Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

30

J. W. Sonne og C. E. Sonne.

476 Erobringen af Skandserne paa Igum Yeien i Slaget

ved Fredericia, malet af J. Sonne, stukken af E.

Sonne, stor Tverfol.

477 Slaget ved Idsted den 25de Juli 1850, J. Sonne p.,

A. Kittendorff lith., stort Tverfol.

478 Randtegning til Landhuusholdningsselskabets Medlems-

brev, lille Folio. Radering.

479 Titelblad til en Samling italienske Folkeviser af Rung,

lille Folio. Radering.

480 To Drenge der spise Kaal, stukket af E. Sonne efter

C. Blochs Maleri, Kunstforeningsblad 1860 a. 1.1., Folio.

481 Jens Juel og hans Kone, stukket af E. Sonne efter

Juels Maleri, Kunstforeningsblad 1851, a. 1.1., Folio.

482 Den Gjerrige, stukket af E. Sonne efter N. Simonsens

Maleri, Kunstforeningsblad 1861, Folio.

F. L. Storch.

483 Italienerinder, F. L. Storch p ., A. Kittendorff lith.,

lille Folio.

_ 484 Nymphen begriissen die aufgehende Sonne, comp. v.

Storch, lith. v. Atzinger, Tverfolio.

485 Der Elfentanz, gemalt v. F. L. Storch, lith. v. Fr.

Hohe, stor Tverfolio.

J. Thiele.

486 En So med Skov omkring, Motivet fra Skarritsso, Ra­

dering i 4to.

487 Grændsemuren mellem Graubiinden og Italien, Radering

i Tverfolio besk. til Pir.

B. Thorvaldsen.

488 Tolv Blade Figurer efter Thorvaldsen, G. L. Lahde

sc., 4to.

489 De fire Basrelieffer en medaillon paa Christiansborg

Slot, 4 Blade, 4to.

490 Denkmal Schillers, von Thorvaldsen, gez. v. Guilelmi,

ausgef. durch das Bureau deNumismatique in Paris, Fol.

491 Night andMorning, engr by W.Roppe, 2Blade, lille Fol.

31

492 Frontespicen til Frue Kirke (Johannes i Orkenen) Tab.

CXYIII, af Thieles „Thorvaldsens Værker“.

493 Ebe, Dom. Marchetti inc., Fol.

494 Mercurio, Giovanni Balestra inc., Fol.

W. Zillen.

495 En Kostald, raderet 1859, Tverfolio f. M. Kunst­

foreningsblad.

496 En Gedestald, raderet 1859, Tverfolio f. M. Kunstforeningsblad.

497 Et Faar paa Marken, raderet 1859, Tverfolio f. M.

Kunstforeningsblad.

498 Koer paa Marken, raderet 1859, Tverfolio f. M.

Kunstforeningsblad.

499 Et jydsk Kjoretoi med to forspændte Oxer, Radering

efter C. Baches Maleri, Tverfolio, Kunstforeningsblad

1864.

Åd- Tidemand (norsk Maler).

500 En Stolpebod paa Balkesio i Tellemarken, A. Tide­

mand fec. 1845, Tverfolio.

501 Sommerabend auf einem Norwegischen Binnensee, gem.

v. Gude u. Tidemand, lith. v. A. Haun, stor Tverfol.

Danske Portraiter.

502 Christian IV ., Tegning efter C. van M andern, Fol.

besk. til Pladeranden.

503 Frederik III. tilhest, Titelkobber til Pragtudgaveu af

Kongeloven, Folio.

504 Fredericus VI., Daniæ, Norvegiæ Rex, stukket af Cle-

mens efter Plotz, Folio.

505 Fredericus VI., C. W. Eckersberg p., E. C. W. Eckers-

berg stylogr. 1846, ovalt, lille Fol.

506 H. C. Andersen med Biographi, af Dansk Pantheon,

Lith. i lille Fol.

507 O. Bang, af Dansk Pantheon, Lith, i lille Fol.

More magazines by this user
Similar magazines