Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

44

761—62 Laurids Thura, Den danske Vitruvius 1—2den

Deel. Kbh. 1746-49. Fol. m. m. K. * S

763 — Hafnia hodierna. Kbh. 1748. 4to. Do. S't-i P ‘

764 Erik Pontoppidan, Origines Hafnienses. Kjobenhavn

1760. 4to., m. m. K. ^ jt

765 24 Prospecter med Text af Norge i Billeder, indb.

766 5 islandske Prospecter med Text af Danmark i Billeder.

do.

767 A. Colding, Om de nye Yand- og Gasværker for Kjobenhavn

og dens Forstæder. Kbh. 1852, Sebbelov,

Klampenborg Badeanstalt. Kbh. 1855 og Reglement

og Taxter for de sjællandske Jernbaner 1864.

768 Sterms Kort over Kjobenhavn, dens Forstæder og

Grund, indbundet.

768 a Kaart over Kjobenhavns Jorder og Forstæder af Stats-

conducteur Major Schlegel. 1834.

769—71 Kort over Kjobenhavns Omegn af Dodt, sydvestlige

og sydostlige Deel opklæbede og i Foderal samt

den nordvestlige Deel uopklæbet.

772 Situationsplan over den sjællandske Jernbane fra Kjobenhavn

til Helsingor af Chr. M. Tegner.

773 Olsens Kort over Slesvig, opklæbet og i Foderal.

774 Generalstabens Kaart over Slesvigs Fastland og Als,

i 6 Blade, 1857.

775 Kaart over det sydlige Slesvig, J. Erslevs Forlag,

lille Fol.

776 Schleswig im Jahre 1823, von Joh. v. Schroder, og

Omegnen af Slesvig, C. A. Reitzels Forlag.

7 7 7 — 78 Xo Korter over Holstein og Lauenburg af Bagge-

sen og Henckel, opklæbede og i Foderal.

779 Die Herzogthumer Holstein und Lauenburg von F.

Geerz, 1845.

780 Generalstabens Kaart ovér Hertugdømmet Lauenborg,

1844.

781 Charte der Unter-Elbe, von Schuback. Hamb. 1837.

45

782 Yibe og Irgens, Kart over Christiania med en Kvar-

dratmiil af Omegnen, opklæbet og i Foderal

783 L. W. Brandenburg, Karte ofver Landswågerne uti

Sverige och Norrige 1831, opkl. og i Foderal.

784 Plan-Charte ofver Trollhattan af Fr. Akrel. Stockholm

1800.

785 Do. ofver Stockholm, med Randtegninger.

786 Do. ofver kongl. Djurgården, med Randtegninger.

787 Karta ofver Belagenheten omkring Stockholm, utg. af

W. M. Carpelan, 1817.

788 H. P. Barfod, Efter en Reise. Kbh. 1861.

789 Steene Bille’s Beretning om Corvetten Galathea’s Reise

omkring Jorden i 1845, 46 og 47, forkortet Udgave,

besorget ved W. v. Rosen, 1—2 Bind. Kjobh. 1853,

nitid.

790 G. A. Muller, Lærebog i den physiske Geographi.

Kbh. 1837.

791 Dr. K. Schmidt, Physische Geographie. Leipz. 1833.

m. K. 4to.

792 Atlas til Schouws Europa. Kbh. 1832. Tverfolio.

793—94 To Planer over Potsdam og Omegn, af Zawitz,

1853, og W. v. Mollendorif (den sidste med Randtegninger.

795 Das alte und neue Polen von Michaelis und Ritter,

1831.

796—98 Kort over Norditalien og Sebastopol samt Fugle-

perspectiv af denne By.

799 Kort over Palæstina, af Dr. J. Chr. G. Schincke, med

Randtegninger.

800 Saxo Grammaticus, Den danske Kronike oversat af

Anders Sorensen Yedel, udgivet ved Samfundet til den

danske Literaturs Fremme. Kbh. 1851.

801—8 Gebhardi og Christiani, Kongerigerne Danmarks

og Norges samt Hertugdommerne Slesvigs og Holsteens

Historie, 1—14. Deel og Register. Odense 1780— 1783.

More magazines by this user
Similar magazines