Langdistance-kaproning 111.119 - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

Langdistance-kaproning 111.119 - Amager Ro- og Kajakklub

Nyt og meddelelser

fra bestyrelseN og udvalg

Pas På KlubbeNs udstyr.

ARK har en del forskelligt sikkerhedsudstyr

og ekstra vandsportstøj, som vi stiller til

rådighed for medlemmerne. noget er helt

nødvendigt for sikkerheden, andet er bare

en venlig håndsrækning, især til de yngste

medlemmer.

Jeg tænker især på redningsveste og kajakveste,

men også på våddragter, vind- og vandtætjakkerne

til uroerne (gule og mørkblå), på overtræk

og luffer. Alt dette udstyr har en tendens til at

rådne, mugne, lugte, gå i opløsning osv., når

det får lov til at ligge i bunker uden mulighed

for at tørre. og hvem gider have en muggen

redningsvest eller en sur våddragt på?

Der er for et par år siden blevet indkøbt en

række vind- og vandtæt jakker, overtræk luffer,

særligt til de unge og våddragter til børnene.

Disse ting ligger ofte og flyder på gulve og i

badet og rundt omkring- og bliver langsomt

men sikkert mindre og mindre attraktive at

bruge. Løsningen på dette kan blive at alting

bliver låst inde således at man har ansvar for

en enkelt ting, når den låses ud. indespærring

synes jeg er en kedelig og ufleksibel løsning,

hvor tøjet ligger ubenyttet hen, men det må


Indespærring

synes jeg

er en kedelig

og ufleksibel

løsning…

blive løsningen hvis ikke alle tager ansvar for

at passe på klubbens fælles udstyr.

Der skal derfor her lyde en opfordring til alle

medlemmer; de nye som ikke har hørt det

før, og de gamle, som bare har “glemt”, til at

hænge al den slags op.

Jeg vil især bede forældre, instruktører og

trænere om at være opmærksomme på denne

lille opgav, og hjælpe med at huske på, at det

hele kommer op at hænge til tørre.

Derfor: hjælp hinanden og især dig selv med at

hænge til tørre og hænge på plads og tage ansvar

for vores fælles udstyr og herligheder i ARK.

på vegne af bestyrelsen ninA

På vegNe af bestyrelseN

status på regnskabet

Jeg er blevet spurgt om 2006 regnskabet et par

gange det sidste stykke tid og i stedet for at

skulle fortælle det samme igen og igen, er det

lettest for alle, at jeg kort fortæller hvor vi står pt.

indtil nu har kassererne, Anders og Claus,

brugt tiden på at få rettet op på kontingentindbetalingerne

og i den proces har vi sagt

farvel til et par nu tidligere medlemmer, og

i den kommende tid siger vi nok også farvel

til yderligere et par stykker. vi er pt. 287 og

på sidste bestyrelsesmøde optog vi 7 nye, der

kommer fra andre klubber.

Udover kontingentet har vi lukket et ’hul’

(grundet manglende indberetning i 06) hos

sKAt og Claus og Anders har pt. sparet os

for 27.000 Kr., og vi håber at kunne spare

yderligere 10.000 Kr.

søndag 10. juni var det så store taste-dag

(Red.: det var en skyfri solskinsdag med op

til 30 grader i skyggen). Bestyrelsen samledes i

klubben og tastede 2006 bilag og festregnskaber

ind i Foreningspakken(vores regnskabssystem)

og afsluttede indtastningen mandag d. 11.

herefter skal der afstemmes. Jeg har ikke

overblik over opgavens omfang, men som alt

andet, der har haft med regnskabet at gøre,

kommer det nok til at tage en del tid.

så tålmodighed tak, vi gør hvad vi kan

Ambitionen er at vi har første stykke revisor-

godkendet regnskab sidst i august, og

afholder ekstraordinær generalforsamling.

på vegne af bestyrelsen MiChAeL

Amager ro- & kajakklub maj/juni 2007

More magazines by this user
Similar magazines