TEGN PÅ SIKKERHED - Den Trygge Kommune

dentryggekommune.dk

TEGN PÅ SIKKERHED - Den Trygge Kommune

FORORD Den Trygge Kommune udgav i 2010 undersøgelsen Tegn på tryghed – Fortællinger om tryghed på gader og stræder i Danmark. Gennem eksemplificerende nedslag viste undersøgelsen, hvorledes de adspurgte danskere opfatter tryghed, og hvilke konkrete forhold de mener, der bidrager hertil. Tegn på sikkerhed tager tråden op fra denne publikation. Med Tegn på sikkerhed – En visuel fortælling om sikkerhedsforanstaltninger i Danmark har Den Trygge Kommune ønsket at give en række dagligdags og konkrete eksempler på, hvordan myndigheder, virksomheder, organisationer, lokalsamfund og borgere løser deres ønsker om sikkerhed og tryghed. Tryghed i byer og lokalsamfund søges blandt andet skabt gennem fysisk sikring. Det gives der mange eksempler på: mure, hegn, bomme, hække, buske, skilte, lys m.v. Som denne publikation vil give eksempler på, forekommer nogle sikringstiltag indlysende og enkle, måske oven i købet smukke. Andre tiltag synes mindre gennemtænkte og måske lidt æstetisk udfordrende. Nogle fysiske sikringstiltag er teknologisk avancerede, nogle er historiske, andre ganske hjemmegjorte. Nogle steder, langt de fleste, er der tale om, hvad man kunne kalde industrielle sikringsforanstaltninger, andre steder er der tale om til lokaliteten særligt tilpassede eller designede tiltag. Visse steder er der tale om ’efterdesignede’ forslag fra engagerede borgere, som ikke fandt den standardiserede løsning tilfredsstillende. Der har til alle tider været ønske om at beskytte mennesker og værdier gennem fysisk sikring. Imidlertid forekommer fysiske sikringsforanstaltninger i dag at finde større og tydeligere indpas i by- og landbilledet – og i vores almindelige hverdagsliv end tidligere. Hvilket formentlig sine steder er en konsekvens af ganske barske realiteter og andre steder måske mere skal ses som et udslag af vores stigende optagethed af risici, sikkerhed og tryghed. Hvorom alting er, har fysisk sikring sine materialer og udtryksformer. Nogle er så gængse og dagligdags, at de færreste af os formentlig ænser dem. Det kan være en mur, et skilt, et rækværk. Indretninger, der med tiden er gledet ind i vores verden og synsfelt og i dag derfor fremstår aldeles selvfølgelige. Andre indretninger påkalder sig større opmærksomhed, idet de i mere end én forstand fylder meget og får en til at stoppe op. Andre indretninger igen er måske så diskrete, at vi enten slet ikke opfatter dem som sikringsforanstaltninger eller end ikke kender til deres eksistens. Tegn på sikkerhed er en rejse rundt i Danmark. På rejsen har vi ledt efter enkle, økonomiske, utraditionelle, innovative, funktionelle og smukke fysiske sikringstiltag i det offentlige rum. 5

More magazines by this user
Similar magazines