oplæg her - Psykisksaarbar.dk

psykisksaarbar.dk

oplæg her - Psykisksaarbar.dk

æ

å

æ


ICD 10Tilpasningsreaktion

• Emotionel forstyrrelse

• Nedsat social funktionsevne

• Betydende livsændring eller påvirket

integriteten af patientens sociale netværk

• Større udviklingsmæssig overgang

• Nedtrykthed

• Angst

• Bekymring

• Magtesløshed

• Nedsat evne til at gennemføre daglige

gøremål


ICD-10 Angst symptomer

Hjertebanken

Rysten

Mundtørhed

Vejrtrækningsbesvær

Kvælningsfornemmelse

Trykken i brystet

Kvalme

Svimmelhed

Uvirkelighedsfølelse

Frygt for at dø

Hedeture

Dødhedsfølelse eller paræstesier


ICD-10 Personlighedsforstyrrelser

Ekstreme eller betydelige afvigelser fra den

måde, hvorpå et gennemsnitsmenneske i

en given kultur, føler, tænker, opfatter og

især forholder sig til andre.

• Betydeligt subjektivt ubehag

• Sociale vanskeligheder


ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder


• Uopmærksomhed

Symptomer ved ADHD

– Vedholdende opmærksomhed (afslutte en

opgave) 40

– Selektiv opmærksomhed

(overhøre/udelukke stimuli)

– Delt opmærksomhed (evnen til at skifte

fokus)

– Samtidig opmærksomhed (flere opgaver

på en gang)


• Hyperaktivitet

Symptomer ved ADHD

– Omkringfarende 40 (løber, klatrer)

– Urolig på stolen (hænder og fødder,

rastløs)

• Impulsivitet

– Ikke vente på tur (i en kø)

– Afbryder andre (verbalt)


Dopamin

Skizofrene har for meget dopamin

aktivitet i en særlig del hjernen

Det er denne overaktivitet af

Dopamin

der bl.a. udløser positiv symptomer


Positiv symptomer

Syns og høre hallucinationer

Vrangforestillinger

Tankeforstyrrelser

Megalomane symptomer


Negativsymptomer

Kontakt – forringelse

Sproglig fattigdom

Affekt – affladning

Initiativløshed

Passivitet

Træghed

Sløvhed

Manglende fremskridt

eller interesser

Tom eller formålsløs adfærd

Indsynken i sig selv

Social tilbagetrækning eller

ensomhedssøgen


ICD 10 Negative barndomsoplevelser

• Tab af følelsesmæssig kontakt

• Seksuelt overgreb

• Emotionel vanrøgt

• Andre problemer i forbindelse med

opdragelsesmæssig forsømmelse

• Fjernelse fra barndomshjem

• Indespærring / fængsling

• Fysisk overgreb ”Behandler sadisme”

DR –dokumentar: ”Isolation, straf og ydmygelse”


æ å

50

40

30

20

10

0

Underordnet

Dominant

*

*

S .003 .01 .03 .1

Cocaine (mg/kg/)


Sløvende – downer Stimulerende - upper

Alkohol

Benzodiazepiner

Stesolid, Flunipam

Fantacy - GHB og GLB

Hash

Skunk, Nol, Ryste

Opioider

Heroin, Metadon, Ketogan

Subutex Suboxone

Lighter gas

Lattergas

Centralstimulerende

Amfetamin

Kokain / Crack

Kath

Mephedron

MDMA = Ecstasy

MDA

Brumo Dragonfry

Psilocybin

LSD

Mescalin

Ketamin


- Fysisk afhængighed

- Psykisk afhængighed


Rusmidler øger aktiviteten

af DOPAMIN

Neuroleptica bloker afgiften

af DOPAMIN


Sløvende – downer Stimulerende - upper

Alkohol

Benzodiazepiner

Stesolid, Flunipam

Fantacy - GHB og GLB

Hash

Skunk, Nol, Ryste

Opioider

Heroin, Metadon, Ketogan

Subutex Suboxone

Lighter gas

Lattergas

Centralstimulerende

Amfetamin

Kokain / Crack

Kath

Mephedron

MDMA = Ecstasy

MDA

Brumo Dragonfry

Psilocybin

LSD

Mescalin

Ketamin


Henrik Rindom

rindom@dadlnet.dk