AMU-kurser forår 2013 (pdf) - Træ- og Møbelindustrien

tmi.di.dk

AMU-kurser forår 2013 (pdf) - Træ- og Møbelindustrien

EFTERUDDANNELSE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

Varenr. 1157

GARANTI

KURSER

1. HALVÅR

2013

HVAd GØr dU nU?

For at få mere at vide omkring det, at tage efteruddannelse,

er du velkommen til at henvende

dig i din lokale 3F afdeling eller ringe til uddannelseskonsulent

Ole Egemose fra Snedkernes

Uddannelser på tlf. 2032 6511 eller skrive på

mail oe@snedkerudd.dk

Kurser inden for Træets Efteruddannelser kan tages på Skive Tekniske Skole og

Herningsholms Erhvervsskole. Robotkurser kan ligeledes tages på EUC SYD.

skive tekniske skole

www.skivets.dk ∙ Uddannelsesleder Jacob Berg Nielsen telefon 2058 8505,

mail jan@skivets.dk

Herningsholm Erhvervsskole

www.herningsholm.dk ∙ Kursussekretær Tinne Møller telefon 7213 4605,

mail tmm@herningsholm.dk

EUC syd

www.eucsyd.dk ∙ Uddannelseskonsulent Toni B. Lynge telefon 7412 4101 eller

mobil 5131 4823 og mail tbl@eucsyd.dk

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG VIDERE INDEN FOR TRÆETS EFTERUDDANNELSER.

KONTAKT: SNEDKERNES UDDANNELSER

TELEFON: 7020 8630, SE FLERE KURSER PÅ WWW.AMUKURS.DK ELLER WWW.TRAEFREMTID.DK UNDER EFTERUDDANNELSE.

ER DU ANSAT PÅ INDUSTRIENS OVERENSKOMST, TJEK TILSKUDSMULIGHEDERNE PÅ WWW.IKUF.DK

OG PÅ TRÆ- OG MØBELOVERENSKOMSTEN, TJEK WWW.TMKF.DK

w

EFTERUDDANNELSE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

GARANTI

KURSER

1. HALVÅR

2013

En lys frEmtid i træ

Kompetencer er afgørende for at sikre både virksomheder og

medarbejdere på længere sigt. Her er efteruddannelse et nøgleord,

og AMU-kurser er en oplagt mulighed.

IndustrI


EFTERUDDANNELSE I TRÆ- OG MØBELINDUSTRIEN

EftErUddAnnElsEr

i VirKsOmHEdEn

Her finder du AMU-kurser rettet mod Træ- og Møbelindustrien. Kurserne er samlet i pakker samt enkelte

kurser inden for områderne: Tegning - CNC - Overflade - Møbelrenovering - Standardmaskiner.

Det er muligt at kombinere de enkelte kurser/pakker afhængigt af behovet på den enkelte virksomhed og

af behovet for kompetencer hos den enkelte medarbejder. De valgte kurser/pakker kan også kombineres

med andre AMU-kurser. Du vil efter endt kursus få et kursusbevis og kurserne kan give dig mulighed for at

få merit til en evt. erhvervsuddannelse.

på www.amukurs.dk kan du tilmelde dig disse kurser, samt finde flere interessante kurser.

HVAd KOstEr dEt sOm ArBEJdsGiVEr?

Deltagerbetalingen pr. medarbejder uden en videregående

uddannelse er 120 kr. eller 180 kr. pr. deltager pr. dag.

Der ydes VEU-godtgørelse til medarbejdere uden en videregående

uddannelse og medarbejdere, der ikke har brugt deres

videregående uddannelse i de sidste fem år, hvis undervisningen

foregår i arbejdstiden.

Der kan også ydes tilskud til transport og eventuelt kost og

logi. Læs mere om satser og tilskudsregler på www.veug.dk.

Der kan være yderligere omkostninger ved evt. undervisning

om aftenen, weekend eller på virksomheden.

Ifølge Træ- og Møbeloverenskomsten har man nu ret til at

overføre ikke forbrugte uger, dog max to kalenderår fra tidligere

ansættelsesår. Se mere i overenskomsten § 69.

sÅdAn tilmEldEr dU mEdArBEJdErE

Tilmelding sker via www.amukurs.dk/www.efteruddannelse.dk,

og du skal bruge nem-id/digital signatur. Det er også via denne

hjemmeside, du som virksomhed skal ansøge om VEU-godtgørelse.

AndrE mUliGHEdEr fOr mEdArBEJdErE

Som medarbejder har du også andre muligheder for at efteruddanne

dig.

Hvis du er i arbejde og dækket af Træ- og Møbeloverenskomsten

eller Industriens Overenskomst har du ret til 2 ugers frihed

til selvvalgt uddannelse pr. år med op til 85 pct. af din løn. Du

vil også få refunderet kursusgebyret.

Se mere på www.tmkf.dk, hvor du også kan søge om refusion.

Hvis du er ledig, har du ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse.

Selvvalgt uddannelse betyder, at du inden for en lang række

AMU-kurser selv kan vælge, hvilke kurser der kunne være relevante

for dig.

GARANTI

KURSER

1. HALVÅR

2013

HVilKEt JOB PAssEr til diG?

Du kan altid få lavet en IKV – Individuel kompetencevurdering.

Med en IKV kan du finde ud af hvilken jobtype, der passer

bedst til dig – og hvordan du når dertil. Måske er du tættere

på at kunne få AMU-beviser – end du i virkeligheden er klar

over. Forløbet giver dig en vurdering af dine kompetencer,

faglige som erfaringsmæssige, og du får papir på det du kan. I

praksis foregår en IKV typisk på en erhvervsskole og varer fra

½ til 5 dage. På Skive Tekniske Skole kan du få foretaget en IKV,

når det passer dig. Efterfølgende får du et AMU-bevis på den

gennemførte IKV. Næste skridt er at sammensætte en individuel

uddannelsesplan med det indhold og den varighed, som giver

dig den korteste og mest direkte vej til den uddannelse, som du

gerne vil have.

Kontakt Skive Tekniske Skole for nærmere information.

flErE mUliGHEdEr

Du kan også tage en hel erhvervsuddannelse, som f.eks. maskinsnedker

eller produktionsassistent, og her er der flere veje, du

kan vælge:

• du kan tage en traditionel erhvervsuddannelse, hvor du

veksler mellem skole og praktik på en virksomhed. Det kræver,

at du får en uddannelsesaftale. Har du erfaring inden

for faget, er der mulighed for at få afkortet uddannelsen,

ligesom der er mulighed for at blive voksenlærling, hvis du

er over 25 år.

• du kan også tage en erhvervsuddannelse via GVU (Grundlæggende

voksenuddannelse). Det sker med udgangspunkt i

en Individuel Kompetencevurdering (IKV), hvorefter skolen

laver en såkaldt GVU-plan for, hvilke AMU-kurser og enkeltfag

du skal gennemføre for at få det du mangler, og som du

kan tage, når det passer ind i dit arbejdsliv. Når du er klar

til det, går du til svendeprøve på skolen.

KUrsEr UndEr træEts EftErUddAnnElsEr

GARANTI

KURSER

1. HALVÅR

2013

DU FåR HER ET UDpLUK AF DE MANgE EFTERUDDANNELSESKURSER iNDEN FOR TRæ- Og MøBELiNDUSTRiEN.

De nævnte kurser opstartes uanset antal tilmeldte, og udbydes frem til 2. halvår 2013. Du kan se hvornår og læse mere på

www.amukurs.dk eller www.traefremtid.dk under Efteruddannelse. Her er også mange andre interessante kurser inden

for træ- og møbelindustrien.

ROBOTKURSER

Robotkurser gennemføres på EUC Syd. Bemærk venligst, at der kan være stort pres på disse kurser, så fyldte hold kan forekomme.

Planlagte ugekurser. Kan tages enkeltvis Enkeltkurser

Elektronisk tegnekursus i CAD

Varighed Titel Kursus nr.

5 dage Tegningsfremstilling i CAD, træindustri

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

Herningsholm Erhvervsskole – mandag-onsdag, uge

11+mandag-tirsdag, uge 12

40227

Elektronisk tegnekursus i 3D CAD

Varighed Titel Kursus nr.

5 dage Visualisering af design i 3D CAD software

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

40228

CNC 1 Grundlæggende NC-CNC

Varighed Titel Kursus nr.

4 dage Programmering i ISO-koder, træ 40214

1 dag Skafteværktøjer, træindustri

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

40236

CNC 2 Grundlæggende CNC teknik

Varighed Titel Kursus nr.

1 dag CNC styret overfræser, maskinlære - træ 40211

3 dage CNC programmering i 2D - træ 40215

1 dag Træbearbejdningsdata for skærehastigheder mv.

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

40256

CNC 3 Optimering af CNC teknikker 1

Varighed Titel Kursus nr.

2 dage Optimering af processer på CNC overfræser 40226

3 dage Fixturer til plane emner på CNC overfræser

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

Herningsholm Erhvervsskole – mandag-onsdag, uge

22+mandag-tirsdag, uge 23

40220

CNC 4 Optimering af CNC teknikker 2

Varighed Titel Kursus nr.

3 dage Parametrisk CNC-programmering, træ 40216

1 dag Træbearbejdningsdata for fremføring og overflader 40257

½ dag Værktøjsnorm EN847-1 40195

½ dag Plader og kompositmaterialer

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

40190

CNC 5 5-akset programmering og bearbejdning

Varighed Titel Kursus nr.

3 dage CNC programmering i 3D, træindustri 40217

2 dage Kantbearbejdning af krumme træemner på 5 akset

overfræser

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

Herningsholm Erhvervsskole – mandag-onsdag, uge

22+mandag-tirsdag, uge 23

40222

IT 1

Varighed Titel Kursus nr.

3 dage Anvendelse af præsentationsprogrammer (PowerPoint) 44373

2 dage Indskrivning og formatering af mindre tekster (Word)

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

44349

IT 2

Varighed Titel Kursus nr.

3 dage Anvendelse af regneark til talbehandling (Excel) 44343

2 dage Online kommunikation til job brug

(mail og kalender)

Skive Tekniske Skole – Uge 3, 16, 20 og 24

45564

Overfladebehandling / maling, møbel

Varighed Titel Kursus nr.

1 dag Sandpapir 40200

1 dag Overfladebehandling, manuel sprøjte 40269

3 dage Generel overfladebehandlingsteknik, træ

Skive Tekniske Skole – Uge 15

40271

Overfladebehandling / maling, døre og vinduer

Varighed Titel

Kursus nr.

2 dage Industriel overfladebehandling, træ 40268

3 dage Industriel overfladebehandling, bygningsindustri 40272

Skive Tekniske Skole – Uge 15

Møbelrenovering 1

Varighed Titel Kursus nr.

5 dage Renovering af ældre møblers overflader

Skive Tekniske Skole – Uge 15

40296

Møbelrenovering 2

Varighed Titel Kursus nr.

5 dage Renovering af ældre møbler

Skive Tekniske Skole – Uge 22

20297

Intarsia, lim og finér

Varighed Titel Kursus nr.

½ dag Plader og kompositmaterialer 40190

1½ dag Lim og finér 40201

3 dage Limteknik, finér/møbel

Skive Tekniske Skole – Uge 20

40280

Maskinteknik

Varighed Titel Kursus nr.

2 dage Maskinteknik, træ, afk. Plade, rund 40244

1 dag Maskinteknik, træ, høvlemaskiner 40245

2 dage Maskinteknik, træ, bore- stemme 40246

4 dage Kehling af lister, brædder 40197

1 dag Kehling med NC 40198

3 dage Kantlimer, opstilling og betjening

Herningsholm Erhvervsskole – mandag-onsdag, uge

15+mandag-tirsdag, uge 16

40251

2 dage Maskinteknik, træ, fræser 40247

3 dage Træbearbejdning på bordfræser 40248

4 dage Kehling vinduer og døre 40207

½ dag Værktøjsnorm EBN47-1 40195

½ dag Skæredata kehler 40196

3 dage Kantlimer, opstilling og betjening

Herningsholm Erhvervsskole – mandag-onsdag, uge

25+mandag-tirsdag, uge 26

40251

Småmaskiner - træindustri

Varighed Titel Kursus nr.

1 dag Tapværktøjer, træ 40232

2 dage Høvleværktøjer, træ 40233

2 dage Maskinteknik, træ, afkorter, plade og rundsav 40244

1 dag Maskinteknik, træ, høvlemaskiner 40245

2 dage Maskinteknik, træ, bore og stemmemaskiner 40246

2 dage Maskinteknik, træ, fræser 40247

3 dage Træbearbejdning på bordfræser 40248

4 dage Kehling af lister og brædder 40197

1 dag Kehling med NC styrede maskiner 40198

3 dage Kantlimer, opstilling og bearbejdning 40251

4 dage Maskinel og pudsning 40202

4 dage Kehling af vinduer og døre 40207

3 dage Kantlimer, opstilling og betjening

Skive Tekniske Skole – Uge 4 til 6 og 8 til 24

40251

Bundsystemer til polstermøbel – Kurveflet/stoleflet

Varighed Titel Kursus nr.

2 dage Kurveflet/stoleflet – Kviknr. 402980413

Skive Tekniske Skole – Uge 11

20298

Varighed Titel Kursus nr.

18 dage Design, produktudvikling og produktions-modning

”Sidste skud på Stammen”

Københavns Tekniske Skole – Uge 26, 27, 28 og 29

31577

Robotteknik

Varighed Titel Kursus nr.

5 dage Robotter i industrien for operatører,

ABB – Kviknr. 401122757, Uge 16

KUKA – Kviknr. 401122765, Uge 16

Kawasaki – Kviknr. 401122774, Uge 12

EUC-syd, Sønderborg

ABB – Kviknr. 401122758, Uge 20

KUKA – Kviknr. 401122766, Uge 20

EUC-syd, Sønderborg

42838

Blå Herningsholm Erhvervsskole · rød skive tekniske skole · Grøn Københavns tekniske skole · lilla EUC-syd sønderborg

More magazines by this user
Similar magazines