Energi Danmark

energidanmark.dk

Energi Danmark

Energi Danmark

Fokus Uge 14, 2011

Grundkraftpriser d. 5. april 2011

(DK1 og DK2 i DKK/MWh)

DKK/MWh

System +

CfD

Marginal

omk.

(kul)

Energi

Danmarks

forventning*

DK1

Q311 436,3 398,1 433,8

YR12 424,8 407,1 422,3

YR13 418,0 418,6 419,2

DK2

Q311 440,4 398,1 435,7

YR12 424,8 407,1 423,3

YR13 421,4 418,6 420,5

* Baseres på vores forventninger til den leverede pris.

EUR/DKK: 7,4585

EUR/USD: 1,4186

Grundkraftpriser d. 05-04-2011. Se opdaterede

priser (System+CfD) på www.energidanmark.dk

Opsummering:

Stort set alt er blevet markant dyrere i den

forløbne uge. Olien er rykket gevaldigt i vejret,

og marginalomkostninger ved kul- og

gasbaseret elproduktion er også steget en

del. Hertil kommer prisstigninger i CO 2 og

System-, EEX-, og danske områdekontrakter.

Tendensen for spotpriserne er faldende

for de nærmeste dage.

Anbefalinger:

Specielt det tyske marked er meget usikkert

for tiden, hvilket bevirker, at al handel med

danske område-kontrakter er behæftet med

særligt stor risiko. Vi anbefaler afdækning efter

behov i beherskede portioner.


Råvarer, CO 2 og marginalomkostninger

Så kom olien over 120 USD/tønde, og vi er nu inde i

en så stejl stigning, at alt kan ske på meget kort tid.

Seneste priser i markedet for Brent olien (nærmeste

måned) er 85,21 EUR/tønde hhv. 120,87 USD/tønde.

Dette er 4,4 % hhv. 5,0 % højere end ved sidste uges

Fokus. Som grafen til venstre viser, er prisstigningerne

nu så voldsomme, som de var i en sen fase inden toppen

i midten af 2008. Spørgsmålet er: hvornår bryder

det sammen? Givet at mængden af penge er meget

større nu, end i midten af 2008, vil vi mene at toppen

kommer på et højere niveau end i 2008, og priser over

200 USD/tønde vil på ingen måde overraske os. Men vi

forventer en markant tilbagetrækning i priserne, inden

den top bliver nået. På langt sigt forventer vi fremdeles,

at den fremherskende tendens vil være mod

stadigt højere priser. Dette skyldes først og fremmest

den fortsatte lavrente-politik, hvilken gør låntagning til

spekulation på oliemarkedet ekstraordinært billig.

CO 2 er blevet lidt dyrere end for en uge siden. Kontrakten

for 2012 lukkede i 18,12 EUR/ton på Nordpool i går,

og det er 0,7 % højere end ugen forinden. Vi tror mest

på, at priserne nu vender næsen nedefter, men markedet

er meget risiko-behæftet for tiden, og yderligere

stigninger kan bestemt ikke udelukkes.

Marginalomkostningerne på gas er fra sidste uge steget

med 3,1 % for kvartalskontrakter og 2,2 % for

årskontrakter. Kulmarkedet har oplevet lignende stigninger,

her lyder stigningen for det kommende kvartal

på 2,8 % medens stigningen for en YR-12 kulkontrakt

har været på 1,2 %.

Reservoir

Den næste uge vil formentlig give noget i retning af

dobbelt så megen nedbør, som normalt for denne tid

på året, og samtidig vil temperaturerne holde sig lidt

under det normale. Reservoirerne vil formentlig miste

omkring 3 % af indholdet i den tid, men som kurven

nederst til venstre viser, ser det ud som om reservoirstanden

i Norge har nået bunden for i år. Hvis dette viser

sig rigtigt, er det flere uger før end det sædvanlige

tidspunkt. Indtil videre må vi dog tage disse målinger

med en vis forsigtighed.

Spot

Forrige uges spotpriser oplevede et fald på 1 EUR/MWh

set mandag til mandag. Den gennemsnitlige spotpris

mandag d. 28. marts var på 64,54 EUR/MWh, hvor

imens den i går lå i 63,55 EUR/MWh. Det vanlige lave

weekendforbrug sammenholdt med høje temperaturer

og en større mængde vind resulterede i ugens laveste

priser lørdag og søndag. Spotprisen blev for disse dage

henholdsvis 61,74 EUR/MWh og 61,13 EUR/MWh.

Grundet et højtryk sydvest for Skandinavien forventes

der en stor mængde nedbør i det vestlige Norge. Ydermere

regnes højtrykket at medføre mærkbart højere

temperaturer specielt i de sydlige områder af Norden.

De høje temperaturer varer dog ikke ved, og allerede

fra torsdag forventer meteorologerne temperaturer under

normalen. På samme vis vil vindmængden forøges

kraftigt til og med fredag, hvorefter også denne vil reduceres

til et meget lavere niveau. Den vindbaserede

elproduktion forventes at ligge mellem 2700 og 2900

MW torsdag og fredag i Danmark, for Sverige omkring

de 1050 MW fredag.

Ringhals 2, der lørdag lukkede pga. et årligt vedligeholdelsestjek,

er planlagt nedlagt til d. 5. maj. Atom-

Analyseafdelingen Uge 14, 2011

Side 2


kraftværkerne i Sverige arbejder således i dag med

et anvendelsesniveau på 87 % svarende til 8136 MW.

Produktionen er immervæk steget 120 MW fra i går

mandag. Oskarshamn 3 blev efter et vedligeholdelsestjek

genstartet søndag, og det forventes at outputtet

fra denne reaktor vil stige til 1200 MW i løbet af de

kommende fire dage. Den samlede produktion vil da

runde 8310 MW svarende til et anvendelsesniveau på

89 %.

Sammenfattende regner vi med faldende spotpriser de

kommende dage, og ugens laveste pris kan meget vel

falde fredag.

System

System-kontrakterne for Q2 gik i levering fredag d. 1.

april, og vi retter nu blikket mod den næste kvartalskontrakt

til at gå i levering, naturligvis Q3-kontrakten.

Gårsdagens lukkepris lød på 54,10 EUR/MWh, men i

skrivende stund fastsætter markedet Q3-kontrakter

med en pris på 53,43 EUR/MWh, og niveauet er dermed

uændret fra sidste uge. Hvad angår årskontrakten

YR-12 for systemet, har vi i den forgangne uge observeret

et tilsvarende uændret forløb; kontrakten lukkede

i går i 50,70 EUR/MWh sammenholdt med 50,35

EUR/MWh sidste mandag.

CfD

Både DK1 og DK2 CfD’en for nærmeste kvartal er steget

den sidste uge men - mere interessant - så er den

underliggende system kontrakt også steget, og dermed

er områdeprisen for begge områder steget relativt

markant den sidste uge.

Den mest indlysende direkte grund til de stigende danske

områdepriser skal findes syd for grænsen, hvor

den tilsvarende tyske kontrakt også er steget den sidste

uge. Den indirekte grund er selvfølgelig de stigende

oliepriser, som igen har fået marginalomkostningerne

til at stige, og fået Tyskland til stige.

Spørgsmålet er så om stigningerne har været for voldsomme,

og vi dermed kommer til at se korrektioner, eller

om det sidste stykke tids stigninger skal fortsætte.

Inden for den næste uge er dette spørgsmål meget

usikkert, og handel på så kort sigt er meget risikabel,

men på længere sigt vil vi absolut kunne forvente yderligere

stigninger.

Kontinentet

Kvartalskontrakten for nærmeste kvartal er steget relativt

meget den sidste uge, fra 57,53 til 58,97 EUR/

MWh, men ser vi på år til dato bevægelsen er stigningen

decideret voldsom. Kontrakten startede året i

48,33 EUR/MWh - altså en stigning på mere end 10

EUR i løbet af godt tre måneder. Og det viser med al

tydelighed den usikkerhed, og dermed risiko, der er

på markedet i dag, grundet uroligheder i Mellemøsten,

meget kraftigt stigende oliepriser, og dertil katastrofen

i Japan og den dermed voksende atomkraft modstand.

Disse usikkerheds-parametre er for manges vedkommende

næsten umulige at forudsige, da de mest har

med menneskers ikke nødvendigvis rationelle opførsel

at gøre, og en anbefaling på dette marked er derfor

også næsten umuligt. Dog vil vi for YR-12 kontrakten

mene, at den på længere sigt formentlig vil komme

til at stige over det nuværende niveau, selvom også

denne kontrakt er steget voldsomt på det sidste, sidst

lukket i 60,68 EUR/MWh.

Analyseafdelingen

Side 3

Uge 14, 2011


Prisoversigt for nærmeste måneder, kvartaler og år - seneste priser:

SYS

Base

EEX

Base

EEX

Peak

SE_CfD NO_CfD DK2_Cfd DK1_

CfD

DK1

Base

DK2

Base

KUL

USD/t

Olie

USc/bbl

MAY1 54,50 59,12 68,71 0,43 1,25 4,25 3,08 57,58 58,75 128,75 121,06

JUN1 54,10 57,15 65,93 0,55 1,25 4,00 3,50 57,60 58,10 129,00 120,66

JUL1 53,00 58,56 68,20 120,27

AUG1 54,73 55,21 64,50 119,90

Q311 54,10 58,97 68,55 1,48 1,00 4,95 4,40 58,50 59,05 130,55 120,66

Q411 58,23 66,07 81,71 1,80 0,80 5,00 3,20 61,43 63,23 132,15 119,50

Q112 58,80 65,79 81,49 0,00 0,00 0,00 0,00 58,80 58,80 132,45 118,39

Q212 47,75 55,55 66,91 132,30 117,31

YR12 50,70 60,68 74,36 1,38 0,75 6,25 6,25 56,95 56,95 132,40 118,38

YR13 48,50 60,87 75,20 1,50 -0,25 8,00 7,55 56,05 56,50 132,6 115,54

YR14 47,10 61,55 76,10 134,3 110,94

YR15 47,30 62,50 77,70 136,3

YR16 49,08 64,00 79,70

Priser er i EUR/MWh med mindre andet er angivet. Base betegner timer 1-24 alle dage. Peak er time 9-20 alle hverdage. CfD står for ”Contract for

Difference” og er prisforskellen mellem et prisområde og systemprisen (fx er DK1 CfD prisforskellen mellem Jylland/Fyn området og systemprisen).

SYS er den fælles nordiske el-pris - system. EEX er den tyske pris. SE_CfD er den svenske CfD. NO_CfD er den norske CfD. DK2_CfD er CfD’en

for Sjælland mens DK1_CfD er den Jysk/Fynske CfD. Kul er i USD/ton (prisen er API2 fra McCloskey opgjort NAR, CIF og leveret ARA). Olie er Brent

Crude i USc/tønde.

Energi Danmark A/S

Åhave Parkvej 27

8260 Viby J

Tlf.: 87 42 62 62

E-mail: ed@energidanmark.dk

www.energidanmark.dk

Kundeansvarlige El:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Kundebordschef

Michael Bendixen

(mb@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Morten Meisner

(mm@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig Anders Sørensen

(ams@energidanmark.dk)

Kundeansvarlig

Kasper L. Christensen

(klc@energidanmark.dk)

Energihandel:

Markedsdirektør Mike Thygesen

(mike@energidanmark.dk)

Porteføljeforvaltning:

Porteføljemanager Jan Rigtrup

(jr@energidanmark.dk)

Analyse:

Senior matematisk model-udvikler Stefan

W. Christensen (swc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Kell P. Christensen

(kpc@energidanmark.dk)

Kvantitativ analytiker Rasmus Steffensen

(rst@energidanmark.dk)

Spørgsmål til indhold rettes til:

Salgsdirektør Peter Lønbro Lehm

(pll@energidanmark.dk)

Ansvarshavende:

Adm. direktør Jørgen Holm Westergaard

(jhw@energidanmark.dk)

Energi Danmark Fokus er udarbejdet på grundlag af informationer om det nordiske kraftmarked fra kilder, Energi Danmark A/S

finder pålidelige. Det tilstræbes, at oplysningerne er korrekte og ajourførte. Energi Danmark A/S påtager sig dog intet ansvar for,

at indholdet er fuldstændigt eller nøjagtigt. Energi Danmark A/S tager endvidere forbehold for trykfejl, beregningsfejl og eventuelle

øvrige fejl og fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle tab, der måtte have direkte eller indirekte sammenhæng med dispositioner,

der er foretaget med baggrund i materialet. Energi Danmark Fokus vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel

eller meddelelse herom. Materialet er fortroligt og alene bestemt for kunder hos Energi Danmark A/S. Oplysningerne er af generel

karakter og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. Brugere opfordres til at søge nærmere rådgivning, såfremt konkrete

spørgsmål søges løst. Materialet må ikke offentliggøres eller på anden måde videregives.

Analyseafdelingen Uge 14, 2011

More magazines by this user
Similar magazines