Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

1026 C. Hauch, Gregorius den Syvende og Don Juan,

Kbhvn. 1829.

1027 — Hamadryaden, Kbh. 1830.

1028 — Samme Bog. *'"l }’,

1029 — Lyriske Digte, Kbh. 1842.

103,0-31 J. L. Heiberg, Noveller, gamle og nye, af Hver- ,

l . dags - Historiens Forfatter, 2det og 3die • i

Bind, Kbh. 1833— 34.

1032-34 — Nye Fortællinger af samme Forfatter, ag }

1ste— 3die Bind, Kbh. 1835 — 36.

1035 — Yalgerda, Kbh. 1847. "I-ff

1036-37 H. Hertz, Lyriske og dramatiske Digte, 1—-2den ?,J !

Deel, Kbh. 1841.

1038 — Valdemar Atterdag, Kbh. 1848. yUi I

1039 — Tyrflng, Kbh. 1849.

1040 Ludvig Holberg, Peder Paars, Kbh. 1772, 4to.,

m. m. K. -y

1041 — Peder Paars, udgivet for det Holbergske

Samfund, af F. L. Liebenberg, Kbh. 1855.

1042 — Niels Klims underjordiske Reise, oversat

043-50

af J. Baggesen, Kbh. 1789, 4to, m. m. K. v

— Comedier, udgivne for det Holbergske Samfund,

af F. L. Liebenberg, 1 —8de Bind, n .

Kbh. 1848— 54. //

1051 H. P. Holst, Nytaarsgave for danske Digtere, 1ste

Aargang 1835.

1052 — Nytaarsgave for danske Digtere, 2den Aar- ' ;

gang 1836. /

V/} 1053 — Digte, 1ste Samling, 2det Oplag, Kbh. 1840. I

1054 — Ude og hjemme, Kbh. 1843. v

1055 — Nye Romancer af Oehlenschlæger, Ingemann,

Hauch, Aarestrup, Winther og Holst, Kbh.

1843.

1056 — Samme Bog, noget maculeret og defect.

1057 — Eros, udvalgte Digte af den danske Literatur,

Kbh. 1858.

1058 F. L. Hoedt, Om det Skjonne, Kbh. 1856.

1059 Fr. Hoegh-Guldberg, Blomsterkurven, Kbh. i. i85iy. 7

1060- 61 B. S Ingemann, Digte, 1—2. D., Kbh. 1811-12.

1062

1063-i

1070

1071

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1079

1080

1081-

1086- 90 — Den danske Skueplads, 1— 5te Deel,

1091

1092-

1094

1095

1096-

1099

55

— Procne, Kbh. 1813. [ i .

69 — Samlede Skrifter, dramatiske Digte, 1 — 6.

Deel, og Romancer, Sange og Eventyr- 0^

digte, 1 — 8. Bd., Kbh. 1843 — 45.

— Guldæblet, et Eventyrdigt, Kbh. 1856.’ *

— Digte fra 1845 til Udgangen af 1861, udg.

af J. Galskjot, Kbh. 1864.

S. Meisling, Musæi Digt om Hero og Leander,

Kbh. 1825. U

— P. Virgilii, Maro’s bucoliske Digte, Kbh. 1817.

C. Molbech, Studier over Oehlenschlægers Poesie og

Digterværker, Kbh. 1850.

Chr. K. F. Molbech, En Maaned i Spanien, Kbh. 1848

— Dæmring, Kbh. 1852. v

— Dante, Do. do.

J. P. Mynster, Over Lessings Nathan den Vise,1

Kbh. 1814.

— Isabella af Aragonien, Fragment af et Sorgej i

spil. Kbh. 1824.

R. Nyerup, Peder Syvs kjærnefulde Ordsprog, Kbh. /

1807.

85 Th. Overskou, Comedier, 1 — 5te Bind, Kbhvn. '\h .

1850-51.

Kbh. 1854- 64.

Paludan Muller, Amor og Psyche, Kbh. 1834.

93 — Poesier, 1—2den Deel, Kbh. 1836— 38. *

— Venus, Kbh. 1841. ' , '

— Dryadens Bryllup, Kbh. 1844. 7

98 — Adam Homo, 1—3die Deel, Kbh. 1849,

smukt in db.

— Nye Digte, Kbh. 1861, nitid.

More magazines by this user
Similar magazines