Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

24

370 En Jagt i Stille, lille Radering 1849, f. M.

371 Kystparti af Bornholm, Radering i 4to., 1849, Aftr.

paa chinesisk Papir. f. M.

372 Et Jydsk Landskab, stor Radering i Tverfol. 1853,

f. M., udgivet af Radereforeningen.

Chr. S. Kobke.

373 Portrait af en Somand, Radering i lille Fol,, f. M.

374 Monlporten paa Frederiksberg Slot, Radering i lille

Tverfol., f. M.

G. L. Lahde.

375 Kjobenbavn Natten mellem den 4de og 5te September

1807 seet fra Christianshavn efter C. W. Eckersberg,

Aquatinta, stor Tverfol., f. M.

376 Vor Frue Taarns Brand Natten mellem den 4de og

5te September 1807, seet fra Landemærket, C. W.

Eckersberg pinx. lille Fol., beskaaret.

Emanuel Larsen.

377 En Kanonbaad, raderet 1849, lille Tverfol., beskaaret

til Pladeranden.

378 Raderinger over Island, 1850, 1ste Hefte, 6 Blade i

4to.

379 Parti i Thorshavn paa Færoerne, raderet 1850, 4to.

f. M.

P. Lund.

380 Udsigt til Kjobenbavn fra Frederiksberg, lille Tverfol.

f. M.

381 Landeveien forbi Herregaarden Vognserup, malet af

P. Skovgaard 1849, stukket 1861, stor Tverfol.

Joh. Th. Lundbye.

382 Faar paa en Kæmpegrav, raderet 1838, f. M., udgivet

af Radereforeningen.

383 »Lille Rigmor", Strikkende lille Pige, 1839, do. do.

384 Snip, jydsk Rævemynde (Hovedet), 1842, do. do.

385 Blomstersamlerinden (Sacuntala), 1844, do. do.

386 En ung Tyr bunden ved en Ledstolpe, 1844, do. do.

387 En romersk Amme, 1845, do. do.

388 Julegave til Slægt og Venner, (Kunstnerens Morfader)

1847, f. M., udgivet afRadereforningen.

A. P. Madsen.

389 Horup Molle paa Als, Radering, 1851, i lille Tverfol.

beskaaret til Pladeranden.

390 Fra Slesvig, en staaende og en liggende Ko, 1854,

lille Tverfol. f. M.

391 Dyrmaler J. P. Lundbys Grav, raderet 1854, i 4to.

f. M.

392 Faar og Lam paa Marken, raderet 1855, 4to., f. M.

393 Parti af Kjærs By paa Als, raderet 1855, lille Tverfol.,

udgivet af Radereforeningen.

394 Do., (paa en anden Maade, med Husene tilvenstre),

raderet 1855, do.

395 En staaende Tyr og to liggende Koer, Radering, 1855

stor Tverfol., do.

396 Ænder, Radering i 4to.

W. Marstrand.

397 Fulde Matroser, P. Gemzoe tith., Fol., f. M.

398 Kortspillere udenfor et Fængsel i Rom, Em. Bærent-

zen lith., Fol.

399 Barselstuen, Kunstforeningsblad, 1848, P. Gemzoe lith.,

stor Tverfol.

400 Erasmus Montanus, Træsnit af Kittendorff, Tverfol.

401 Den politiske Kandestøber, P. Gemzoe lith., st. Tverf.

402 Scene ved et Consumtionscontoir, raderet af Kunstne­

ren selv, lille Fol., Kunstforeningsblad No. X.

A. Melbye-

403 Forskjellige Seilere paa Themsen, raderet 1850, lille

Tverfol., f. M.

404 Skibe tilankers under en Storm, raderet, 1854, lille

Tverfol., f. M.

L. Messmann.

405 Parti ved Teltene i Charlottenlund, tegnet og litho-

grapheret af Kunstneren selv. 1847, stor Tverfol.

f. M.

More magazines by this user
Similar magazines