Fortegnelse

kunstbib.dk

Fortegnelse

V, 41

42

S r 43

44

/of

Lfilf} 45

// ^ 46

47

/2 *• 48

r 49

50

^/ij 51

52

53

54

/ 55

é 56

6

En ubenævnt dansk Dame.

Et Kaalblad med Agurker, Log og forskjellige Rodder

samt en rod Rose, smukt udfort Aquarelmaleri, 15“ h.,

21" br., forgyldt Ramme.

Et Satyrhoved, Sortkridtstegning, Fol., forg. Ramme.

En anden ubenævnt dansk Dame.

Et Landskab, Copi efter Kjærschou, 15" hoi, 21" br.,

forg. Ramme.

C. G. Enslen.

Pausilippo med Oen Capri i Baggrunden, Aquarelmaleri

6" h., 10" br., forgyldt Ramme.

Ubekjendte (fremmede?) Kunstnere.

Italiensk Sokyst med et Castel i Forgrunden, tidlig

Morgen, paa Træ, 7" h., 9" br., forgyldt Ramme.

Kalkuner, paa Kobber, 20" h., 13" br., forg. Ramme.

En dod Fugl, der hænger i et Træ, Gouache, mærket

paa Bagklædningen Cvi.R. 1733.

Miniaturportrait af Dronning Desideria af Sverrig, i

forgyldt Ramme og Saffians Etui.

Do. af en ung Dame med afklippet Haar fra Begyndelsen

af dette Aarhundrede, i Saffians Etui.

Ruinerne af Mecæns Villa ved Tivoli (Reinhard ?) Aqua-

rel, 15" h., 21" br., i sort Ramme.

Prospect af Luzern, Aquarel, Tverfol., forg. Ramme.

Portrait af Dr. Hahnemann, pousseret i Vox.

Der Krieger mit seinem Kinde, gem. v. T. Hillebrandt,

gest. v. F. Mandel. Berlin 1835. Fol., forg. Ramme.

Den hellige Christopher bærer Christusbarnet over Vandet,

Joh. Hemling p. N. Strixner del. 1824. Litho-

graphi af den Boisseréeske Samling, hoi. Fol., forg. R.

Hotel de Monnet å Vevey, Th. Steinlen del, F. Hegi sc.

aqua forte, Tverfol., i sort Ramme.

Vue occidental du rocher dit Konigsnase aux environs

de Konigstein en Saxe, dessiné et gravé par C. G. Hammer,

colereret, stor Tverfol., forg. Ramme.

K

7

56 a. Vue générale de la chaine du Mont Blanc, col. Lithographi,

Tverfol., sort Ramme.

Forskjellige Kunstsager m. m.

H. W. Bissen.

57 Skitse til en Statue af Frederik den 6te, 12" hoi,

brændt Leer.

58 Skitse til en jagende Diana, 7" h., brændt Leer.

B. Thorvaldsen.

59 Skitse til Jægeren af Johannesgruppen, 7" h., br. Leer. 3 ? ?S

60 Do. til det unge Menneske af do. do. do.

61 En Gibsafstobning af Thorvaldsens Haand, omfattende

en Modelleerstok.

62 To Modelleerstokke og en Jernrasp, der have tilhort

Thorvaldsen, separeres.

63 En antik Lampe af brændt Leer.

64 En lille Flaske af do.

65 Et Lithophani af Frederik den 6te i Generalsuniform.

66 To forgyldte Skilderirammer og et Staffeli, separeres.

67 Medallie til Erindring om Frederik den 6tes Deeltagelse

i Wienercongressen, J. Harnisch f. Solv (2 Lod), i Saffians

Etui.

68 Erindringsmedallie om Thorvaldsen, Brandt f. 1817,

Bronce, i Etui.

69 Erindringsmedallie om Ad. Oehlenschlæger, R. Conrad-

sen f., udgivet af Kunstforeningen, Bronce, i Saffians

Etui.

70 Erindringsmedallie om Anders Sandoe Orsted fra skjon-

somme Samtidige, P. Petersen f. Bronce.

More magazines by this user
Similar magazines