Nye evangelister i gang - Mission Afrika

missionafrika.dk

Nye evangelister i gang - Mission Afrika

Af Inger og Poul Martin Nielsen

I samråd med vores distriktspræst havde vi besluttet

at hjælpe de frivillige evangelister med en sæk durrakorn.

Nogle har hentet den selv hos præsten, men

vi var ude med to sække.

Besøg hos ny evangelist

Det ene sted var Igemu, hvor Simon Sule er begyndt

som evangelist i januar. Evangelisten Jonathan,

som havde været på stedet i fire år, var blevet

flyttet til en anden landsby. Igemu er et af de

”gamle” steder, hvortil kirken første gang sendte en

evangelist i 1993. Det er altid spændende, når der

skal ske en omflytning. Hvordan tager menigheden

imod den nye evangelist, og hvordan falder evangelisten

til?

Simon er glad for at være i tjeneste. Da vi kom, var

han ude på marken, så vi ventede på ham og fik en

lille sludder med ham. Han blev særligt glad, da vi

havde Hezrun med os på denne tur. Hezrun er lærer

på Wareri bibelskole, hvor Simon har gået sidst.

Han var først på Gulbin Boka bibelskole og fortsatte

på Wareri. Så der blev udvekslet glade hilsner. Sidenhen

har Hezrun været i Igemu en søndag og

holdt gudstjeneste. Det er så godt at skabe netværk

for dem, som bor her på stedet.

En evangelist i Kontagora

Nye evangelister i gang

Afrikas egne udsendinge - juli - 2010

Besøg i bushen

Fra Igemu tog vi til Kirho. Kirho ligger langt inde i

bushen. Nogle gange undrer det mig, hvordan de

mennesker er dumpet ned her, så langt væk fra

alt? Og igen må jeg gribe i egen barm og sige til

mig selv: ”Nu ser du tingene fra din vestlige verden”.

Her er alt, hvad der skal til for at leve et godt

landmandsliv: god jord, god plads og lerjord til at

bygge huse af, og der var også blevet gravet en

brønd.

Glæde og aktivitet i menigheden

Det var en dejlig oplevelse at møde hele menigheden.

Yakubo - også nystartet frivillig evangelist -er

en varm og karismatisk person. Han vidste, at vi

kom på besøg, så han havde kaldt menigheden

sammen, og vi fyldte efterhånden den lille kirke op.

Hans kone havde fået kvinderne i gang med et

kvindefællesskab, og de sang for os. Hun havde

også formået at skaffe ens tøj til kvinderne, så de

Inger og Poul

Martin har siden

2008 arbejdet

med landsbyudvikling

og menighedsarbejde

i

Kontagoraområdet.

Nørregade 14 · 6070 Christiansfeld · tlf. 7456 2233 · www.missionafrika.dk · Bankkonto 9743 6407293


Inger og Poul Martin Nielsen hjælper missionærerne

med at skabe netværk og støtter dem i deres

arbejde.

dannede fællesskab på flere måder. Fire nye familier

var begyndt at komme i kirken, og de blev præsenteret

for præsten, som bød dem velkommen.

Kirke med visioner

Det var et glædeligt gensyn med denne menighed,

og vi fyldtes af en særlig taknemlighed, for hvor var

der sket noget i den mellemliggende tid.

Vi havde været på besøg i august sidste år; men

fordi evangelisten havde været svag og syg over

længere tid, havde det knebet for ham at holde

sammen på det hele. Han har nu trukket sig tilbage

og bor hjemme hos sin far, hvor der bliver taget sig

af ham. Så at møde denne menighed nu, som var

fuld af glæde og liv, og som havde visioner om at

bygge en ny og større kirke, var utrolig dejligt.

Vi delte hilsner og Guds glæde over fællesskabet,

og midt i alt dette dejlige oplevede vi også noget,

Fakta

Missionsområdet Kontagora er ca. 260 km

langt og ca. 90 km bredt. Det er igen inddelt i

fire underdistrikter med hver sin leder, som er

en evangelist valgt af underdistriktet.

Distriktet og underdistrikterne holder hver

2-3 konferencer årligt. Kvinderne har eget fællesskab,

og de holder også 2-3 konferencer årligt.

Parallelt med har de unge deres fællesskab

med egne konferencer.

Afrikas egne udsendinge - juli - 2010

som gjorde et særligt indtryk på mig.

Plads til alle

En af landsbyens folk, en ung mand, var mentalt

forstyrret, men den måde, som landsbyfolket lod

ham være med på, var bemærkelsesværdig. Jeg

så ham, da han som sidste mand højt snakkende

kom ind i kirken, sølle klædt i en brun kjortel og

på bare fødder; men en fra menigheden fik lige så

stille den unge mand til at sætte sig, og senere,

da menigheden skulle fotograferes, var han også

med.

Jeg så, at han var en del af fællesskabet. Jeg

tænkte også, at hans forhold ville have været meget

anderledes i Danmark. I søndags fik vi at vide,

at han døde om morgenen. Ingen ved hvordan.

Han havde været alene, og da forældrene

kom hjem, havde de fundet ham død. Jeg tror,

han er hos Gud nu - jeg tror, han har fået nye

klæder.

Der var stor glæde i menigheden i Kirho, hvor

alle mødte op, da Inger og Poul Martin kom forbi.

Takke- og bedeemner

Tak for den glæde og det fællesskab, der er

i kirkerne trods vanskelige betingelser ind

imellem .

At vangelisterne og deres familier må få en

god tilværelse der, hvor de er sendt ud.

En god start for de nye evangelister i de

små menigheder

At Gud giver evangelisterne styrke,

visdom og kærlighed i deres arbejde.

Nørregade 14 · 6070 Christiansfeld · tlf. 7456 2233 · www.missionafrika.dk · Bankkonto 9743 6407293

More magazines by this user
Similar magazines