Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

50

912 Handbuch der Philosophie des Lebens. Miinchen 1793.

913 J. D. Brandis, Ueber Humanes Leben. Schleswig 1825.

914 Die W eisheit an. die Menschen, eine Sammlung von

Sentenzen u. W ahrheiten. Leipzig 1802.

915 E. Freih. v. Feuchtersleben, Zur Diatetik der Seele.

Wien 1859.

916 J. K ant, Om Sindets Kraft til at blive Herre over

sine sygelige Folelser. Kbb. 1856.

917— 20 F r. W . B. von Bamdohr, Venus Urania, iiber die

N atur der Liebe etc., 1 — 3 Theil i 4 Bd. Lpz. 1798.

921 Die Kunst zu lieben, ein Lehrgedicht. Berlin 1794.

922 A. B. Rothe, Om Ægteskabs-Skilsmisse. Kbb. 1805.

/^ 9 2 3 — 25 Bibelen, udgivet af Chr. H. K alkar, 1— 3 Bd. t y r /

t ' Kbb. 1847, m. m. K.

S * 956— 27 Cbr. H. Kalkar, Forelæsninger over den bibelske

Historie, 1— 2 Bd. Odense 1837— 39. J j

928 S. C. Muller, Den hellige Skrift i Udtog. Kbb. 1852. 9

929— 30 S. B. Hersleb, Lærebog i Bibelbistorien, 2 Expl.

Kbb. 1842 og 1848. / |

931— 36 L. Ewald, Biblische Erzahlungen des alten und

neuen Testaments, 1— 6 Bd. Freiburg, m. m. K. v • f-f

937— 38 R. Moller, Yeiledning til en andægtig Læsning af

det gamle Testamente, 1-2 D. Kbh. 1826.

939 — Yeiledning til en andægtig Læsning af

det nye Testamente, Kbh. 1824.

940 — Forklaring over Mathæi og Johannes’sEvan­

gelier. Kbh. 1835. '

941 — Forklaring over de hellige Apostlers Gjer-

ninger. Kbh. 1837. * - i

942 A. F rancke, Jesu Liv, oversat ved J. Magnussen.

Kbh. 1847.

943— 45 D. Fr. Strauss, Das Leben Jesu, 1— 2 Bd. Tii-

bingen 1835— 36 og 1 Bd. Streitschriften zur Ver-

theidigung dieser Schrift. Tiibingen 1838. ^

51

946 Wichtige historische Enthullungen iiber die wirkliche

Todesart Jesu, Leipzig 1851, og i samme Bind, Ent-

hiillungen iiber die wirklicben Ereignisse der Greburt

u. Jugend Jesu. Braunschweig 1849.

947 Yersuch eines schriftmåssigen Beweises, dass Joseph

der wahre Yater Christi sey. Berlin u. Strals. 1792.

948 K. L. M. Koster, Der Apostel Johannes. Lpz. 1838.

949 A. Tholuck, Das alte Testament im neuen Testament.

Hamburg 1836.

950— 52 — Christelige Andagtstimer, oversatte ved C. ' / '

Levinsen, 1— 3 D. Kbh. 1845.

953 A. Monod, Fatalismen, en Tale overs. af M. Th. Be­

cher. Kbh. 1839.

954 C. L. Michelet, Yorlesungen iiber die Personlichkeit

Gottes und Unsterblichkeit der Seele. Berlin 1 8 4 1 ^

955 F r. Ricter, Die neue Unsterblichkeitslehre. Breslau

1833.

956 S. P. Aebli, Die Unsterblichkeit der menschlichen n jL

Seele. Ziirich 1839.

957 J. H. L autrup, Betragtninger over Erindring, Gjen-

kjendelse og Gjenforening efter Doden. Kbh. 1857. J

958 H. N. Clausen, Catholicismens og Protestantismens ( i '/ ,

Kirkeforfatning, Lære og Ritus. Kbh. 1825.

959 P. E. Miiller, Den christne Kirkes almindelige Sym­

boler. Kbh. 1817.

960 F. G. Lisco, Differenspuncterne mellem den evangelisk­

protestantiske og den romersk-catholske K irke, overs. |/ , /

ved M. T. Becher og F. W. L. Ohlenschlæger. Kbh.

1847.

961 T. Kingo, Psalmer og aandelig Sange ved P. A. Fen­

ger. Kbb. 1827.

962 F r. Hammerich, Toner og Billeder fra Christi Kirke.

Kbh. 1842.

963 E. C. Brygmann, De kristlige Son- og Festdages Hi­

storie, 1— 2 Deel i et Bind. Ribe 1819.

More magazines by this user
Similar magazines