Langdistance-kaproning 111.119 - Amager Ro- og Kajakklub

dev.amagerroogkajakklub.dk

Langdistance-kaproning 111.119 - Amager Ro- og Kajakklub

arK og det Nye KlubHus Hvad sKer der egeNtlig med arbejdet for at siKre KlubbeNs fremtid og sKabe gruNdlag for et Nyt KlubHus? i NogeN tid Har også vi, der Har arbejdet med PlaNerNe, stillet os selv det sPørgsmål, meN Nu ser det faKtisK ud som om, der er ved at sKe Noget! en lille gruppe ihærdige klubmedlemmer har igennem de – ja hold fast – sidste fire år arbejdet for at sikre klubbens fremtid på islandsbrygge 66a og gøre det muligt at få penge til at skabe et nyt klubhus. vejen har været lang og stenet - til tider udsigtsløs, men til tider også både perspektivrig og interessant. Undervejs er dele af gruppens mest aktive kræfter faktisk holdt op med at ro (Flemming på med vanten - du trænger til at koble af!), men vi holder fast lidt endnu. ikke mindst fordi vores arbejde efter rigtigt mange møder med vores politikere, arkitekter og byplanlæggere er ved at bære frugt. vi er eN del af et Nyt reKreativt område For nylig er lokalplanen blevet vedtaget. i den kan man læse, at ARK, BKC og sAs er garanteret at kunne blive liggende i området. Man kan også læse, at området mellem ARK og nokken i fremtiden skal anvendes til såkaldte rekreative formål med særligt henblik på aktiviteter relateret til vandet. endelig kan man læse, at Amager Ro- og Kajakklub indstiller til en række aktiviteter, som kan bakke op om klubmiljøerne og sikre, at flere københavnere får glæde af vandet. så langt så godt: vi har bidraget positivt på den front. Næste sKridt nu skal der laves en egentlig udviklingsplan for ”vores område”. Den skal skitsere, hvilke bygninger der skal ligge hvor, hvilke ting der skal bevares, hvordan havnefronten skal være, og hvordan infrastrukturen i området skal tilrettelægges osv. vi har etableret et godt samarbejde med kommunen og har i de sidste to måneder haft en række besøg. Bl.a. af Borgmester Bondam og dygtige embedsfolk, der lige nu skal igangsætte planen. Besøgene gik godt, takket være en stor opbakning fra klubbens medlemmer. vi kan nu sige, at vi har en virkelig god fornemmelse af, at vores politikere bakker os op. Men da vi lever i et demokrati, skal denne udviklingsplan godkendes af borgerrepræsentationen. vi håber, at denne proces kan gå så hurtigt som muligt, men det bliver først efter sommerferien. nu kommer så den interessante del af historien: når udviklingsplanen er godkendt, kan man begynde at bygge i området. vi har i mellemtiden allieret os med en arkitekt, Carsten hoff og han har dannet makkerskab med en anden arkitekt, der faktisk er medlem af klubben, nemlig Gunhild Witt. sammen skal de to på vores vegne påvirke planen og sikre at vores særlige miljø i området bevares i videst mulige omfang. en svær opgave, da der som bekendt kommer ikke blot boliger omkring os, men også nye kanaler og sågar en sandstrand. vores håb er, at de også vil kunne få lov at tegne det nye klubhus. vi har på baggrund af kommunens meget aktive deltagelse i planerne omkring ”vores område” nu gode argumenter i forhold til de investorer, som tidligere har vist interesse for vores klub og området, men som har krævet at kommunen aktivt – læs: økonomisk - tager del i udviklingen af området. Der er grund til optimisme. Jeg tror, at jeg på vegne af hele fondsgruppen kan sige: ”For syv! vejen har været lang! vi er slet ikke i mål – men vi tror igen på det! For det ser ud til, at det på en eller anden måde fører til, at vi får et spændende område med mulighed for at dyrke vandaktiviteter og ikke mindst med mulighed for, at ARK kan udvide og blive en endnu mere dynamisk klub ….. uden at vi mister vores særkende!” stine nissen på vegne af Flemming platz, Kristina Johannesen, Michael Cederqvist, Lars hp., og Casper Licht Amager ro- & kajakklub maj/juni 2007

More magazines by this user
Similar magazines