kirkebladet - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

adslevkirke.dk

kirkebladet - Hørning, Blegind og Adslev Kirker

nr. 4

kirkebladet

hørning blegind adslev

jule fest

stillestund

adventsfest

kor i kirken

december · januar · februar · 2012/2013


Klummen

Julens logo

Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Hvorfor har julen så stor gennemslagskraft,

at det har været umuligt at afskaffe den?

Der er penge i julen. Penge og tal. Vi

elsker tal. Dagene tælles op til jul. Gaverne

tælles. Hvor mange penge har vi brugt?

Hvor mange kilo har vi taget på? Hvordan

er vores julestemning på en skala fra 1 til 10?

Alligevel viser julen, at Gud har været

endnu mere udspekuleret end det at tænke

i penge og tal. Guds logo for julen er et

barn, en krybbe og en stald.

Helt uden for nummer sker der noget

ganske særligt i julen. Gud udnytter det,

han ved om os. Han kommer i skikkelse

af et spædbarn, så det er umuligt at afvise

ham. Gud vil tages i mod. Meningen er at

vække kærlighed, så vi glemmer os selv i

kærlighed til livet.

Gud lever ned til os

Julen markerer en vigtig bevægelse mellem

Gud og mennesker.

Vi kan aldrig leve op til Gud. Derfor

lever han ned til os. Det sker meget enkelt

og lige til, der hvor vi er. Det sker med

et barn født i udkanten – i en krybbe i en

stald.

Barnet vidner om, at vi også har et håb

foran os – et håb der peger ud over os selv.

Vi er ikke bare af stald, krybbe, jord og

støv. Vi er også af ånd og himmel.

Alt hvad der kan tælles, tæller ikke altid

og alt hvad der tæller, kan ikke nødvendigvis

tælles – af den enkle grund: At der

findes en virkelighed uden for nummer. Det er

julens mærkesag. Velkommen til jul i kirke

og sognegård.

Her bor de:

Provst (kbf) Jette Marie Bundgaard-Nielsen

Hybenvænget 2, tlf. 86 92 10 02, jmbn@km.dk

Sognepræst Jacob Køhn Andersen

Nørre Allé 4, Hørning, tlf. 61 20 66 65, jaan@km.dk

Sognepræst og sognemedhjælper

Susanne Therese Hjørlund

Nørre Allé 4, Hørning, tlf. 20 18 13 26, sth@km.dk

Sognepræst Lise Palstrøm,

Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, tlf. 86 94 37 33,

mobil 24 95 33 37, lpal@km.dk

Kordegn Lene Jessen, sognegården, Nørre Allé 4

tlf. 86 92 24 23, man.-fre. kl. 9.00-13.00

torsdag også kl. 16.00-18.00

hoerning.sognskanderborg@km.dk

Kirkelige handlinger bestilles hos kordegnen

Hørning Sogn:

Kirketjener Else Andersen, tlf. 61 22 26 36

Organist Stig Torndyb Hansen

tlf. 60 60 94 59, stigtorndyb@mail.dk

Graver Mogens Sørensen, Nr. Allé 2 (Ryt ter skolen)

hkirkegaardskontor@gmail.com, tlf. 23 37 50 02

Træffetid man/ons/fre. kl. 12.00-12.30

Blegind Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 86 95 00 40

Gravermedhjælper Allan Kusk, tlf. 23 39 19 04

Adslev Sogn:

Organist Pia Bech Pedersen, tlf. 86 95 00 40

Graver Lilli Thiesen, tlf. 21 27 90 21

Kontaktoplysning på menighedsrådene, se hjemmeside:

www.hoerningkirke.dk

www.adslevkirke.dk

www.blegindkirke.dk

Besøgstjenesten:

Margit Lauridsen, tlf. 86 92 16 16

Karen Inger Rasmussen, tlf. 86 57 17 27

Kirsten Krogh, tlf. 86 57 19 23

Ældre hjælper Ældre:

Fredag kl. 10.00-12.00, tlf. 23 29 02 69

Lokal red. Jette Marie Bundgaard-Nielsen

og Jacob Køhn Andersen

Deadline næste kirkeblad mandag den 14. januar

Kirkebil – kan bestilles på tlf. 86 92 24 23

kirkebladet nr. 4 2012

Adventskoncert

Onsdag den 12. december kl. 19.00 i Hørning kirke

Aarhus Studiekor med ca. 50 sangere mellem 20 og 60 år dirigeres af Lise-Lotte Kristensen.

Koret turnerer jævnligt i ind- og udland. Derudover har koret haft et mangeårigt sam-

arbejde med Aarhus Symfoniorkester om opførelser af større værker i Musikhuset og Aarhus

Domkirke.

Arrangementet er støttet af Kultursamvirket Skanderborg. Som en del af koncerten vil

Hørning kirkes kor synge sammen med Aarhus Studiekor. Fri entre.

Nye salmer

Sognepræst Jacob Køhn Andersen har

skrevet 12 salmer, som komponist Bjarne

Haahr har sat i musik.

Torsdag den 28. februar kl. 19.30

i Hørning kirke

Jacob Køhn Andersen vil fortælle om salmerne, som vil blive sunget af dels Julie Spillemose

dels af Skanderborg Ungdomsskoles Kor.

Julie Spillemose er 25 år og går på det Jyske Musikkonservatorium. Skanderborg Ungdomsskoles

Kor er et internationalt anerkendt kor, som ofte medvirker i DR programmet, “Før

Søndagen”. Koret dirigeres af Alice Vestergaard. Fri entre.

2 3


december

Søndag den 2. december kl. 14.00

Familiegudstjeneste i Adslev kirke

Søndag den 2. december kl. 15.30

Familiegudstjeneste i Blegind kirke

Onsdag den 5. december kl. 14.00

Samværsgruppe i Hørning sognegård

Torsdag den 6. december kl. 19.00

Adventsfest i Hørning sognegård

Søndag den 9. december kl. 16.00

Gudstjeneste i Hørning kirke

Kirkens kor medvirker med luciaoptog og sang

Tirsdag den 11. december

Julegudstjenester for børnehaver og dagplejere

i Hørning kirke

Onsdag den 12. december

Julegudstjenester for børnehaver og dagplejere

i Hørning kirke

Onsdag den 12. december kl. 19.00

Adventskoncert med Aarhus Studiekor

i Hørning kirke

Onsdag den 19. december kl. 14.30

Mother Teresagruppe i Hørning sognegård

Torsdag den 20. december

Julegudstjenester for skolerne i Hørning kirke

Fredag den 21. december

Julegudstjenester for skolerne i Hørning kirke

Mandag den 24. december kl. 11.00

Børnegudstjeneste i Hørning kirke

Fredag den 28. december kl. 14.00

Julefest i Hørning kirke og sognegård

kirkebladet nr. 4 2012

Krybbespil

i Adslev kirke

Familie gudstjeneste.

Søndag den 2. december kl. 14.00

i Adslev kirke

Lokale børn medvirker til krybbespil.

Efterfølgende julehygge i skovbørnehaven.

Juletræet tændes

Familie gudstjeneste i Blegind kirke.

Søndag den 2. december kl. 15.30

i Blegind kirke

Efterfølgende juletræstænding og arrangement

i Blegind forsamlingshus.

kirkebladet nr. 4 2012

Adventsfest

En hyggelig aften med bl.a. fællessang,

underholdning og bankospil.

Torsdag den 6. december kl. 19.00

i Hørning sognegård

Overskuddet fra aftenen går til den lokale

menighedspleje og Danmissions børneprojekt.

Sidste år blev der indsamlet 4.500 kr.

Julehjælp

Hørning, Blegind og Adslev sognes menighedspleje

uddeler julehjælp til børnefamilier

med særlige behov.

I ansøgningen anføres civilstand, antal børn

samt årlig husstandsindkomst.

Ansøgning inden:

10. december til kirkekontoret, Nørre Allé 4.

Luciaoptog

Søndag den 9. december kl. 16.00

i Hørning kirke

Kirkens kor medvirker med luciaoptog og

sang ved gudstjenesten.

Julefest

Fredag den 28. december kl. 14.00

i Hørning kirke og sognegård

Vi begynder med julegudstjeneste i kirken.

Efterfølgende julefest i sognegården.

Kirkens kor medvirker med julesange. Der

fortælles julehistorie, danses om juletræ og

der bliver serveret kaffe, gløgg og julegodter.

Samværsgruppe for mennesker i sorg

Samværsgruppen mødes den 5. december, den 2. januar og den 6. februar kl. 14.00 - 16.00 i

Hørning sognegård. Alle er velkomne til at mødes til et par hyggelige timer i samværsgruppen.

4 5


Godt nytår!

Når julen med al dens fedtglinsende herlighed er stået igennem,

så venter nytårsfesten. Endelig kommer da det nye år og det meste

af landet vågner med både fysiske og moralske tømmermænd.

Sådan har det været gennem århundreder.

Nytåret har været en anledning til at gøre

status over vores livsførelse. I gamle dage

angrede man det gamle års synder og søgte

tilgivelse for sin ondskab mod andre mennesker.

Nu til dags er det ikke længere almindeligt

at være synder, men derfor kan man godt

have svigtet nogen alligevel – nemlig sig selv.

Nu skal det hedengangne års gæld arbejdes

af i motionscenteret, der skal sættes nye mål

sammen med den personlige træner og kostplanen

skal være anderledes ambitiøs.

Det kan være godt nok alt sammen, men i

modsætning til tidligere tider, er der småt

med muligheden for tilgivelse, skønt det aldrig

har været mere nødvendigt end i dag.

Undersøgelser viser, at mere end halvdelen af

danskerne har dårlig samvittighed over deres

dårlige vaner. Knap en tredjedel har egentlige

stress-symptomer i den triste anledning.

Man kunne få den tanke, at mennesker har

svært ved at leve uden dårlig samvittighed.

Og nu hvor det kristne syndsbegreb er gået

af mode, så har vi fundet en anden branche,

hvor vi kan få afløb for vores tilbøjelighed til

skam og skyld – om ikke andet, så på andres

vegne. Her kan skamfølelsen atter få frit løb,

og endelig er det igen muligt at føle sig lidt

bedre end andre gode mennesker. Nu er der

i bund og grund ikke noget galt med at være

et ordentligt menneske. Det er heller ingen

kirkebladet nr. 4 2012

skam at være i tålelig fysisk form. Men der er

noget helt grundliggende galt i tanken om at

det er skamfuldt at være menneske. Og det

er både fysisk og psykisk livstruende at leve i

en virkelighed, hvor muligheden for åndelig

gældssanering ikke eksisterer.

Jeg læse for nylig, at fedme allerede bliver

grundlagt i spædbørnsalderen. Små børn, der

udmærker sig på køkkenvægten, bør ikke længere

være anledning til strålende blikke og

glade smil hos forældrene.

I kirkens storhedstid nøjedes man med at

døbe de små børn, men nu er tiden kommet

til en anderledes indsats overfor de helt små.

Det er slet ikke så sikkert endda at julen bliver

ved med at være børnenes fest; fremover

risikerer selv de allermindste at komme med

på “nytårs-kuren”.

Som bekendt har historien en tendens til at

gentage sig. I det små kan vi se det på dåbsbørnenes

navne, som dukker overraskende

op fra flere generationers glemthed. Måske

er tiden på samme måde snart ved at være

moden til et efterhånden bedaget kristligt råd,

nemlig dette: at man først og fremmest skal

stole på Gud, og så iøvrigt blot forsøge at

være så tåleligt et selskab for sine omgivelser,

som man nu magter det. Gør man det, er det

ikke utænkeligt, at der trods alt er lys forude

i det nye år. Godt nytår!

Jacob Køhn Andersen

kirkebladet nr. 4 2012

januar

Onsdag den 2. januar kl. 14.00

Samværsgruppe i Hørning sognegård

Fredag den 11. januar kl. 10.00

Babysalmesang i Hørning kirke og sognegård

Onsdag den 16. januar kl. 14.30

Mother Teresagruppe i Hørning sognegård

Tirsdag den 22. januar kl. 17.00-18.00

Stillestund i Adslev kirke

Onsdag den 30. januar kl. 19.30

Ungdomsgudstjeneste i Hørning kirke

Torsdag den 31. januar kl. 14.00-17.00

Temadag med Kirkens korshær

Stillestund

Levende lys og stille musik.

Tirsdag den 22. januar

kl. 17.00-18.00 i Adslev kirke

Ungdomsgudstjeneste

Onsdag den 30. januar kl. 19.30

i Hørning kirke

Den Danske salmeduo og kirkens kor medvirker.

Udstilling af ikoner fremstillet af konfirmanderne.

Gudstjenesten er målrettet konfirmanderne

og deres forældre, men alle er velkomne.

Gud og babyer

Babysalmesang

for børn 2 - 11 måneder.

Fredag den 11. januar kl. 10.00

i Hørning kirke og sognegård

Sognepræst Susanne Therese Hjørlund underviser i babysalmesang, hvor gamle og nye

salmer/børnesange læres. Mens vi synger laver vi fagter, puster sæbebobler, rasler med

rasle-æg, vugger i lagner m.m. Bagefter får vi en god snak over en kop kaffe. Holdopstart

fredag den 11. januar kl. 10.00, og undervisningen forløber over seks fredage. Det er gratis

at deltage. Information og tilmelding til kirkekontoret: tlf. 86 92 24 23.

6 7


februar

Søndag den 3. februar kl. 13.00

Fernisering og koncert i Hørning sognegård

Onsdag den 6. februar kl. 14.00

Samværsgruppe i Hørning sognegård

Søndag den 3. februar kl. 19.00

Kyndelmissegudstjeneste i Blegind kirke

Aksel Nielsen, solocellist medvirker

Søndag den 10. februar kl. 11.00

Fastegudstjeneste i Adslev kirke

Harpenisten Joost Schelling deltager

Lørdag den 16. februar kl. 13.00

Koncert i Hørning kirke

Tirsdag den 19. februar kl. 17.00-18.00

Stillestund i Adslev kirke

Onsdag den 20. februar kl. 14.30

Mother Teresagruppe i Hørning sognegård

Lørdag den 23. februar kl. 11.00

Familiegudstjeneste i Hørning kirke

Onsdag den 27. februar kl. 19.00

Gudstjeneste og foredrag

i Kirkecentret Højvangen

Torsdag den 28. februar kl. 19.30

Koncert og fortælling i Hørning kirke

Fernisering – koncert

Søndag den 3. februar kl. 13.00

i Hørning sognegård

Med billeder af kunstneren, Jonna Halbo.

Musik spilles af sopran Marianne Heuer,

violinist Jakob Bønløkke og Stig Torndyb

på cembalo.

kirkebladet nr. 4 2012

Kyndelmissegudstjeneste

Søndag den 3. februar kl. 19.00

i Blegind kirke

Aksel Nielsen, solocellist i Randers Kammerorkester

medvirker.

Levende lys i kirken og på kirkegården.

Koncert

Med sanger

Marianne Heuer

og organist

Stig Torndyb.

Lørdag den 16. februar kl. 13.00

i Hørning kirke

Marianne Heuer er uddannet sopran fra Det

Jyske Musikkonservatorium. I august 2011

modtog Marianne Rebild Musikpris som

Årets Talent i forbindelse med den store, årligt

tilbagevendende sommerkoncert “Opera”

i Rebild.

Ved koncerten kan man bl.a. hører musik af

Langlais og Bach. Fri entre.

kirkebladet nr. 4 2012

Familiegudstjeneste

Skole-kirkesamarbejde for

3. klasserne fra Bakkeskolen.

Lørdag den 23. februar kl. 11.00

i Hørning kirke

Vi får besøg af 3. klasserne. Børnene får

mulighed for at møde kirkens præster og

øvrige ansatte. Vi skal bl.a. på rundtur i

kirken, ringe med klokken, gå tur på kirkegården

og se på symboler på gravstenene.

Desuden skal vi prøve at synge i kor og male

små billeder.

Forløbet afsluttes med en familiegudstjeneste,

hvor 3. klasserne medvirker som kor og hvor

børnenes billeder fungerer som altertavler.

Efter gudstjenesterne er der et lille traktement

i våbenhuset. Alle interesserede er

velkomne.

Fra arbejdsliv til

pensionistliv

Aften med gudstjeneste og foredrag.

Onsdag den 27. februar kl. 19.00

i Kirkecentret Højvangen

I Skanderborg Provsti vil vi markere overgangen

fra tilværelsen som aktiv på arbejdsmarkedet

til den tredje alders frontløber,

efter lønner eller pensionist.

For mange er det en af de største omvæltninger

i livet – måske lige bortset fra dengang

man fik børn. Så har du den tredje alder i

sigte, inden for de kommende år eller har

du allerede oplevet overgangen, så er aftenen

lige noget for dig.

Vi begynder med en gudstjeneste, som sognepræst

fra Galten, Laura Gylden-Damgaard,

vil stå for. Bagefter skal vi høre et både humoristisk,

tankevækkende og livsbekræftende

foredrag af sognepræst Flemming Rishøj under

titlen “Livsglæde og livskurs – hvad var det, der

skete, da vi rundede de 60?”

Der vil være repræsentanter til stede fra frivillige

organisationer, så hvis du vil gøre et aktivt

stykke arbejde for andre, så henvend dig.

8 9


kirkebladet nr. 4 2012

Ungdomspræsten i Skanderborg Provsti

Det er ikke altid traditionel salmesang og orgelmusik, der præger gudstjenesterne

for de unge i Skanderborg Provsti. For her har de nemlig

deres egen ungdomspræst, som laver kirke for de unge der, hvor de er.

For lidt over et årti siden sprang sognepræst

Per Ramsdal fra Brorsons Kirke på Nørrebro

i København ud som Danmarks første ungdomspræst.

Og flere er kommet til – i dag

har vi godt 20 ungdomspræster på landsplan.

I maj 2009 blev sognepræst Peter Tast indsat

i en kvotestilling i Skanderborg Provsti

– han er sognepræst i Voerladegård (40%) og

ungdomspræst i provstiet (60%). Og han har

virkelig fat i noget.

Rock vs. orgelmusik

Som ungdomspræst gør Peter Tast meget ud

af at finde ord, (sprog-)billeder og musik, som

de unge kan identificere sig med. Så når han

vælger at spille rockmusik i stedet for orgelmusik

for sine ungdommelige kirke gængere,

er det, fordi han vil møde dem der, hvor de

er i livet. Og moderne musik har ofte tekster,

der handler om noget religiøst.

De nyligt overståede Science Fiction og Familien

– Simon Kvamm-gudstjenester i Ry

og Skanderborg er gode eksempler:

“Når Simon Kvamm påkalder Vesterhavet som

hjertestarter, kunne han lige så godt have påkaldt

Helligånden. Pointen er, at meget moderne musik

handler om religiøse spørgsmål; om at søge inspiration,

om livet, etik og moral – også selv om vi

ikke umiddelbart tænker på det som religiøst,”

forklarer Peter Tast.

Identitet og ny inspiration

Når ungdomspræst Peter Tast skal beskrive det

særlige ved de unge menneskers livssituation,

peger han ubetinget på begrebet identitetsdannelse

og behovet for at søge ny inspiration:

“De unge er altid i gang med at finde deres egen

identitet, og de oplever, at de ikke kan bruge videnskaben

til noget i forhold til mødet med andre

mennesker. De løber måske sur i hverdagen og

får brug for et andet perspektiv på livet. Og det

er noget af det, kirken kan give dem,” forklarer

Peter Tast, der har suppleret sin præsteuddannelse

med diverse kurser inden for teologisk

pædagogik.

Foruden rockgudstjenester, undervisningsforløb

i de ældste skoleklasser og meget andet

tilbyder ungdomspræsten det store årlige

konfirmandarrangement for alle provstiets

ca. 700 konfirmander. Følg med i dagspressen

eller endnu bedre: Bliv ven med ‘Ungdomspræsten

Skanderborg’ på facebook, tag

en uformel chat med ham og bliv løbende

opdateret om nye arrangementer.

kirkebladet nr. 4 2012

Kirkerne i juli kvartal 2012

Hørning kirke

Døbte

Emily Johansen Lundberg

Emilie Kirstine Schmidt Bøgeskov

Oliver Plejdrup Sørensen

Victor Hermann Mejsner Christensen

Silke Sass Basse Jensen

Laura Wolters Sørensen

Kaya Kjærgaard Sørensen

Arthur Noesgaard Jensen

Ida Johana Olesen

Ella Sandberg Noes

Benjamin Ditlev Borch

Lauge Ribberholt Petersen

Lilly Dam Mikkelsen

Philip Thunø Gammelgaard

Harald Christian Sørensen

Caroline Scott Sondrup

Viede

Nana Teute Heidemann og

Michael Thyrring Pedersen

Pia Piilgaard og Ove Anders Christensen

Lone Linnet Simonsen og Jan Lisby

Bisattte/begravede

Louise Marie Hansen

Grete Dettbarn

Kaja Nielsen

Plejehjemsgudstjenster

Præstehaven

24. december kl. 11.00/Lise Palstrøm

24. januar kl. 14.30/Lise Palstrøm

21. februar kl. 14.30/Jacob Køhn Andersen

Karl Peter Rømmesgaard Hansen

Erik Pedersen

Mogens Jensen

Karin Margrethe Frost

Conni Møller

Kirsa Bækkelund Andersen

Elly Carla Nielsen

Blegind kirke

Døbt

Magnus Achton Søballe Sørensen

Viet

Tina Søballe Mortensen og

Jacob Achton Sørensen

Bisat

Marie Lyngsø

Adslev kirke

Døbt

Ellen Hvalsø Lindegaard Børgesen

Viede

Julie Filippa Dam-Krogh og Carl Schneider

Ann Bærholm og Michael Lindballe Bilstrup

Plamehaven

10. januar kl. 15.15/Lise Palstrøm

7. februar kl. 15.15/Jacob Køhn Andersen

10 11


gudstjenester december – januar – februar

december

1. december

Dåbsgudstjeneste:

Hørning: 11.00/STH

2. december

1. søndag i advent

Veng: 9.30/LP

Hørning: 11.00/JN

Mesing: 11.00/LP

Familiegudstjeneste:

Adslev: 14.00/STH

Blegind: 15.30/STH

9. december

2. søndag i advent

Hørning: 16.00/JKA

Lucia, kor medvirker

13. december

Familiegudstjeneste:

Veng: 17.00/LP

Luciaoptog

16. december

3. søndag i advent

Hørning: 11.00/JKA

23. december

4. søndag i advent

Hørning: 11.00/LP

Familiegudstjeneste:

Veng: 15.00/LP

24. december

Juleaften

Børnegudstjeneste:

Hørning: 11.00/STH

Kor medvirker

Hørning: 13.30/JKA

Blegind: 13.30/JN

Hørning: 14.45/JN

Adslev: 14.45/JKA

Mesing: 14.45/LP

Hørning: 16.00/JKA

Veng: 16.00/LP

25. december

Juledag

Hørning: 11.00/JN

Trompetist medvirker

Veng: 11.00/LP

26. december

2. juledag

Adslev: 11.00/LP

28. december

Julefest

Hørning: 14.00/STH

Kor medvirker

30. december

Julesøndag

Hørning: 11.00/JKA

januar

1. januar

Nytårsdag

Veng: 14.30/JKA

Hørning: 16.00/JKA

6. januar

Hellig tre konger

Hørning: 11.00/JN

Mesing: 16.00/LP

Blegind: 19.00/JN

Julen bæres ud

13. januar

1. s. e. hellig tre konger

Hørning: 11.00/STH

Veng: 11.00/LP

20. januar

Sidste s. e. hellig tre konger

Hørning: 11.00/JKA

Kor medvirker

Adslev: 16.00/JKA

JKA – Jacob Køhn Andersen · STH – Susanne Therese Hjørlund

JN – Jette Marie Bundgaard-Nielsen · LP – Lise Palstrøm · PT – Peter Tast

26. januar

Dåbsgudstjeneste:

Hørning: 11.00/LP

27. januar

Septuagesima

Hørning: 9.30/LP

Mesing: 11.00/LP

30. januar

Ungdomsgudstjeneste:

Hørning: 19.30/STH/JN

Kor medvirker/Den Danske Salmeduo

februar

2. februar

Kyndelmisse

Veng: 16.00/LP

3. februar

Seksagesima

Hørning: 11.00/JN

Kyndelmisse gudstjeneste:

Blegind: 19.00/JN

7. februar

Rockgudstjeneste:

Veng: 19.30/LP/PT

10. februar

Fastelavn

Hørning: 9.30/JKA

Adslev: 11.00/JKA

17. februar

1. søndag i fasten

Veng: 9.30/LP

Hørning: 11.00/LP

23. februar

Familiegudstjeneste:

Hørning: 11.00/STH/JKA

Kor medvirker

24. februar

2. søndag i fasten

Hørning: 11.00/STH

Mesing: 11.00/LP

Grafisk SIGNS

Similar magazines