EN ANDEN VERDEN ER MULIG - Danmarks Sociale Forum

socialforum.dk

EN ANDEN VERDEN ER MULIG - Danmarks Sociale Forum

EN ANDEN

VERDEN

ER MULIG

VÆR MED TIL AT SKABE DEN!

DANMARKS

SOCIALE

FORUM 2007

WWW.SOCIALFORUM.DK

HOVEDBANEGÅRDEN

28-30

SEPTEMBER

2007

HALMTORVET

KULTURSTALDENE, ONKEL DANNYS PLADS, KØBENHAVN V.


TAG DEL! DANMARKS

SOCIALE

FORUM 2007

Velkommen til åbningen af

DANMARKS

SOCIALE

FORUM 2007

Velkommen til Danmarks Sociale Forum, der under overskriften ”En anden

verden er mulig” arbejder for at skabe alternativer til den nyliberalistiske

politik, som dominerer verden i dag. Fra fredag eftermiddag den 28.

september til søndag den 30. september inviterer vi til to en halv dag med

møder, fest og fællesskab. Her kan du deltage enten i hele konferencen eller

i et eller fl ere af de mange arrangementer. Vi er sikre på, at du i programmet

vil fi nde meget, som vil vække din interesse og give dig nye perspektiver på

hverdagen og verden omkring dig.

Danmarks Sociale Forum udgør den danske del af World Social Forum. Med

en let blanding af debatter, workshops, fi lm og musik forsøger vi sammen at

skabe alternativer og fi nde udveje – samt at udvikle politiske positioner, som

bevægelsen står samlet om. Velkommen!

Fredag den 28. september kl. 19:00-21:00. Stor Scene

Åbningen kaster lys over nogle af de store globale og regionale udfordringer

og peger på mulige udveje. Afslutningsvis vil der være en musikalsk overraskelse.

TALERE:

Svend Auken: Hvad skal vi gøre ved de globale klimaudfordringer?

Trine Pertou Mach: Kritik af EU’s Reformtraktat – og krav om folkeafstemning.

José Perez Garcia: Venstredrejningen i Latinamerika. Hvilke reelle alternativer tegner sig?

Lawrence Lessig: Privat ejendomsret til idéer og kulturprodukter? Hvilke barrierer og udveje er der i

forhold til gældende intellektuelle ejendomsret?

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 2

Under overskrifterne “Velfærd for alle (spor 1)”,

“Bæredygtig udvikling, fred og international solidaritet (spor 3)”

og “Kvinderummet (spor 6)” har en lang række organisationer

samarbejdet om forberedelsen af Danmarks Sociale Forum.

Læs mere om sporprocessen på www.socialforum.dk


Program Oversigt

Fredag 16:00-18:00

Efter G8 i Heiligendamm - hvad nu? Stor scene

Danmark i angrebskrig mod Irak Råhuset 2

Fagforeningsarbejde og arbejderkampe i Venezuela Råhuset 1

Nabila - en kvindefi lm Råhuset 4

World Social Forum 2007. Introduktion til Forumbevægelsen Råhuset 5

Løslad PFLP-leder Ahmad Saadat og alle palæstinensiske fanger Råhuset 6

Nyliberalisme i Danmark og Alternativer Forsamlingshuset

Uddannelse og udvikling i danske fængsler Beboerhuset 1

Debat: Kan EU være en progressiv kraft? Beboerhuset 2

Zimbabwe i går, i dag, i morgen Beboerhuset 3

Den ekskluderende asylpolitik i Danmark Telt 1

Nationalprodukt og velfærd Telt 2

Hvorfor spilder vi fortsat energi? Telt 3

Politikerne og industrien sammen om klimakrisen Telt 4

Det ødelægger liv: Diskriminination og Mobning Telt 5*

Fredag 19:00–21:00

Åbning af Danmarks Sociale Forum Stor scene

Fredag 21:00-23:00

Åbning Spor 3: Den store Fortælling om det Guddommelige Liv Råhuset 2

Åbning Spor 3: Økosamfund - en bæredygtig vision Råhuset 2

Ché Guevarras økonomiske tanker Råhuset 1

911 Mysteries Råhuset 5

Hvorfor solidaritet og venskab med Korea? Råhuset 6

Vejen frem for bevægelsen for retfærdig globalisering Beboerhuset 1

Administrativ frihedsberøvelse og social kontrol, fi ndes det stadigvæk? Beboerhuset 2

Kunstens modstand – Modstandens kunst (musik) Forsamlingshuset

Lørdag 10:00–12:30

Intellektuel ejendom er det 21. århundredes olie Stor scene

Seminarieserie om energi og miljø Råhuset 2

Vil EUs økonomiske partnerskabsaftaler gavne de fattige lande? Råhuset 1

Abort og kvinderettigheder i EU Råhuset 4

Palæstina: Industrizoner & apartheid-muren Råhuset 5

International solidaritet: Hvordan? Råhuset 6

Hvordan fremmer vi ligebehandling og beskytter mod diskrimination? Forsamlingshuset

Kampen om folkeskolen Beboerhuset 1

New Zealand Eksperimentet – et nyliberalistisk projekt (start 11:30) Beboerhuset 1

Kampen om budgettet i Københavns kommune Beboerhuset 2

InitiativStøtten - du har idéen, vi har pengene! Beboerhuset 3

Bevægelserne og en ny regering – erfaringer fra Norge, paralleller til Danmark Telt 1

Seminarserie om fødevareproduktion og klima. Telt 2

Cubas Grønne Revolution Telt 3

Globaliseringen, Kina og arbejdernes rettigheder Telt 4

Hvor bevæger Rusland sig hen - fup og fakta om udviklingen Telt 5*

Lørdag 13:30–16:00

EU’s globale rolle: Supermagt eller progressivt alternativ? Stor Scene

Seminarieserie: Ud af vækstens vold Råhuset 2

Latinamerika mellem Århundreder Råhuset 1

Er du ”LIGE” nu? - 50 år med EU’s ligestillingspolitik Råhuset 4

Demokrati - for hvem? Råhuset 5

Medborgerskab – også for etniske minoriteter Forsamlingshuset

Den lyseblå/lyserøde planet - om køn, børn og pædagogik Beboerhuset 1

Asyl til fl ygtninge/asylbørns vilkår Beboerhuset 2

Arbejderen - Græsrøddernes dagblad Beboerhuset 3

Hvad er et menneske værd? Telt 1

Seminarieserie om konkrete alternativer til neo-liberalismen Telt 2

Afghanistan - baggrund og virkelighed efter 6 års krig Telt 3

Organizing the unorganizeable Telt 4

Temperaturen på velfærden Telt 5*

Hold jer orienteret om mulige lokaleændringer i Info-boden.

*Telt 5 vil muligvis blive erstattet af et lokale i Beboerhuset.

Lørdag 16:30–18:30

Latinamerika på vej frem Stor scene

Klima, samfundsstruktur og løsning Råhuset 2

Zapatistisk Uddannelsestænkning Råhuset 1

Er SEX en vare? - Traffi cking og Prostitution Råhuset 4

Islamisme og venstrefl øj - forenelige størrelser? Råhuset 5

Kan Fair Trade blive en folkesag? Råhuset 6

Selvmål – det evaluerede liv Forsamlingshuset

Kulturkamp og social, økonomisk og politisk Newspeak Beboerhuset 1

Til kamp for velfærd Beboerhuset 2

Global demokratidag Beboerhuset 3

Hvad er en frivillig værd? Telt 1

Den indre økologi Telt 2

Terrorstøtte? Tiltalte aktivister taler ud Telt 3

Fremtiden for faglig organisering? - Strategi, politik og praksis Telt 4

Vagthund eller tæppepisser - Kan vi få indfl ydelse på NAP’en? Telt 5*

Lørdag 18:30–19:30

Oktober-koret: Bertolt Brecht i ord og toner. Stor scene

Lørdag 19:30-21:00

Dansk Afrika-politik - et skridt i den rigtige retning? Stor scene

Seminarieserie om social bæredygtighed Råhuset 2

Den pan-afrikanske bevægelse i og udenfor USA Råhuset 1

Krig og Fred - Kvinder i Palæstina Råhuset 4

Mission mod terror Råhuset 5

Frihed til Irans folk Råhuset 6

Causeri ved forfatter Georg Metz Forsamlingshuset

Retten til basisindkomst Beboerhuset 2

Kampen mod privatiseringer i Sydafrika Beboerhuset 3

Krig med eller uden FN mandat Telt 1

Biofuels in the EU - the new colonialism? Telt 2

EU: Den nye traktat og alternativerne Telt 3

CO2 Offsetting, køb af CO2 afl ad for fl yrejser mv. Telt 4

Lørdag 21:00–

Kampen mod aids og for behandling Beboerhuset 3

Den mexicanske modstandskamp Råhuset 1

Hundevenner Stor scene

Fri Galaxe Stor scene

Los Pasajeros Stor scene

Søndag 10:00-12:00

Afsluttende dialogmøde på spor 3: På vej mod klimatopmødet i 2009 Råhuset 2

Assata Shakur i Cuba/politiske fanger i USA Råhuset 1

Religion og Kvinders Rettigheder Råhuset 4

Er en anden verden mulig og hvad bør vi gøre? Råhuset 5

Er retfærdig og ligeværdig interkulturel dialog mulig? Råhuset 6

Velfærd for alle - en uopnåelig drøm eller en smuk vision? Forsamlingshuset

Hvad er nyliberalisme? Beboerhuset1

Skribenter på fl ugt - Fribyer i Danmark Beboerhuset 2

Unges demokratiske rettigheder under pres Beboerhuset 3

Har vi fået en farvet underklasse? Telt 1

Et Bæredygtigt Grønland? Telt 2

European Social Forum i Malmø 2008 – hvad kan vi bruge det til? Telt 3

Mikroøkonomi, sociale og bæredygtige penge Telt 4

Behøver venstrefl øjen gå i terapi? Telt 5

Søndag 13:00-15:00

Afslutning af Danmarks Sociale Forum Stor scene

Aktiviteter under hele weekenden:

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 3

Latinamerika-caféen ”Para tod@s todo” Råhuset 1

Bolivia Dokumentar-bar Råhuset 1

Udstilling: Ché i vore hjerter Råhuset 1

Filmfestival om nødudgange og smutveje Foreningslokalet

Kvinde-lounge og Kvindeliv: En fotoserie Råhuset 3

Levende Hav/Miljøkutteren Anton Havnegade


Bolivia Dokumentar-bar

I dokumentar-baren kan du sætte

dig ved en computer og se en dokumentarfi

lm, som du vælger fra et

menukort. Filmene handler alle om

Bolivias nyere historie - rutsjebaneturen

fra forsøgsdyr i det neoliberalistiske

laboratorium til de sociale

bevægelsers overtagelse af den politiske

dagsorden og til de progressive

forandringer med kontinentets

første indianske præsident.

Arr.: Ibis og Operation Dagsværk.

Sted: Råhuset 1

Gå ikke glip af:

Kunstens modstand

– Modstandens kunst

Lille kabaret med bl.a. Jesper Klein, Anne Marie

Helger, Tom McEwan, Erik Stinus, Pelle Voigt, Nicklas

Burman og Per Warming.

Arr.: Kunstnere for Fred og Laboratorium for

Politiske Viser.

Tid og sted:

Forsamlingshuset, fredag den 28. sept. kl. 21:00

Oktober-koret:

Bertolt Brecht i ord og toner

Oktoberkoret & skuespilleren Birgitte Bruun præsenterer

Svendborgdigte af Håkan Carlsson, Kurt

Weil, Hannes Eisler, Paul Dessau. Forfatteren Erik

Stinus læser op. Dirigent Håkan Carlsson

Tid og sted:

Stor scene, lørdag den 29. sept. kl. 18:30-19:30

La Via de Un Pueblo

(Frankrig/Bolivia 2007. 53 min.)

Historien om hvordan Evo Morales blev

Bolivias første indianske præsident og

om, hvordan landet gennemgik en passiv

revolution væk fra neoliberalismen.

Abya Yala – This Land is Ours

(Frankrig/Bolivia 2007. 53 min)

“De mørke tider er forbi. Efter 500 år

er vores tid kommet.” I fi lmen fortæller

indianske ledere, analytikere og

folk på gaden om indianernes kamp

for og drømme om et nyt fl ernationalt

samfund.

I år er det 40 år siden Ché Guevara blev myrdet i Bolivia. Men Ché’s idealer lever

- drømmen om et frit og forenet Latinamerika samt en retfærdig og socialistisk

verden. Udstillingen ”Ché i vore hjerter” er en udstilling af alt det af Ché, om Ché

og med Ché, som danskere har bragt med sig hjem fra rejser i Cuba, Latinamerika

eller andre lande.

Arr.: Dansk-Cubansk Forening Sted: Råhuset 1

Stilhed er accept – Åben scene på

Danmarks Sociale Forum

Saml bandet, oplad laptop’en eller røm stemmen.

Danmarks Sociale Forum giver plads til larm for en

anden verden. Mød op i info-baren lørdag kl. 12,

medbring lidt demo-materiale og hør nærmere.

Der er plads til live lyd i alle afskygninger – til

programmet er fyldt op.

Hundevenner

Tid og sted:

Stor scene, lørdag den 29. sept.

Fri Galaxe

Tid og sted:

Stor scene, lørdag den 29. sept.

Los Pasajeros

Det colombianske band ”Los Pasajeros” spiller

politisk bevidst rytmisk latin-folk med tydelige

indianske og afro-rødder. Bandet er en levende

legende i Colombia, ikke mindst fordi gruppens

medlemmer blev anklaget for terrorisme og holdt

fængslet i 173 dage efter en koncert i et slumkvarter.

Bandet fi k støtte fra mange kunstnere

og græsrødder, som krævede de populære spillemænd

sat på fri fod. Nu besøger trioen København.

Tid og sted:

Stor scene, lørdag den 29. sept.

Bolivia for sale

(England/Bolivia 2006. 27 min)

Alt, hvad der kunne sælges, blev

solgt. Bolivia blev gennem 0’erne og

0’erne privatiseret i koma. Men de

sociale bevægelser sagde stop.

The Water is Ours, Damn It!

(USA/Bolivia 2000. 33 min).

Film om de sociale bevægelsers krig

mod privatisering af vand i Cochabamba

i 2000, hvilket var startskuddet til

et nyt Bolivia og valget af Evo Morales.

Udstilling: Che i vore hjerter Latinamerika-caféen ”Para tod@s todo”

Kvinde-lounge

Kvinde-loungen er stedet, hvor man under hele

DKSF kan slappe af og komme i snak med andre

kvinder om kvinderelaterede emner. Her kan man

også fi nde relevante tryksager. Under hele DKSF

vil der i dette rum køre PowerPoint serien ”Kvindeliv”

på en storskærm.

Arr.: Kvindegrupperne for et andet Europa/Spor 6

Sted: Råhuset 3

Kvindeliv - en fotoserie

Billedkunstnerne Anita Corfi xsen og Eina Berg fra

kunstnergruppen foQus vil være til stede og vil

kommentere fotoserien. Det er en fotoserie med

mange forskellige og forskelligartede vinkler på

kvinders liv i Danmark og i udlandet. Billederne

viser, at på trods af at vores vilkår som kvinder

rundt om i verden er meget forskellige, så er der

en stor grundfl ade med følelser, erfaringer og

oplevelser, der er de samme. Samlingen er skabt

af kunstnergruppen foQus.

Arr.: Billedkunstnergruppen foQus, del af

Kvindegrupperne for et andet Europa

Sted: Råhuset 3

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 4

Fuera! – one year with Suez

(Bolivia 2005. 25 min).

Den rebelske by i El Alto havde deres

egen vandkrig i 2005. De sagde fuera,

væk!, til det private vandselskab i byen.

Koka-Zero

(Danmark/Bolivia 2005. 45 min.)

Hvad er koka og hvad betyder det for

bolivianere? Hvorfor er dette hellige,

sunde blad dæmoniseret og gjort

forbudt i hele verden? Spørgsmålene

besvares i fi lmen.

En Grundlov For Alle

(Danmark/Bolivia 2005. 26 min.)

Valget af Evo Morales er kun begyndelsen

til de store forandringer. I

fi lmen forklarer indianere, at det store

arbejde ligger i at skrive en ny grundlov,

der inkluderer alle Bolivias 36 folk

og deres rettigheder.

Bolivia Rebelde

(Bolivia 2003. 32 min).

Interview med Evo Morales fra før

han blev præsident. Lavet af CLACSO,

det latinamerikanske råd for sociale

studier.

Latinamerika er en verdensdel i forandring. Fra Mexico til Argentina sætter sociale

bevægelser og nye folkelige regeringer i stigende grad dagsordnen. I caféen vil

der være workshops, hvor du kan møde folk fra bevægelserne. Du kan også nyde

latinamerikanske snacks i baren, se udstillingen om Ché, eller se dokumentarfi lm

fra Bolivia.

Arr.: IBIS, Operation Dagsværk og Internationalt Forum Sted: Råhuset 1

Levende Hav

Levende Hav anløber Københavns Havn med

miljøkutteren Anton. I et telt på havnen vises en

udstilling i forbindelse med kampagnen ”Hav og

Klima – læg kursen om!” I teltet afholdes workshop

lørdag fra 11:00–13:00 om de alvorlige

fremtidsscenarier for verdens kystfi skersamfund,

ligesom vi vil diskutere Danmarks uansvarlige

fi skeripolitik, der accelererer miljøødelæggelser,

energiforbrug, samt tyveri af kystfi skeres fi skerettigheder.

Levende Hav sejler ture på sundet, hvis

grupper på mindst 10 og højst 16 melder sig.

Sted: Havnegade nær Knippelsbro.


Workshops

-Det fulde program:

Fredag 16:00-18:00

____________________________

Efter G8 i Heiligendamm

- hvad nu?

Mikkel Bolt, adjunkt, Københavns

Universitet; Morten Emil Hansen,

Folkekirkens Nødhjælp; Pia Olsen,

formand for 92-gruppen; Pelle

Dragsted, International sekretær,

Enhedslisten

G8-mødet i Tyskland blev igen en

udstilling af modsætninger i verden.

Hvordan skal vi orientere os i kampen

for en anden verden?

Arr.: Programgruppen

____________________________

Danmark i angrebskrig mod

Irak - juridiske, sociale og menneskelige

konsekvenser

Kai Lemberg, prof. v. RUC og formand

for Grundlovskomiteen

Arr.: Grundlovskomiteen 2003 vedr. Irakkrigen

____________________________

Fagforeningsarbejde og

arbejderkampe i Venezuela

Rúben Linares (UNT - Union Nacional

de los Trabajadores, Venezuela).

Rúben vil fortælle om, hvad der

sker i Venezuela, både med Chávezregeringen

og ift. de venezuelanske

arbejderes kamp for bedre levevilkår,

fabriksbesættelser, arbejderkontrol

og om opbygningen af den revolutionære

fagforening UNT. Der vil være

oversættelse fra spansk til dansk.

Arr.: Hands Off Venezuela, Danmark

____________________________

Nabila - en kvindefi lm

Inger V. Johansen

Nabila er rapper, muslim & politisk

aktiv. Det kræver sin kvinde at være

21-årige Nabila fra Göteborg, især når

man skal leve op til sin kurdiske families

forventninger. Men Nabila bryder

mønstret, og med rapmusikken

bekæmper hun samtidig patriakalske

familietraditioner og fremmarcherende

islamisme. Efter fi lmen er der

diskussion.

Arr.: Kvindegruperne for et andet Europa

____________________________

World Social Forum 2007:

Introduktion til Forumbevægelsen

nu og perspektiverne

fremover.

Peter Christiansen, Mellemfolkeligt

Samvirke, Lars Bohn, ATTAC

Med udgangspunkt i en fi lm med klip

fra WSF i Nairobi i januar 2007 gives

en introduktion til forumbevægelsen,

og der lægges op til debat om WSFs

fremtid angående form, indhold,

organisation og muligheder for at

fremme lokal og global demokratisk

udvikling.

Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke og

programgruppen

____________________________

Løslad PFLP-leder Ahmad Saadat

og alle palæstinensiske

fanger i zionismens fængsler

Oplæg v. Mellemøstgruppen Internationalt

Forum

Der vises fi lm om den palæstinensiske

befrielseskamp og om palæstinensiske

fanger i zionismens fængsler. Vi fortæller

historien om kidnapningen af

PFLP-leder Ahmed Saadat fra Jerichofængslet

på Vestbredden. Udstilling af

plakater, postkort, t-shirts og oliemalerier

lavet af unge palæstinensere i

fl ygtningelejre.

Arr.: Internationalt Forums

Mellemøstgruppe

____________________________

Nyliberalisme i Danmark og

Alternativer

Anders Lundkvist, økonom (AUC)

Henrik Herløv Lund, økonom, mdl.

af den alternative velfærdskommision;

Anders Hadberg, studerende,

Københavns Universitet; Peter

Nielsen, økonom

Hvordan ser den danske nyliberalisme

ud - og hvordan udvikler vi

alternativerne? Fire oplægsholdere

diskuterer markedsgørelse, social

marginalisering, underminering af

demokratiet og lægger op til debat

om de nødvendige

modtræk.

Arr.: ATTAC

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 5

____________________________

Uddannelse og udvikling i

danske fængsler.

Det danske fængselsvæsen har to

sideordnede formål: At påføre dømte

deres straf samt påvirke fangerne, så

de efter endt afsoning kan leve en

kriminalitetsfri tilværelse. Det tyder

imidlertid på, at det danske fængselssystem

i stigende grad prioriterer det

første på bekostning af det sidste.

Især er fængslerne præget af store

problemer mht. uddannelse af fangerne.

I workshoppen vil vi udforske,

hvorfor det er så svært, at gennemføre

et meningsfuldt uddannelsesforløb,

og hvordan vi kan medvirke til udvikling

i modsætning til afvikling.

Arr.: Foreningen Indsigt

____________________________

Debat: Kan EU være

en progressiv kraft?

Jakob Lindblom fra Enhedslisten

og en person fra Udfordring

Europa

En fortsættelse af debatten i Det Ny

Clarté no. 4. Hvad er EU’s muligheder

for at sikre social lighed? Kan man

være internationalist, hvis man er

imod EU? Kan EU være en modvægt

til USA og til den danske borgerlige

regering? Endelig vil vi forsøge at få

gjort teori til praksis ved at diskutere,

hvordan man enten kan få Danmark

ud af unionen eller gøre EU til en progressiv

kraft.

Arr.: Det Ny Clarté

____________________________

Zimbabwe i går, i dag, i morgen

Andrew Moyse (Media Monitoring

Project, Zimbabwe); Erik Fiil, fhv.

ambassadør i Harare og Nairobi;

Stig Jensen, lektor, Institut for

Afrikastudier

Oplæg om historien og baggrunden

for præsident Mugabes regime og den

aktuelle situation i Zimbabwe. Derefter

åben debat: Hvilke muligheder

er der for at sikre et fremtidigt styre,

som kan rehabilitere Zimbabwe politisk,

økonomisk og socialt?

Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke

____________________________

Den ekskluderende asylpolitik

i Danmark

Amnesti Nu har startet en række initiativer

med udgangspunkt i de forhold

vi i Danmark byder asylansøgere og

fl ygtninge. Formålet med initiativet

er at illustrere folkestemningen omkring

den nuværende politik. Vi vil

medvirke til at udbrede den folkelige

opbakning til ændringer af den førte

fl ygtningepolitik, som vi mener eksisterer

på tværs af politiske partier,

organisationer og hos enkeltpersoner.

Arr.: Amnesti Nu

____________________________

Nationalprodukt og velfærd

Ross Jackson

Nationalprodukt og velfærd hænger

ikke længere sammen. ”Genunine Progress

Indicator”; ”Index of Sustainable

Economic Welfare” er to indikatorer

på velfærd. Disse indikatorer viser, at

en større økonomi siden 1979 ikke

betyder øget livskvalitet.

Arr. Spor 3

____________________________

Hvorfor spilder vi fortsat

energi?

Jørgen Stig Nørgård, DTU

Det er langt mere økonomisk at nedsætte

CO2-udslippet ved at investere

i energibesparelser end ved at bygge

vindmøller og anden vedvarende

energi. Det har været fremført i et

kvart århundrede, og reaktionen fra

miljøengagerede politikere og andre

beslutningstagere har som oftest været,

at det er helt rigtigt. Hvorefter de

fortsætter med mantraet om, at nu

må vi bygge fl ere vindmøller, fremstille

bioethanol til bilerne, og anden

forsyningsteknologi. Hvorfor fortsætter

vi dette spild?

Arr. Spor 3

____________________________

Politikerne og industrien sammen

om klimakrisen

Anne-Grete Holmsgaard, MF,

Klima- og energiordfører for SF;

Jakob Lau Holst, chefkonsulent i

Vindmølleindustrien

Hvordan kan politikerne og industrien

sammen løse klimakrisen? Hvad

har politikerne brug for at industrien

gør, og hvilke krav, love og tilskud

har industrien brug for? Oplæg fra

panelet og derefter debat.

Arr.: SF’s miljøudvalg

____________________________

Det ødelægger liv: Diskriminination

og mobning - skal vi

bare fi nde os i det?

Anja Svava, Pædagog og daglig

leder af Foreningen Unge for Menneskerettigheder

Vi har alle været vidner til mobning.

Mange oplever det selv som voksne.

Hvordan kommer vi mobning og

diskrimination til livs? Kom og giv dit

besyv med til denne debat.

Arr.: Unge for Menneskerettigheder


Filmfestival: This Way Out

Filmfestival om nødudgange

og smutveje fra denne verden

til den næste

This Way Out er godt gemte nødudgange

mellem sæderne på et mistænkeligt

billigt rutefl y, hvor der

ikke er sæder til alle og bagagen er

kastet over bord. Som en inkarnation

af fl yets stewardesse insisterer

vi på at pege på mulige fl ugtruter

og udveje.

Opdag og udforsk dem, når vi byder

velkommen til en ren tour de

force fra Victoria Søens globale gyser

over latinamerikansk modstand

til strategier for at fastholde kreativ

nyskabelse.

Fredag 21:00-23:00

____________________________

Åbning Spor 3:

Den store Fortælling om det

Guddommelige Liv

Jytte Abildsstrøm indleder med en

beåndet beskrivelse af, hvordan vi

kunne leve om 30 år, hvis vi tog tidens

udfordringer alvorligt. Hun er

i stand til at knytte multlokummer,

vedvarende energi, bofællesskaber

sammen med global solidaritet og

fred.

Åbning Spor 3: Økosamfund

- en bæredygtig vision

Susanne Maxen: Oplæg og billeder fra

forskellige danske økosamfund.

Præsentation af konkrete økosamfund

v/ Eberhard Bechtle (Svanholm), Lone

Samuelsson (Munksøgård), Britta Lillesøe

og Allan Lausten (Christiania).

Udstilling: 80 A3 farvebilleder fra

økosamfund Jorden over og i Danmark

og

Udstilling: Christiania - fra vision til

virkelighed.

Arr.: Spor 3

____________________________

Ché Guevarras økonomiske

tanker

José Perez Garcia, cubansk

økonom

Efter revolutionens sejr i Cuba blev

Ché Guevarra direktør for nationalbanken

og industriminister. Han satte

sit præg på Cubas opbygning som et

socialistisk land. Men hvad kendetegner

hans økonomiske tænkning? Er

det tanker, som er relevante i dag?

Er det tanker, som har noget at gøre

med den aktuelle venstrebølge i

Latinamerika og ALBA-samarbejdet?

(Der tolkes til dansk).

Arr.: Dansk-Cubansk Forening

____________________________

911 Mysteries

Bo Richardt, 911-Komiteen

Forevisning af fi lmen 911 Mysteries,

som varer en god halvanden time.

Efterfølgende lægges der op til åben

debat blandt publikum, om det presserende

problem; hvad vidste de

amerikanske myndigheder forud for

911?

Arr.: 911 Komiteen i Danmark

Dokumentarfi lm-genren har gennemgået

en forrygende udvikling

og har de seneste år budt ind, når

globale sammenhænge skulle på

dagsordenen. Vi sætter spot på, hvad

den politiske dokumentarfi lm kan,

når vi viser en række centrale fi lm fra

de sidste 5 år. Ind imellem kaster vi

os ud i en diskussion af, hvad de kan,

skal og vil, og vi kigger spritnye dokumentarister

i kortene, og vi tager

fat om nælden og siger ”copyright?”.

Tider annonceres på forummet og på

www.internationaltforum.dk/thiswayout

Arr.: Internationalt Forum

Sted: Foreningslokalet

____________________________

Hvorfor solidaritet og venskab

med Korea?

Christoffer Dreyer, instruktør

Forevisning af Christoffer Dreyers dokumentarfi

lm ”En forening i modvind”

(40 min.) og kort mundtligt

oplæg fra Anders Kristensen. Derefter

fri debat om emnet.

Arr.: Venskabsforeningen Danmark-Den

Demokratiske Folkerepublik Korea.

____________________________

Vejen frem for bevægelsen for

retfærdig globalisering

Thomas Eisler, Enhedslisten, samt

inviterede aktivister fra bl.a. SUF

og MS

Hvad har vi lært af Rostock/Heiligendamm?

Hvad kan vi opnå med protesterne?

Hvilke former for protest

virker til at opnå vore mål? - demonstrationer,

blokader, modtopmøder...

Arr.: Enhedslistens Internationale Udvalg

____________________________

Administrativ frihedsberøvelse

og social kontrol, fi ndes det

stadigvæk?

Torsten Hjelmar, Medborgernes

Menneskerettighedskommission

Et betydeligt antal borgere får tilsidesat

deres grundlæggende rettigheder

og bliver administrativt frihedsberøvet

indenfor psykiatrien som følge af

en dansk særlov. Kom og hør mere.

Arr.: Medborgernes Menneskerettighedskommission

War on democracy

af John Pilger

(2007, 96 min.)

Med udgangspunkt i aktuelle eksempler

fra blandt andet Venezuela og Bolivia

skildrer den prisvindende journalist

John Pilger, hvordan USA gennem de

sidste 50 år har manipuleret latinamerikansk

politik.

Lørdag 10:00–12:30

____________________________

Intellektuel ejendom er det 21.

århundredes olie

Lawrence Lessig, prof. jur. v. Stanford

University og grundlægger af

Creative Commons. Rasmus Fleischer,

Piratbyrån og Johan Söderberg,

dokumentarist.

Ordstyrer: Henrik Moltke, journalist

og dokumentarist

Intellektuel ejendomsret (copyright,

varemærker og patenter) er rygraden

i videnssamfundet. Men hvilken betydning

har det på den demokratiske

udvikling i den vestlige verden? Er

det muligt at modvirke eller omgå

selskabernes indfl ydelse på det politiske

system? Foredragsholderne vil

diskutere mulige alternativer, og hvad

der skal til for at skabe et samfund,

hvor alle har lige adgang til viden og

information. Arrangementet foregår

på engelsk.

Arr.: Programgruppen

____________________________

Seminarieserie

om energi og miljø

Niels I. Meyer, DTU; Brian Vad Mathiesen,

Aalborg Universitet; Preben

Maegaard, Nordisk Folkecenter

for Vedvarende Energi; Gunnar

Boye Olesen, INFORSE; Søren Dyck

Madsen, Det Økologiske Råd.

Seminarserien vil undersøge alle dimensionerne

omkring energi, miljø og

global opvarmning. Emnerne er: Hvad

gør vi ved den globale opvarmning?

IDA’s energiplan for Danmark 2030,

vedvarende energi globalt og lokalt

med særligt fokus på Europa samt

kampen om ressourcerne.

Arr.: Spor 3

____________________________

Vil EUs økonomiske

partnerskabsaftaler gavne de

fattige lande?

Poul Nielson, tidligere udviklingsminister

og EU kommisær; Steen

Folke, seniorforsker, MS og Udfordring

Europa; Morten Nielsen,

Sydafrika Kontakt; Kenneth Haar,

ATTAC

Hvad er økonomiske partnerskabsaftaler

(EPAer) og hvilke spørgsmål

er omtstridte? Vil EPAerne være til

gavn for de fattige AVS lande? Kan EU

være sine EPA udspil bekendt? Workshoppen

byder også på en kritisk

gennemgang af EU-SADC udkastet til

EPA aftalen.

Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke, Ibis, ATTAC,

Sydafrika Kontakt, Udfordring Europa

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 6

4th World War

af Big Noise Film

(2003, 73 min.)

Hvis man skulle tro nyhedsudsendelserne

på TV, så er fjerde verdenskrig

brudt ud fl ere gange, og hver gang

er den ledsaget af smilende medievante

generaler og billeder optaget

fra spidsen af intelligente bomber. 4th

World War binder historier fra nogle

af verdens brændpunkter sammen til

en fortælling om en global bevægelse

mod neoliberalisme.

____________________________

Abort og kvinderettigheder

i EU

Katarzyna Bratkowska (president

of ”Same O Sobie SOS” association),

Urszula Tomkiewicz, Ewa Majewska,

Agata Chelstowska

Kvinder fra Polen kommer med

oplæg omkring abortmuligheder og

kvinderettigheder - eller manglen på

samme - i deres land. Efterfølgende

debat mellem oplægsholderne og

deltagerne. Arrangementet foregår på

engelsk.

Arr.: Kvindegrupperne for et andet

Europa/Spor 6

____________________________

Palæstina: Industrizoner &

apartheid-muren

Muren er apartheid over for palæstinenserne.

Palæstinensere arbejder

i industrizoner under slavelignende

forhold. Der er brug for faglig solidaritet!

Lydbilleder fra rundrejse på den

besatte Vestbred i juni om Apartheidmuren,

den totale opdeling af Vestbredden

og den etniske udrensning af

palæstinenserne.

Arr.: 3F

____________________________

International solidaritet:

Hvordan?

Sven Tarp, Kommunistisk Partis

internationale udvalg‚ Pelle Dragsted,

international sekretær for

Enhedslisten

Imperialismen hærger - og vi støtter

folkenes ret til at bekæmpe den.

Men kan vi støtte religiøst funderede

bevægelser som Hamas og Hizbollah?

Hvor går grænsen mellem progressiv

og reaktionær? Er min fjendes fjende

min ven? Debatten ruller i dagbladet

Arbejderen - og fortsætter på Danmarks

Sociale Forum.

Arr.: Dagbladet Arbejderen

____________________________

Hvordan fremmer vi

ligebehandling og beskytter

mod diskrimination?

Birgitte Kofod Olsen: Lige muligheder

i adgang til rettigheder – er det en

ret?

Nanna Margrethe Krusaa: Er administrative

klageinstanser effektive

beskyttelsesmekanismer mod diskrimination?

Søren Laursen: Hvor er NGO’erne i

kampen mod diskrimination?

Ordstyrer: Mandana Zarrehparvar

Arr.: Institut for menneskerettigheder/

Spor 1

Surplus

af Erik Gandini

(2003, 54 min)

I SURPLUS udvikler Gandini et fi lmsprog,

der benytter sig af musikvideoernes

og reklamernes overæstetiserede

univers. Filmen udfolder sig som

en timelang rundtur i forbrugersamfundets

glitrende, globalt udstrukne

overfl ader og skyggesider fra Shanghai

til Silicon Valley, fra Stockholm til

skibsophuggerne på Indiens kyster.

____________________________

Kampen om folkeskolen

Per Schultz Jørgensen, medlem af

tænketanken Sophia og Den Alternative

Velfærdskommission

Værdikampen om folkeskolen er blusset

op med de seneste års politiske

tiltag. Skal skolen danne til fællesskab

og solidaritet eller individualisme og

konkurrence? Skal skolen være for

livet eller erhvervslivet? Og hvilke

former for faglighed og pædagogiske

metoder skal skolen dyrke? Per

Schultz Jørgensen tegner et billede af

kampen om folkeskolen, og giver sit

bidrag til den fælles debat.

Arr.: Blaagaard KAOS/Spor 1

____________________________

New Zealand Eksperimentet

– et nyliberalistisk projekt

(start kl. 11:30)

Jens Jørgen Nielsen, konsulent i

FOA

Først ser vi fi lmen ”New Zealand Eksperimentet”.

Den beretter på skræmmende

vis om markedskræfternes frie

spil i New Zealand, hvor der er gennemført

omfattende privatiseringer,

samt indført brugerbetaling i sundheds-

og undervisningssektoren. Derefter

oplæg af Jens Jørgen Nielsen,

som har skrevet om eksperimentet i

New Zealand. Der perspektiveres til

udviklingen i Danmark.

Arr.: Blaagaard KAOS/Spor 1

____________________________

Kampen om budgettet

i Københavns Kommune

Kampen om budgettet i Københavns

kommune: Penge til skoler, børnehaver,

ældre og byudvikling. Vi starter

med dugfriske rapporter fra budgetforhandlingerne

på Københavns

rådhus, og sætter fokus på de folkelige

krav til budgettet og på, hvad

Københavns forældre, elever, ansatte

mv. kan gøre for at påvirke budgettet

og kæmpe.

Arr.: Enhedslisten København,

Budgetkampagnegruppen

>


The Planet

af Johan Söderberg

(2006, 84 min).

Surplus’ virtuøse og provokerende

klipper Johan Söderberg har skabt

et ”wake-up call”, som giver Al Gores

”An Inconvenient Truth” baghjul. Vi

hører en række syn på de seneste års

klimatiske og geografi ske forandringer

- og vi hører ikke mindst om, den

måde, hvorpå vores livsstil har ændret

sig og påvirker forandringerne.

Hvad vil vi gøre med den ene planet

vi har?

____________________________

InitiativStøtten - du har idéen,

vi har pengene!

Kirstine Simoni Mortensen

Sympatidøgn med gadebørn, fi lm om

sex blandt etniske unge og politisk

rap-debat. Rammerne er vide, når

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd

deler penge ud til nye, engagerende

projekter. Er du ung og har du en

ny, kreativ idé, der involverer andre

unge, så er InitiativStøtten måske en

mulighed for dig? Kom og hør om

mulighederne og begrænsningerne

for økonomisk støtte til din idé. DUFs

InitiativStøtte-konsulent fortæller

kort om puljen, og du får mulighed

for at stille konkrete spørgsmål.

Arr.: Dansk Ungdoms Fællesråd

____________________________

Bevægelserne og en ny

regering – erfaringer fra Norge,

paralleller til Danmark

Asbjørn Wahl, kampagneleder ”For

Velferdsstaten”, Norge; Leif Müller,

ATTAC

Før regeringsskiftet i Norge sluttede

en lang række bevægelser sig sammen

om hele 60 krav til en ny regering.

Hvordan går det i dag? Kan erfaringerne

bruges til noget i Danmark?

Arr.: ATTAC

____________________________

Seminarserie om

fødevareproduktion og klima

Bodil Søgård (økologisk landmand

og forsker), Søren Egge Rasmussen

(Andelssamfundet Hjortshøj),

Bente Hessellund Andersen

(NOAH) og Tao Kongsbak (Frie

Bønder - Levende Land)

Landbruget og produktionen af fødevarer

har stor indfl ydelse på det

globale klima. Og klimatiske forhold

har omvendt også stor indfl ydelse på

fødevareproduktionen. Emnerne er:

Sundhed, landbrug og den globale

opvarmning, lokal fødevareproduktion,

økologi, madsuverænitet og

menneskerettigheder kontra industrialiseret

landbrug.

Arr.: Spor 3

Estrellas de la linea

af Chema Rodríguez

(2005, 90 min.)

Valeria, Vilma, Mercy og deres ”kollegaer”

i Guatemala City drømmer om

værdighed og om at slippe for den

vold, som de dagligt er udsat for. De er

prostituerede, der arbejder langs togskinnerne,

La Linea, som forbinder

hovedstaden med Stillehavet. For at

sætte spot på deres problemer,

politiforfølgelserne og mordene, danner

de et fodboldhold. Dette er deres

historie.

____________________________

Cubas Grønne Revolution

Jesper Saxgren og Marcela Munoz

Cuba er i gang med sin anden revolution

- en gennemgribende omstilling

af samfundet ud fra økologiske

og bæredygtige principper. En grøn

revolution.

Med sovjetblokkens sammenbrud

i 1989-90 blev Cuba kastet ud i en

krise og måtte blandt andet omlægge

hele sin landbrugsproduktion. Cuba

fremstår i dag som et lærerigt eksempel

på omlægning til økologisk og

bæredygtig produktion i stor skala.

Jesper og Marcela foræller historien,

viser billeder og inviterer med på en

rejse til Cuba.

Arr.: Dansk-Cubansk Forening

____________________________

Globaliseringen, Kina og

arbejdernes rettigheder

Frank Aaen, MF for Enhedslisten

Den økonomiske globalisering har

medført et kapløb mod bunden, hvor

virksomhederne søger mod lande

med lav løn og ringe arbejdsvilkår.

Frank Aaen besøgte i juni Kina og

mødtes blandt andet med undergrunds-fagbevægelsen

i de sydlige

eksport-zoner. Han vil på mødet

fortælle om sine oplevelser, sit syn

på globaliseringen og Kina og lægge

op til en diskussion af, hvordan vi kan

ændre globaliseringens retning og

styrke arbejderne i i- og u-lande overfor

de multinationale selskaber.

Arr.: Enhedslistens internationale Udvalg

____________________________

Hvor bevæger Rusland sig hen

- fup og fakta om udviklingen

Karsten Fledelius, formand for

Dansk-Russisk Forening; Vibeke

Sperling, Politiken

Bliv opdateret om den seneste udvikling

i Rusland!

Arr.: Programgruppen

Darwin’s Nightmare

af Hubert Sauper

(2004, 107 min.)

Den østrigske instruktør Hubert Sauper

skildrer det darwinistiske mareridt, der

udspiller sig i og omkring Victoriasøen

i Tanzania. Det er en tryllebindende

og dybt forfærdende dokumentar om

konsekvenserne af det globale verdensmarked.

Lørdag kl. 13:30–16:00

____________________________

EU’s globale rolle: Supermagt

eller progressivt alternativ?

Samir Amin (egyptisk udviklingsteoretiker)

samt to andre eksperter.

”En økonomisk kæmpe, en politisk

dværg og en militær orm.” Sådan

blev EU beskrevet af den belgiske

udenrigsminister i 1991. Men hvilken

global rolle er EU ved at indtage i

dag? Findes der et særligt europæisk

projekt? Hvordan ser det ud? En konkurrerende

supermagt til USA eller et

progressivt alternativ?

Arr.: Dagbladet Information og

Oplysningsforbundet DEO

____________________________

Seminarieserie:

Ud af vækstens vold

John Holten-Andersen;Peter Næss;

Ross Jackson; Lars Pehrsson, direktør

for Andelskassen Merkur.

Sammenhængen mellem nyliberalisme,

penge, vækst og klima sættes

under lup.

Emnerne er: Penge, kapitalisme og

vækst; Venstrefl øjen og væksten; The

Breakaway Strategy (på engelsk); Økonomi

som redskab i en bæredygtig

udvikling;

Arr.: Spor 3

____________________________

Latinamerika mellem

Århundreder

Guillermo Vázquez, Cubas ambassadør

i Danmark

Latinamerika mellem Århundreder af

cubaneren Roberto Regalado Álvarez

er et utroligt spændende bidrag til

vor tids debat om samfundsforandring.

Bogen, der netop er udkommet

på dansk, giver et overblik over

den teoretiske udvikling gennem

tiderne og sammenholder denne med

Latinamerikas politiske historie fra

den spanske invasion til i dag. Cubas

ambassadør i Danmark introducerer

bogen.

Arr.: Kommunistisk Parti

____________________________

Er du ”LIGE” nu? - 50 år med

EU’s ligestillingspolitik

Britta Thomsen (MEP for SD) m.fl .

Oplæg vedr. EU og ligestillingspolitikkens

udvikling igennem 50 år med efterfølgende

spørgsmål og debat mellem

oplægsholderne og deltagerne.

Arr.: Kvindegrupperne for et andet

Europa/Spor 6

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 7

The Take

af Avi Lewis og Naomi Klein

Det økonomiske kollaps i 2001 medførte

en deroute for store dele af den

argentinske middelklasse. I et økonomisk

ragnarok med tusindvis af lukkede

fabrikker og et tårnhøjt arbejdsløshedstal

valgte arbejdere landet over,

at tage sagen i egen hånd og besatte

fabrikkerne under sloganet:

Occupy. Resist. Produce.

____________________________

Demokrati - for hvem?

Sulaima Hind, forfatter, samt et

spørgepanel af repræsentanter for

grupper, der føler sig sat udenfor

demokratiet.

Vi indbyder til en bred og åben diskussion

om ”udenforskab” i dagens

danske samfund. Alle er velkomne,

det eneste krav er velvillighed mod

andre deltagere.

Arr.: FredsVagten ved Christiansborg

____________________________

Medborgerskab – også for etniske

minoriteter

Bente Bondeberg: Flygtninge som

medborgere

Eva Ersbøll: Adgang til statsborgerskab

– en betingelse for integration

Bo Lauritsen: Medborgerskab og folkeskolen

Ordstyrer: Mandana Zarrehaprvar

Arr.: Institut for Menneskerettigheder/

Spor 1

____________________________

Den lyseblå/lyserøde planet

- om køn, børn og pædagogik

Ane Havskov Kirk, Lunds Universitet

og medlem af den feministiske

gruppe KRAN

I gamle dage blev pigerne opdraget

til at se sig selv som uudviklede

mænd. I dag bliver drengene og pigerne

opdraget til at være fra hver sin

lyseblå/lyserøde planet. Hvordan vil

vi gerne have det i morgen? Denne

workshop vil undersøge begrebet

køn og belyse rollen kønnet har i

samfundet – med fokus på børn og

unge. Vi vil gå i dybden med metoder

og ideer til at italesætte, forstå og ændre

de pædagogiske metoder.

Arr.: Blaagaard KAOS/ Spor 1

____________________________

Asyl til fl ygtninge/asylbørns

vilkår

Asylbørnenes fotoudstilling og foredrag

Arr.: Støttekredsen for fl ygtninge i fare

____________________________

Arbejderen - Græsrøddernes

dagblad

Birthe Sørensen, Ansvarshavende

redaktør

Danmark har kun ét rødt dagblad.

Det er et dagblad med rødder i arbejderbevægelsen,

et dagblad, som

kræver en afstemning om EU-forfatningen,

et dagblad mod krig og for

social velfærd. Mød Arbejderens ansvarshavende

redaktør, Birthe Sørensen,

der fortæller om avisen og svarer

på spørgsmål. Afl ever din historie lige

på stedet.

Arr.: Dagbladet Arbejderen

Workshops:

Hvad kan fi lm?

Den politiske dokumentar er på

banen - og det i spillefi lmslængde.

Michael Moore fylder biograferne,

Al Gore sætter den dagsorden, som

det aldrig lykkedes ham at sætte

som vicepræsident, og fi lmskabere

verden over retter linsen mod globale

problematikker. Er vi vidner til

at fi ktionerne får kamp til stregen,

når verden står udenfor døren og vil

ind? Hvad vil de fi lmskabere, som

har valgt at bruge den politiske

dokumentar? Og hvad skal vi bruge

fi lmskaberne til?

Dokumentér

Vi har inviteret en række unge,

spritnye dokumentarfi lmskabere til

at vise deres fi lm og fortælle om,

hvordan de kom i gang med at lave

fi lm, hvad der motiverer dem, og

hvad der skal overvindes.

This Way Out

____________________________

Hvad er et menneske værd?

Mød sognepræst Leif Bork Hansen

og forfatter Stig Dalager

Der har i årtier i det danske samfund

været enighed om, at det er bedst at

begrænse de sociale og økonomiske

forskelle samfundsgrupperne imellem,

men nu er det blevet moderne

at dyrke disse forskelle og den stærkes

ret.

Arr. Socialpolitisk Forening/ Spor 1

____________________________

Seminarieserie om konkrete alternativer

til neo-liberalismen

Svend Erik Simonsen/ Cubansk

økonom: Jose Perez Garcia; Trine

Pertou Mach, Udfordring Europa;

Peter Djurtoft, Andelskassen J.A.K.

Slagelse

Emnerne er: Konkrete alternativer til

neo-liberalismen (ALBA). Alternativ til

EU indre-markeds tænkningen; Rentefri

penge og Mikro-lån.

Arr.: Spor 3

____________________________

Afghanistan - baggrund og virkelighed

efter 6 års krig

Elaheh Povey, forfatter og lektor

på SOAS, University of London;

Poul Villaume, prof. i samtidshistorie

på Saxo Instituttet, KU; rep. fra

tysk/eng fredsbevægelse + Nej

Til Krig

Afghanistan - hvad er det for et land

og hvem er de mennesker, som bor

der? Krigen i Afghanistan - set i lyset

af dansk sikkerhedspolitisk udvikling

og NATO’s rolle. Krigen i Afghanistan

- kritiske stemmer fra Europa og Danmark.

Arr.: Nej Til krig.

____________________________

Organizing the unorganizeable

Aktivister fra IWW Starbucks i

New York (USA) og SAC (SE)

Hands on fi ghtsharing. Vi ser på en

række konkrete erfaringer, problemer

og mulige strategier og praksisser

forbundet med faglig organisering af

grupper som immigrantarbejdere og

løsarbejdere m.fl .

Arr.: Flexico

____________________________

Temperaturen på velfærden

Mød Jesper Jespersen, Per Schultz

Jørgensen, Bente Rich, Henrik Herløv

Lund og Birthe Gamst

Den Alternative Velfærdskommission

præsenterer en ny rapport med kritiske

bidrag om kvaltetsreformen.

Arr.: DAV – Den Alternative

Velfærdskommission/ Spor 1


Lørdag 16:30–18:30

____________________________

Latinamerika på vej frem

Økonom José Pérez Garcia (Cuba),

fagforeningsmand Rúben Linares

(Ven.) og studenteraktivisten Cecilia

Calero (Col.)

I det latinamerikanske forår er der

dukket en ny blomst op; en ny måde

at samarbejde og handle på: ALBA

er et nyt internationalt fællesskab,

der bygger på solidaritet og kampen

mod imperialismen fra nord. Den

cubanske økonom José Pérez og den

venezuelanske fagforeningsleder Rúben

Linares fortæller om ideerne og

virkeligheden omkring ALBA – og den

colombianske aktivist Cecilia Calero

beretter om den fortsatte kamp på

gaden for at udbrede ALBA-samarbejdet

til Colombia – og resten af

Latinamerika

Arr.: Internationalt Forum, Hands Off

Venezuela og Dansk-Cubansk Forening

____________________________

Klima, samfundsstruktur

og løsning

Niels Dalgaard

Videnskab om klimaændringer præsenteres.

Sammenhænge til socioøkonomisk

samfundsstruktur skitseres

globalt, lokalt, visuelt, med tidsperspektiv

og eksempler. Økonomisk

værktøj, naturrigdomme, nytteteori

og omkostninger for samfundsøkonomien.

Socioøkonomisk løsning af

fælles opgaver.

Arr.: Enhedslisten

____________________________

Zapatistisk Uddannelsestænkning

- Et anti-autoritært pædagogisk

perspektiv

Jacob Graack, Pædagog, Studerende

ved KU. og aktiv i IFs Mexico-gruppe.

Hvordan er den autonome zapatistiske

uddannelse opbygget, hvilke

idealer undervises der efter, og hvor

kommer deres inspiration fra? Hvordan

placerer den zapatistiske uddannelsestænkning

sig set i forhold til

f.eks. traditionel vestlig kritisk og antiautoritær

pædagogik? Hvordan bidrager

den autonome uddannelse til de

indianske folks anerkendelseskamp?

Arr.: IF’s Mexico-gruppe

____________________________

Er SEX en vare? - Trafficking og

Prostitution.

Marianne Eriksson, tidl. MEP for

det svenske Vänstrepartiet; Beate

Milfeldt fra Grønland; Trine Lund

Jensen fra Redens kampagne mod

trafficking

Hvordan bekæmpes den voksende

handel med kvinder og børn til prostitution?

Er kriminalisering af køb

af sex en del af løsningen? Hvorfor/

hvorfor ikke?

Arr.: Kvindegrupperne for et andet

Europa.

____________________________

Islamisme og venstrefløj -

forenelige størrelser?

Hans Jørgen Vad, Enhedslisten

Tina Magaard, Ph.D. Århus Universitet

Forsøg på en begrebsafklaring

Arr.: Programgruppen

____________________________

Kan Fair Trade blive en

folkesag?

Judith Kyst, Max Havelaar Danmark;

Daniel King, Danisco (taler

på engelsk); Repræsentant for

Københavns Kommune; Nils Brøgger,

Mellemfolkeligt Samvirke

Kan fair trade blive en folkesag? Der

er både en forbruger-/produktions-

og en politisk dimension. Fair trade

varer på markedet og retfærdige

handelsvilkår. Gennem korte indlæg

lægger aktørerne op til debat.

Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke

____________________________

Selvmål – det evaluerede liv

Karen Lisa Salamon, lektor på Danmarks

Designskole.

Workshop om hvad nyliberalismens

mål og rammestyring, test- og evalueringskultur

har af konsekvenser for

menneskers hverdag. Om management-kulturens

konsekvenser for

kærlighed, kropskultur og selvopfattelse.

Arr.: PLS/ Spor 1

____________________________

Kulturkamp og social, økonomisk

og politisk Newspeak

- når ord og begreber stjæles

og forandrer betydning

Bente Hansen, forfatter

Rigtigt gode ord som f.eks. solidaritet,

fællesskab og sammenhængskraft

gives et nyt indhold og bruges til at

erobre den politiske dagsorden.

Arr.: Socialpolitisk Forening/ Spor 1

____________________________

Til kamp for velfærd

Henrik Herløv Lund, Den Alternative

Velfærdskommission; Asbjørn

Wah,. Det norske initiativ ”For Velfærdsstaten”;

Mari-Ann Petersen,

Fællestillidsmand FOA.

Ordstyrer: Jørgen Petersen, formand

for Kommunistisk Parti

Oplæg om Velfærdsreform og kvalitetsreform

- udsigter for velfærden

i Danmark og bud på alternativer

– samt om bevægelsen blandt offentligt

ansatte og det norske velfærdsinitiativ.

Arr.: Kommunistisk Parti

____________________________

Global demokratidag

Lars Anderskouv og

Mads Beyer, MS

En international alliance af organisationer

planlægger en global demokratidag

18/10 med fokus på unges

deltagelse. Bidrag til en foto/tegne

konkurrence præsenteres. Planer og

ideer til den danske dag, hvor alle

kan være med, diskuteres og videreudvikles.

Arr.: Mellemfolkeligt Samvirke

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE

____________________________

Hvad er en frivillig værd?

Ove Lund, cand. psyk.

I medfølelse, indignation, idealisme,

fællesskab ... Som havkat, stifinder,

nybygger, troende, fundamentalist

eller gnidningsfri. Kort sagt: Har det

frivillige sociale arbejde overvejende

moralsk eller økonomisk legitimitet?

Arr.: Frivilligt Forum/ Spor 1

____________________________

Den indre økologi

John Andersen, Vækstcentret,

Nørre Snede.

En workshop med oplæg og praktiske

øvelser omkring hjertets visdom og

sammenhængen mellem de ydre og

indre idealer. Workshoppen er et bud

på, hvordan vi igennem praktiske

øvelser omkring balance, afspænding,

neutral iagttagelse og hjertets visdom

kan forvandle vores negative tanker

og destruktive følelser til konstruktiv

udvikling hos os selv og i vores samspil

med natur og medmennesker.

Arr.: Spor 3

____________________________

Terrorstøtte? Tiltalte aktivister

taler ud

10 års fængsel til danske aktivister?

Ifølge Lene Espersen er frihedskæmpere

i Colombia og Palæstina terrorister.

Fede fester og moderigtige

T-shirts = terrorstøtte?? Retssagen er

begyndt! Mød de terrortiltalte her.

Arr.: Aktivister fra Fighters+Lovers og

Oprør

____________________________

Fremtiden for faglig

organisering? - Strategi, politik

og praksis

Repræsentanter for IWW Starbucks

i New York (USA), SAC (SE),

TIB og Enhedslisten (DK)

Hvordan håndterer fagbevægelserne

de fleksibiliserede og globaliserede

arbejdsmarkeders nye subjekter? Er

de klassiske modeller for organisering

og politisk intervention i tilstrækkelig

grad i stand til at inkludere nye grupper

og skabe konkrete mærkbare resultater?

En række aktive fra forskellige

faglige traditioner og praksisser

diskuterer strategier for organisering

og lægger op til en diskussion om

fagbevægelsernes fremtid.

Arr.: Flexico og Enhedslisten

____________________________

Vagthund eller tæppepisser -

Kan vi få indflydelse på NAP’en

(de nationale handleplaner til

bekæmpelse af fattigdom)?

Finn-Kenneth Hansen, konsulent

Henning Hansen, konsulent

Den økonomiske ulighed er stigende

både i Danmark og EU. Under mottoet

”det skal kunne betale sig at

arbejde” er der bl.a. blevet indført et

”loft” over kontanthjælpen, og på det

seneste er ”300 timers reglen” trådt

i kraft, hvilket bevirker at ægtepar

risikerer at få halveret kontanthjælpen.

Der er ulighed i sundhed og i

uddannelse. Kan vi gøre noget ved

de processer, som fører til fattigdom

og sociale udstødelse? Hvordan kan

samfundet blive mere rummeligt for

de socialt udstødte?

Arr.: CASA og Socialpolitisk Forening

/Spor 1


Lørdag 19:30-21:00

____________________________

Dansk Afrika-politik - et skridt

i den rigtige retning?

Morten Nielsen, Sydafrika Kontakt;

Chr. Friis Bach, Folkekirkens

Nødhjælp; Bodil Folke Frederiksen,

IU RUC; Gertrud Bjørning, Mellemfolkeligt

Samvirke; Anders Stig

Møller, U-landssekretariatet. Ordstyrer:

Steen Folke, DIIS

For nylig fik Danmark en ny Afrikapolitik.

Vil den styrke kampen mod

fattigdom, korruption, HIV/Aids osv.?

Og vil den styrke civilsamfundet?

Arr.: Programgruppen

____________________________

Seminarieserie om social

bæredygtighed

Kaj Hansen, Initiativtager til

Hjortshøj, bor nu i Thy; Ditlev Nissen,

demokratikonsulent og exchristianit;

Lone Samuelsson, Munkesøgård

økosamfund og Hildur

Jackson, økosamfunds-designer.

Ordstyrer: Ditlev Nissen

En mere lokal livsstil/lokalisering giver

et mindre ”fodaftryk” og bidrager

derved til at formindske klimaproblemerne.

Emnerne er: Hvorfor vælger

folk bofællesskaber og økosamfund?;

Anerkendende og udviklende fællesskaber;

Hvordan designer man bæredygtige

samfund?; Gaia Education- en

ny uddannelse i at designe bæredygtige

samfund introduceres.

Arr.: Spor 3

____________________________

Den pan-afrikanske bevægelse

i og udenfor USA

Lee Robinson fra Richmond, USA

Den pan-afrikanske bevægelse blev

startet af Kwame Nkruma fra Ghana

og Stokely Carmichael fra USA. Hør

om bevægelsens oprindelse og udvikling

både på det afrikanske og det

amerikanske kontinent. Workshoppen

foregår på engelsk.

Arr.: African Awareness Association og

All-African Revolutionary Peoples Party,

Guinea Conakry

____________________________

Krig og Fred

- Kvinder i Palæstina

Inger V. Johansen, Fadwa Barghouti,

Palæstina, samt kvinder fra Fangegruppen

i Human Rights March

Fadwa Barghouti, advokat og den

fængslede Marwan Barghoutis

kone, er kommet til Danmark i forbindelse

med DKSF. Hun vil fortælle

om situationen i Palæstina og kampen

for sin mands løsladelse fra israelsk

fangeskab. Derefter vil Fangegruppen

i Human Rights March fortælle om

deres arbejde for fængslede palæstinensiske

kvinder.

Arr.: Kvindegrupperne for et andet

Europa/ Spor 6

____________________________

Mission mod terror

Christian Harlang, advokat

Forevisning af dokumentarfilmene:

”Mission mod terror” om 5 cubanske

antiterrorister, der er fængslet i USA

og ”One Man’s Story” (Danmarks premiere),

hvor ex-CIA-agenten Philip

Agee fortæller om CIA’s terror mod

Cuba, Guatemala, Chile og andre lande.

Oplæg ved advokat Chr. Harlang

samt spørgsmål og debat.

Arr.: Dansk-Cubansk Forening og

Komiteen Nej til Terror - Frigiv de 5

____________________________

Frihed til Irans folk - Nej til

imperialistisk krig - Nej til det

islamiske regime i Iran

Oplæg v. Kampagnen Frihed til

Irans Folk

Film om politiske fanger i Iran, fotoudstilling,

debatmøde.

Arr.: Kampagnen Frihed til Irans Folk

____________________________

Causeri ved forfatter og journalist

Georg Metz

”Der truer os i tiden en ond usynlig

magt”.

Arr.: Programgruppen

____________________________

Retten til basisindkomst

Erik Christensen, lektor ved Aalborg

Universitet

Per Sørensen cand. merc.

På trods af indkomstoverførsler på

over 230 mia. kr. årligt har vi stadigvæk

sociale problemer. Den socialpolitiske

debat forekommer visionsløs.

Retten til basisindkomst ville være et

tiltrængt paradigmeskifte.

Arr.: Borgerlønsbevægelsen, dansk

afdeling af BIEN (Basis Income Earth

Network)

____________________________

Kampen mod privatiseringer i

Sydafrika

Morten Nielsen og Kristoffer Rønde

Møller, Sydafrika Kontakt

Privatiseringer er en del af den sydafrikanske

regeringspolitik. Denne

politik har skabt en række nye sociale

bevægelser i Sydafrika. Vi starter med

at vise en film om Anti-Privatisation

Forum.

Arr.: Sydafrika Kontakt

____________________________

Krig med eller uden FN mandat

Lave Knud Broch, Folkebevægelsen

og Trine Pertou Mach, SF’s

hovedbestyrelse.

Ifølge international ret er det FN, der

har monopol på at at give mandat

til militære interventioner i et land.

Krigen i Irak blev indledt uden FNmandat.

I det udkast til EU-forfatning,

som var på bordet i 2005, var der

ingen klar bestemmelse om, at EU’s

militære aktioner kun kunne ske på

baggrund af et FN-mandat. Dét har

vakt en del modstand, men hvad er

holdningerne hos regeringerne egentlig?

Og hvorledes stiller de danske

partier sig? Hvad er konsekvenserne

af, at koalitioner af lande ignorerer

international ret? Og hvad kan de

sociale bevægelser gøre?

Arr.: Tænketanken NyAgenda

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE

____________________________

Biofuels in the EU - the new

colonialism?

Biofuelwatch (England), Friends of

the Earth Europe, Econexus (England),

Rettet des Regenwald (Germany),

Pesticide Action Network

(Indonesia), Grupo Reflexiõn Rural

(Argentina), Africa Biodiversity

Network.

When EU is still promoting more road

transportation, the demand for fuels

will be ever-growing. Trying to meet

this demand by exchanging fossil

fuels with biofuels to prevent climate

change will inevitably lead to a competition

between food for people and

food for cars. Representatives from

Latin America, Africa and Asia report

on consequences of EU biofuel strategy

and the links to agribusiness.

Arr.: NOAH - Friends of the Earth

Denmark, Nordic center for Renewable

Energy and The Red-Green Alliance.

____________________________

EU: Den nye traktat og alternativerne

Leif Müller (ATTAC), Søren Søndergaard

(MEP for Folkebevægelsen),

Jens-Peter Bonde (MEP for

Junibevægelsen), Peter Westermann/Jane

Sørensen (Udfordring

Europa)

Det franske og det hollandske nej

til forfatningen udløste en debat på

tværs af grænserne om alternativer til

den nuværende form for EU-opbygning.

Nu er en ny traktat på vej. Hvad

vil den nye traktat betyde? Hvordan

ser alternativerne ud, og hvordan

styrker vi dem? Debat mellem fire

organisationer om alternativer til den

nye traktat. På mødet gennemgås

også de forskellige europæiske alternativer

til traktaten.

Arr.: ATTAC og Udfordring Europa

____________________________

CO2 Offsetting, køb af CO2 aflad

for flyrejser mv.

Søren Dyck Madsen, klima- og

energimedarbejder i Det Økologiske

Råd.

Det er blevet mere og mere almindeligt

at privatpersoner, firmaer, ministerier

og hele landes administrationer

vedtager at købe ”aflad” for deres

flyrejser. Både den engelske og den

norske stat har besluttet at købe aflad

for alle ministerielle flyrejser. Flere

har også introduceret muligheden for

køb af kvoter på EU kvotehandelsmarked

og efterfølgende iturivning af

disse. Oplægget vil introducere principper,

mangler, fordele og ulemper

ved disse ordninger.

Arr.: Spor 3

Lørdag 21:00–23:00

____________________________

Kampen mod aids og

for behandling

Aida Bloch og Gertrud Bjørning,

Sydafrika Kontakt

Scenen er sat for en katastrofe i Swaziland.

43% HIV smittede i det

enevældige kongedømme.

Kvindebevægelsen SWAPOL tager

kampen op, og organiserer de HIV

positive. Film om SWAPOLs arbejde

vises.

Arr.: Sydafrika Kontakt

____________________________

Den mexicanske

modstandskamp

Kom og få en opdatering på oprørene

i Chiapas, Anteco og Oaxaca igennem

en live Internet-konference med

Miguel Pickard (CIEPAC, Chiapas,

Mexico).

Arr. TINKU


Søndag 10:00-12:00

____________________________

Afsluttende dialogmøde

på spor 3: På vej mod

klimatopmødet i 2009

Indleder og ordstyrer: Ditlev Nissen,

Utopiske Horisonter

Spor 3 afsluttes med et dialogmøde,

hvor deltagere og oplægsholdere

sammen ser frem mod Klimatopmødet

i 2009. Hvad tror vi rykker?

Hvilke initiativer kan man tage?

Hvordan skal prioriteringen være? Og

hvordan kan vi bruge og støtte klimatopmødet,

så bæredygtig udvikling

bliver en dagsorden, der virker på

både det globale, nationale, kommunale

og personlige niveau? Det afsluttende

møde vil lægge op til et videre

samarbejde, og vi vil aftale det videre

forløb – herunder ”næste møde”.

Arr.: Spor 3

____________________________

Assata Shakur i Cuba

/politiske fanger i USA

Kit Aastrup og Lee Robinson

Assata Shakur er en kvinde fra de

sorte pantere. Hun flygtede fra fængslet

i USA og har levet i eksil i Cuba

gennem 30 år. Jeg mødte hende i

Havana i 2004 og hun berettede om

de politiske fangers virkelighed i USA.

Arr.: Samarbejdet mellem Arbejdere

og Akademikere/African Awareness

Association.

____________________________

Religion og Kvinders

Rettigheder

Lene Sjørup, kvindeforsker og

teolog; Malene Busk, idehistoriker

og ateist, samt en kvinde med

islamisk baggrund

Tager vi alt for meget hensyn til

religioner, fylder de alt for meget i

samfundet og begrænser de kvinders

rettigheder og muligheder? Burde de

hellige bøger udstyres med advarselsskilte

ligesom cigaretpakkerne? Oplæg

fra 3 kvinder med forskellige indgangsvinkler

til emnet. Efterfølgende

diskussion med deltagerne.

Arr.: Kvindegrupperne for et andet

Europa/Spor 6

____________________________

Er en anden verden mulig

og hvad bør vi gøre?

Lene Junker, ISU/Enhedslisten;

Dorte Grenaa, APK; Kristine Holten-Andersen,

tidsskriftet SALT;

en kvindelig repræsentant for

Enhedslistens Studenternetværk,

samt ordstyrer Minna Skafte Jensen,

Valby Syd-Vest mod Krig

Valget af enbart kvinder til panelet

er troen på at pointer udfra kvindesynspunkter

kan tilføre debatten om

verdens fremtid væsentlige, alt for

ofte manglende, vinkler.

Arr.: FredsVagten ved Christiansborg og

Valby Syd-Vest mod Krig

____________________________

Er retfærdig og ligeværdig

interkulturel dialog mulig?

Ileana Schrøder, formand for Esperantoforeningen

for Danmark

De sproglige rettigheder er en vigtig

del af menneskerettighederne. 2008

er af EU proklameret som året for

interkulturel dialog. Dette kræver

fjernelse af sprogbarrierer og en neutral

løsning, som respekterer sproglig

mangfoldighed og ligeværd.

Arr.: Esperantoforeningen for Danmark og

Modersmålsselskabet

____________________________

Velfærd for alle - en uopnåelig

drøm eller en smuk vision?

Debatdeltagere: Forfatter og journalist

Göran Rosenberg samt forfatter

og journalist Knud Vilby.

Arr.: FOA, BUPL og Danmarks

Lærerforening/Spor 1

____________________________

Hvad er nyliberalisme?

Alle snakker om det, men hvad betyder

begrebet og hvad mener vi med

det? Workshop med oplæg til debat

og efterfølgende gruppearbejde.

Arr. PLS/Spor 1

____________________________

Skribenter på flugt

- Fribyer i Danmark

Retspolitisk Forening og Dansk PEN

har, med støtte fra Kunststyrelsens

Ytringsfrihedspulje, i snart et år arbejdet

for at skabe interesse for etablering

af fribyer for forfulgte forfattere

i Danmark. Ideen har vundet gehør i

en række byer, samt i regeringen og

blandt de øvrige partier, og ser dermed

ud til at blive en realitet.

Du kan møde repræsentanter fra de

to foreninger samt en ”skribent på

flugt”, hvis navn vi i sagens natur ikke

kan afsløre.

Arr. Retspolitisk forening, Dansk PEN/

Spor 1

____________________________

Unges demokratiske

rettigheder under pres

Ole Egelund, Forældre mod Politibrutalitet;

Repræsentant for ungdomsmiljøet;

Rene Karpantschoff,

Forsker

De sidste par år har politi og retsvæsen

udvist en praksis over for den

kritiske del af ungdommen, som vækker

bekymring for demokratiet og

retssikkerhed. Den politiske tavshed

er larmende.

Arr.. Foreningen Forældre mod

Politibrutalitet.

DANMARKS SOCIALE FORUM 2007

SIDE 10

____________________________

Har vi fået en farvet

underklasse?

3 Workshops om:

1. Etniske ældre

– ”En mors historie”, film og oplæg v/

Lis Vidkjær Horth, DanskFlygtningehjælp/Ældresagen

og Emilce Nielsen,

sygeplejerske i ældreplejen.

2. Etniske modtagere af sociale

ydelser

–”Starthjælp”, film og oplæg v/Faik

Dilan, social og sundhedshjælper, og

oplæg v/Mette Blauenfeldt, socialrådgiver.

3. Etniske patienter i psykiatrien

- ”Kultur og psykiatri”, oplæg v/ antropolog

ph.d. Katrine Schepelern

Johansen. ”MUHABET” oplæg v/

Najeb Haddar, tolk, leder af værestedet

for psykisk syge flygtninge og

indvandrere.

”En sundhedspolitik for etniske patienter

i psykiatrien i Region Hovedstaden,

oplæg v/Anne Mette Nielsen,

sygeplejerske, m.a. Enhedslisten/

Özlem Cekic, sygeplejerske, Mangfoldighedsnetværket,

m.a. SF

Arr. InteSuSo, Integration-Sundhed-

Socialudvalget i EL København/ Spor 1

____________________________

Et Bæredygtigt Grønland?

Marianna Jensen, eks-minister i

hjemmestyret for miljø, kvindespørgsmål,

mm.

Grønlandsk kor. Oplæg om fortid, nutid

og fremtid; hvor meget kan græsrodsbevægelsers

alternativer komme

på banen? Fri debat. Marianne er ekspert

i oprindelige folk, og formand for

foreningen Grønlandske Børn.

Arr.: Fredsvagten

____________________________

European Social Forum

i Malmø 2008

– hvad kan vi bruge det til?

En repræsentant for ATTAC-Sverige

og andre svenske initiativtagere

- og for danske bevægelser,

som vil engagere sig i European

Social Forum 2008.

Det næste European Social Forum

(ESF) afholdes i Malmø i september

2008. Det bliver en stor udfordring

for grupper, organisationer og bevægelser

ikke mindst i Danmark. Hvad

kan vi bruge det til? Hvordan styrker

vi European Social Forum? Hvordan

kan danske bevægelser støtte de

svenske arrangører? Hvordan bør

danske organisationer samarbejde op

til ESF 2008?

Arr.: ATTAC

____________________________

Mikroøkonomi, sociale

og bæredygtige penge

Flemming Kramp

Kan penge skabe udvikling og ikke

kun udbytning og menneskelig forarmning?

Igennem workshoppen vil

der måske blive givet en ny forståelse

for penge. J.A.K. andelskasserne arbejder

med ”rentefri økonomi” gennem

forståelsen for Jord + Arbejde =

Kapital. Andelskassen OIKOS arbejder

bl.a. med at forbedre levevilkårene

for fattige mennesker i den tredje

verden. Det sker især ved at stille lavt

forrentede lån til rådighed for bæredygtige

projekter i u-lande.

Arr.: Andelskassen OIKOS og

Andelskassen J.A.K. Slagelse

____________________________

Behøver venstrefløjen

gå i terapi?

René Rasmussen og

Thea Mikkelsen

Nyliberalismen udsætter alle for social

og psykologisk destruktion. Hvordan

undgår vi f.eks. at blive fanget

ind af forbrugstvang og normer som

understøtter ”den herskende orden”?

Fra hvert sit ståsted søger psykolog

Thea Mikkelsen og psykoanalytiker

René Rasmussen at belyse og afdække

området samt at pege på veje til

overvindelse af påvirkningen.

Arr. GlobeNet3


AFSLUTNING AF

DANMARKS

SOCIALE

FORUM 2007

Søndag kl. 13:00-15:00. Stor Scene

Kurt Bertelsen (Levende Hav) fyrer op under kampen for beskyttelse af klimaet;

Fadwa Bahouri beretter om situationen i Palæstina;

Mattias Tesfaye tager temperaturen på kampen for velfærdssamfundet i Danmark;

Asbjørn Wahl bringer nyt fra velfærdskampen i Norge;

Malin Arvidsson varmer op til European Social Forum i Malmø i 2008.

Grønlandskoret vil bidrage med sange fra et land i opbrud, og

Peter Bastian vil med sit instrument føre os ind i et univers af mangfoldighed.

Praktiske oplysninger:

Åbningstider: Fredag: 16.00 – 01.00 Lørdag: .30 – 02.00 Søndag: .30 – 16.00

Entrépriser: Hele weekenden: 100/200 kr. Pr. dag: 50/100 kr.

NB: Rabat gives til studerende, pensionister, arbejdsløse etc. og fremgår som laveste entré-pris.

Entré-billetter købes ved indgangen.

Overnatning: Der vil blive arrangeret overnatningsmulighed fra forummets side – følg med på hjemmesiden www.socialforum.dk

Transport: Der arbejdes på at arrangere opsamlingsbusser fra de større byer i det ganske danske land (eks.: Odense, Esbjerg, Århus og Ålborg).

Følg med på hjemmesiden, og/eller spørg din organisation i ovennævnte byer om de arrangerer busser.

Mobilisering: Ud over denne program-avis er der produceret plakater og klistermærker. Desuden ligger der fi ler til downloading på hjemmesiden til

selv-produktion af fl yers samt web-bannere. Vær med til at sprede information om Danmarks Sociale Forum 07 – kig ind på www.socialforum.dk

Mad og drikke: På forummet vil det være muligt at købe økologisk mad og drikke, samt te/kaffe mv

Aktivister: Meld dig som aktivist på: aktivist@socialforum.dk aktivister får gratis entré

Kontakt: info@socialforum.dk

DANMARKS

SOCIALE

FORUM 2007


EN ANDEN

VERDEN ER MULIG

Danmarks Sociale Forum er en del af en

mangfoldig international bevægelse, som

arbejder for en retfærdig verden og mod

den nyliberalistiske økonomi og politik som

dominerer verden i dag. Danmarks Sociale Forum

er en dansk afl ægger af World Social Forum

og tilslutter sig World Social Forum Charter of

Principles.

”En anden verden er mulig” - en verden

med mangfoldighed inden for alle dele af

samfundslivet. Vi ønsker at styrke demokratiet på

alle niveauer af verdenssamfundet. Vi kæmper for

et samfund, hvor hensynet til mennesker og miljø

ligger til grund for udviklingen, hvor der ikke

fi ndes undertrykkelse på grund af nationalitet,

Vi bakker op om Danmarks Sociale Forum:

hudfarve og etnicitet, religion eller livssyn, køn

og seksuel orientering, sprog eller kultur, og hvor

menneskerettighederne gælder for alle.

”Vores verden er ikke til salg”.

Danmarks Sociale Forum vender sig imod

markedsliberalismen og den koncentration

af magt og ressourcer, som i dag dominerer

verden. Danmarks Sociale Forum er imod, at

alt skal omdannes til varer på et marked. En

lille overklasse bliver hurtigt meget rigere, og

magten koncentreres på stadig færre selskaber og

personer. Brugen af ressourcerne må lægges på et

niveau, så alle mennesker på jorden kan få samme

forbrug uden at livsgrundlaget ødelægges for

fremtidige generationer. Sundhed, undervisning,

Pr. d. 4. september 2007: 3F, AIF-Silkeborg, Amnesti Nu, Amnesty International,

Andelskassen J.A.K. Slagelse, Attac-Danmark, BANANA REPUBLICA, Borgerlønsbevægelsen,

Budskab fra græsrødderne, BUPL, CASA, Danmarks Lærerforening, Dagbladet Arbejderen,

Dagbladet Information, DANFØs Menneskeretsgruppe, Dansk-Cubansk Forening,

DAV – Den Alternative Velfærdskommission, Den danske Helsinki Komite, Det Ny Clarté,

Det Økologiske Råd, DUF, Enhedslisten, Esperantoforeningen for Danmark, Flexico, FOA,

Foreningen Indsigt, Forældre mod Politibrutalitet, FN-Forbundets Københavns Kreds,

FredsVagten, Frivilligt Forum, Greenpeace, Grundlovskomitteen, Hands Off Venezuela, IBIS,

Institut for Menneskerettigheder, Internationalt Forum, Kampagnen Frihed til Irans Folk, KAOS

- Klubben af Aktive Organiserede Studerende på Blaagaard Seminarium, PLS,

Kommunistisk Parti, Kvindegrupperne for et andet Europa, Landsforeningen af Arbejdsledige,

Landsforeningen for Økosamfund, Landsforeningen Levende Hav, Medborgernes

Menneskerettighedsorganisation, Mellemfolkeligt Samvirke, Merkur, Nej Til Krig,

NOAH - Friends of the Earth Denmark, Ny Agenda, Operation Dagsværk, Oplysningsforbundet

DEO, Oprør, Palæstina Fredsvagter, Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere,

African Awareness Association, Socialistisk Folkeparti, SF Ungdom, Socialistisk Ungdomsfront,

Socialpolitisk Forening, Støttekomitéen for Tjetjenien, Støttekredsen for fl ygtninge i fare,

Sydafrika Kontakt, Tidsskriftet SALT, Tænketanken NyAgenda, Udfordring Europa, Unge for

Menneskerettigheder, Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea.

vand- og energiforsyning bør fortsat være

offentlige goder og vi arbejder for at styrke

demokratiet på alle niveauer af verdenssamfundet

”En verden uden grænser”. Danmarks Sociale

Forum er en del af en international bevægelse,

som arbejder for at nedbryde modsætninger

og grænser mellem mennesker og folkeslag.

Danmarks Sociale Forum står for international

solidaritet og støtter mennesker som vender

sig imod krig og slås mod besættelse og

undertrykkelse. Vi vil en verden med plads til

mange verdener.

Yderligere information fi ndes på

www.socialforum.dk

Stor Scene

Beboerhuset

Boder

Foreningslokalet / Biograf

Forsamlingshuset

Råhuset

Similar magazines