Feliway - Inges Kattehjem

inges.kattehjem.dk

Feliway - Inges Kattehjem

1

Ceva Animal Health A/S · Ladegårdsvej 2 · 7100 Vejle · Tlf. 7020 0283 · cevadanmark@ceva.com · www.ceva.dk

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk


2

INDHOLD

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

feromoner og feliway® 3

Hvad er feromoner? 3

Hvad er feliway®? 3

Hvordan anvendes feromoner til Hund? 4

feliway® diffusor 4

feliway® spray 5

felifriend® 6

vejledning i brug af feromoner til adfærdsproblemer Hos katte 7

vi skal flytte/er flyttet og katten ændrer adfærd 7

min kat urinmarkerer/strinter indendøre 8

min kat kradser i møblerne 9

min kat bryder sig ikke om at køre i bil 10

min kat bryder sig ikke om at være hos dyrlægen 11

min kat bryder sig ikke om at blive passet fremmede steder 11

jeg skal have en kat mere - Hvad kan jeg gøre for at de bedre kan enes? 12

jeg har mange katte, og der er altid problemer i katteholdet 13

Hvordan undgår jeg adfærdsproblemer Hos min kat? 15

ofte stillede spørgsmål 16


3

ferOmONer Og feLIway®

Hvad er feromoner?

feromoner er signalstoffer som anvendes af alle patte-

dyr til at kommunikere indbyrdes indenfor samme art.

disse signalstoffer udskilles manges steder på kroppen,

i ansigtsregionen, mellem trædepuderne, i huden omkring

mælkekirtlerne samt i og omkring analkirtlerne.

feromonerne er således et helt naturligt signal der ikke

absorberes af dyrene, men påvirker dem ubevidst.

feromonerne opfattes via et lille organ der sidder i

dyrets gane. de opfatter feromonerne ved at de ”flehmer”.

det er en adfærd som ses meget tydeligt hos

heste, men ikke så tydeligt hos andre arter. flehmen

består i at dyrene løfter overlæben, og derved åbnes

en lille kanal i ganen, hvori det organ, der opfatter feromoner,

sidder. når de løfter overlæben, suges der luft

ind til organet og feromonerne binder til specifikke receptorer.

når de binder til receptorerne udløses en nerveimpuls

som går direkte til et center i hjernen. som

tidligere nævnt er denne adfærd ikke tillært, men ubevidst.

man er dog endnu ikke helt klar over, hvad det

er der udløser flehmen-adfærden. det kan være både

syns– og lugteindtryk samt situationen som dyret befinder

sig i.

der findes flere forskellige feromoner, og de har en forskellig

påvirkning af dyrene. feromoner sender signaler

som seksual status, farer, immunstatus etc.

nogle feromoner virker som ”primer” dvs. at de påvirker

dyret følelsesregister. andre feromoner virker som

”releaser”, dvs. at de påvirker dyrets hormonelle system

til at frigive nogle stoffer. seksuelle feromoner er et

eksempel på ”releaser-feromoner”, da de ændrer den

hormonelle status hos modtageren.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

der forskes stadig meget i feromoner både hos dyr

og mennesker. Hos insekter er feromoner en stor del

af deres indbyrdes kommunikation. Hos mennesker

har det været diskuteret om feromoner har betydning

for vores adfærd. man har tidligere ment at feromoner

ikke kunne opfattes af mennesker, da man mente at

evolutionen havde gjort, at man ikke længere havde

det organ hvormed man opfatter feromoner. men, de

senere års forskning har vist, at mennesker stadig kan

opfatte feromoner, og at vi også på det ubevidste plan

lader os styre af dem. man skal dog stadig huske på,

at feromoner er arts specifikke, og derfor kan vi ikke

opfatte hundenes feromoner og omvendt.

Hvad er Feliway®?

når en kat er tryg og godt tilpas gnider den kinden

op ad forskellige ting. ved denne adfærd afsætter den

kind-feromon. feliway er en efterligning (f3-fraktionen)

af dette kind-feromon, og kan derfor bruges til at

få katten til at føle sig godt tilpas samt mindske problemer

såsom urinmarkering og kradsning.


4

Feliway® diffusor med flaske 48 ml:

Pakningen indeholder:

en diffusor og en 48 ml. flaske med feliway®.

separat kan købes 48 ml. refill-flaske.

Sammensætning:

syntetisk analog af f3-fraktionen af

kattens kindferomon: 2%

Hjælpestoffer til 48 ml.

Brugsanvisning:

fjern hætten fra flasken. skru flasken forsigtigt på

diffusoren. sæt diffusoren i stikkontakten og lad stikkontakten

være tændt i 4 uger. det er vigtigt at væskeoverfladen

i flasken er vandret. feliway® diffusoren skal

anbringes i det/de rum hvor katten opholder sig mest.

en flaske rækker til 50-70 m2 og rækker til ca. 4 uger.

anvendelsestiden tilpasses efter dyrlægens anvisninger

og kattens behov.

i diffusoren må kun anvendes original feliway® flaske/

refill-flaske. diffusoren må ikke tildækkes, eller anbringes

under møbler.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

årsagen til at stikkontakten skal være tændt kontinuerligt

er, at det tager 1½ døgn inden diffusoren har

”mættet” 50-70 m2 med feromoner. Hvis man slukker

for diffusoren ind imellem, vil kattens påvirkning af

feromoner ikke være kontinuerlig – og resultatet af behandlingen

vil ikke være den samme.

ved adfærdsproblemer kan det vare 2-3 uger inden effekten

af feromonerne ses på katten. man bør derfor

lad diffusoren sidde tændt i stikkontakten i 4 uger.

Anvendelsesmuligheder for Feliway® diffusor:

· urinmarkering/strintning

· uønsket kradsning

· flytning

· Hospitalsophold

· pension

· Hjem med flere katte

· nedsat lyst til kontakt

· nedsat ædelyst

· stresstilstande hos katten


5

Feliway® Spray 60 ml:

Sammensætning:

syntetisk analog af f3-fraktionen af

kattens kindferomon: 2%

Hjælpestoffer til 60 ml.

Brugsanvisning:

Ca. 10-15 min. inden katten ankommer til stedet sprayes

8-10 pumpeslag med feliway hvor virkningen ønskes.

det kan være på steder hvor katten urinmarkere

– og steder hvor den kunne finde på at markere, steder

hvor den ikke må kradse, i transportburet, i buret hos

dyrlægen, i kennel hvor den skal passes eller andre situationer

hvor katten er stresset og utryg.

feliway® bør ikke sprayes direkte på katten eller nær

kattens hoved.

effekten af feliway spray varer 1½-2 timer. – dog kan

nogle problemer løses ved at spraye en gang i døgnet i

1 måned. se under den enkelte indikation for brug.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

Anvendelsesmuligheder for Feliway® spray:

· urinmarkering / strintning

· uønsket kradsning

· ubehag ved transport/ bilkørsel

· Hjem med flere katte

· besøg hos dyrlægen

· pensionsophold

· situationer der stresser katten.


6

Felifriend® Spray 25 ml:

Sammensætning:

syntetisk analog af f4-fraktionen af

kattens kindferomon: 2%

isopropanol til 25 ml.

f4-fraktionen af kattens kindferomon medvirker til, at

katten ser andre individer som mere familiære og derved

dæmpes kattens aggressionsniveau.

Anvendelse:

- I konsultationen hos dyrlægen:

2 spray på hver håndflade. gnid hænderne godt mod

hinanden og lad bærestoffet fordampe et øjeblik. placér

hænderne foran katten (20 cm) i ca. 1 min. inden der tages

kontakt til katten. dette gør at katten er nemmere at

håndtere i konsultationen, ved blodprøvetagning etc.

- Ved hjemsendelse fra dyrlæge af katte

fra flerkattehjem:

lige inden hjemsendelse kan 3-4 pumpeslag af felifriend

® masseres godt ind i pelsen på den kat der skal

hjem. dermed vil de andre katte i hjemmet se katten

som ”venligsindet” - og ikke som en der dufter af forkerte

feromoner /dufte fra dyreklinikken.

- Ved introduktion af en ny kat i hjem,

der i forvejen har kat:

3-4 pumpeslag felifriend® tages i håndfladerne, og

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

gnides godt ind i pelsen på begge katte ved første

møde. dette gør at de er mere venligt stemte overfor

hinanden. gøres 2 gange dagligt i 2-3 uger, og derefter

langsom nedtrapning og brug efter behov. målet er, at

kattene begynder at gnide kindferomon af på hinanden,

- derved er introduktionen succesfuld.

ved introduktion af hund til hjem med kat: samme

procedure som ovenfor. der skal dog kun bruges felifriend

® til hunden, da katten derefter ser hunden som

”venligere”.

det bør undgås at håndtere katten med tvang, da det

kan fremkalde aggressivitet. spray ikke direkte på katten

eller i nærheden af katten. felifriend ® spray øger

kattens tolerance overfor håndtering i ukendte situationer.

Felifriend ® Spray kan derfor anvendes til:

· sundhedsundersøgelse

· blodprøveudtagning

· mund- og tandundersøgelser

· bedømmelse ved udstillinger

· soignering

· introduktion til nye ejere

· introduktion af ny kat eller hund i et hjem,

der i forvejen har kat.


7

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

Vi skal flytte/er flyttet og

katten ændrer adfærd

katte er vanedyr, og i deres verden er det ofte små

ændringer der skal til, for at de bliver påvirkede af det.

Hvis man står overfor at skulle flytte, kan man godt

regne med, at det bliver en stresset og ubehagelig tid

for katten.

for indendørskatte sker der en stor ændring idet de

flyttes fra et hjem til et andet. en endnu større ændring

sker der for katte der plejer at komme udendørs. grunden

er, at disse katte plejer at have et stort territorium

at boltre sig på, og nu skal de pludselig være spærret

inde i et nyt hus eller lejlighed indtil de er faldet så meget

til, at de kan komme ud igen.

selve flytningen er en ting, en anden er når familien

begynder at pakke i det ”gamle” hjem. dette kan også

gøre at katten ændrer adfærd, da den slet ikke kan forstå

hvad der sker og alle dens duftmarkeringer forsvinder

eller flyttes.

feliway ® kan med fordel bruges allerede når man begynder

at pakke til at skulle flytte. den bedste løsning

er at opsætte en feliway ® diffusor i hjemmet i det/de

rum hvor katten opholder sig mest. dermed mindsker

man kattens usikkerhed overfor det der sker.

ved selve flytningen er det en god idé at opsætte en

feliway ® diffusor i det nye hjem 1-2 døgn før katten

flyttes. det gør at diffusoren har nået at fylde rum-

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

mene med feromoner, og derved på virker det katten

til at være mere tryg i sine nye omgivelser. ofte er det

nok at anvende feliway ® i 4 uger, men se på hvordan

katten reagerer, når diffusoren ikke virker mere. nogle

katte har stor glæde af at have feliway ® i hjemmet i

op til 8 uger, - det afhænger meget af hvornår man er

kommet på ”plads” i sit nye hjem.

Hvornår må katten komme ud når man er flyttet.

et ofte stillet spørgsmål er, hvornår katten må komme

ud, når man er flyttet til et nyt område. det anbefales

at man holder katten inde i huset i 2-3 uger, - det vigtigste

er at den virker fuldstændig tryg ved sine nye

indendørs omgivelser, så den betragter huset som sin

base / territorium og ikke bare et sted den skal opholde

sig midlertidigt. derefter kan man begynde at tage

katten med ud i 10-15 min. ad gangen, hvor man er

der til at holde øje med den. ofte er katten selv utryg

ved de nye omgivelser, og løber ikke langt væk. Husk

ikke at bære den ud, - den skal selv gå ud af døren, således

den også ved hvilken retning der er ”hjem”, hvis

den møder nogle ”farer”. langsomt kan man tage den

med ud i længere og længere tid, og til sidst må man

lade den løbe frit uden at holde øje med den. det er

altid en spændende dag for ejeren når katten første

gang løber så langt væk, at man ikke kan få øje på den.

men, i de fleste tilfælde kommer katten tilbage igen

efter et par timer, og er det lykkedes en gang, så ved

man at den godt kan finde hjem.

Hvis ikke man er flyttet langt væk fra sit gamle hjem,

kan det være at katten forsvinder og ikke kommer tilbage.

dette kan være fordi katten pludselig er kom-


8

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

met ind i sit ”gamle” territorium og derved så har fun-

det vej tilbage. derfor er det altid en god idé at køre til

sit gamle hus og kigge efter katten, hvis ikke katten er

kommet tilbage indenfor rimelig tid.

Min kat urinmarkerer/strinter

indendøre

Hvad er urinmarkering/strintning?

når en kat urinmarkerer/strinter er det en adfærd, der

er anderledes end når den bruger sin kattekasse. ved

urinmarkering/strintning ses en karakteristisk adfærd:

1. katten søger til en lodret flade

(væg, bordben, skab, reol, eller andet )

2. Halen løftes lige i vejret

3. bagbenene stamper let

4. en tynd stråle af urin sprøjtes med den

lodrette flade

5. katten vender sig og går som intet var hændt.

katten efterlader en plet af urin ca. 20-30 cm. over gulvet,

og man kan ofte ses at urinen løber ned af fladen.

denne urinmarkeringsadfærd kan både ses hos han

– og hunkatte, hvad enten de er kastrerede/ steriliserede

eller ej.

katte strinter for at markere deres territorium samt

når der er ting der gør dem utrygge og usikre. der kan

være mange årsager til at en kat strinter, og nogle gange

kan vi ikke gennemskue hvorfor katten pludselig

begynder at strinte, for man synes ikke at der er sket

ændringer i hjemmet.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

men, her er lidt eksempler på hvilke ting som katte

bl.a. kan reagere på:

· nye møbler

· ny person i huset

(ny kæreste, ny lejer af et værelse etc.)

· ankomst af baby i huset

· fremmede katte på eller udenfor kattens territorium.

det kan være nok, at katten har set og ”lugtet” disse

fremmede katte gennem åbne vinduer.

· ankomst af andre katte i hjemmet

· gæster

· flytning til nyt hus/ lejlighed

· ferie/pasning i fremmede omgivelser

intakte han- og hunkatte strinter ved seksuel ophidselse

samt når hunkatten er i løbetid. en intakt hankat

urinmarkerer ofte for at markere territorium samt sin

dominerende status. derfor kan det hjælpe at få kastreret

hankatte, da de derved har mindre tendens til

at urinmarkere/strinte.

Hvorfor strinter katte?

katte strinter fordi de har behov for at markere. når

de strinter, afsætter de feromoner. disse feromoner er

ikke de samme feromoner, som de udskiller fra kindregionen.

Hvordan bruges Feliway ® til

katte der urinmarkerer/strinter?

i naturen vil en kat ikke både strinte og afsætte kindferomoner

de samme steder, da kind-feromonerne og

de feromoner der afsættes i urinen har forskellige beskeder.

derfor kan man med fordel bruge feliway® til

at afvænne en kat med at strinte. grunden er, at feliway

® er en syntetisk efterligning af de feromoner som

katten normalt udskiller fra kinden, og ved at anvende


9

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

feliway ® tror katten, at den selv har været og afsætte

kindferomon. det betyder så at den ikke vil markere

dette sted igen.

Rengøring

når man gør rent efter en kat der har strintet eller som

har sat sig ved siden af bakken, er det vigtigt at man

ikke bruger rengøringsmidler der indeholder salmiak

eller klorin. disse dufte kan istedet få katten til at synes

at det er et ”dejligt” sted at tisse. tidligere har været

anbefalet at gøre rent med rodalon, men det allerbedste

er masser af rent vand, således at duftene fra

urinen fortyndes.

Hvordan anvendes Feliway ® til katte

der urinmarkerer/strinter?

feliway diffusor kan med fordel anvendes for at afvende

katten med at strinte. den opsættes i de rum hvor

problemet er. – Husk at diffusoren skal sidde frit i rummet.

når diffusoren tændes skal den fortsætte med at

være tændt i 4 uger.

feliway ® spray kan også anvendes, men dette kræver

at kattens ejer går en runde i de rum hvor problemet

er, og sprayer på udvalgte steder 1 x dagligt i 1 måned.

de steder der skal sprayes er: Hvor katten tidligere har

strintet samt fremspringende genstande, hvor katten

kan finde på at strinte (dvs. hjørne af sofa, bordben,

reol, fjernsyn etc.)…

feliway ® skal bruges indtil katten selv går og gnider

kinden op ad de genstande, hvor man har sprayet. ser

man ikke dette, skal behandlingen fortsætte i 1 måned.

Hvis katten derefter er holdt op med at strinte,

kan man godt stoppe behandlingen. dog kan det være

at problemet vender tilbage på et senere tidspunkt, -

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

igen fordi at der kan ske ting der ”stresser” katten. Hvis

katten på et tidspunkt igen begynder at strinte, skal

man starte behandlingen med feliway ® op igen.

Min kat kradser i møblerne

mange indekatte har en tendens til at bruge et møbel

som ”kradsetræ”. dette er som regel til stor utilfredshed

for ejeren, og samtidig kan det være en dyr fornøjelse

hvis katten ødelægger flere møbler i hjemmet.

Gode råd til at forebygge kradsning i møbler

- lad katten komme ud (katte er naturdyr, og ved at

komme ud får de slidt deres kløer ved blandt andet

at klatre. nogle katte finder også et gammelt stykke

træ/ bark/plankeværk i haven, som bliver deres faste

”kradse-sted”.)

- få et godt kradsetræ inden døre. det at hvæsse/

kradse kløer er også en form for markering for katten,

og derfor er det vigtigt at kradsetræet er placeret det

rigtige sted i rummet. ofte ser man, at hvis katten bruger

at kradse kløer indenfor, så er det tapetet omkring

havedøren eller gavlen af sofaen som tages i brug. det

sker pga. at katte gerne vil markere ud til gang-arealer

- de vil gerne have at deres markeringer bliver set.

derfor er det vigtigt at kradsebrættet bliver sat et sted

hvor det kan ses - både af katten og vi andre. mange

katteejere har en tendens til at gemme kradsebrættet

lidt af vejen, fordi man ikke synes at det er pænt at

kigge på. det er vigtigt at det kommer frem i stuen.

- en anden god ting kan være at sætte en kokos-måtte

eller lignende på væggen ved f.eks. havedøren, således

at katten har et godt sted at kradse kløer - og hvor

det er tilladt!


10

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

- Hvis katten allerede har kradses i tapetet kan det

være en god idé at tage et stykke af tapetet og sætte

over på kradsetræet. på denne måde kan man måske

”motivere” katten til at flytte sin kradsning af kløer til

det ”rigtige” sted.

- Hvis katten ikke vil bruge kradsebrættet kan det også

være fordi den synes at ”fiber-retningen” i kradsematerialet

er upassende. en god idé kan derfor være at

investere i en anden form for kradsebræt.

Har katten taget et stykke tapet/møbler i brug til

kradsebræt, kan feliway® anbefales for at få katten til

at holde op. når en kat markerer ved at kradse kløer

udskiller den feromoner fra området omkring trædepuderne.

disse feromoner udskilles normalt ikke de

samme stedet som katten udskiller kindferomoner.

Hvis man har brugt feliway®, som er en syntetisk kopi

af kattens kindferomoner, de steder hvor den kradser,

vil den langsomt holde op med at kradse.

det er meget vigtigt at katten har et sted hvor den må

kradse, og dette sted skal ikke være påført feliway®.

feliway® spray: feliway® spray anvendes 1 x dagligt

i 1 måned der hvor katten kradser. det er vigtigt at

Hele området, hvor katten kradser, sprayes godt ind.

feliway® laver normalt ingen pletter på møbler og

tekstiler. det er dog en god idé at afprøve sprayen på

en ikke synlig del af møblet, inden man for alvor går i

gang med behandlingen. efter at have sprayet området

1 x dagligt i 1 måned skal katten gerne være holdt

op med at kradse i møblet. det kan være at katten

holder op allerede efter 2-3 uger, - og når katten selv

begynder at gnide sin kind-region op ad det område

som man har sprayet på, kan man godt stoppe med

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

behandlingen. katten kan dog begynde igen på et senere

tidspunkt, og så må behandlingen startes på ny.

feliway® diffusor kan også anvendes til at stoppe

kradsning i møbler. koncentrationen af feromoner på

selve stedet bliver dog højere hvis man anvender feliway®

spray. feliway® diffusor anvendes ved at opsætte

den i det rum hvor problemet er. diffusoren skal sidde

frit og skal være kontinuerligt tændt i 4 uger.

Min kat bryder sig

ikke om at køre i bil

katte kan ikke lide at være spærret inde, og derfor er

det en meget ubehagelig oplevelse for dem at komme

ud og køre i bil. for det første bliver de spærret inde på

et meget lille område, og derudover kan de nemt blive

køresyge.

Gode råd om transport af katte

- sørg for at have et ordentligt transportbur til katten.

katte er næsten umulige at spærre inde i papkasser og

lignende, da de kan komme ud gennem den mindste

sprække. et transportbur har også den fordel at der

kan komme lys og luft ind til katten, og derved virker

det ikke helt så skræmmende.

- kør aldrig med en løs kat i bilen. en kat kan kravle

ned til førerens ben - og det er faktisk muligt at en kat

kan gemme sig under f.eks. bremsepedalen. dette kan

give nogle meget farlige situationer i trafikken.

- sørg for at der er god ventilation i bilen.


11

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

- lad aldrig en kat stå uden opsyn i en bil. korte perioder

med sol kan gøre en bil til et farligt sted at opholde sig.

- skal man have katten med til udlandet er det en god

idé at finde ud af, hvad der kræves. nogle lande har

krav til vaccinationer inden indførsel, som betyder at

man skal være ud i meget godt tid (-op til et halvt år i

forvejen!)

Hvordan afhjælper jeg kattens ubehag

for at blive transporteret?

10-15 min. inden katten skal i buret sprayes 6-8 pumpeslag

feliway ® spray på gulv og sider. lad buret stå

10 min. inden katten kommer ind i buret. effekten holder

i 1½ - 2 timer. skal man have katten med på en

længere tur er det en god idé at medbringe sprayen

og spraye omkring buret når effekten begynder at forsvinde.

en anden mulighed er at medbringe en klud

eller lignende som kan påføres feliway ® spray, og 10

min. efter at man har påført feliway® , kan kluden lægges

ind til katten. alternativt kan katten også tages ud

af buret, og der sprayes inde i buret igen. man skal dog

være meget påpasselig med at katten ikke løber væk.

Husk at lukke alle døre og vinduer i bilen, inden katten

tages ud, og tag kun katten ud når bilen holder stille.

Min kat bryder sig ikke

om at være hos dyrlægen

nogle katte er kun på besøg hos dyrlægen i kort tid,

mens andre er indlagt en eller flere dage til operation

eller pga. sygdom. mange katte bryder sig ikke om at

komme til dyrlægen, og dette er ofte en kombination

af at de skal transporteres og derefter opholde sig et

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

fremmed sted i kortere eller længere tid. Hos dyrlægen

kommer der mange andre katte og hunde, og der er

derfor masser af ”fremmede” dufte. derudover kan katten

risikere at komme til at sidde ved siden af en hund

i venteværelset, og når den bliver indlagt i et bur, kan

indlagte hunde ofte både lugtes og høres af katten.

for at gøre oplevelsen mere skånsom for katten, kan

man først og fremmest sørge for at bruge feliway ® allerede

når man transportere katten til dyrlægen. – se

afsnittet om katte der ikke bryder sig om at køre i bil.

vel ankommet til dyrlægen kan man spørge, om dyrlægen

bruger feliway ® i konsultationen ( Her kan

dyrlægen også bruge produktet felifriend ®) og i burrummet.

man kan evt. medbringe sin egen spray og

spraye et par pumpeslag på bordet inden der åbnes til

kattens kasse. skal katten indlægges, kan man spørge

om klinikken anvender feliway ® i burrummet. er dette

ikke tilfældet er det igen en god idé at medbringe en

feliway ® spray og spraye på kattens underlag i buret

inden den indlægges. Husk også at spraye i burret inden

katten transporteres hjem.

Min kat bryder sig ikke om at

blive passet fremmede steder

katte har hvert deres territorium. derfor sker der også

en stor omvæltning for en kat når/hvis den skal passes

et fremmed sted. den bliver taget væk fra alle de

duftmarkeringer den har afsat i hjemmet og som for

katten signalerer tryghed.

den bedste løsning for at afhjælpe katten dens utryg-


12

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

hed er at opsætte en feliway ® diffusor det sted hvor

den skal passes. diffusoren skal tændes 1-2 døgn før

at katten ankommer – og skal være tændt i hele den

periode hvor katten passes. dette kræver dog, at der

er en stikkontakt der vor katten skal passes, og at det

ikke er i en åben løbegård eller andet.

Hvis ikke det er muligt at opsætte en feliway ® diffusor

kan man medbringe en feliway ® spray. Husk at det er

en god idé at spraye i buret, når man skal køre af sted

til pensionen. der hvor katten skal passes kan man

spraye jævnt rundt omkring i buret - og på kattens

tæppe/hule eller kurv. effekten af feromonerne holder

i 1½-2 timer, så derfor er det en god idé at spørge

indehaverne af pensionen om de vil spraye i kattens

bur jævnligt. det er især vigtigt at spraye de første par

dage hvor alting er meget uvant for katten, men det

mest optimale er at katten er påvirket af feromonerne

gennem hele perioden.

Jeg skal have en kat mere

Hvad kan jeg gøre for at de bedre kan enes?

katte er meget egenrådige og tillader sjældent andre

katte på deres territorium. derfor kan det være et stort

projekt at få introduceret en ny kat, til en kat der har

været i hjemmet i længere tid.

det er vigtigt at introduktionen af den nye kat sker

gradvist, og ofte tager det flere uger. det er vigtigt, at

man sørger for, ikke at lade kattene være alene det første

stykke tid. sørg for at de er i hver sin del af huset,

og derefter kan de under opsyn lukkes sammen. start

med at lave et værelse klar til den nye kat – og dette

værelse skal helst ikke være den gamle kats foretrukne

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

opholdssted. Heri skal placeres foderskåle samt kattebakke.

lad den nye kat blive helt tryg ved dette værelse.

og sørg for samtidig at forkæle den gamle kat.

i starten skal de lære hinandens duft at kende. dvs. at

man på skift lukker dem ud i huset, mens den anden

kat er væk. Hvis det er den gamle kat, er det vigtigt at

den ikke bare spærres inde. den kan blive taget med

ind på et værelse af et familiemedlem og blive forkælet,

mens den nye kat får lov at inspicere huset. derefter

lukker man på skift kattene frit ud i huset. når begge

katte virker rolige ved at der er ”duft” af en anden kat i

huset, kan man begynde at føre kattene sammen.

i starten skal kattene føres sammen under opsyn. en

god ting kan være at fodre dem i hver ende af et rum,

mens de kan se hinanden, således at der sker noget

godt. de behøver ikke nødvendigvis at komme helt

tæt på hinanden de første par gange, i starten kan de

nøjes med at kigge på hinanden. kattene skal helst

forholde sig roligt ved mødet. Hvis de begynder at

hvæse eller stirre med oprejst hale og børster, er det

vigtigt at kattenes møde afbrydes. der forsøges igen

lidt senere. i starten skal der selvfølgelig være lang afstand

mellem kattene. når kattene er rolige, er det vigtigt

at de roses og forkæles. Hvis de er rolige kan man

også begynde at lege med dem begge. langsomt kan

man begynde at flytte kattenes madskåle lidt tættere

på hinanden. det er stadig vigtigt at huske på, at hver

gang kattene er rolige sammen, så skal de roses og

forkæles. på den måde lærer de, at der sker noget godt

når de opfører sig ”pænt”.

når kattene accepterer at være tæt på hinanden, kan

man lade dem være alene, men i starten kun i korte

perioder. Husk stadig at fodre flere steder i huset, og at


13

VejLeDNINg I brug af ferOmONer tIL

aDfærDsprObLemer HOs katte

antallet af kattebakker i et hus altid skal være antallet

af katte +1. dvs. at i et hus med 2 katte, skal der være

3 kattebakker.

når man har flere fodersteder og flere steder med kattebakker,

er der ingen chance for at den dominerende

kat ”overvåger” alle stederne på en gang. derved har

den anden kat også en chance for at få foder og besørge

i fred.

at føre to katte sammen kan være en lang proces, og

det kan tage alt fra 2 timer til flere måneder, men lykkes

det, er det skønt at se hvordan 2 katte kan have

glæde af hinanden.

Hvordan bruger jeg Feliway ®

ved sammenførsel?

inden den nye kat introduceres til hjemmet opsættes

en feliway ® diffusor. denne skal være tændt de første

4 uger katten er i hjemmet.

ved selve ankomsten og de første par uger kan man

også bruge felifriend ® til at lette sammenførslen af

katte. se under produktet felifriend ®.

Jeg har mange katte, og der er

altid problemer i katteholdet

folk med mange katte, - eller katte-avlere kan have

problemer med deres kattehold. årsagen er, at man

holder mange katte på et (for kattene) forholdsvist lille

areal. i naturen vil katte altid have større territorier end

det vi kan tilbyde dem i hus og have. Hvis vi så oven

i købet mener, at der skal være 3 eller flere katte på

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

dette areal, så kan kattene godt få nogle indbyrdes

problemer.

Hvis man har mange katte, er der nogle ting man skal

huske, for at tilværelsen bliver god for alle kattene,

også for den der er mindst dominerende.

antallet af kattebakker skal altid være antallet af katte

+ 1. dvs. har du 2 katte skal du have 3 bakker, har du 6

katte skal du have 7 bakker.

det er også vigtigt, hvis kattene har foder stående

fremme, at der er mere end et sted i huset de bliver

fodret.

grunden til at der er behov for disse ekstra spise- og

bakkesteder er, at det er vigtigt at kattene altid kan

spise og gøre sig rene i fred og ro. Hvis der f.eks. er flere

kattebakker end der er katte, så er det noget nemmere

for en mindre dominerende kat, at finde et sted

hvor den kan være sig selv.

Husk også at rense/rengøre kattebakkerne flere gange

dagligt. nogle katte kan ikke lide at tisse samme sted

som de har besørget, og andre kan ikke lide at bruge

kasser, der har været brugt af en anden kat. Har man

mange katte, kan det derfor være et stort arbejde at få

rengjort kattebakkerne, men det er en vigtig ting for

at undgå urenlighed.

Hvordan bruger man Feliway®

i fler-katte-hjem?

Har man problemer i et hjem med flere katte, kan det

anbefales at opsætte en feliway ® diffusor. problemerne

kan være mangeartede, det kan være at nogle af

kattene er begyndt at strinte, at man kan mærke at der


14

er en kat der gemmer sig og er meget tilbageholden-

de eller andet. feliway ® kan hjælpe disse katte med at

føle sig mere trygge. Har man en god effekt af feliway

® diffusoren, kan det godt være, at man kan mærke

en ændring i katte-holdet når flasken løber tør efter 4

uger. dette kan igen afhjælpes ved at fortsætte med

feliway ®. dertil kan købes refill-flaske til diffusoren.

Hvis problemerne bliver meget voldsomme, og der

f.eks. er en kat som man kan mærke, ikke føler sig tilpas,

er det for det først vigtigt at finde ud af, at den

ikke fejler noget. derfor er det en god idé at tage en

tur til dyrlægen for at få den tjekket efter.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

Hvis katten ikke fejler noget fysisk, kan det måske være

en idé at finde et godt hjem til sådan en kat, hvor den er

alene. måske kan det også afhjælpe ”uroen” i katteflokken,

hvis den kat, der har det værst, får et nyt hjem.

den sidste ting man kan slå et slag for, er at katte får

lov til at komme ud. det er ikke altid muligt at lukke

sine katte ud hvis man bor i lejlighed eller i nærheden

af en meget trafikeret vej, men i det sidste tilfælde kan

det være en god idé at lave en stor løbegård

til kattene. på den måde kan de komme ud og udforske

naturen, evt. klatre på nogle store grene og måske

få afløb for deres jagtinstinkt.


15

HVOrDaN uNDgår jeg aDfærDsprObLemer

HOs mIN kat?

katte er aktive dyr, og derfor er det vigtigt at katten

bliver udfordret. i naturen vil en kat afpatruljere sit

territorium adskillige gange i løbet af et døgn, den vil

have utallige jagter på føde, den vil blive udsat for nye

dufte konstant og den vil klatre og bruge sin krop.

en kat der holdes i f.eks. en lejlighed bliver ofte fodret i

en skål, jagt er kun når ejeren gider lege, og territoriet

er så lille at den kan overskue det hele ved at ligge i

sofaen. derfor er det nødvendigt at man gør noget for

at aktivere sin kat.

Fodring

en kat behøver ikke nødvendigvis at blive fodret i en

skål. der er mange andre muligheder for at give katten

foder, hvor den skal arbejde for at få fat i det. en god idé

kan være at tage en lille sodavandsflaske (renvasket), og

fylde noget af kattens foder i denne. dette gør at katten

bliver nødt til at puffe og trille med flasken for at få

foderet ud, og det kan den bruge noget tid på.

en anden idé er at gemme lidt foder i et delvist sammenklamt

paprør fra en køkkenrulle. princippet er det

samme, katten skal arbejde for at finde føden. Har man

en skotøjsæske kan der også klippes et hul i en sådan,

og igen kan der gemmes foder i den. katten vil synes

at det er alle tiders at skulle finde foderet.

foderet kan også gemmes rundt omkring i huset, på

hylder, i vindueskarme etc. således at katten motiveres

til at gå rundt og finde det. dette kan være en god

beskæftigelse når katten er alene hjemme.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

Indretning af hjemmet

katte kan godt lide at overskue deres territorium fra

oven. dette kan være svært, hvis det højeste punkt i

hjemmet er en sofa! derfor kan det være en god idé,

at lave nogle hylder som det er tilladt at katten ligger

på. evt. kan man hænge en kurv op således at katten

kan komme over i den fra hylderne. på den måde sørger

man for at kattene har et klatremiljø. Hvis man vil være

rigtig god ved katten, kan man lave en ”bjælke” op til

den nederste hylde, som den kan klatre op af. denne

kan noget af vejen beklædes med et materiale som katten

kan lide at hvæsse kløer i, - så bliver det sandsynligvis

ordnet hver gang katten kravler op til ”sin” hylde!

Andre aktiviteter

katte har et naturligt jagtinstinkt, og får katten ikke

”afløb” for sine instinkter, kan det være det kommer til

at gå ud over ejerens fingre, arme og ben! derfor skal

man huske at lege med sin kat hver dag. dette behøver

ikke at være avanceret legetøj der købes i butikker,

men mange gange er en snor med et stykke sammenrullet

papir eller en korkprop nok til at katten synes at

det er alle tiders. mange mennesker bruger en laserpointer

til at lege jagt-leg med katten. Her er byttet

dog imaginært, og derved er jagten aldrig afsluttet.

det er derfor en god idé, hvis man bruger en laserpointer,

at starte og slutte legen samme sted hver

gang. – f.eks. på ejerens fod. da jagten aldrig afsluttes

kan stresshormonerne køre rundt i kattens krop i alt

for lang tid. Husk dog også at leg med noget som katten

kan fange, - den skal også have lov at bide i dens

”bytte” - dvs. kork-proppen, papiret eller andet.


16

Ofte stILLeDe spørgsmåL

Hvor længe varer det, fra man har tændt

diffusoren, til det begynder at virke på katten?

diffusoren begynder at udskille feromoner så snart

den bliver tændt. men, det varer 1½-2 døgn inden

den har fyldt de 50-70 m2 som den ”dækker”. nogle

kan mærke at deres kat bliver påvirket af feromonerne

med det samme, mens andre først mærker en virkning

efter længere tid (2-3 uger).

det er derfor vigtigt at man lader diffusoren være

tændt i hele perioden (4 uger), og først derefter kan

man bedømme om det har haft en effekt på kattens

problem.

Må man tænde og slukke for diffusoren?

nej! det tager 1½-2 døgn for diffusoren at nå en passende

rum-koncentration af feromoner, så er det vigtigt

ikke at slukke for den. Hvis man slukker for den,

falder koncentrationen af feromoner, og katten bliver

ikke påvirket kontinuerligt, og derfor kan der ikke regnes

med fuld effekt.

Besøg vores hjemmeside www.ceva.dk

Kan man bruge Feliway til katte

der er nytårsangst?

Har man en kat der er bange i forbindelse med nytår,

er det en god idé at an-vende feliway. det bedste er

at opsætte en feliway diffusor i hjemmet min. 10 dage

før fyrværkeriet starter. lad også katten have et godt

gemmested, dvs. man kan sørge for at lave et sted til

katten hvor den ikke kan se lysglimt fra fyrværkeri. evt.

kan man bruge et af kattens normale gemme/opholdsteder,

som man sørger for at dække med et tæppe

eller lignende, så det virker mere trygt for katten.

er feromoner løsningen på kattens adfærdsproblem?

adfærdsproblemer katte kan have mange årsager, og

varigheden af problemet har selvfølgelig også en betydning.

feromoner kan ikke løse alle adfærdsproblemer,

men de kan være en god løsning til at få katten til

at føle sig tryggere i sit nærmiljø. samtidig er feliway

uden bivirkninger, da det er en efterligning af et naturligt

stof, så det er en god løsning at afprøve for både

kat og ejer.

More magazines by this user
Similar magazines