Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

Conditioner.

§ i.

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget er og

forefindes og staaer fra samme Tid for Kjoberens Regning og Risico

i alle Maader.

§ 2.

I Auctionsomkostninger betaler Kjoberen 6 Sk. af hver Rdl. af

hvad der bydes paa Auctionen.

§ 3.

Betalingen erlægges til Undertegnede contant ved Hammerslaget

eller paa Anfordring; dog kunne mig personligen som vederhæftige

bekjendte KjObere forvente 4 Ugers rentefri Credit.

§ 4.

Dersom Betalingen ei erlægges paa Anfordring, bliver Kjoberne,

hvad enten Sogsmaal anlægges imod dem eller ei, pligtige af deres

Regningers Belob at svare 6% Rente p. A. fra Hammerslaget.

§ 5.

I Sogsmaalstilfælde betale Kjoberne skadeslose Procesomkost­

ninger og cre underkastede Retsforfolgning efter Frdn. 25 Januar

1828 samt Mode ved Kjobenhavns Forligelsescommission og Retler.

Kjobenhavn den 2den November 18G5.

E, Wolff,

cand. juris.

Commissioner modtages af Boghandler H. H. J, Lynge, store

Kjobmagergade Nr. 45.

Oliemalerier, Aquareller, Tegninger, Kobbere,

Lithographier m. m. i Ramme.

J. C. Bayer.

1 Lovetand (Planten) og forskjellige Insecter, Gouache-

maleri, 12" h., 9 l J i “ br., forgyldt Ramme.

C. L. Bille.

2 Eli Skonnert for Vinden i rum SO, paa Lærred, 16"

h., 26 “ br., forgyldt Ramme.

A. W. Boesen.

3 Ved Palermo, 1855, paa Lærted, 9" h., 11" b r., forgyldt

Ramme.

H. Buntzen.

4 Trægruppe ved en Mose, inv. et del. 1836, meget ud­

fort Blyantstegning, 18" h., 26" br., forgyldt Ramme,

5 Udkanten af en Skov, 1848. Do., 16" h. 23" br., for­

gyldt Ramme.

6

F. C. Camradt, senior.

Dameminiaturportrait i forgyldt Ramme og Saffians Etui. //% r -

7 Do., malet 1820, i Do. og Do.

8 Christus, Copi efter C. Dolce, malet 1822, i Do. og Do.

J. Chr. Dahl.

9 Kystparti af Bornholm, 1816, paa Træ, 11" h ., 14"

br., forgyldt Ramme.

Chr. W. Eckersberg.

10 Kirken Sta. Maria d’Araceli i Rom, 1812, Studie paa

Lærred, 12" h., 13" br., forgyldt Ramme.

11 St. Peterspladsen i Rom, 1812, Studie paa Lærred.

12" h., 10" br., forgyldt Ramme.

12 En Yei gjennem det Indre af en Skov, paa Lærred.

IOV2 " h., 14" br., forgyldt Ramme. (Dette Maleri er

enten fra en meget tidlig Periode eller muligviis malet

af J. Juel.)

rS T

5c

Zo

3 '2 - “Y *

'io r 1 h

More magazines by this user
Similar magazines