sporene af kirken er tilbage, kaldes

dette område ved Vejsnæs Nakke stadig for Sct.

Alberts Kirke. Her kan man blandt andet se et stort

voldanlæg fra vikingetiden, og skilte på stedet fortæller

om historien og de arkæologiske udgravninger.

Fra vold anlægget har man også en pragtfuld

ud sigt over vandet.

FREDSBÆNKEN

Rastepladsen ved Olde Mølle.

Fredsbænken står på et af Ærøs højeste punkter,

midt på øen. Den er skabt af billedhuggeren Erik

Brandt fra Assens og står på et af Ærøs højeste

punkter som et symbol på håbet om fred i verden.

Bænken har form som en bro, og her kan man sidde

og gøre sig positive tanker, mens man nyder det

vide udsyn over ø og hav.

JÆTTESTUER / STENDYSSER

Kragnæs, Lindsbjerg, St. Rise.

Minder fra Ærøs oldtid ses flere steder på øen.

Både jættestuen i Kragnæs og langdyssen i St. Rise

er velbevarede. Det samme gælder langdyssen og

jættestuen på toppen af Lindsbjerg – et udsigtspunkt,

hvorfra man kan se næsten hele horisonten

rundt.

DITTES HAVE

På vejen til Ommelshoved ligger en privat besøgshave,

hvor man begiver sig ind i blomsternes og

havekunstens verden. Her er en mangfoldighed af

dufte og farver, og plantevældet er imponerende.

BADEHUSE

Eriks Hale, Marstal og Vester Strand, Ærøskø bing.

Både ved Marstal og ved Ærøskøbing kan man se

en perlerad af bittesmå træhuse i glade farver.

Husene ejes af private og går i arv fra generation til

genera tion.


ÆRØ GUIDE 2007

Havnene på Ærø

Søby Havn

Pos.: 54˚ 56,54’ N - 10˚ 15,65’ E

På Ærø’s nordspids ligger fiskerbyen Søby

med nyere marina: 125 liggepladser,

moderne faciliteter og cafeteria.

Dejlig grillplads/legeplads.

Havnefoged: Tlf. 62 58 14 30

Fax 62 58 25 70.

Ærøskøbing Havn

Pos.: 54˚ 53,56’ N - 10˚ 24,67’ E

Midt på Ærø ligger »eventyrbyen«

Ærøskøbing med hyggeligt havnemiljø:

275 liggepladser, moderne faciliteter.

Fine legepladser og grillplads.

Havnefoged: Tlf. 62 52 12 53.

Marstal Havn

Pos.: 54˚ 50,93 N - 10˚ 31,44’ E

Mod øst ligger Marstal – Ærø’s driftige

skipper- og søfartsby med maritime traditioner.

400 liggepladser, moderne faciliteter,

livligt havnemiljø med stor grill/legeplads.

Havnefoged: Tlf. 63 52 63 65.

25


26 ÆRØ GUIDE 2007

Kunst/Lys/Galleri

VÆVESTUEN

Smedegade 6

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 25

Åbent: I sommerperioden

Ma. Fred. 10 – 17.30

Lø. og Sø. 10 - 14

KNOLDSGÅRDEN

JETTE ANDERSEN KERAMIK

& JOYS GALLERI

Løkkeshøjvej 2

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 90

windgen@get2net.dk

Permanent udstilling samt

gæsteudstillinger

Åbent tirsdag-lørdag 10-17.30

søndag 10-13

mandag lukket

GALLERI HUMLEHAVE

Rita Lund

Skolegade 1

5960 Marstal

Tlf. 62 53 21 73

Kunstmaler

Åben når skiltet er ude – ellers

besøg efter aftale.

Forår og efterår ugekurser – ring for

information

KIRSTEN OG DAVID THOMAS

Ø. Bregninge 30

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 22 23

Smykker af Ærøsten

Kunstudstilling

Åbent værksted

Åbent hele året

DORTHE OG HANS PETER

PETERSEN

Fiolstræde 1

5960 Marstal

Tlf. 62 53 23 27

Pileflet

Åbent hele året

KÆPHESTEN

Havnen (ved Fyns Amts Avis)

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 25 01

Butikskollektiv med ærøsk kunsthåndværk

GALLERI RUSAGER

Søby Vestermark 10

5985 Søby

Tlf. 62 58 24 12 44

Skulptur og oliemaleri. Café-have

LANGEMOSEGÅRD

Galleri & butik

Bregninge Landevej 7

5970 Ærøskøbing

Tlf. 74 43 46 55

peter@langemose.dk

Skiftende udstillinger

Kunsthåndværk og design

KUNSTHØJSKOLEN PÅ ÆRØ

Vester Møllegård,

5985 Søby

Tlf. 62 58 16 60

www.kunstaeroe.dk

info@kunstaeroe.dk

Kunsthøjskole

14 dages kurser i maleri, tegning,

akvarel, skulptur, installation, sten

og sølv. 4/6-26/8

GALLERI KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

Kunst af håndgjort papir m.m.

GALLERI HAVGAARDEN

Skovbrynke 2,5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Papirkunstner, oliemalerier, kunsthåndværk

ÆRØ GLASKUNST

Vestergade 45,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 13 24 / 22 98 03 24

info@aeroe-glaskunst.dk

www. aeroe-glaskunst.dk

Håndlavet glaskunst: smykker –

skåle – platter – vaser – lysestager

mm.

OLE HARTVIG

Vråvejen 1,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 30

www.olehartvig.dk

Træskærerarbejde som skilte og

kunstværker & forgyldning

Feriehuse på Ærø

• Miniferie

• Lystfiskerhuse

• Børnevenlige huse

• Udgangspunkt for masser

af udflugtsmål

MOB Sommerhusudlejning · Hasselvænget 1 · 5500 Middelfart

Tel. +45 64 41 23 22 · E-mail: info@mob.dk

Online-booking: www.mob.dk

www.mob.dk

JETTE

ANDERSEN

KERAMIK

TLF 62 52 18 90

LØKKESHØJVEJ 2

TRANDERUP

DE ÆGTE

ÆRØ NISSER

sælges kun på Ærø og fåes kun i

Nissehuset fra 1772 beliggende i Bro,

midt imellem Ærøskøbing og Marstal.

OBS! Ærønisserne sælges ikke i Tivoli.

Den lille butik har åben hverdage kl.

10-16. Lørd.-sønd. og helligdage kl.

10-14. Mandag lukket.

1/1-1/4 lukket.

KNOLDSGÅRDEN

ÅBENT:

TIRSDAG-LØRDAG 10.00-17.30

SØNDAG 10.00-13.00

MANDAG LUKKET

Træ Nisserne er lavet af NINA ROE og består af:

Mini Filur

Små Folket

Pakke Folket

Uld Folket

Nødde Folket

Bamse Folket

Kobber Folket

Rav Folket

Skov Folket

Køkken Folket

Silde Folket

Musik Folket

Træsko Folket

Pensionist Folket

Grå Folket

Julemanden

Julekonen

Stor Folket

Adr.: Møllesøvej 10 · Bro · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 20 55


Beklædning til fritid, arbejde,

golf, jagt, fiskeri, sejlads mv.

Outdoor

collection

ÅBENT HELE ÅRET:

Jan., feb. & marts:

Lørdag og søndag kl. 10-14

T-shirts, poloer, caps,

shorts, skjorter, veste,

cardigans, anorakker,

vildmarksbukser, zip-

off, fleece, friluftsjakker, regnsæt,

windbreaker, bælter, sokker, sko mm.

Pinewood

April, maj & juni: Mandag til fredag kl. 12-16

Lørdage og helligdage kl. 10-17 · Søndag kl. 10-14

Juli, aug. & sept.: Alle ugens dage kl. 10-18

For de

voksne:

Øl-smagning

af ÆRØ ØL

Tøj til ham

og hende til

alle årstider

MICHA

T-shirts

Jeans

Trøjer

Strik

Frasorterede varer

i Tilbudshjørnet

For de små:

Træktur på

miniheste

Okt., nov. & dec.:

Mandag til fredag kl. 12-16

Lørdag kl. 10-17 · Søndag 10-14

Grupper også efter aftale.

Tværby 3

Bregninge

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 14 00

Bestil online:

www.aeroegaardbutik.dk

gaardbutikken@aeroe.dk

God busforbindelse

fra og til havnene.

ÆRØ GUIDE 2007

27

Stort udvalg fra

eget væveri

og systue…

”Alt i uld”

Bl.a. plaider, ponchoer,

halstørklæder, jakker, sjaler, stolaer,

slag, strik, nakkepuder, sengeunderlag,

uldundertøj, garn, hatte, filtsko, filtet

kunsthåndværk og meget mere...

200 m² m

butik

100% naturmaterialer

Ny kollektion

i bomuld, silke

og hør til damer og herrer til attraktive

priser. Behageligt at have på.

En stor del af vore varer er fra egen

produktion i eget design. Derfor kan vi

tilbyde et bredt anderledes udvalg, som

ikke findes andre steder, til fornuftige

priser. Vi byder alle velkommen i Ærø

Gårdbutik.

Åbningstider:

www.risebryggeri.dk - eller ring: 62 52 11 32


Hotellet med idyllisk atmosfære

i centrum af Ærøskøbing...

Hotellets beliggenhed i Ærøskøbing midt på øen gør det til det ideelle

udgangspunkt for at udforske den storslåede natur på Ærø.

Badestrand inden for en gå-afstand på få minutter.

Hyggelige byture på de toppede brosten i en by med

velbevarede ældre huse, giver en helt enestående

oplevelse.

Guidet tur kan arrangeres.

DK-5970 ÆRØSKØBING · ÆRØ

TLF.: +45 62 52 10 03 · FAX: +45 63 52 31 68

www.aeroehus.dk · E-mail: mail@aeroehus.dk

Vor målsætning er at give vore gæster en god og

positiv oplevelse under opholdet på Ærø, og vort

personale vil altid være klar til at servicere Dem samt

være behjælpelig i enhver situation.

Hotel »Ærøhus« tilbyder

ophold med pension, sa

afholde familiefester

og semi narer for

150 personer.


mt at

, kurser

op til

Hotel »Ærøhus« har 1. klasses

restaurant, hvor der bl.a. serveres

friske fisk (efter årstiden).

I Sommersæsonen serveres der på

terrassen foran hotellet samt i den

gamle hotelhave.

Vor specialitet er friskfangede

fladfisk og stegte ål med

persille sauce.

Der tages forbehold for,

at vejret kan betyde manglende

landing af fangst.

Hotellet råder over 2 tennis -

baner (grus) med omklædningshytter

beliggende ca.

200 meter fra hotellet.

For boende gæster på Hotel

Ærøhus kan banerne frit

benyttes, nøgle udleveres i

receptionen.

For andre gæster kan

banerne lejes (prisliste i

receptionen).

Hotel »Ærøhus« kan tilbyde

komfortable værelser med bad

og toilet samt telefon.

Hotel værelser med egen terrasse,

beliggende i gammel, smuk

hotelhave.

Værelser - Luxus.

Værelser - Comfort.

Værelser - Standard.

NE

ER

O

STATENE

VRÅVEJEN

»Ærøhus«

Tennisbaner

Tennisplatz

SLUTTER

GYDEN

HUSVEJEN

KILDE-

HAVEN

TVÆRV.

PILEBÆKKE

NYVEJ

VESTERGADE

SØNDERGADE

GYDEN

ØS

SØVGT.

VESTRE ALLE

BAGGÅRDE

»Ærøhus«

»Ærøhus«

Ferielejligheder

GILLEBALLETOFTE

BROGADE

NØRREGADE

SMEDEG.

STRANDVEJEN

JOMFRUVEJ

Vestre

Bådehavn/Yachthafen

Trafikhavn

Svendborg

Verkehrshafen


30 ÆRØ GUIDE 2007

ÆRØ

Perlen i Det Sydfynske Øhav!

Et dejligt sted at bo, arbejde og holde fri

Ærø er en enestående naturskøn ø, der satser på en

erhvervsudvikling bygget op over temaerne:

● Vedvarende energi ● Uddannelse

● Miljø ● IT

● Skibsfart ● Turisme

Øen er støtteberettiget under EU’s Mål 2 program

og omfattet af EU’s Leader+ program.

Vi kan tilbyde dig:

● Gode færgeforbindelser.

● En flyveplads, der er åben 24 timer i døgnet,

året rundt.

● Billige huse og byggegrunde - til bolig og

erhverv.

● Attraktive bomiljøer med ideelle opvækstbetingelser

for børn.

● Kommunal pasningsgaranti for børn.

● Velfungerende folkeskoler.

● Et godt sundhedssystem bygget op om et

lokalt sygehus.

● Gode fritidsmuligheder med bl.a.:

- Rige naturoplevelser.

- Et blomstrende foreningsliv.

● Mange uddannelsestilbud:

- VUC med fuld HF

- Efter- og højskoler

- Marstal Navigationsskole.

Ærø er kort sagt det helt rigtige sted for dig, der

overvejer at placere din virksomhed eller dig selv

og din familie i skønne blå og grønne omgivelser.

INTERESSERET? SÅ KONTAKT OS

ÆRØ KOMMUNE

Rådhuset, Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 63 52 50 00 · Fax 62 52 15 26

Mail: post@aeroekommune.dk

Din lokale samarbejdspartner


Statene 7

5970 5970 Ærøskøbing Ærøskøbing Tlf.: Tlf.: +45 +45 62 63 52 14 21 69 32 50

www.deloitte.dk

● MIDT PÅ ÆRØ ●

● Stort udvalg i dagligvarer

● Stor vinafdeling

● Blade & aviser

● Frisk morgenbrød hver dag

● Vareudbringning

● Tips & Lotto m.m.

VIKING’s MINIMARKED & VINHANDEL

TRANDERUPVEJ 31 – TRANDERUP

TELEFON 62 52 16 53 · FAX 62 52 16 63

DEN LILLE FORRETNING MED DEN STORE SERVICE

Ærø Redningskorps ApS

Dunkærgade 21 – Ærøskøbing – Tlf. 62 52 22 22

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp!

TEGN ABONNEMENT

MED FORBINDINGSKASSE

- til bilen - til hjemmet

- til arbejdspladsen.

Eftersyn og opladning af

ILDSLUKKERE udføres.

Nye ildslukkere på lager.

15% RABAT på ildslukkere til abonnenter

LEJ EN CONTAINER

Medlem af

Deloitte Touche Tohmatsu

● KOMMUNER

● VIRKSOMHEDER

● HÅNDVÆRKSMESTRE

● PRIVATE

KURT HANSEN

ENTREPRENØR OG VOGNMANDSKØRSEL

Dunkærgade 21 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 22 – Fax 62 52 26 22

E-mail: redning@post10.tele.dk


Blue Riband Translations

❤ Oversættelser til og fra

hovedsprogene

Translatør

VIBEKE LYKKE FRIIS

Langeagre 1, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 81

www.riband.dk

big enough to cope ❤ small enough to care

BESØG VORES UDSTILLING

MED

VEDVARENDE ENERGILØSNINGER

Udstillingen er åben

dagligt kl. 9.00-17.00

www.vindbymiljo.dk

Kirkeballevej 6

Store Rise

5970 Ærøskøbing

Tlf. 6343 3161

Autoreparationer af alle mærker

Dunkær Auto-Service

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 38 · Mobil 61 36 65 13

JESPER BUS

● Kørsel i ind- og udland

● Rundtur på Ærø

Ærø 62 58 13 13 · Fåborg 62 61 13 16

Fax 62 58 13 23

E-mail: jesperbus@aeroe.dk

Ole Ege »Memories

ÆRØ GUIDE 2007

Ærø Marina

31

are

made of this...«

FLOT BILLEDBOG

ÆRØ før og nu.

I farver.

130 sider

Kr. 249 00

BAKKEHUSET’s B&B

Øverste Skovbymark 14 · 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 58 12 36 · Mobil 27 59 12 36

E-mail: mogens@theisberg.dk

www.bakkehuset-aeroe.dk

Lejlighedskompleks bestående af 37 individuelle ferielejligheder beliggende

i grønne omgivelser i Ærøskøbing flere med udsigt til lystbådehavnen

og tæt ved Vester Strand, som er en af Ærøs bedste badestrande.

Lejlighederne (37 m 2 ) består af stue med køkkenniche, separat soveværelse

samt hems med 2 sengepladser, badeværelse med brus. Lejlig -

hederne serviceres af Hotel Ærøhus. Hotellets tennisanlæg kan benyttes

til en fordelagtig pris. Marinaen ligger tæt ved indkøbsmuligheder. Et

lejlighedskompleks, der er yderst velegnet til gæster, der ønsker fred og

ro. Området er udvendigt nyrenoveret. Indvendigt skelnes der mellem

A og B kategorier da lejlighederne er ejet af 37 individuelle ejere, kan

der være forskellig indretning/udstyr i lejlighederne. Telefon og ADSL

linie kan lejes ved Hotel Ærøhus.

Ærø Marina

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Telefon +45 70201912 · Fax + 45 6352 3176

mail@aeroemarina.dk · www.aeroemarina.dk


25

32 ÆRØ GUIDE 2007

N

KOMMENS

AGRE

KYSTVEJEN

HAVEVEJ

MOSEVEJ

JØRB ÆKSVEJ

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

2

4

KÆR VEJ

SØBY

TVÆR-

VEJ

MØLLEMARKSVEJEN

SKOV VEJEN

LANGEBRO

13

BUEVEJ

N ØRREBRO

Søby

Finn’s Bageri

Tilbage til håndværket

NØRREBRO 2 · SØBY · TLF. 62 58 10 65

Hjemmebagte rugbrød

vi selv blander

Morgencafé

Morgen

Buffet

Kl. 7-11

Kr. 39 95

MOSE-

GÅRDS-

VEJ

30

29

1

12

11

24

PRÆSTEVGT.

BUEVEJ

DOKVEJ

HAVNEVEJEN

LODSGYDEN

SØBAKKEVEJ

7

Fåborg +

Mommark

ABI LDVEJ

MINES-

VEJ

HAVNEVEJEN

SØNDERVEJEN

BAGERI

KONDITORI

CAFÉ

PIZZERIA

- også take away

GÅRDHAVE

BIOGRAF-

VEJ

PIZZERIA

20 forskellige slags.

Børne pizza.

Rødvin - hvidvin - øl.

Café-tilbud

Kaffe + dagens tærte

m/ softice eller

creme fraiche. Kr. 29 95

ÅBNINGSTIDER:

Tirsdag til søndag kl. 6.30-18.00. - Mandag lukket.

Fra 1. juli til 2. september åbent hver dag til kl. 21.00.

16

31

9

5

6

26

21

28

ALLEEN

Lystbådehavn

14 15

22

LÆRKE-

VEJ

3

ØSTERBRO

ELLEHØJVEJ

RUMMES AGRE

SØBY NØRRE MARKSVEJ

10

KAPPELHØJ

Mod Ærøskøbing

Velkommen til Søby

Søby Strand

Søby Skole

SØBY

MIDTVEJ

27

23

1. DAGLI’BRUGSEN

2. SØBY CAMPING

3. A/S TRÆLASTEN

4. JØRBÆK DESIGN

5. ZINCK’S BLOMSTER & BRUGSKUNST

6. ÆRØ MINIGOLF

7. SØBY CYKELFORRETNING

9. FINN’S BAGERI

10. BOLIGHUSET, SØBY

11. SØBY VÆRFT AS

12. SØBY BODEGA

13. SALON EDEL

14. SØBY-MOMMARK RUTEN (TURIST-INFO)

15. RESTAURANT ØENS GRILL & SPISEHUS

16. FIONIA BANK

21. SØBY SOLCENTER

22. ÆBC, ÆRØSKØBING BÅDEVÆRFT OG

CHARTERCENTER APS

23. SÆBERIET

24. SØBY SKIBSELEKTRO

25. GALLERI RUSAGER

26. SØBY HAVESERVICE

27. KUNSTHØJSKOLEN ÆRØ

28. SØBY MALERFORRETNING

29. VESTÆRØ MURERFORRETNING

30. VOGNMAND P. PEDERSEN & SØN

31. SØBY KRO

SØBY ERHVERVSFORENING

www.soeby-erhverv.dk


DAGLI’BRUGSEN SØBY BYDER DEM

VELKOMMEN TIL ÆRØ

Vi kan tilbyde alle dagligvarer til ferien

Vi har også: ■ TIPS og LOTTO

■ POSTBUTIK

■ APOTEKSUDSALG

■ VAREUDBRINGNING

Dagli’Brugsen Søby ønsker Dem en god ferie.

DAGLI’ BRUGSEN SØBY

Langebro 13 · Søby · Tlf. 62 58 12 64

RESTAURANT

Øens Grill & Spisehus

Lystbådehavnen - Søby

Med udsigt over Det Sydfynske Øhav

Åben alle ugens dage fra kl. 11.00

■ A la Carte

■ Fest menuer

■ Mad ud af huset

■ Busselskaber

Tlf. 62 58 18 01

Åben

alle dage

kl. 8 00 -18 00

- også lørdag

og søndag.

Fragt- og vognmandsforretning

P. Pedersen & Søn ApS

Tlf. 62 58 10 78 · Nørrebro 23 · Søby

■ Burger

■ Pølser

■ Grill kyllinger

■ Is

Tlf. 62 58 18 23

CYKEL-

UDLEJNING

SØBY

CYKELFORRETNING

Langebro 4 A, Søby

Tlf. 62 58 18 42

Fax 62 58 18 42

Østerbro 48 · Søby

Tlf. 62 58 13 83

MØBLER - TÆPPER

og GAVEARTIKLER

SKOVBY

SMEDE- &

GEORG PEDERSEN

SMEDEGYDEN 2

5985 SØBY, ÆRØ

TLF. 62 58 12 10

FAX 62 58 22 10

MASKINFORRETNING

AUT. VVS – VARME

er Nordens mest

solgte traktor

DANMARK

STIHL

Have- og parkmaskiner

ÆRØ GUIDE 2007

Information

33

ALARM Tlf. 112

Redningskorps Tlf. 62 52 22 22

APOTEK

Marstal:

Kirkestræde 23 Tlf. 62 53 10 68

Ærøskøbing:

Vestergade 34 Tlf. 62 52 10 10

Søby:

Håndkøb – Dagli’ Brugsen,

Langebro 13 Tlf. 62 58 12 64

BIOGRAF

Ærøskøbing:

Bio Andelen,

Søndergade 28A Tlf. 62 52 17 11

FLYTRANSPORT

Starling Air, Ærø Tlf. 62 53 33 94

FÆRGE

Ærøfærgerne:

Søby,

Ærøskøbing,

Marstal Tlf. 62 52 40 00

Søby-Mommark Tlf. 62 58 17 17

Tlf. 62 52 40 00

Marstal – Birkholm Tlf. 62 54 17 77

Mobil: 21 68 35 90

LÆGE

Bregninge:

Lægehuset,

Ø. Bregninge 61 Tlf. 62 58 13 70

Marstal:

Lægehuset,

Rådhusstræde 7 Tlf. 62 53 10 28

Ærøskøbing:

Lægehuset,

Statene 10 Tlf. 62 52 11 77

Kirkestræde 1 Tlf. 62 52 13 30

Lægevagt Tlf. 63 52 30 90

Sygehus,

Sygehusvejen Tlf. 62 52 14 00

POLITI

Ærøskøbing:

Jomfruvejen 1 Tlf. 62 52 14 48

POSTBUTIK

Marstal:

Kongensgade 31 A Tlf. 62 53 10 77

mandag-fredag kl. 12.30-16.30

lørdag kl 10.00-12.00

Søby:

Dagli’ Brugsen, Langebro 13

mandag-fredag kl. 13.00-16.30

Ærøskøbing:

Statene 8 Tlf. 63 52 20 00

mandag-fredag kl. 12. 00-16.30

TANDLÆGE

Marstal:

Møllevejen 40 Tlf. 62 53 10 99

Ærøskøbing:

sluttergyden 4 Tlf. 62 52 10 15

Vesterbro 8 (tandtekn.) Tlf. 62 52 13 32

Vestergade 55 Tlf. 62 52 15 76

UDLEJNINGSBIL

Ærøskøbing Bilservice,

Vestergade 2,

Ærøskøbing Tlf. 62 52 10 96

Autogården,

Reberbanen 61

Marstal Tlf. 62 53 17 20

Ærø Auto-Center,

Skolevej 12,

Marstal Tlf. 62 53 13 02

TAXA

Oles taxa Tlf. 20 40 96 90/

20 20 82 02


Ærøskøbing

Ærøs historiske købstad

A Apotek

B Lægehuse

C Tandlæger

D Sygehus

E Flaskeskibssamlingen

F Ærø Museum

G Hammerichs Hus

H Tennis

I Arrebohallen

J Bowlingcenter

K Fitness Center

L Minigolf

M Legepladser

N Petanque

O Bibliotek

Q Biograf Andelen

R Rådhus

S Færgekontor

T Havnekontor

U Politistation

1 Kæphesten

2 Ærø Olie

3 Netto

5 Café Aroma

6 Ærøskøbing Bilservice

7 Havnebutikken

8 Ærøskøbing Røgeri

9 Det Lille Hotel

10 Pension Toldbodhus

11 Vævestuen

12 Vaffelbageriet

13 Hotel »Ærøhus«

14 Valk Guld & Sølv

15 Møntvask

16 Advodan, advokater

17 Pension Vestergade 44

- en oplevelse at handle

18 Oliver Børnetøj

19 Restaurant Hos Grethe/Café Krøniken

20 Ærø Burgerbar

21 Ærø Glaskunst

22 »Landbogaarden«

23 Danske Bank

24 Sonjas Blomster

25 Creutzʼ Boghandel

26 Ærøskøbing Bageri

27 Røde Kors forretning

28 Skærnings Farver

29 Salon Grethe, frisør

30 Kærsaa Tandteknik

31 Advokatfirmaet Gottschau & West

32 Elsemarie, frisør

33 Deloitte, revisionsfirma

34 Ærø Brand, forsikringsselskab

35 Butik Store Claus, dyreartikler

36 Leg & Tøj

37 Den Gamle Isenkram

38 Ærø Boligudstyr / Tøjshoppen

39 Restaurant »Mumm«

40 Kolorit

41 SPAR købmand

42 Bed & Beer

43 BonʼA Parte

44 Fionia Bank

45 Klædeskabet

46 Blandede Bolcher

47 Galleri Ærø

48 Pilebækkens Cykler

49 Øens VVS

50 Ærø Møbler

51 Vandrerhjemmet

ÆRØSKØBING HANDELSSTANDSFORENING


- en »lun« partner...

Ærøs lokale

forsikringsselskab

The Foodstore for

Your Holiday Needs

Der Lebensmitteldiscounter

in Ihrer Nähe

Din närbutik i sommarlandet

Din nærbutik i sommerlandet

Vestre Allé 4

Ærøskøbing

Mandag til fredag kl. 9-19

Lørdag kl. 8-17

ÆRØ BRAND

Statene 12 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 28 29 · Fax 62 52 28 26

Ærøskøbing Fjernvarme

Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 29 09 · Fax 62 52 29 06

www.aeroe-varme.dk

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel

på 3150 kw, solfangeranlæg på 4.900 m 2 samt et pillefyr. 600 for -

brugere er tilknyttet værket.

Velkommen

Welcome

Välkommen

Willkommen

ØENS VVS

UDFØRER ALT

INDENFOR:

● Blikarbejde

● Udskiftning/rensning

af zink- og plasttagrender.

● Varme- og ventilationsarbejde.

● Gas-, vand- og sanitetsarbejde

ØENS VVS

v/ aut. VVS-installatør Johan Röhling

Ærøskøbing, tlf. 62 52 24 80 · Marstal, tlf. 20 13 72 40

www.netto.dk

ÆRØ GUIDE 2007

Ærø Natur- og Energiskoles

sommerprogram 2007

35

Dato og tidspunkt Seværdighed Mødested

Lørdag 5/5 kl. 14.00 Vitsø Nors natur Pumpemøllen i Vitsø

Lørdag 12/5 kl. 14.00 Fugle og planter omkring fyret Skjoldnæs Fyr

Lørdag 26/5 kl. 14.00 Orkidétur i Gråsten Nor Flyvepladsen

Lørdag 2/6 kl. 09.00 Fugle på Uhrehoved Lystbådehavnen i

Ærøskøbing

Onsdag 6/8 kl. 14.00 Låddenbjerg Plantage i Søby Søby Måe

Lørdag 9/6 kl. 14.00 Klokkefrøer i Voderup Gadekæret i Voderup

Søndag 17/6 kl. 14.00 Vilde blomsters dag Voderup Klint

Mandag 2/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Ærø Natur- og

Energiskole

Tirsdag 3/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 3/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Torsdag 5/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Mandag 9/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Ærø Natur- og

Energiskole

Tirsdag 10/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 10/7 kl. 14.00 Strandens fugle og planter P-plads på Erikshale

Onsdag 11/7 kl. 14.00 Ærø Naturpark Gammelgård 4

Mandag 16/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Ærø Natur- og

Energiskole

Torsdag 12/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Torsdag 12/7 kl. 14.00 Naturvandring i Gråsten Nor Flyvepladsen

Mandag 16/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Ærø Natur- og

Energiskole

Tirsdag 17/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 17/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Torsdag 19/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Torsdag 19/7 kl. 14.00 Sten på stranden P-plads på Erikshale

Mandag 23/7 kl. 19.00 Kend vores ø, diasshow Ærø Natur- og

Energiskole

Tirsdag 24/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 24/7 kl. 14.00 Naturvandring i Gråsten Nor Flyvepladsen

Torsdag 26/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Torsdag 26/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Tirsdag 31/7 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 31/7 kl. 14.00 Dyr og planter på Voderup Klint P-plads Voderup Klint

Torsdag 2/8 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Torsdag 2/8 kl. 14.00 Ærø Naturpark Ulveholm,

Gammelgård 6

Tirsdag 7/8 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Tirsdag 7/8 kl. 14.00 Naturvandring i Gråsten Nor Flyvepladsen

Torsdag 9/8 kl. 10.00 Verdens største solfangeranlæg Skolevej 11, Marstal

Søndag 30/9 kl. 13.00 Vorbjergskoven P-plads ved

Søbygaard

Pris for de planlagte ture: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn.

Der kan hele året arrangeres ture for busselskaber samt større eller mindre

grupper. Det kan være rundture på Ærø, naturvandringer, besøg på solfangeranlægget,

byvandringer i Ærøskøbing, Marstal og Ommel m.m.

Henvendelse kan ske til turleder Knud Nielsen på telefon 62 53 23 80,

e-mail bondebygade@mail.dk. Timeprisen er 300 – 400 kr.


36 ÆRØ GUIDE 2007

ÆRØSKØBING MINIGOLF

VESTER BÅDEHAVN

Åben daglig

Uge 27-33

Mandag-fredag . . . kl. 8.00-17.30 kl. 8.00-19.00

Lørdag . . . . . . . . . kl. 9.00-14.00 kl. 8.00-15.00

Søndag . . . . . . . . . kl. 10.00-15.00 kl. 10.00-15.00

FRISKBAGT BRØD HVER DAG.

SALG AF GAS.

GUL PRIS - lavpris på masser af

dagligvarer - hver dag!

Den Gamle

Købmandsgaard

Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 37

Minigolf

Billardgolf

Slik · Is

Sodavand

Pilebækkens

Cykler

Pilebækken 11

Ærøskøbing

Tlf. 62 52 11 10

Cykeludlejning

Fra 55,- kr. pr. dag.

BENZIN & DIESEL

Efter lukketid på automat med

Dankort eller kontant (penge -

automat) 10,- 20,- 50,- 100,- 200,-.

ÆRØ MØBLER A /S

Lerbækken 5 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 99

Vestergade 10 · Marstal · Tlf. 62 53 13 86

SNEDKER/TØMRER

GULVBELÆGNING

KØKKEN

MØBLER

bp gas


- bedre møbler

Den berømte is!

ÆRØ

SPECIAL

Valnødde-is

10% sukkerristede valnødder,

2% ahornsirup

i friskbagt vaffel.

VAFFEL

BAGERIET

VESTERGADE 21

ÆRØSKØBING

Leverandør til folk

der kan smage forskel!

DAME- & HERRETØJ

GARDINER & BOLIGUDSTYR

TØJSHOPPEN

ÆRØ BOLIGUDSTYR

Søndergade 6 · Ærøskøbing · Tlf, 62 52 10 29


ARBEJDENDE VÆRKSTED

Bente Johansen

Smedegade 6 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 25

www.aeroe.dk/vaevestuen

Åbningstider: 1. sept. til 31. maj:

Tirsd-fred. . . kl. 11.00-17.00

Lørd. . . . . . . kl. 10.00-13.00

Mand. . . . . . Lukket

BAGERI · BÄCKEREI · BAKERY

Ærøskøbing Bageri

Vestergade 62 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 10 31

DET LILLE HOTEL

Hyggelig restaurant (50 pers.)

Gårdhave · Krostue

6 værelser

STRANDSKOVEN

Selskaber og busselskaber.

Øens flotteste udsigt.

v/ Heidi og Klaus Thrane

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf./Fax 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

JAKKER

DUKKER

FRAKKER

SMYKKER

HÅNDLAVET

PAPIR

1. juni til 31. august:

Mand-fred. . kl. 10.30-17.00

Lørd.-sønd. . kl. 10.00-14.00

DAMETØJ, HERRETØJ

BØRNETØJ, LINGERI

OG BADETØJ TIL

POPULÆRE PRISER!

DAMEKLEIDUNG,

HERRENKLEIDUNG,

KINDERKLEIDUNG

WÄSCHE UND

BADESACHEN ZUM

POPULÄREN PREISEN!

Torvet 7 · Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 50

Vestergade 44

Ærøskøbing

ÆRØ GUIDE 2007

Tlf. 62 52 22 98

www.pension-vestergade44.dk

37


MØLLEVEJEN

SØBY

ÆRØS-

KØBING

TENNIS-

BANER

EGEHOVEDVEJ

A

B

C

D

E

300 m

DANMARKSGADE

VESTERGADE

barkvej

OMMEL

skonnertvej

SØBY

ÆRØSKØBING

300 m

SKOVGYDEN

JAGTVEJ

REBERBANEN

Apotek

Bodega

Bager

Boghandel

Bank

3 km

KOLLEGIUM

SPORTS-

PLADS

ELLENET

F

G

H

I

J

NØRREGADE

RØNNEVEJ

østergade

Bredgade

NØRRE VÆNG.

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

VESTERGADE

Cykeludlejning

Slagter

El-butik

Helse

Servicestation

RÅD-

HUS

STRANDSTRÆDE

VESTERGADE

RÅDHUS STRÆDE

F

LÆGEHUS

VESTERGADE

PEDER SKRAMSGADE

MARKGADE

K

L

M

N

O

»KONTANTEN«

KIRKESTRÆDE

LÆRKEGADE

teglgade

TORDENSKJOLDSGADE

KONGENSGADE

TOLDBODGADE

NIELS JUELSGADE

SØLVGADE

NY MØLLERGADE

HVIDTFELDTSGADE

Frisør

WILLEMOESGADE

Gaveshop

Ejendomsmægler

Restaurant/Hotel

Isenkræmmer

H.C. CHRISTENSENSVEJ

FILOSOF G.

ENIGHEDSSTRÆDE

SKIPPERGADE

BRØNDSTRÆD.

STRANDSTRÆDE

KIRKESTRÆDE

H

400 m D

Navigationsskole

VELKOMMEN TIL ÆRØ

WC

DRONNINGESTRÆDE

PRINSENSGADE

TVÆRGADE

SKOLEGADE

NYGADE

KORSGADE

SKOV

P

Q

R

S

T

HERLUF TROLLES GADE

GASVÆRKSVEJ

HAVNEGADE

SØLVGADE

BUEGADE

FIOLSTRÆDE

VINKELSTRÆDE

NISSENS HAVE

PM Gang

EGEHOVEDVEJ

Døgnkiosk/Proviantering

Maritim Shop

Café/Restaurant

Fast-food

Optik/ure/guldsmed

D

FÆRGESTR.

FÆRGESTR.

MØLLERGADE

SNAREGADE

CAMPING

SØNDERGADE

U

V

W

B

X

Y

WC

A

BRO 1.

HAVNEGADE

ØSTERSØVEJ

C

Vandrerhjem/

Kajakcenter

Delikatesse/

Café

Sportsbutik

Skobutik

Mode-/

Tøjbutik

Radio/TV

WC

M Q

Kl. 10.00-11.00 eller

tlf. 62 53 14 77

STRAND

Z

I

II

2

3

WC

S

L

O

A

B

C

F

H

L

M

O

Q

S

V

WC

BRO 2.

BRO 3.

V

BRO 4.

BRO 5.

BRO 6.

Supermarked

BRO 7.

BRO 8.

BRO 9.

Dybde: 2 m

tief: 2 m

Blomsterhandler

Havnekontor

Færge Marstal-Rudkøbing

Søfartsmuseum

Miljøstation

Diesel/benzin til både

Posthus

Lægehus

»Maren Minors Hus«

Turistinformation

Bad

Legeplads

Minigolf

Beach-volley

P-Plads

Petanque

Rutebiler

Sejlklub

Vindmåler

Toilet

Telefon

Antikvitetsforretning

Møbelhus

Yacht Service

BRO 10.

LYSTBÅDEHAVN

4

5

6

7

0

Vaffelbageri

Vaskeri

Revisor

Byggemarked

Galleri


40 ÆRØ GUIDE 2007

Restaurant

Den gamle Vingaard

● INTERNATIONALT

KØKKEN

● FRISK FISK

SKOLEGADE 15

5960 MARSTAL

TLF 62 53 13 25

Night-Club

Møllergade 21 - Marstal

ÆRØS DISKOTEK

FREDAG OG LØRDAG KL. 23.00-05.00

Aldersgrænse 18 år

HIMMELSKE OPLEVELSER

FOR HELE FAMILIEN

International flyveplads

omgivet af øhavsidyl

STARLING AIR

Tlf. +45 62 53 33 94 www.starling.dk

»Minde«

RESTAURANT

GÅRDHAVE

Kongensgade 13 . Marstal

Tlf. 62 53 15 26

● Dansk kromad

● Mad ud af huset

● Selskaber op til 70 pers.

● Ægte krostemning

Autogården

REBERBANEN 61

MARSTAL

TLF. 62 53 17 20

REPARATION

OG SERVICE

BILUDLEJNING

VW GOLF

Ommel Kro

TLF. 62 53 11 07

Åbent hele året!

Jørgen Jørgensen (H) Morten Nordenbæk (H)

Susanne Bundgaard Møller (L) Karsten West (H)

Flemming Drud (H) Inge Stolpe (H)

Peter Burkal Larsen (L) Chr. Dyrhauge Klargaard (L)

Ole Jørgensen (H) Morten Harris Sørensen

Jakob Thrane(L) Pia Østergaard Christensen

Telefon, fax og e-mail:

Ærøskøbing Tlf. 62 52 10 77 Fax 62 52 12 00 ar@g-w.dk

Marstal Tlf. 62 53 11 98 Fax 62 53 20 93 ma@g-w.dk

Svendborg Tlf. 62 21 00 00 Fax 62 20 10 30 sv@g-w.dk

Rudkøbing Tlf. 62 51 10 32 Fax 62 51 12 91 ru@g-w.dk

Du kan gratis afhente Ugeavisen

i øens postbutikker, turistinfo

og på bladets kontor!

Læs om de aktuelle arrangementer i Ærø Ugeavis

Møllevejen 33 A, 5960 Marstal. Tlf. 62 53 11 53


BOLIG-

TEXTILER

GARDINER

KANSAS

BEKLÆDNING

DAME- OG

HERRETØJ

CHR. H.

CHRISTENSEN

– et godt sted at handle!

MARSTAL

TLF. 62 53 10 60

- også for private

Vi vasker, tørrer og lægger

sammen. Vi stryger og ruller.


Rensing af tøj.


Vi udlejer turistsæt med linned,

handklæder, badehåndklæder,

viskestykker.


Vi henter og bringer over hele øen.


Vi vasker privattøj separat.

Kg-vask for turister.

Indlevering op til kl 10.00,

henter fra kl. 15.00

(kun i Vaskeri Marstal).


Vi har åbent

mandag- fredag kl. 8.00-16.00.


Inleveringsteder:

Skovby: Høkeren

Søby: Dagli´Brugsen

Ærøskøbing: Tøjshoppen

Tranderup: Viking Marked


Ring til EDDA og hør

nærmere på tlf. 6253 1002

Vestergade 30 B, 5960 Marstal

e-Mail aeore-vask@dlgnet.dk

www.aeroe-vask.dk

ÆRØ GUIDE 2007

ØENS STØRSTE BUTIK

ÅBNINGSTIDER:

MAN-TORS: 9.00-18.00

FREDAG: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

SOMMER

ÅBNINGSTIDER:

MAN-FRED: 9.00-19.00

LØRDAG: 9.00-16.00

SØNDAG: 10.00-16.00

Gælder fra 1. juli til 1. sept. 2006.

(Søndag d. 19. og 26. aug. lukket)

NYE SKO

ATURLIGVIS

FREDDY SKO

41

Med den skønneste udsigt over Marstal Havn

Kabyssens

speciale:

Havnepladsen 6

5960 Marstal

Tlf. 62 53 34 02

● Mange økologiske

produkter

● Slagter

● Delikatesse

● Betjent

blomsterafdeling

● Bager afdeling

● Tips - Lotto

● Bredt udvalg i

isenkram

KIRKESTRÆDE 2-4 MARSTAL · TLF. 62 53 17 80

TANK I 24 TIMER

Friske fisk bl.a.:

Fladfisk med persillesmør/

Fladfisk fyldt med reje og

aspargesstuvning.

Udover fisken er der et

varieret menukort

til såvel frokost som aften.

Kongensgade 36 · Marstal

Tlf. 62 53 17 44

ECCO · JACO · AMBRE · TAMARIS · ANGULUS

Euro og betalingskort kan anvendes.

REBERBANEN · MARSTAL

(Første indfaldsvej til Marstal fra Ærøskøbing/Søby)


42 ÆRØ GUIDE 2007

BOYE-BOLIG & ERHVERV

v/ Preben Boye Jørgensen . Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 . 5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 16 . Fax. 62 53 13 16

www.boyebolig.dk

e-mail:

post@boyebolig.dk

BØRN GRATIS

Åbent hele året

OPLEV DET

MARITIME ÆRØ

For damer & herrer - piger & drenge

verdens bedste søfartsmuseum
Marstal Søfartsmuseum

-en maritim oplevelse i søstærke omgivelser

Prinsensgade 2, DK 5960 Marstal

Tlf. + 45 6253 2331 www.marmus.dk

E-mail: info@marmus.dk

ISCAFÉ

Gammeldags

isvafler og

softice, kaffe

og hjemmebagt

kage

Vaffelbageriet KIRKESTRÆDE

The Cottage Bar

Strandstræde 39 B - Marstal - Tlf. 62 53 13 23

Byens hyggeligste

værtshus.


Live Music


Dejlig gårdhave

19

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 39 39

TRADITION FOR TRÆLAST

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY

Skovgyden 16 Ommelsvejen 32 Biografvej 6

5960 Marstal 5960 Marstal 5985 Søby Ærø

Tlf. 62 53 11 21 Tlf. 62 53 11 80 Tlf. 62 58 10 90

Verdens største

SOLFANGERANLÆG

MARSTAL FJERNVARME

SKOLEVEJ 15 · TELEFON 62 53 15 64


Briller • Smykker • Ure

Aagaard • Alfex • Bellinger • Boss • Bræmer-Jensen

Casio • Connection • D&G • Diesel • Fleye • Guess

JF Rey • Kenzo • Kirsten Schjønning • Lafont

Lindberg • Lund of Cph. • Nike • Pilgrim • Polaroid

Prego • Pro Design • Rauff • Rodenstock • Seiko

Skaga • Spinning • Unika • Zeiss • Ørgreen.

- Kig ind og få en gratis synsprøve.

v/ Pernille Jakobsen · Kirkestræde 29 · Marstal · Tlf. 62 53 11 29

OPLEVELSER I ØHAVET

HOTEL ÆRØ STRAND

Øens eksklusive

ferie-hotel har stor

indendørs swimmingpool,

stor spapool,

sauna, solarium,

pool-borde, airhockey,morskabsautomater,restaurant,

bar, natklub

m.v. 80 komfortable

dobbeltværelser og

20 suiter med eget

spa-bad. Alle

værelser har directdial

telefon samt

radio/betalings-TV

med info-tainment.

- miniferie...!

Mini-Ferie

1395,www.hotel-aeroestrand.dk

Ærø byder på et væld af fritidsmuligheder

- tag svigermor eller surfbrættet under armen

og oplev 2, 3 eller 4 feriedage i fulde drag.

F.eks. 4 dage, 3 nætter i dobbeltværelse

incl. halvpension

Pr. person kr. 1.299,-

(Sæsontillæg 1.6. - 31.8. kr. 75,- pr. døgn)

Egehovedvej 4, 5960 Marstal, Tel. 62 53 33 20, Fax 62 53 31 50

sales@hotel-aeroestrand.dk

BØGER

KONTORARTIKLER

SPIL m.m.

ÆRØ

BOGHANDEL ApS

KONGENSGADE 31A

5960 MARSTAL

TLF. 62 53 10 77

FAX 62 53 25 77

E-mail: aeroe-bog@post.tele.dk

www.marnav.dk

Tlf. 62 53 10 75

SUNDHEDS

KLINIKKEN

Klassisk homøopati

ERNÆRINGSRÅDGIVNING

KRYSTALTERAPI

SYNKRONMASSAGE

- en anderledes behandling

- en vej til bedre helbred

Konsultation efter aftale

6175 4884

Boutique

med vidunderlige ædelsten,

smykker, Kreationer

Helsekost - Kosmetik

Himalayasalt, Ajurvedate,

og meget mere...

MEDITATION

Hver torsdag kl 19-20

Marijanne Meyer

Kirkestræde 25 · Marstal

E-mail: sundhed-aeroe@vip.cybercity.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

ÆRØ GUIDE 2007

Primitive

Teltpladser

43

Dette er teltpladser – normalt

uden faciliteter, der ikke er åbne

for bilister og andre motoriserede.

For det meste opkræves et mindre

gebyr per overnatning og person.

Bogen »Overnatning i det fri« kan

købes på Turistinformationen..

GRAASTEN PRIMITIVE

TELTPLADS

Mulighed for bad.

Østermarksvej 20

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 24 25

Fax: 62 52 13 49

www.greyfarm.dk

www.aeroe/greyfarm.dk

greyfarm@adr.dk

HANS AAGE PEDERSEN

Havnevejen 2

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 60

hansaage@pedersen.tdcasdl.dk

ULVEHOLM

Øster Bregningemark

5970 Ærøskøbing

Adm.: Ærøskøbing Kommune

Tlf. 62 52 11 26

VINDEBALLE

Voderup

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Amt, Natur og Region

Plankontoret

Tlf. 65 56 18 15

Følg skiltene fra cykelrute 91

SKOVPLADS I

LILLE RISE SKOV

Fra landevejen mellem

Ærøskøbing og Marstal

5970 Ærøskøbing

Adm.: Fyns Statsskovdistrikt

Tlf. 62 65 17 77

BIRKHOLM

Teltpladsen ligger th. for havnen

Postfører Gustav Jensen

Birkholm 17, Birkholm

Tlf. 62 54 17 77 / 28 97 85 77

Guesthouse Harmoni

LAND - HIMMEL – HAV

Den rene idyl ved øko. Bed & Breakfast.

Udsigt til Østersøen fra hvert værelse.

Landvilla med stor have og sauna. 300

mtr til Østersøen. Helsetilbud og wellness.

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Marijanne Meyer

Vejsnæs 2, 5970 Ærøskøbing

Mobil. 6175 4884 og 6252 1993

E-mail sundhed-aeroe@vip.cypercity.dk


44 ÆRØ GUIDE 2007

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

KARLA JOHANSEN

Alleen 20

5985 Søby

Tlf. 62 58 15 17

rottenborg@get2net.dk

www.rottenborg.dk

Åbent hele året

1 Dobbeltværelse

Pris inkl. morgenmad:

400,- kr.

Centralt, tæt på strand og færge.

Husdyr tilladt efter aftale.

JOHN & LILIAN

Havnevejen 3

5985 Søby

Tlf. 62 58 29 60

Funkholms.aeroe@nypost.dk

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Pris inkl. morgenmad:

375,- kr. – 1.dag

325,- kr – flg. dage

Centralt , tæt på strand og færge.

Husdyr tilladt efter aftale.

EDEL OG KAJ KRISTENSEN

Godthåb 5 , Godthåb

5985 Søby

Tlf. 62 58 17 81

www.godthaab5.dk

Åbent 01.05.-01.10.

3 Dobbeltværelser/Eget bad og toilet.

Pris inkl. morgenmad:

200,- kr. pr. person

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

ALBERTSLYKKE

Elsebeth og Peder Pedersen

Albertslykke 8 , Leby

5985 Søby

Tlf. 62 58 10 44

www.albertslykke.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

250,- kr. / 400,- kr.

Ca. 3 km fra Søby, i naturområde.

SKINNER´s B & B

Godthåb 13, Leby

5985 Søby

Tlf. 63 52 70 11

teamskinners@gmail.com

Åbent hele året

3 Dobbeltværelser

1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad:

250.-kr. / 400.-kr.

Ca. 3 km fra Søby i naturområde.

BAKKEHUSET

Mogens Theisberg

Øverste Skovbymark 14

5985 Søby/Ærø

Tlf. 62 58 12 36/27 59 12 36

mogens@theisberg.dk

www.bakkehuset-aeroe.dk

Åbent 01.06.-01.10.

ellers efter aftale

2 Dobbeltværelser/TV

Eget bad og toilet samt internet.

Pris inkl. morgenmad

870,- kr.

Ved 3 overnatninger 800,- kr. pr. nat

6 km fra Søby i naturområde.

BED & NATURE

Nils & Maja Wenzel Ørum-Nielsen

Voderup 41,

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 40 20

info@vesteraas.dk

www.vesteraas.dk

Åbent hele året.

Familierum til 6 pers/Stalden: 4.200,-/

uge (+50,- ekstra pr. person/dag fra 3

op til 6).Eget bad og toilet.

Lejlighed med 3 dobbeltværelser/

Væksthuset: 6000,-/uge

Eget bad og toilet.

Kun på ugebasis og uden morgenmad.

Beliggende ved Voderup Klint.

TOLDBODHUS

Karin og John Steenberg

Brogade 8

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 11/Fax. 62 52 18 02

toldbodhus@mail.dk

www.toldbodhus.com

Åbent hele året.

4 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

690,- / 750,-

Centralt i Ærøskøbing.

Husdyr tilladt efter aftale.


Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

På landet 6 km fra

Ærøskøbing og Marstal.

KONDRUPS HUS

v. Ulla de Frey

Thorupvej 22

5970 Ærøskøbing

Tlf. 38 87 33 18 Mob. 20 12 13 36

www.net-bb.dk ( H-62)

ulladefrey@besked.com

Åbent hele året

2 Dobbeltværelser/fælles tekøkken

A 400,- kr. / B 300,- kr.

Kun 1 nat + 50,- kr. ekstra pr. vær.

Morgenmad 40,- kr. pr. pers./nat

Ikke ryger hus med kat.

Ca. 5 km fra Ærøskøbing i landlig

bebyggelse.

HAVGAARDEN

Skovbrynke 2

5970 Ærøskøbing

Tlf. 20 12 62 50 / 30 55 08 85

Keld-a@post6.tele.dk

www.net-bb.dk ( H-64)

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser

Første nat kr. 450,-

Følgende nætter kr. 400,-

Pris pr. uge kr. 2580,-

Morgenmad kr. 40,- pr. pers./nat

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing /

7 km fra Marstal.

NEVADASMINDE

Karen-Lise Rasmussen

Nevadasmindevej 2, Dunkær

5970 Ærøskøbing.

Tlf. 62 52 14 34

www. aeroe.dk/nevadasmindevej

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser

Pris inkl. morgenmad:

400,- kr. / 450,- kr.

Ca. 5 km udenfor Ærøskøbing i

naturområde.

GRAASTEN FARMHOUSE

BED & BREAKFAST

»Graasten«

Østermarksvej 20, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 23 26 11 38

greyfarm@adr.dk

www.aeroe.dk/graasten-farm

www.graastenfarmb-b.com

Åbent 01.01.-01.12.

3 Dobbeltværelser / 1 Ferielejlighed

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

1. nat kr. 480,-

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

2 nætter kr. 925,-

1 Dob. vær. inkl. morgenmad 2 pers.

3 nætter kr. 1175,-

Ekstra seng voksen og barn inkl.

morgenmad Kr. 230,- pr. nat

ÆRØ GUIDE 2007

GUESTHOUSE» HARMONI«

Marijanne & Eckhard Meyer

Vejsnæs 2

5970 Ærøskøbing

Mob. 61 75 48 84 / Fax. 62 52 19 93

Sundhed-aeroe@vip.cybercity.dk

www.sundhedsklinikken-aeroe.dk

Åbent 01.05. – 31.10 og efter aftale.

2 Dobbeltværelser / 1 Enkeltværelse

Pris inkl. morgenmad

Dobbeltværelse: kr 495,-

Enkeltværelse: kr 295,-

Økologisk røgfrit B&B

På landet.

Ca. 12 km fra Ærøskøbing,

7 km fra Marstal.

MARSTAL COUNTRY HOUSE

Trousløkkevej 8

5960 Marstal

Tlf. 62 53 34 64/Mobil 40 28 75 28

www.marstalcountryhouse.dk

Åbent 01.05.-30.09. eller efter aftale.

4 Dobbeltværelser/3 Familierum

2 Badeværelser

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr / 750,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

KIMBERLEYS MINDE

Trousløkkevej 9

5960 Marstal

Tlf. 62 53 35 88/Mobil. 24 43 55 80

teglen7@mail.dk

www.aeroe.dk/kimberleysminde

Åbent hele året.

2 Dobbeltværelser.

Eget bad og toilet.

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

Husdyr tilladt efter aftale.

STEENSENS COTTAGE

Trouslykkevej 6

5960 Marstal

Tlf. 39 29 79 29/30 59 79 59

info@steensenscottage.dk

www.steensenscottage.dk

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser/TV

Adgang internet

Pris inkl. morgenmad:

500,- kr.

På landet i udkanten af Marstal.

45


46 ÆRØ GUIDE 2007

Bed & Breakfast Venligst bemærk, at B&B normalt ikke modtager kreditkort

STRANDBYENS B & B

Lis Brøns

Kærvej 2, Ommel

5960 Marstal

Tlf. 62 53 11 61 / 24 81 50 61

kjelis@mail.dk

www.strandbyens.dk

Åbent hele året

2 Dobbeltværelser

375,- kr. / 400,- kr.

Morgenmad 40,- kr. pr. pers./nat

Kun 1 nat + 50,- kr. pr. værelse

I fiskerlandsby i udkanten af Marstal.

JANE PETERSEN

Vesterskovsvej 33

Ommelshoved , Ommel

5960 Marstal

Tlf. 28 63 72 47

vesterfarm@aeroe.dk

www.aeroe.dk/vestergaard

Åbent hele året.

3 Dobbeltværelser

Pris:

425,- kr inkl. morgenmad

På bondegård få km fra Marstal.

ØHAVETS DAG 2007

Den 26. august 2007

Tag familien med til Øhavets Dag 2007 og få en aktiv dag i naturen med masser af

oplevelser – guidede ture, fiskeri, prøve kajakker og robåde, sejladser i øhavet m.v.

Læs meget mere om Øhavets Dag på www.oehavetsdag.dk eller hent programmet

på turistinfo.

Ta’ en tur til Birkholm!

ÆRØ

KOMMUNE

FARTPLAN 1/4-21/10 2007 HVERDAGE SØNDAGE

AFGANG MARSTAL 08.30 13.30 10.30 14.45

AFGANG BIRKHOLM 09.15 15.00 11.15 15.30

I PERIODEN 22/10-31/3 2008 HVERDAGE

AFGANG MARSTAL 11.30

AFGANG BIRKHOLM 13.00

I perioden 22/10-2007

til 31/3-2008 sejles kun om

søndagen efter

aftale senest dagen før på

tlf. 60 67 36 30

Overfartstid:

30 min.

Kapacitet:

max. 9 passagerer.

Billettakster:

Passagerer

med fast bopæl

på Birkholm:

t/r 0 kr.

Andre passagerer:

t/r 70 kr.

Børn: t/r 35 kr.


Drejhuset på Ærø

20 meter fra Østersøen

www.drejhuset.dk

Kontakt: ebbe@kalnaes.com - 62 53 25 88 - 20 68 48 07

DANHOSTEL

Marstal Vandrerhjem

»FEMMASTEREN« ✶✶✶

Færgestræde 29 - 5960 Marstal

Tlf. 62 53 39 50 · Fax 62 53 39 50

danhostel@marstal.dk · www.marstalvandrerhjem.dk

★ Direkte ned til havnen ligger Marstals nyrenoverede

vandrer hjem »Femmasteren«.

★ Mulighed for overnatning i familierum fra 2 til 5 personer,

med eller uden bad. Pris fra kr. 350,- pr. værelse.

★ Gåafstand til skov, strand, by og færge.

★ Samarbejde med Marstal Havkajakcenter.

e-mail:marstal.camping@mail.tele.dk

ÆRØ GUIDE 2007

Fyens Mest Sælgende

Mægler

Ærø

Kirkestræde 12 B • 5960 Marstal

Tlf: 62 533 000

e-mail: 596@edc.dk • www.edc.dk

EGEHOVEDVEJ 1

DK-5960 MARSTAL

TLF. (+45) 63 52 63 69

FAX (+45) 62 53 36 40

★ 80 pladser, 50 m/ strøm

★ Afdeling for lette

campister

★ Udlejning af bjælkeog

luksushytter,

12 nye hytter med

eget bad og køkken

★ Kiosk

★ 2 legepladser med boldbaner

★ 200 m. til børne venlig

strand og fint fiskevand

★ Faciliteter for rens ning

og nedfrysning af fisk

www.marstalcamping.dk

47


48 ÆRØ GUIDE 2007

VELKOMMEN PÅ

SØBY CAMPING

TLF. 62 58 14 70 · VITSØ 10 · 5985 SØBY ÆRØ

www.soeby-camping.dk · E-mail: soebycam@mail.tdcadsl.dk

Hyggelig, familievenlig campingplads

i skønne omgivelser ved skov og strand.

Gode fiskemuligheder fra stranden.

Fisketegn og -udstyr sælges i butikken.

ÅBENT HELE ÅRET

Plads SKAL bestilles fra 1/10-1/5

DANHOSTEL ★ ★ ★

ÆRØSKØBING VANDRERHJEM

SMEDEVEJEN 15 · 5970 ÆRØSKØBING

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING

Sygehusvejen · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54 · Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk · Mail: info@aeroecamp.dk

★ Ærøs smukkest beliggende vandrerhjem.

★ 87 senge i familie rum.

★ Stor naturgrund med legeplads, skov

og græsplæner direkte ned til havet.

Tlf. 62 52 10 44 · Fax 62 52 16 44

aeroeskoebing@danhostel.dk · www.danhostel.dk/aeroeskoebing

Ideel plads for

familie r og seniorer.

Separat afdeling for

lette campister.

Udlejning af

bjælkehytt er.

Lyse toilet-, badeog

køkkenforhold.

God legeplads med

boldbane.

Ny ekstra grill- og

bålplads.


Vandrerhjem/Camping

DANHOSTEL

CAMPING

ÆRØSKØBING

VANDRERHJEM***

Smedevejen 15, 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 44 / Fax 62 52 16 44

aeroeskoebing@danhostel.dk

Åbent 1/4 – 30/9-07

27 Familierum/87 senge

Pris pr. person pr. nat:

Fællesrum 150,- kr.

Familierum:

1 pers. 300,- kr./2 pers. 350,- kr.

3 pers. 400,- kr./4 pers. 475,- kr.

5 pers. 550,- kr./6 pers. 625,- kr.

En stor del af værelserne har havudsigt.

Tæt på Ærøskøbing centrum,

ved vandet.

SØBY CAMPING

Vitsø

5985 Søby

Tlf. 62 58 14 70

Fax 62 58 14 70

www.soeby-camping.dk

soebycamping@mail.dk

ÆRØSKØBING

CAMPING

Sygehusvejen 40B

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 18 54

Fax 62 52 18 39

www.aeroecamp.dk

info@aeroecamp.dk

MARSTAL CAMPING

Egehovedvej 1

5960 Marstal

Tlf. 63 52 63 69

Fax 62 53 36 40

www.marstalcamping.dk

marstal.camping@mail.tele.dk

Ærø Flyveplads

- Hurtigste vej til og fra Ærø!

● Flyvning til og fra hele Europa

● Rutetaxaflyvning til Svendborg og København

● Cykel- og biludlejning

● Kiosk

● Lille hyggelig flyveplads med international atmosfære

TLF. +45 63 52 63 67

Åbent hele året.

Kr./døgn/person: Voksen 55,- /Barn 27,-

Vognplads 10,- kr./ Strøm 20,- kr. pr. døgn

Hyttepris pr. dag: 4 pers. Kr. 300,- *

Leje campingvogn: 300,- kr. pr. døgn*

*i højsæson + overnatningsgebyr

Åbent 01.05. – 30.09.06 & eft. Aftale

Kr./døgn/person: Voksen: 65,-/Barn 32,-

Vognplads: 15,- kr./Strøm: 25,- kr. pr. døgn

Hytter fra 125,- - 275,- kr. pr. nat +

overnatningsgebyr pr. person

Åbent 01.04. – 23.10.06

Kr./døgn/person: Voksen 63,-/Barn 32,-

Hytte pr. dag: fra kr. 325,-

Ugepris 25.06. – 31.07.06 kr.:

4 pers. 2.700,-/6 pers. 3.200,-

Luksushytte: 4 pers. 4.956,-

Strøm 22,- kr. pr. døgn

ÆRØ GUIDE 2007

49

MARSTAL VANDRERHJEM***

Færgestræde 29

5960 Marstal

Tlf: 62 53 39 50

Fax: 62 53 39 60

danhostel@marstal.dk

www.marstalvandrerhjem.dk

Åbent 1/4-22/10-07

Åbent for grupper efter aftale indtil

14/12-07

26 familierum 93 senge.

Fra 2 til 5 per.

Priser fra: kr. 350.- til 600.-

En del af værelserne har eget bad og

toilet og flere har også havudsigt.


50 ÆRØ GUIDE 2007

Hoteller/Kroer/Pension

HOTEL MARSTAL

Dronningestræde 1 A

5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 52

Fax 62 53 23 40

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

Beliggende centralt i Marstal

35 senge / 18 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

600,- kr. u. bad / 875,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

450,- kr. u. bad / 725,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 75 personer.

HOTEL ÆRØ STRAND

Egehovedvej 4

5960 Marstal

Tlf. 62 53 33 20

Fax. 62 53 31 50

www.hotel-aeroestrand.dk

sales@hotel-aeroestrand.dk

Beliggende i udkanten af Marstal.

200 senge / 100 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

945,- kr. m. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

725,- kr. m. bad

Restaurant med plads til 250 personer

HOTEL »ÆRØHUS«

Vestergade 38

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 10 03

Fax. 62 52 21 23

www.aeroehus-hotel.dk

mail@aeroehus.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

56 senge / 30 værelser

For priser:

Venligst forhør nærmere på hotellet.

Restaurant med plads til 200 personer

ÆRØ MARINA

HOTELLEJLIGHEDER

Paradiset

5970 Ærøskøbing

Tlf. 70 20 19 12/ Fax 63 52 31 76

mail@aeroemarina.dk

www.aeroemarina.dk

Åbent hele året

Få meter fra lystbådehavn og centrum.

37 individuelle ferielejligheder

med plads til 4 personer/TV.

2 kategorier – ring for pris.

Dags- eller ugebasis.

Mulighed for telefon og bredbånd.

Hotel Damgaarden’s ferielejligheder

Damgaarden’s 8 ferielejligheder ligger ca. 4 km fra Ærøskøbing

ved Borgnæs Bugt, tæt på skov og strand, hvor der er mulighed for

alsidige oplevelser.

Alle lejlighederne er smagfuldt møbleret og har alt det udstyr,

som gør ferien til en dejlig oplevelse.

2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god plads

til kørestol.

DET LILLE HOTEL

Smedegade 33

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 23 00

Fax. 62 52 23 00

www.det-lille-hotel.dk

mail@det-lille-hotel.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

16 senge / 6 værelser

Dobbeltværelse u. bad/ inkl.

morgenmad

01.01.-30.04. og 01.10.-31.12. 690,- kr.

01.05. – 30.09. 750,- kr.

Enkeltværelse u bad/ inkl.

morgenmad 590,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

Få mere information på

tlf. 62 52 20 44

info@hoteldamgaarden.dk

eller www.hoteldamgaarden.dk


Hoteller/Kroer/Pension

Lykken er at sove godt

Være gæst og føle sig hjemme

Spise morgenmad i haven i sutsko

– så er man på Den Grønne Gren

PENSION VESTERGADE

Vestergade 44

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 22 98

www.pension-vestergade44.dk

pensionvestergade44@post.tele.dk

Beliggende centralt i Ærøskøbing

12 senge / 6 værelser

Priser inkl. morgenmad:

01.01-30.04. Dobbeltværelse kr. 780,-

Enkeltværelse kr. 600,-

01.05.-30.09. Dobbeltværelse kr. 880,-

09.07.-29.07. Dobbeltværelse kr. 950,-

DUNKÆR KRO

Dunkærvej 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 15 54

Fax 62 52 15 54

www.dunkaer-kro.dk

dunkaer-kro@mail.dk

Beliggende i Dunkær, ca 7 km fra

Ærøskøbing

8 senge / 4 værelser

Dobbeltværelse u.morgenmad

295,- kr. u. bad

Enkeltværelse u. morgenmad

195,- kr. u. bad

Opredning 100,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

VINDEBALLE KRO

Vindeballevej 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 16 13

Fax 62 52 23 49

www.vindeballekro.dk

Beliggende i Vindeballe ca. 6 km fra

Ærøskøbing

9 Dobbeltværelser 2 Enkeltværelser

Bad og toilet på gangen.

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

550,- kr.

Enkeltværelse inkl. morgenmad

350,- kr.

Restaurant med flere lokaler

med plads til ca. 18/26/100 personer

Tæt på golfbanen · Bo på et af de 5 hyggelige værelser · Bo hele familien

i værelset med hems · Spis dejlig hjemmelavet mad af naturlige, gode og friske

råvarer · Nyd en kold “Fynsk Forår“ i vores dejlige have · Hold fest med venner

og familie i vores hyggelige lokaler · Ta’ på Ærøkologisk weekendophold ·

Bestil mad ud af huset · Arranger kursus for dine medarbejdere og kollegaer

ÆRØ GUIDE 2007

DEN GRØNNE GREN

Vester Bregninge 17

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 58 20 45

Fax. 62 58 20 44

www.dengronnegren.dk

dgg@dengronnegren.dk

Beliggende i Bregninge ca. 10 km fra

Ærøskøbing

12 senge / 5 værelser

Dobbeltværelse inkl. morgenmad

650,- kr. u. bad

Enkeltværelse inkl. morgenmad

395,- kr. u bad

Opredning 250,- kr.

Restaurant med plads til 50 personer

51

HOTEL DAMGAARDEN`S

FERIELEJLIGHEDER

Borgnæsvej 4

Borgnæs

5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 44 / 74 73 40 23

www.hoteldamgaarden.dk

info@hoteldamgaarden.dk

Beliggende i Borgnæs bugt , ca 4 km fra

Ærøskøbing

38 senge / fordelt på 8 ferielejligheder

Priser: se www.hoteldamgaarden.dk ,

eller kontakt Hotel Damgaarden.

SØBY KRO

Østerbro 2

5985 Søby/Ærø

Tlf. 62 58 10 06

Beliggende centralt i Søby.

3 Dobbeltværelser / 2 Enkeltværelser

uden bad

250,- kr. pr. person inkl. morgenmad.

Restaurant op til 50 personer.

Den Grønne Gren ApS

Vester Bregninge 17

5970 Ærøskøbing

Tlf. 6258 2045

dgg@dengronnegren.dk

www.dengronnegren.dk


52 ÆRØ GUIDE 2007

OPLEVELSER I ØHAVET

HOTEL ÆRØ STRAND

Øens eksklusive

ferie-hotel har stor

indendørs swimmingpool,

stor spapool,

sauna, solarium,

pool-borde, airhockey,morskabsautomater,restaurant,

bar, natklub

m.v. 80 komfortable

dobbeltværelser og

20 suiter med eget

spa-bad. Alle

værelser har directdial

telefon samt

radio/betalings-TV

med info-tainment.

- hold da helt

cykelferie...!

Cykelferie på Ærø

Sammen med familie eller venner, - en sjov og

aktiv ferieform i Danmarks allersmukkeste natur.

4 dage, 3 overnatninger incl. cykel

3 x stor ta´selv morgenbuffet, 2 x picnic-kurv,

3 x 2 retters aftenmenu

Pr. person kr. 1.645,-

1785,-

Egehovedvej 4, 5960 Marstal, Tel. 62 53 33 20, Fax 62 53 31 50

sales@hotel-aeroestrand.dk

www.hotel-aeroestrand.dk

FAMILIEDREVET HOTEL

OG RESTAURANT

TÆT VED FÆRGEHAVNEN

12 DEJLIGE VÆRELSER

med bad/toilet, TV og køleskab.

6 PÆNE VÆRELSER

med bad/toilet på gangen.

HYGGELIG

RESTAURANT OG GÅRDHAVE

i hjertet af Marstal.

DRONNINGESTRÆDE 1 A, 5960 MARSTAL

TLF. 62 53 13 52

www.hotelmarstal.dk

hotel@hotelmarstal.dk

SØBY KRO

& HOTEL

CAFÉ · GÅRDHAVE · KROSTUE

VÆRELSER

Pr. nat incl. morgenmad . . . . . . . . . . . . . . . . 25000 ØSTERBRO 2 · 5985 SØBY · TLF. 62 58 10 06

email: peter.sallingboe@post.tele.dk

VINDEBALLE KRO

Ærø’s Midte

Vindeballevej 1

5970 Ærøskøbing

Tlf. +45 62 52 16 13

Fax +45 62 52 23 49

ÅBEN HELE ÅRET RUNDT


HYGGELIG RESTAURANT OG GÅRDHAVE


OVERNATNING


N

Til

Skjoldnæs

KY

AGRE

KK T JE

H V VE EJ

JØRB K VEJ

3


LL

SKOV EJEN

ØØØ

L A K EN

R B

N

B

VEJ

PRÆ T G .

BUEVEJ

DOKV KVEJ KV

HAANE EJEN

L DS Y EN

K

S BA

B

Få F borg +

Mommark

A E

AV

ABI L EJ

4

K

ALLEEN

VEJ

SØNDER JEN

Lystbådehavn

5

RKE-

VEJ

ØSTERBRO

ELLEHØJVEJ

RUMMESS S AGRE

SØBY NØR E

KA

KK PP LHØJ

Mod ÆÆ øøskø kk bing

Søby


Sø S by Skole

R SVEJ

SØBY

MIDTVEJ

N Marstal

Tidsbegrænset

parkering

P-skive påbudt

MØLLEVEJEN

SKONNERTVEJ

REBERBANEN

BYMØLLEVEJ

EGEHOVEDVEJ

Mod

Ærøskøbing

9

7

1 Turistinfo

2 Lægehus

3 Søfartsmuseum

4 Minors Minde

(museum)

5 Rådhusbutik

6 Bibliotek

7 Ærøhallen

1 Turistinfo

2 Minigolf

3 Maaehallen

4 Havnekontor

5 Færgekontor

TULIPANV.

SYRENVEJ

PRIMULAV.

VIOLVEJ

HALVEJEN

GRØNNEGADE

GALEASEVEJ

MØLLEVEJEN

REBERBANEN

BARKVEJ

ÆRØ-

GADE

SKONNERTVEJ

OMMELSVEJEN MELLEMGADE

BONDEBY

GADE GA

DANMARKS-

VESTERGADE

JAGTVEJ

GADE

8

RØNNEVEJ

SKOVGYDEN

ELLENET VESTERGADE

TOFTE . VG

SØVÆNGET

NØRREGADE

NØRREVG.

TOFTEVEJ

KONGENSGADE

4. MAJ STRÆDE

BREDGADE

ØSTERGADE

STRANDSTRÆDE

VESTERGADE

PEDER SKRAMSG.

5

2

ROSENVEJ

TEGLGADE

SKOVGYDEN

MARKGADE

8 Stadion og Tennis

9 Navigationsskole

10 Havkajakcenter

11 Havnekontor

12 Apotek

13 Petanque

14 Beachvolley

KIRKE- STRÆDE

LÆRKEG.

NY MØLLEG.

TORDENSKJOLDSG.

NIELS JUELSGADE

HVIDTFELDTSGADE

WILLEMOESGADE

STRANDVEJEN H.C. CHRISTENSENSVEJ HAVNEGADE

BRØNDSTR. DRONNINGE-

STRÆDE

TOLDBODGADE

SØLV- GADE

SKIPPERG.

STRANDSTR.

12

Plejehjem

PLANTAGEVEJ

10

4

ENIGHEDS-

STRÆDE

3

PRINSENS- GADE

6

NYGADE

KORS-

GADE

HERLUF TROLLESG.

P.M.

GANG

GASVÆRKSVEJ

EGEHOVED-

VEJ

TVÆRGADE

SKOLEGADE

VINK E LST.

Nissens

Have

FIOLSTR.

BUE -GADE

FÆRGESTR.

MØLLERG.

SNAREG.

SØNDE RGADE

HAVNEGADEØSTERSØVEJ

Rudkøbing

11

K

1

13

Birkholm

BRO 1

K

14

DOK

BRO 2

BRO 3

BRO 4

BRO 5

BRO 6

BRO 7

BRO 8

Lystbådehavn

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

N

Mod Søby

7

STATENE

Mod Marstal

MOSE-

AGER

Vesterstrand

BYAGERVEJ

VRÅVEJEN

HOLMEVGT.

K

VESTERBRO

VILH.

ANDERS.-

VEJ

8

SLUTTER

GYDEN

VESTRE STRANDVEJ

10

BAG-

GAVLE

11

SØTOFTEN

SØKILDEVEJ

SYGEHUSVEJEN

KILDE-

HAVEN

TVÆRV.

VESTERGADE

SØNDERGADE

PILEBÆKKEN

SMEDEVEJEN

LERBÆKKEN

NYVEJ

GYDEN

ØSTERG.

SØVGT.

VESTRE ALLE

BAGGÅRDE

2

3

Plejehjem

9

TOR-

VET

12

GILLEBALLETOFTE

4

BROGADE

9

K8

BØSSEHAGE

Valuta

Geldwechsel

Exchange

NØRREGADE

Til Urehoved

STRANDVEJEN

JOMFRUVEJ

13 K

ÆRØ GUIDE 2007

Vestre

Bådehavn

6

K

1

K

5

9 14

SMEDE-

GADE

Trafikhavn

Svendborg

2-timers parkering

P-skive påbudt

Pengeautomat

Geldautomaten

Cashdispenser

Ærø Afdeling - Marstal

Kongensgade 28, 5960 Marstal, tlf. 62 53 11 06

Ærø Afdeling - Søby

Havnevejen 1, 5985 Søby, tlf. 62 58 10 08

Ærø Afdeling - Ærøskøbing

Torvet, 5970 Ærøskøbing, tlf. 62 52 10 81

53

Ærøskøbing

1 Turistinfo

2 Bibliotek

3 Biograf Andelen

4 Apotek

5 Færgekontor

6 Minigolf

7 Arrebohallen /

Bowling

8 Lægehus

9 Museer

10 Rådhus

11 Tennis

12 Sygehus

13 Politistation og

toldkontrol

14 Petanque

© ÆRØ UGEAVIS/BOGTRYKKERI

Eftertryk kun mod tilladelse

www.fioniabank.dk


NYRØGET

HVER DAG Nyrøget hver dag betyder, at Røgeriet på alle

åbningsdage i sæsonen, tager de nyrøgede

varer ud ca. kl. 11.00.

Oplev de hyggelige omgivelser på den gamle

Ærøskøbing Havn.

Der er mere end 150 pladser i gårdhaven,

på kajen eller i »brændeskuret«.

Du kan købe røgvarer med hjem

- også i sikker rejseemballage

- vi pakker gerne frokosten til din Ærø-tur.

ÅBNINGSTIDER SÆSON 2007

- åbent alle ugens dage!

Skærtorsdag, d. 5. april - 25. maj, kl. 11.00-17.00

Pinselørdag, d. 26. maj - 29. juni kl. 11.00-19.00

Højsæson, d. 30. juni - 25. august, kl. 10.00-20.00

Eftersæson, d. 26. august - 30. september, kl. 11.00-17.00

TAG MED HJEM

Varmrøget sildefilet . . . . . . . . . 100 gr. 11,00

Varmrøget makrelfilet . . . . . . . 100 gr. 16,00

Foreller, 200 gr. . . . . . . . . . . . . .pr. stk. 28,00

Varmrøget laks . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Varmrøget smørfisk . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Varmrøget hellefisk . . . . . . . . . 100 gr. 24,00

Koldrøget laks . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 32,00

Koldrøget laks, håndskåret . . . 100 gr. 40,00

Røget ål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gr. 34,00

Varmrøgede rejer m/u hvidløg . 100 gr. 15,00

Varmrø

m/ brø

Sala


gede rejer

d og smør . . .29,-

t . . . . . . . . . . . . .14,-

Røget sildefilet

med brød og smør .24,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 34,-

Sol over

Ærø . . . . . . . . . . . . .34,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 44,-

Røget sildefilet

m/ kartoffelsalat . . . . 34,m/

2 sild . . . . . . . . . . . . . . . 44,-

Røget makrelfilet

m/ brød og smør . . .34,-

Røget makrelfilet

m/ kartoffelsalat . . . .44,-

Røget forel

m/ brød og smør . . .44,-

Røget forel

m/ kartoffelsalat . . . .54,-

Røget ål

m/ brød og smør . . .44,-

Varmrøget laks

m/ salat . . . . . . .55,-

Varmrøget laks

m/ brød og smør . . .55,-

- eller med smørfisk

Varmrøget smørfisk

m/ brød og smør . . .55,-

Varmrøget hellefisk

m/ brød og smør . . .55,-

Varmrøget laks

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Varmrøget smørfisk

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Varmrøget hellefisk

m/ kartoffelsalat . . . .65,-

Koldrøget laks

m/ flute og smør . . .34,-

Kaffe/Te pr. kop

Chokolade

(flødeskum 3,-)

Chokomilk

Cappucino

Café latte

Café ay lait

Espresso

espreschoc

Café Créme

Pr. kop12,-

Marineret sild

m/ brød og smør . . .32,-

Kaffe/chokolade -

kage

Fiskefrikadelle m/

brød, smør, remoul. .29,-

m/flødeskum 24,-

Nyt Is- og kaffehus

åbner Pinselørdag

IS&KAFFE

Ærøskøbing Havn

Fiskefrikadelle

m/ kartoffelsalat . . . .39,m/

2 frikadeller . . . . . . . . . . 49,-

6,-

More magazines by this user
Similar magazines