Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

H. J. Hammer.

338 Det doende Barn, Illustr. til Digte, gamle og nye,

Radering i Fol.

339 Jeg gik mig en Skjærsommer do. do.

340 En Mand der sliber en Kniv, raderet 1855, stor Fol.

f. M., udgivet af Radereforeningen.

C. Hansen.

341 Ægirs Gjæstebud, Autographie af Kunstneren selv og

Overtryk paa Steen, stor Tverfol., udgivet af Radere­

foreningen.

H. Hansen.

342 Conferentsraad Collins Gaard, Radering i lille Tverfol.

f. M.

343 Rosenborg Slot do. do. do.

344 Frederiksborg Slotsbro, stor do. do. do.

345 Frederiksborg Slot seet fra den ydre Gaard, A. Ney

lith. do. do.

H. Harder.

346 Soroe Academie, H. Harder p . , Nordahl Grove lith.,

stor Tverfol., f. M.

J. Hellesen.

347 Parti ved Klampenborg, tegnet og lith. af Kunstneren

selv, stor Tverfol., med temmelig br. M.

Henneberg.

348 E t gammelt Taarn i Byen Hall, Radering i lille Fol., f.M.

Chr. Holm.

349 En Vandhund, Radering i 4to, beskaaret næsten til

Pladerandeu.

N. Em. Holm.

350 Cavallerifægtningen ved Aarhuus den 31te Mai 1849,

Ad. Kittendorff lith., stor Tverfol., f. M.

A. H. Hunæus.

351 Paa Kjøbenhavns Vold Aftenen for store Bededag, lith. i

J.W.Tegners&Kittendorffs lith. Inst., st. Tverfol. f.M.

Th. Kjellerup.

352 En staaende Buldogge, Radering i 4to med Rand.

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

23

F. C. Kjerschou.

Norsk Prospect efter A. v. Everdingen, Lithographi

i stor Tverfol. f. M.

Greis Molle, tegnet af Kjerschou, raderet af C. F.

Aagaard, 4to, Proveaftryk.

Å. Kittendorff.

Afskeden ved det nordiske Stndentermode i Kjoben-

havn den 17 Juni 1862, Lithographi i Tverfol. efter

Photographi af Kirchhoff.

J. Kornerup.

Roskilde Domkirke, raderet 1851, 4to, med Rand.

En Skærsliber, raderet 1854, lille Tverfol. med f. M.

udgivet af Radereforeningen.

Soberg Kirke, raderet 1856, do. do. do.

Dalmatiske Physionomier, raderede 1858, 4to, med

Rand.

Skaanske Bonder, raderede 1858, Tverfol. f. M. ud­

givet af Radereforeningen.

Chr. G. Kratzenstein Stub.

Amor og Psyche, Ed. Fortling stylogr, stor Tverfol.

f. M.

Haandtegninger, udgivne af C. Chr. Bang, 13 Blade

i Tverfol. og en Doublet.

A. Kiichler.

Bruden, lith. i Em. Bærentzens & Co. lithographiske

Institut, stort Tverfol., f. M.

En lille italiensk Dreng der drikker af Sosterens

Vandkrukke, Em. Bærentzen lith. Fol.

Maleren Bendz i sit Atelier, P. Gemzoe lith., Fol.

En lille Abbate der pyntes af sin Bedstemoder, E.

Lehmann lith., Fol.

Tre italienske Piger ved en Brond, do. do.

Familieliv i Albano, D. Minies lith., stort Fol.

V. Kyhn.

En Jagt og flere andre Seilere i Stille, lille Radering

1849, f. M.

More magazines by this user
Similar magazines