Den Lille Grønne - Borks

jbork.dk

Den Lille Grønne - Borks

Den Lille Grønne

Egmont Højskolens Elevforening

juni 2012

Ring 75 73 19 95 Jens Bork


INDHOLD

Sommerhilsen fra skaldepanden............................ 3

Siden Sidst ....................................................... 8

Flere klager over hjælp fra kommunen ................... 9

Kommuner kan nægte sex til handicappede...........10

Handicapkørsel .................................................11

Bilister parkerer hensynsløst ...............................13

Ulovlig parkering på handicappladser undersøges...16

P-vagter parkerer på handicapplads .....................17

Sommeren er over Egmont Højskolen....................18

Vantræningscenter for handicappede

bliver døbt Vandhalla ...................................20

Vandhalla ........................................................22

Elevhold efterår 2011 – forår 2012 ......................23

Adresser, elevforeningens bestyrelse.....................26

Se

elevforeningens hjemmeside:

elevforening.egmont-hs.dk

samt

Egmont Højskolens egen hjemmeside:

www.egmont-hs.dk

Forsidebilleder: Stevie Kørvell / H.P.Christensen


SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Det har altid undret mig, at vinteren er

kedsommelig, men det synger vi altså

sammen med Ambrosius Stub hvert forår.

»Den kedsom vinter gik sin gang, den dag

så kort, den nat så lang…«. Jeg kan fint

forestille mig, at vinteren i midten af 1700tallet

kunne have været vældig lang, men

i dag og på Egmont Højskolen – nej. De 23

uger, som endnu et rigtig godt elevhold har

afsluttet, er gået alt for hurtigt. »Det er din

alder Ole, jo ældre man bliver, jo hurtigere

forsvinder tiden,« får jeg så at vide af mennesker,

der er klogere end jeg.

At noget er kedeligt, eller at nogen kan

kede sig, har altid undret mig. Jeg kender

ikke følelsen, og det har naturligvis givet

heftige diskussioner med mine børn, da

de var mindre: »Når du keder dig, bliver

du klogere!« svarede jeg med et citat fra

min bedstefar, og det udløste altid himmelvendte

øjne og en fuck-finger.

For nogle år siden blev højskoleloven ændret

(skærpet), så den enkelte skole skal

sikre, at alle elever får mindst 50 % undervisning

af bred almen karakter. Altså mindst

11 klokketimers undervisning om ugen i at

forstå sig selv som menneske i et fællesskab.

Livsoplysning, folkelig oplysning og

demokratisk dannelse er lovgivers mål med

kravet om mindst 50% UBAK.

Vores fællesundervisning om onsdagen er

blevet en del af den enkelte elevs UBAK-

tælling, og det er i grunden ikke så galt.

Mange gange har jeg måttet høre på, at en

foredragsholder har været kedelig. Var det

formen eller indholdet? Tjae, det var bare

kedeligt. »Det skal være underholdende,

3

stand up og den slags.«

Jeg siger ikke, at god

undervisning og gode

foredrag skal være

kedelige, hvis det

skal være rigtig

UBAK, men spørgsmål

om menneskers handlinger

og liv kræver ORD

og refleksion. I det

forårssemester vi

netop har afsluttet,

har vi haft

foredrag, som har skabt

spørgelyst og efterfølgende refleksion, og

det glæder en gammel skaldet forstander.

Jeg tror på, at poesi (digte), prosa (litteratur),

film og fortællinger om historiske

personer og begivenheder, fortællingen om

dit og mit liv, kan give grundlag for refleksion

og forståelse. Således havde vi den

13. juni besøg af Asser Amdisen, som med

udgangspunkt i sin bog »Struensee – til

nytte og fornøjelse«, gav et virkeligt fængende

foredrag om Struensees storhed og

fald. Mange elever havde set »En kongelig

affære« og fik med Assers indsats en større

forståelse for alt, hvad der »måske« var en

følge af oplysningstiden. På 14 måneder

udsteder Struense på kongens vegne 2000

dekreter, som fundamentalt ændrer hele

den økonomiske og politiske struktur. Ud

over at han plejer tæt omgang med dronningen,

tager han privilegier fra adelen

og militæret. I april 1772 får han hugget

hovedet af. Var han en ung idealistisk fusentast,

eller var samtiden helt urimelig

mod et genialt menneske?


Foredraget om Struensee fik mig til at

tænke på, hvordan han ville have gebærdet

sig i vores verden – 2012 – og hvad med

Klods-Hans? Jeg kunne ikke lade være med

at prøve tanken om en nutidig Klods-Hans

af, og her kommer den:

KLODS-HANS

I en større provinsby lå en meget stor maskinfabrik.

Fabrikanten havde kæmpet sig op

fra små kår men beskæftiger i dag mere end

1000 mennesker. Han havde været dygtig og

flittig og var blevet rigtig rig. Fabrikanten

havde 2 sønner, som var helt fantastisk kloge,

de var så kloge, at det halve kunne være nok.

De hed Per og Poul og de ville fri til kongens

datter, og det turde de, for hun havde ladet

kundgøre, at hun ville tage den til mand,

der kunne tale bedst for sig. De forberedte

sig nu i 8 dage, det var den tid, de havde til

det, men det var også nok, for de havde store

forkundskaber, og de er nyttige.

Per havde læst til læge på universitetet, og

da han startede, var han sikker på, at han fejlede

alle sygdomme, så han havde været nødt

til at være meget flittig. Han vidste alt og fik

en helt fantastisk eksamen. Fabrikanten gav

ham en helt ny perlemorshvid Porsche 911, da

han havde bestået sin eksamen. Han kunne

alle de diagnoser, mennesker kan få og kunne

al den medicin, der findes, men han kunne

ikke tåle at se blod, savl, snot og bæ…

Poul havde læst afsætningsøkonomi på

handelshøjskolen, og han kunne kalkulere

en vares pris, og så kunne han alt om kurser

og fragtrater. Til eksamen fik han 12 i alle

fag, og derfor fik han en sort Ferrari af sin

4

far. Han kunne fragtraterne i hele verden, og

han kunne vekselkurserne overalt på jorden,

men han var bange for gule, brune og sorte

mennesker….

Alle sekretærerne, marketings folkene, ingeniørerne

og underdirektørerne var udenfor

administrationsbygningen for at se Per og

Poul køre af sted i deres højpolerede biler med

de mange hestekræfter. I det samme kom

den tredje broder, for der var tre, men ham

var der ingen, der regnede med som broder,

han havde ikke lært det samme som de to,

og ham kaldte de bare Klods-Hans.

»Hvor skal I hen, siden I er i det fine tøj?«

spurgte han.

»Til hoffet for at snakke os kongedatteren

til. Har du ikke læst på Facebook, at kongens

datter vil tage til mand den, som hun synes

kunne tale bedst for sig, og som har størst

empati og fantasi.«

»Hold kæft mand, så må jeg med.« sagde

Klods-Hans, og Per og Poul grinede ad ham,

og Per satte sig ind i sin hvide Porsche, og

Poul kravlede ind i sin sorte Ferrari.

»Far lad mig få en bil!« råbte Klods-Hans.

»Jeg har fået sådan en lyst til at gifte mig.

Ta’r hun mig, så ta’r hun mig! Og ta’r hun mig

ikke, så ta’r jeg hende alligevel.«

»Det er noget snak!« sagde faderen, »dig

giver jeg ingen bil. Du kan jo ikke tale, du

har ingen ordentlig uddannelse, men dine

brødre kan.«

»Må jeg ingen bil, få så tager jeg min christiania-cykel,

den er min egen, og den kan

fint få mig helt op på slottet.« Klods Hans

sprang op på sin christiania-cykel og drønede


afsted til den nærmeste tog-station. Huhej,

hvor det gik. »Her kommer jeg!« Og så sang

han af sine lungers fulde kraft, for på højskolen

havde han lært at synge.

Længere fremme holdt brødrene stille, da en

traktor med vogn holdt og spærrede vejen

– og lige der i vejkanten lå en død fasan. Den

var stadig varm.

»Halehoi!« råbte Klods-Hans, »her kommer

jeg! Se hvad jeg fandt i vejsiden.« Og så viste

han dem den døde fasan.

»Klods!,« sagde de, »hvad vil du med den?«

»Den vil jeg forære kongedatteren.«

»Ja gør du det!« sagde de og kunne endelig

komme videre ud til motorvejen.

På vej til stationen kom Klods-Hans igennem

et villakvarter, hvor der var stillet en masse

skrammel ud til storskraldsafhentning. Ved

det første hus stod der nogle store plasticdunke.

Klods-Hans kunne se, at en af dunkene på

15 liter stadig var fyldt med væske. Med tuds

var der skrevet: Hybenvin 1999. »Mageløst,

det vil kongedatteren blive helt vild med.«

Længere fremme råbte Klods-Hans igen: »O

… ser man det, nej hvor bliver kongedatteren

glad – en hel rulle godt brugt haveslange,

sat ud til storskrald.« Også haveslangen

kom op i christiania-cyklen til fasanen og

hybenvinen.

På stationen fik Klods-Hans at vide, at han

kun kunne få en stor trehjulet cykel med

toget, hvis det var til handicap-transport.

Klods-Hans lovede at tage det ene hjul af,

men det må man ikke. Lidt efter gik han

hen til billetlugen igen og forklarede, at

han havde en syg slange og en syg fasan,

5

som begge ikke kunne gå, så det måtte vel

være handicapkørsel, han bedrev. Han sagde

også, at det var gaver til kongens datter, og

så fik han lov til at få sin christiania-cykel

med toget.

Da toget nærmede sig Kongens by, kom det

til at køre ved siden af den store motorvej,

hvor begge brødrene sad uhjælpeligt fast i

en kæmpe lang kø. Klods-Hans frydede sig

over, at brødrene holdt helt stille med hver

400 hk .

På hovedstationen skulle Klods-Hans ud med

Christiania-cyklen, men der var også en meget

stor kone med 5 bæreposer i hver hånd, der

ville ud af døren i toget samtidig. Hun faldt

lige så lang, hun var over Klods-Hans’ cykel,

og han måtte ud at hjælpe hende med at

samle æbler, flæskesteg, brød, havregryn og

alt muligt andet op og hjælpe den tykke kone

med at få det ned i poserne igen.

Pludselig løb den tykke kone af sted, og

Klods-Hans stod tilbage med stor koldrøget

40 cm lang spegepølse fra Langeland. »Bare

gem«, den råbte konen. Klods-Hans puttede

spegepølsen ind under skjorten og ned i bukserne

og kom op i den store ankomsthal. Her

kunne han se to politibetjente slæbe af med

den tykke kone.

Oppe ved slottet slap Klods-Hans forbi parkeringsvagterne,

men han observerede, at Per

og Pouls fine biler var blevet parkeret. På flere

storskærme kunne alle borgerne se, hvordan

kongedatteren tog imod frierne. Og lige som

én kom ind i salen, slog talegaverne klik for

ham. »Duer ikke, væk.« Mange nåede end ikke

at åbne munden:«Duer ikke, væk!«


Sortmand, som sad ved siden af kongedatteren

gnækkede og glædede sig, hver gang

en eller anden uduelig ignorant blev smidt

på døren. Sortmand var meget skaldet og

helt utrolig til at fortælle alle, at de ikke

duede til en skid. Det havde han gjort i et

fjernsynsprogram, x-factor, og derfor ville

kongedatteren have ham til at hjælpe sig

med at finde en mand.

Først kom Per ind, og han havde stået i flere

timer og øvet sig på det morsomme, han ville

sige, når han kom ind. Solen havde skinnet

hele dagen, derfor var der meget varmt i

kongssalen. »Hvor er her dog varmt!« sagde

Per. »Det er fordi, vi skal stege fjerkræ, og så

er det fordi, du ikke skal fryse, når du tager

bukserne ned. Hvor lang er den?« Det havde

Per ikke forventet. » Aaabbaaa!« sagde Per.

»Syng nr. 439 fra højskolesangbogen« sagde

Sortmand. Den eneste sang Per kunne, var:

»I en seng på hospitalet…« og det lød så

frygteligt, at Sortmand brækkede hele frokosten

op på bordet. »Tør det op!« sagde

kongedatteren. Og så besvimede Per. »Duer

ikke, bær ham væk!«

Så kom Poul ind. »Hvor stor er din? Hvem

har den største, de sorte, de brune de gule

eller de røde?« Poul mente, at de gule har

den største økonomi for øjeblikket. Kongedatteren

fnyste. Men ak nej, det var ikke

det, spørgsmålet gik på. »Syng 453« sagde

Sortmand. »Hva’ be hvad!« og alle skriverne

skrev på Facebook og Twitter: Hva’ be hvad.

»Duer ikke, væk!«

Så kom Klods-Hans kørende på sin cykel lige

op foran kongedatteren og Sortmand. »Sikken

en varme, her er«. »Det er fordi, vi skal

6

stege kyllinger!« svarede kongedatteren.

»Nej, hvor heldigt, jeg har taget en stor fed

han-fasan med!« Og så hev han fasanen op

af Christiania cyklen, og smed den på bordet

foran Kongedatteren. Klods Hans opdager alt

det bræk, der lå foran Sortmand og resolut

tog han en af skrivernes jakker fra stolen og

tørrede brækket op. »Hvor har du lært det?«

spurgte Kongedatteren. »Det har jeg lært,

da jeg var på højskole!« Medens Klods-Hans

tørrede op med den anden skrivers jakke,

opdagede Kongedatteren det, Klods-Hans

havde i bukserne, så spørgsmålet om længden

var helt overflødigt. Under dette optrin

sang Klods-Hans: Take me to the magic of

the moment, on a glory night, Where the

children of tomorrow share their dreams, With

you and me…

Sortmand var målløs. Aldrig havde han hørt

så klar og ren sang. »Hvor har du, om jeg

så må sige, lært det?« »På højskolen og der

lærte jeg også at flå og partere en fasan!«

»Det var dog nyttigt!« sagde Kongedatteren.

»Men hvad skal vi drikke til fasanen?«

»Ork – jeg har den fineste chateau hyben

årgang 1999«. »Hvad skal vi drikke af?«

ville Kongedatteren vide. Klods-Hans tog sin

kniv og skar et stykke haveslange til Kongedatteren,

sig selv og Sortmand. Vinen var

fantastisk. Ganske vist fik Sortmand et stykke

slange, med flere huller i, men det gik.

»Det kan jeg lide!« sagde Kongedatteren, »du

kan svare, du kan synge, du er godt udrustet,

og så er du ikke bange for bræk og bæ. Dig

vil jeg have til mand. Men ved du, at hvert

ord, vi siger og har sagt, kommer i avisen i

morgen, og de værste er dem fra BT og Eks-


trabladet, de står derhenne ved vinduet og

de fordrejer alting.«

»Aha, det er nok herreskabet, de skal have

det bedste!« Og så tog Klods-Hans indmaden

og alle fjerene fra fasanen og hældte ud over

journalisterne.

»Det var fint gjort! Det kunne jeg aldrig

have gjort« sagde Kongedatteren,«men jeg

skal nok lære«.

Og så blev Klods-Hans konge, fik en kone og

en krone og sad på en trone – og det har

vi lige ud af avisen – og den er ikke til at

stole på.

Historien om Klods-Hans er fornøjelig, og

jeg har elsket den lige siden min mormor

læste den for mig første gang, da jeg var

5 år. Det er en forunderlig historie. Handler

den om held kontra flid og dygtighed?

Handler den om frækhed kontra tilpasning

og det at gøre det rigtige? Er storebrødrene

eksempel på, at nok så meget teoretisk viden,

ikke er tilstækkeligt til at vinde kærligheden,

og derfor er viden omsonst?

H.C. Andersen er dobbelt, for han slutter

historien af med at pointere, at avisen kan

man ikke stole på. Selvfølgelig har vi brug

for lægevidenskab – hvem vil behandles af

en læge, som har sin viden fra et førstehjælpskursus.

Og selvfølgelig skal vi have

økonomiske pedanter, som kan holde styr

på tingene. Men vi skal også leve. At finde

en kæreste er en konkurrence, men den er

ikke kun baseret på held. Man skal også

være elskværdig – og det har ikke kun noget

7

med længden af »pølsen« at gøre … skulle

jeg hilse at sige.

Matias Tesfaye havde under sit onsdagsforedrag

en pointe om et håndværkssamfund

– et samfund, hvor der er forbindelse mellem

tanken og håndens arbejde, og at vi

husker, at kun gennem gentagelse, øvelse

og kritik bliver vi bedre. Vi kan blot se på

de murersvende, som er ved at skabe en helt

fantastisk bygning – »Vandhalla« – de har

øvet sig, og de er stolte af deres arbejde,

men de har også måttet høre meget på

Blackmann. Om igen – gør det bedre eller

find på noget andet.

Da Sørine Godtfredsen gav UBAK, tog hun

fat på de store spørgsmål i tilværelsen:

Pligt, Ansvar og Skyld. Du har pligt til at

overvinde det, der er svært. En læge skal

kunne tåle blod. Og så skal vi lære at tage

ansvar … både for os selv og for de andre.

Og når vi taber eller laver fejl, bliver vi skyldige.

Og det er et livsvilkår. Sørine havde

dog den vigtigste pointe: Hold op med at

være angst for at dø. Det skal vi lige om

lidt. Men vi skal også leve … ÅNDFULDT, og

det betyder at give noget til andre.

Alle ønskes en rigtig god sommer, og så

glæder jeg mig til at se jer i Vandhalla til

november.

De bedste hilsner

Ole


Så er det igen et år siden, Den Lille Grønne

sidst udkom – og igen har det været et

år med masser af aktiviteter på Egmont

Højskolen.

Det er med stor glæde, vi kan konstatere,

at der fortsat er stor interesse for at være

elev på Egmont – her på forårsholdet har

der været 169 elever, og der er meget stor

interesse for at blive elev til efteråret med

godt 110 elever indskrevet samt venteliste.

Det er utroligt flot, når man hører, at mange

andre højskoler har problemer.

Der er mange, der gerne vil være handicaphjælper

på de lange kurser . Og vi må med

glæde konstatere, at hjælperne er meget

engagerede, hvilket jo er med til at gøre Egmont

til en unik og spændende højskole.

Det ser ud til, at interessen for sommerkurserne

i år igen er stor. Alle kurserne er i

skrivende stund stort set fyldt op; til Sommersjov

i Hou i uge 28, som Elevforeningen

er med til at arrangere, er der venteliste.

Læs mere om alle de spændende kurser på

højskolens hjemmeside: www.egmont-hs.dk

under linket »korte kurser«.

DET STORE PROJEKT

Byggeriet af svømmehallen og udvidelse af

hallen, det store byggeprojekt kører forsat

efter planen, og begynder rigtig at tage

form, det er planen at den nye idrætshal

skal være klar til brug den 1. august. Det,

der allerede kan ses af den nye hal, bliver

meget flot, og de der skal bruge hallen

fremover vil få meget glæde af den.

Byggeriet af svømmehallen skrider også

planmæssigt frem. Nu kan man rigtig se,

hvor stor og flot og mindst gennemtænkt

byggeriet bliver, det bliver en kæmpe gevinst

for Egmont med svømmehallen, hvilket

de kommende elever vil få stor glæde af. Vi

SIDEN SIDST

Af Jens Bork

formand for Elevforeningen

8

glæder os rigtig meget til at vise det flotte

byggeri frem til det kommende elevstævne,

hvor byggeprojektet skal indvies med en

fest, med alt hvad der hører til.

Meget mere om det spændende projekt på

adressen: www.egmont-hs.dk

SOMMERSJOV I HOU 2012

Elevforeningen er igen i år med til at arrangere

sommerkurset Sommersjov i uge

28 i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds

Ungdomskreds, Muskelsvindfondens

Ungdomsgruppe og Egmont Højskolen.

Kurset er i skivende stund fuldt optaget,

og der er oprettet venteliste. Temaet i år

er »Vikingerne Kommer!!«, så der skal nok

blive gang i den igen.

ELEVSTÆVNET 2012

Elevstævnet ligger i år i weekenden den

2.–4. november, og vi er forlængst startet

med planlægningen af stævnet, der i år

bliver helt specielt, da der den weekend

bliver indvielse af den nye svømmehal og

udvidelsen af hallen. Til stævnet bliver det

rigtig spændende da hallen er blevet dobbelt

så stor, så vi alle kan være i hallen i

stedet for som tidligere i spisesal og hal.

Det bliver super, at vi alle kan være samlet

ét sted i år.

MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET

Deadline for materiale til Egmont Højskolens

årsskrift er den 1. november 2012. Vi

håber, du har lyst til at skrive lidt om, hvad

du oplever eller synes, der er relevant for

årsskriftet – vi glæder os til at høre fra

dig.

Elevforeningen ønsker alle en rigtig god

sommer og glæder os til at se rigtig mange

af jer til elevstævnet.

»VI MØDES PÅ EGMONT«


FLERE KLAGER OVER HJÆLP FRA KOMMUNEN

Handicappede, psykisk syge, ældre og andre

borgere med særlige behov klager i højere

grad til de sociale nævn over den hjælp, de

får fra deres kommune.

I 2008 fik landets sociale nævn 6.933 klager

over kommunerne fra borgere, der var

omfattet af hjælp og støtte i serviceloven.

I 2011 var tallet steget til 11.173, viser tal

fra Ankestyrelsen.

Også hos Danske Handicaporganisationer

oplever man flere utilfredse medlemmer.

– Flere og flere borgere henvender sig til

os, fordi de er frustrerede over den hjælp,

de får i kommunerne, siger foreningens formand,

Stig Langvad, til DR Nyheder.

Tonny Ploug har mistet et ben og lider af stærke

smerter pga. en kræftsygdom. Han er en af de

danskere, der har klaget til det sociale nævn, fordi

Næstved Kommune kun ville hjælpe ham med et

bad en gang om ugen.

9

GRUND TIL AT KLAGE

Klagerne til de sociale nævn er ofte begrundede,

da hver tredje borger får det sociale

nævns ord for, at kommunen har truffet

en afgørelse i strid med lovgvningen. Det

betyder, at kommunen bliver tvunget til at

behandle sagen igen eller blot give borgeren

den hjælp, de har bedt om.

Store besparelser er ifølge Danske Handicaporganisationer

forklaringen på de mange

klager. Alene i år forventer kommunerne at

spare 700 millioner kroner på handicappede

og udsatte grupper.

– Der er rigtig mange mennesker, som får

mindre hjælp, end de har brug for. Dermed

får de en dårligere hverdag, og det synes

jeg er noget forbandet skidt, siger Stig

Langvad.


KOMMUNER KAN NÆGTE SEX TIL HANDICAPPEDE

Dansk Handicap Forbund undrer sig over,

at kommunerne nu kan nægte at hjælpe

mennesker med handicappede med at købe

sex.

Selv om Socialministeriet netop har slået

fast i en ny vejledning til kommunerne,

at kommunalt ansatte ikke har pligt til at

hjælpe mennesker med handicap med at gå

til en prostitueret, så er det sidste punktum

ikke sat i den sag.

Det mener formanden for Dansk Handicap

Forbunds etiske udvalg, Karsten Jensen.

– Vi tager ikke stilling til, om prostitution

bør være lovligt eller ej, men i dag er det

lovligt både at sælge og købe sex, og derfor

er det problematisk, hvis man nu vil

afskære en bestemt befolkningsgruppe fra

en mulighed, som alle

andre helt lovligt kan

benytte, siger Karsten

Jensen til Ritzau.

Den gamle vejledning

fra 2001 indeholder en

beskrivelse af, hvordan

pædagoger og medhjælpere kan hjælpe

mennesker med handicap, der gerne ville

benytte prostituerede.

Den beskrivelse er fjernet i den nye vejledning,

hvor det bliver understreget, at

fagpersoner ikke har pligt til at hjælpe mennesker

med handicap med at købe sex.

– Jeg synes, det er fremragende, at vi endelig

har fået ændret vejledningen, for det er

ikke det offentliges opgave at hjælpe med

kontakt til prostituerede, siger Socialde-

10

mokraternes ligestillingsordfører, Rasmus

Horn Langhoff til DR.dk.

Men så enkel er sagen ikke, mener Karsten

Jensen fra Dansk Handicap Forbund..

– Betyder det så, at den kommunalt ansatte

kan nægte at flytte en telefon hen til en

person, der gerne vil ringe efter en prostitueret.

Det ville være formynderisk og

urimeligt, siger Karsten Jensen.

Rasmus Horn Langhoff siger til DR.dk, at

han »betragter prostitution som et stort

socialt problem«.

– Borgere med handicap skal selvfølgelig

have hjælp med deres seksualitet,

men det må ikke ske

på bekostning af andre

borgere, fortsætter han.

Men hvorfor er prostitution

så overhovedet lovligt, spørger

Karsten Jensen.

– Hvis man mener det, så er det

mere logisk, at man helt forbyder

prostitution, som man har gjort i

Sverige. Når man kun vil forbyde det for

mennesker med handicap, så virker det lidt

dobbeltmoralsk. Man pudser glorien, siger

Karsten Jensen.

Dansk Handicap Forbunds etiske udvalg

arbejder i øjeblikket med emnet for at

præcisere forbundets holdning til emnet.

Der findes ingen tal på, hvor mange mennesker

med handicap, der benytter sig af

prostituerede.


Transportudvalget har i brev af 19. april

2012 stillet mig følgende spørgsmål (TRU

alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 607:

Ministeren bedes kommentere henvendelsen

af 26. marts 2012 fra Dansk Handicap

Forbund jf. TRU alm. del – bilag 285.

Svar:

Individuel handicapkørsel

De i loven antal nævnte ture er et minimum,

hvorfor der indenfor lovens rammer gives

mulighed for, at de enkelte trafikselskaber

samt kommuner kan tilbyde flere ture eller

kan give mulighed for tilkøb af flere ture.

Der er således ikke i loven fastsat et loft

for, hvor mange ture der kan tildeles.

Det er op til trafikselskaberne selv, hvordan

de administrerer den individuelle handicapkørsel,

så længe det foregår indenfor lovens

rammer.

Det fremgår dog af forarbejderne til lov om

trafikselskaber, at der ikke kan stilles krav

om, at den enkelte bruger fordeler sine ture

jævnt hen over året.

HANDICAPKØRSEL

Henrik Dam Kristensen

Transportudvalget - Folketinget

11

Bl.a. derfor vil det også være problematisk

at lave en ordning, hvor der oprettes en

pulje, der bevirker, at borgere der har brug

for flere end de tildelte ture, kan bruge

andres ture, da der ikke før årets udgang

kan konstateres, om en borger har brugt

samtlige tildelte ture.

Jeg er opmærksom på, at prisen for individuel

handicapkørsel med få undtagelser

generelt er højere end almindelig rutekørsel.

Transportministeriet har tidligere

henstillet til samtlige trafikselskaber, at

taksterne ikke må være væsentlig højere

end taksten for øvrig trafik, der varetages

af trafikselskaberne.

Jeg har forståelse for, at det kan være

begrænsende for brugeren, at ordningen

alene kan anvendes i et bestemt geografisk

område. Flere af trafikselskaberne er dog på

nuværende tidspunkt behjælpelige med at

arrangere længere ture, hvis den handicappede

skal fra f.eks. Sjælland til Jylland.

Taxi

Maksimaltakster for taxikørsel, herunder

særlige tillæg til taksterne, fastsættes af

kommunalbestyrelserne.

Kommunalbestyrelserne kan således fastsætte

særskilte maksimaltakster for taxier

over en vis størrelse og med særlig indretning

og udstyr, f.eks. lift. Taxilovgivningen

indeholder dog et udtrykkeligt forbud mod

opkrævning af et særligt tillæg for brug af

lift til f.eks. kørestole.

Det er derfor i dag op til kommunalbestyrelserne,

om maksimaltaksterne skal

ensrettes.


I den nærmeste fremtid nedsætter jeg et

Personbefordringsudvalg, som bl.a. skal se

på erhvervsmæssig befordring i personbiler,

herunder de forskellige tilladelsestyper og

rammevilkår. Her vil det være naturligt, at

Dansk Handicap Forbunds synspunkt kan

indgå.

Den kollektive trafik – busser

Bussernes ramper kan anvendes, hvis kørestolsbrugeren

har en ledsager med, der

vil kunne hjælpe kørestolsbrugeren med at

betjene rampen.

Forordningen om buspassagerers rettigheder,

der træder i kraft den 1. marts 2013,

stiller krav om, at personale, herunder

buschauffører, skal modtage en handicapbevidstgørende

uddannelse.

Der vil derfor fra 2013 være større fokus

på at uddanne buschauffører, så de har

større forståelse for den handicappedes

situation.

Den kollektive trafik – tog

Jeg er af DSB blevet oplyst om, at aftalen

vedrørende handicapassistance til de kunder,

der er visiteret til at få et ledsagerkort,

er en del af den landsdækkende handicapkørselsordning

der blev indgået mellem

DSB, den daværende Amtsrådsforening

og Trafikselskaberne. Aftalen indebar, at

kunder, der er visiteret til handicapassistanceordningen,

i perioden 06.00 til

24.00 tilbydes en samlet dør til dør transportløsning.

12

Det blev samtidig aftalt, at handicapassistancen

skulle bestilles senest 72 timer

før rejsens start, for dør til dør rejser, henholdsvis

48 timer før, for DSB rejser (station

til station), for at sikre, at kunder med et

synshandicap, eller som benytter kørestol

eller har anden mobilitetsnedsættelse,

kunne sikres den bedst mulige service med

hensyn til hjælp til at komme ind og ud af

toget på de udpegede stationer i forbindelse

med dør til dør rejser og DSB rejser.

Denne aftale udgør samtidig baggrunden

for den handicapservice, der behandles i

DSB’s trafikkontrakt med Transportministeriet

for perioden 2005 -2014.

Modellen er videreført i trafikaftalerne

med andre togoperatører, såsom Arriva og

DSBFirst/DSBØresund.

Udvidelse af tidsrummet vil forudsætte ændringer

i kontrakterne med operatørerne.

Jeg har ikke på nuværende tidspunkt

planer om at indgå sådanne ændringer af

kontrakterne.

Rejseplanen

Jeg henviser til min besvarelse af TRU alm.

del spm. 225.

Med venlig hilsen

Henrik Dam Kristensen


Justitsministeriet har besluttet sig for at

undersøge omfanget af ulovlig parkering

på handicappladser.

AARHUS

I Aarhus er det et problem, at mange vælger

at holde på parkeringspladserne dedikeret

til mennesker med handicap. Det bekræfter

private parkeringsfirmaer.

»Det er et større problem, at folk parkerer

på de offentlige handicappladser uden et

handicapbevis. Det er et problem, vi jævnligt

har oppe at vende,«

udtaler økonomi- og administrationschef

hos Europark,

Michael Christensen.

Samme melding lyder fra

administrerende direktør i

Q-Park, Alex Pedersen.

»Vi ved hvor mange afgifter

vi uddeler, og det er bestemt

et problem. Enhver, der holder

forkert, giver potentielt

et kæmpe problem for de

handicappede som måske

ikke kan komme til at foretage

indkøb.«

BILISTER PARKERER HENSYNSLØST

FOR FJERNT OG FOR SMÅT

Pladserne til mennesker med handicap er

oftest placeret, så de står tæt ved bygningernes

indgange og er derudover ofte

gjort bredere.

13

»Man prøver at vise hensyn med de pladser,

for de her mennesker kan ikke gå specielt

langt. Når man ikke kan bruge pladsen, skal

man gå længere, og måske er der ikke plads

til at åbne døren. Det er for mange meget

vigtigt at kunne åbne døren helt, så man

kan svinge benene ud,« siger Claus Bjarne

Christensen, næstformand i Dansk Handicap

Forbunds Randers og Aarhus afdeling.

MORALSK PROBLEM

Selvom problemet er tydeligt, er det

svært at finde en effektiv

løsning. Allerede nu gives

der kontrolgebyr, men både

parkeringsbranchen og

Dansk Handicap Forbund

tøver med at pege på større

gebyrer som løsning. Ifølge

Claus Bjarne Christensen er

det i højere grad en moralsk

ændring, der kan hjælpe på

problemet.

Også rådmand for Teknik og

Miljø ved Aarhus Kommune,

Bünyamin Simsek peger

på, at det er moralen, det

kniber med i forbindelse med den ulovlige

parkering.

»Jeg vil bede mine medarbejdere at holde

ekstra øje og lægge rute forbi steder, vi

ved der er handicapparkering. Så kan de

udskrive bøder og det kan gøre noget præventivt,«

siger Bünyamin Simsek.


ULOVLIG PARKERING PÅ HANDICAPPLADSER UNDERSØGES

Justitsminister Morten Bødskov vil have

undersøgt omfanget af ulovlig parkering

på handicappladser. KL og Rigspolitiet

skal belyse problemet.

Det har i de seneste ugers offentlige debat

været fremme, at det skulle være et

udbredt problem, at der foretages ulovlige

parkeringer på pladser, der er forbeholdt

handicappede.

Justitsminister Morten Bødskov vil nu have

belyst problemets omfang og vil derfor bede

KL og Rigspolitiet om nærmere oplysninger

om

– hvor mange afgifter, der årligt pålægges

for ulovlig parkering på P-pladser, der er

forbeholdt handicappede, og

– om der i tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen

er særligt fokus på denne type

af parkeringsforseelser.

16

Justitsminister

Morten Bødskov

udtaler:

»Jeg tager klart afstand

fra det, hvis

der er trafikanter

uden handicap, som

vælger at parkere på

pladser, der er forbeholdt

handicappede. Efter min opfattelse er

en sådan adfærd udtryk for en manglende

respekt for de medborgere, som f.eks. på

grund af gangbesvær har et særligt parkeringsbehov.

Det er væsentligt, at vi får belyst problemets

omfang, og om der er tilstrækkeligt

fokus på det i tilrettelæggelsen af parkeringskontrollen.

Justitsministeriet vil derfor

nu indhente nærmere oplysninger fra

KL og Rigspolitiet, så jeg på det grundlag

kan tage stilling til, om der er behov for

initiativer på området.«

Journalister kan kontakte kommunikationschef

Emil Melchior på 4037 6737.


P-VAGTER PARKERER PÅ HANDICAPPLADS

Når private selskaber administrerer parkeringspladser,

kan de selv lave reglerne

for, hvem der må parkere på handicappladserne.

P-selskaberne Q-Park og Europark har givet

deres medarbejdere et medarbejderparkeringskort

- et såkaldt håndværkerkort - som

de ansatte kan sætte i bilens forrude og

dermed undgå bøder for at parkere ulovligt.

– Kortene betyder, de ansatte

kan holde på de pladser og

måske også holde lidt ’aparte’,

siger driftsleder i Q-Park,

Flemming Villadsen til DR

Nyheder.

HOLDT PÅ HANDICAPPLADS

Det er forskelligt, hvordan

medarbejderne i parkeringsselsskaberne

benytter deres

medarbejderkort. For eksempel

har en ansat fra Q-Park benyttet

sig af sit parkeringskort til at holde

parkeret på en handicapplads ved Randers

Sygehus.

Stig Langvad fra Danske Handicaporganisationer

er forarget over, at de særlige

handikappladser bliver optaget af parkeringsselskabernes

ansatte.

– Så kan de handicappede ikke komme til

at gøre de ting, som alle andre mennesker

kan, for eksempel handle ind eller gå til

speciallæge, siger Stig Langvad.

17

Han mener, at de ansatte i p-selskaberne

handler på den »forkerte side af moralen«,

hvis de bare gør noget, som andre mennesker

ikke må.

OVERTRÆDELSER ORDNES INTERNT

Hos Q Park siger Flemming Villadsen, at det

er meningen, at de ansatte kun skal bruge

medarbejderkortet i arbejdstiden. Og heller

ikke i arbejdstiden bør de ansatte parkere

på handicappladserne.

– Jeg er ærgerlig over, at det

er sket. Vi skal være lidt mere

påpasselige og feje for vores

egen dør, siger driftsleder i Q-

Park, Flemming Villadsen.

Men hvis de ansatte hos Q-Park

alligevel parkerer på en handicapplads,

vanker der ikke

nogen bøde.

– Det ordner vi internt, siger

Flemming Villadsen til DR

Nyheder.

Men Q-Park er ikke det eneste parkeringsselskab,

der giver deres ansatte de såkaldte

medarbejderparkeringskort.

Medarbejderne Europark får også i nogle

tilfælde p-kort til deres private biler.

Europark vil ikke udtale sig om, hvordan

selskabet benytter sig af medarbejderparkeringskortene


I fredags sendte vi forårseleverne hjem,

men skolen er allerede taget i besiddelse

af de første sommerkursister. De næste seks

uger vil mange hundrede kursister forhåbentlig

få en god sommeroplevelse.

Midt i august kan vi starte et nyt og meget

anderledes semester. Anderledes fordi to

større begivenheder venter eleverne.

Først i september tager hele skolen på studietur

til London, hvor de skal overvære

De Paralympiske Lege. Studieturen for alle

erstatter i efteråret de små studieture.

Lærerne har arbejdet som besat på logistik,

planlægning af rejse og mange andre

praktiske ting omkring turen. Det er første

gang i mange år, hele skolen tager af sted

sammen på studietur.

Den 1. november forventer vi så at kunne

indvie det nye byggeri. Det vil blive fejret

ved en officiel indvielse men også i dagene

efter hvor vi håber, at mange gamle elever

kommer til elevstævne den 2.-4. november

og er med til at tage del i fejringen af, at

et stort ønske er gået i opfyldelse: Egmont

Højskolen har fået en hel hal og egen svømmehal

med varmtvandsbassin.

GRUNDLOVSDAG

SOMMEREN ER OVER EGMONT HØJSKOLEN

Af Michael Pedersen

Ca. 300 mennesker fra nær og fjern fik en

dag præget af stærke budskaber fra de fire

18

talere, god musik ved Fies Bigband og skolens

kor. Udover MF Maja Panduro (A), udviklingschef

for Muskelsvindfonden Jørgen

Lenger og MF, handicapordfører Stine Brix

(Ø) gav stand-up komikeren Jan Gintberg

os alle en verbal prædiken om normalitetsbegrebet.

EN SØ I PARKEN

Enhver park med respekt for sig selv må have

en sø. Det mente lillelinjefaget Naturligvis.

Derfor har de etableret en sø uden for skovfløjen.

Naturligvis-holdet har knoklet mange

timer med at grave og sætte sten omkring

den nyetablerede sø, men det er ikke meningen,

at der fx skal sættes fisk og planter ud.

I stedet skal søen leve sit eget liv, og så vil

holdet følge med i, hvilke forskellige arter

der etablerer sig. Ideen med søen er dels,

at den kan være medvirkende til et rigere

dyreliv i området, da den vil tiltrække insekter

og dermed fugle, og dels at den kan

være et rekreativt sted.

NI FIK HUEN PÅ

Den 14. juni kunne vi fejre, at ni elever

afsluttede sin STU-uddannelse (Særlig

Tilrettelagt Ungdomsuddannelse). Mange

medelever, familie og venner overværede

højtideligheden i lillesalen, hvor Ole holdt

en festtale for de ni stolte elever. De ni

fik hue på, og der blev drukket boblevand


og vin og spist kransekage. De ni elevers

kontaktlærere holdte en mere personlig tale

for hver enkelt. Det blev en festlig dag, og

mange af de ni fortsatte med at fejre dagen

med familie og venner efter højtideligheden

var slut. Nu skal nogle af de ni videre ud

i livet, mens andre lige tager et semester

mere på højskolen.

FESTLIG AFSLUTNING I, PÅ OG VED

VANDET

Torsdag før det hele var slut, holdt vi vanddag.

Der var aktiviteter i, på og nede ved

vandet ved badebroen. Der blev lavet smykker,

spillet volleyball, sejlet med speedbåd,

spillet »spasserbowling« (bowling hvor kuglen

er en spastiker) og mange andre sjove

ting. Vejrguderne var milde den dag, så det

var godt vejr. Om aftenen blev der holdt et

brag af en outrofest, hvor der var gang i

19

den, i og udenfor, lillesalen. Der blev festet

til den lyse morgen. Dagen efter holdt Ole

sin afslutningstale for holdet, og så kunne

alle rejse hjem på sommerferie.

HAR FÅET ET NAVN

Navnekonkurrencen til navnet på det nye

byggeri gav 185 kreative forslag. Nu er

konkurrencen afgjort, og skolens bestyrelse

har besluttet, at vinderen er højskolelærer

Bertil Sidenius’ forslag om, at det nye byggeri

skal hedde »Vandhalla«.

»Associationen med Valhal – Odins bolig i

Askgård – stemmer fint med højskolens interesse

for nordisk mytologi. Vi har i forvejen

en række store træskulpturer af blandt andet

Idun med æbler, Freja, og selvfølgelig

Odin« – udtaler forstander Ole Lauth.

I sin begrundelse for navnet henviser Bertil

Sidenius til, at Egmont Højskolen i forvejen

er omgivet af træskulpturer fra den nordiske

mytologi. Desuden er der et ordspil mellem

vand og hal, som let bliver til Vandhalla.

Eftersom den angelsaksiske del af verden i

forvejen har navnet Valhalla i deres ordforråd,

vil det næppe volde eksempelvis en

englænder uoverkommelige kvaler at udtale

navnet Vandhalla. Skal man finde en mere

funktionsbetegnende engelsk oversættelse,

kunne det være »Water Hall«.

Nu glæder vi os til indvielse d. 1. november

og senere til at tage Vandhalla i brug. Forhåbentlig

vil navnet Vandhalla slå hurtigt

igennem, så det bliver en gængs talemåde

blandt folk i Hou og omegn, »lad os tage

til Vandhalla og få en dukkert«.


VANDTRÆNINGSCENTER FOR HANDICAPPEDE BLIVER DØBT

»VANDHALLA«

Af Viggo Rasmussen

Egmont Højskolens nye rehabiliterings-

og vandtræningscenter i Hou bliver klar

til indvielse 1. november. En navnekonkurrence

har afgjort, at det får navnet

Vandhalla.

– En kæmpe udvidelse af Egmont Højskolen,

innovative rehabiliteringsfaciliteter

for personer med forskellige handicap og

et markant vartegn for Hou skal naturligvis

have et selvstændigt navn. Derfor søsatte

vi en omfattende navnekonkurrence siger

højskolens formand, Sonja Mikkelsen, som

nu afslører, at vinderen er Vandhalla.

Ikke mindre end 185 kreative navneforslag

har været bragt i spil af elever, ansatte og

andre med tilknytning til højskolen. Blandt

de nominerede var: Equamont, Egmotion,

Egmont Bølgen og ganske enkelt Svømmeren,

men det blev Vandhalla, som fik enstemmig

tilslutning i såvel et internt som

eksternt navneudvalg og er nu godkendt

af højskolens bestyrelse. Forslagsstilleren

er Bertil Sidenius, der har været lærer på

Egmont Højskolen siden 1998.

Om navnevalget siger forstander Ole

Lauth:

– Vi gik efter et enkelt, mundret navn, der

dækker både vandaktiviteter og rehabilitering

i forbindelse med en multifunktionel

hal. Og så skal det give positive billeder

på nethinden og signalere drive, frihed og

nye muligheder.

– Associationen med Valhal – Odins bolig

i Askgård – stemmer fint med højskolens

interesse for nordisk mytologi. Vi har i

forvejen en række store træskulpturer af

20

blandt andet Idun med æbler, Freja, og

selvfølgelig Odin.

– Følger man myten, besad Odins krigere

kaldet Einherjerne, den egenskab, at deres

sår efter træning mod Jætterne helede i

Valhal, hvorefter de var klar til næste dags

udfordringer. Valhal havde med andre ord en

rehabiliterende effekt på dets brugere.

INDVIELSE 1. NOVEMBER

Det meste af nybygninger til i alt 120 mio.

kroner er under tag. Til august er hallen

med en stor hydraulisk scene med ramper

klar til at blive taget i brug af 170 nye

elever. I slutningen af oktober kommer

der vand i to bassiner, hvoraf det ene er

et varmtvandsbassin med elevérbar bund,

så det kan bruges til forskellige former for

træning. Landets første vandrutsjebane

tilgængelig for kørestolsbrugere bliver en

af de nyskabende faciliteter, som indvies

1. november.

Realdania støtter byggeriet med godt 56

mio. kroner. Fondens direktør Hans Peter

Svendler: … Kort om det unikke ved byggeriet

… Jeg er sikker på, at Vandhalla

vil medvirke til at identificere og skabe

øget opmærksomhed omkring Egmont

Højskolen.

FAKTA

Egmont Højskolens vandtrænings- og rehabiliteringscenter

opføres i et partnerskab

med Realdania og består af:

• Vandtræning med varmtvandsbassin

• Multifunktionel hal med bevægelsescenter

• Et audiovisuelt undervisningsrum


Bygherrerådgiver: Rambøll Danmarks A/S

og Søren Jensen A/S.

Totalrådgiver og arkitekt: Cubo Arkitekter

A/S

Teknikerhold: Force 4 Architects, Gruppen

for By- og Landskabsplanlægning og Hundbæk

& Henriksen.

Projektet er i øvrigt støttet af:

Egmont Højskolen, Egmont Fonden, A. P.

Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers

Fond til almene Formaal, Augustinus

Fonden, Elsass Fonden, Satspuljen og Odder

Kommune. Rutsjebanen er støttet af Aage

og Johanne Louis-Hansens Fond, Bevica

Fonden, Vanførefonden, Knud Højgaards

Fond, Nykredits Fond, Jascha Fonden og

Foreningen Plan-Danmark.

Opdrift * SpasserWasser * Egmont Aqua Gym * Egmont Frivand * E Motion * Egmont Wave * H2O * Egmont Rehab *

Hou (eller Egmont) Vandcenter * Hou Waterworld * handivandland * egmont badet * egmont vandland * Handivand

* Egmont Aquadome * Egmont-badet * Egmont Aqualand * SpasserWasser * Vandland Egmont * egmont bad og

resort * EH Centeret (Egmont Højskolen & Hou Centeret) * Vandrehabiliteringsbladet * Egmont idrætscentre *

Multicentret Egmont * Egmont Vand- & idrætscenter * H2Olsatia * Egmont Sea Water * Sælen * hamama (’åben’

på Haiwaiian) * »(Egmont) Bølgen« (opgang - nedgang, modgang - medgang, fremdrift og frihed) * Vandborgen *

Bækken * Egmont H2O-rehab * Højvand * Højvandet * Højvande * Water Trainingcenter Egmont * Blob * Spas(ser)wasser

* Egmont bad og habiliteringscenter * Mulighedernes vand / Rain of opportunities * Palustris * Svømmeren

* Vandhalla * vandbjerget * Egmont rehabiliterings og vandcenter * Højvandet * Egmont Aqua og Event Park *

Egmont Water World * Fuglebadet * Egmont - get wet and healthy * Equa * Egmont Livtag * Egmont Vitale * Aqua

Vitae (Livets vand) * Egmont Aquafit * Egmont Aqua * egmonts vandfald * Egmont H2gO * Egmont AquaCare * Det

Rummelige Vandland * Egmont Aquahab (forkortelse af Aqua rehablitering) * Egmont Aqua Rehab * Egmont AquaWella

* Egmont Ignite * Egmont RAW (Rehab And Water) * Egmont Svømmehuset * OL. Centeret (efter begge Lauth

forstandere og samtidigt henviser det til idræt) * Det rummelige bad * basinget * HandiPool * Vandhuset * Hajen

* Egmont vandparken - Tilladt for alle! * E(gmont) Water-Rehab * Ego * Egmontbadet * Egmont Wheel Pool * Pytten

* Handi Fun House * Aqua Rehab el. Aqua Resort * Egmont Bad & Træningscenter * Bølgen * Egmont-højskolens

vandforening * Egmont Aqua * Egmont - Hou Spektrum * Egmont -højskolens besteds svømmehal * Vandhalla

* Havrum * Ligevand * Rumvand * Vandrum * Egmont badet * Nemo * Atlantis * Egomotion * EgoMotio * Egmont

Multisport * E.Højskolens Svømmehal * bøljen * bølgen (Egmont bølgen ) * Egmont Badet * Egmont Vandtrænings

og rehabiliteringscenter * Egmont bølge-bassin * Havet ved Hou * EGMONTO WATER TRAINING * Water Wonderland

* EGMONT WATER - REHAB * HOU BADELAND * Egmont Vandhal / Egmont Waterhall * Egmont Rewater * Egmont

Vand Forum / Egmont Water Forum * egmont/hov svømmehal * Egmont Waterlife * Egmont Vand- og legeland *

HOP I * Egmont Aqua Park * Aquapark Egmont * Egmont-Badet * Egmont Water & Helth * Plask, livskilden, Bassinka,

* Lauth-badet (eller bare: Lauth) * Blue life / Blå liv * EH Water Rehab * Egmont Delfinen * bjergets kilde

* Egmont Havfrue * Hovfruens kilde * Egmontbadet * Egmont Aquatic Centre * Egmont aqualand * Atlantica *

Egmont Aqua * livets kilde * Swim spasS * Vandbjerget * Vandplasken * havstedet * Lagune * vandkusten,havh

esten,vandbadet,trivelshuset. * badehuset,vandstedet. * Power Pool * Hou Water & Wellness * The pool of Hou/

Egmont * Handipool Hou * EH Centeret (Egmont Højskolen & Hou Centeret) * EGE-HVALEN * Egmont Aqua svømmehal

* vandB`ernes svømmehal * Egmont Vandvid * vand sjov og spa´s * Hou Pool Center * Dukkerten * Egmont`s

vandpyt * Egmont`s - »Vandskaber« * »Det gode vand« * Egmont Svømmecenter * Egmont vand og træningscenter

* Multicenteret Egmont * Egmont Viften * communitas lacus - Latinsk og betyder fællesskabs svømmehallen *

Egmont Pool & Spa * Jysk vandland,Bad,vand og spa i et.Familiehuset. * Rommerhuset,Folkebadet,folkehuset. *

Enerig&-velnesse i et. * Vandfryd * Egmont Aquaforum/ Aqua Forum * Egmont Aquaform * Egmont Aquaforum /

Aqua Forum * Egmont Aquaform * Eg-stock svømmehal .. * equamont * Eggerum * Egoforum * Egmotion * Egmove

* Egmotivation * Egworld * EgoH * EgmontWave * EgmontBølgen * EgmontSea * EgmontOcean * The Mongolian

Sea * bølgen hou * Hou bølgen * Egmont rehab-water * seaport

21


MYTOLOGIEN:

Navnet har jo indlysende referencer til den

nordiske mytologi i kraft af parafraseringen

over navnet Valhalla.

I folkemunde har navnet Valhalla i moderne

tid nærmest fortrængt det korrekte navn

Valhal - navnet på Odins bolig i Askgård og

hjemsted for Einherjernes, de stolt kæmpende

vikinger, som var faldet ærefuldt i

kamp og af Valkyrierne udvalgt til at bo i

Valhal og fortsætte deres virke som krigere

i Odins hær.

Det er sikkert Peter Madsens danske tegneserie,

Valhalla, som er årsagen til navneforandringen

fra det oprindelige Valhal, men

interessant nok er navnet Valhalla faktisk

også den angelsaksiske version af Valhal.

Navnet Vandhalla tager tråden op fra det

nordisk mytologiske tema, som i forvejen

præger omgivelserne ved Egmont Højskolen.

Kuntneren Ole Frimands træskulpturer,

»Idun med æblerne«, »Freja«, »Fenrisulven«

og »Odin« står i dag centralt placerede

rundt omkring på Egmont Højskolens

grund.

Den alfaderlige gud, Odin, kan jo ikke være

boligløs, så hvad er mere passende end at

give ham muligheden for at slå sig ned i

– Vandhalla? Jeg er sikker på, at han vil

elske det :-)

VANDHALLA

Af Bertil Sidenius

22

DAGLIG TALE:

På det lavpraktiske niveau:

Navnet ligger godt i munden pga af rytmen

og de tre ens vokaler.

Det er forholdsvis kort og er ikke i stor

fare for at blive forkortet på samme måde

som eksempelvis Egmont Højskolen i daglig

tale forkortes til Egmont (hvorved jo den

betydningsbærende del af navnet - nemlig

Højskolen – helt fortrænges).

Eftersom den angelsaksiske del af verden i

forvejen har navnet Valhalla i deres ordforråd,

vil det næppe volde eksempelvis en

englænder uoverkommelige kvaler at udtale

navnet Vandhalla. Skal man finde en mere

funktionsbetegnende engelsk oversættelse,

kunne det være »Water Hall«.

FUNKTIONERNE:

Navnet Vandhalla signalerer meget præcist,

hvad der er de to hovedfunktioner i det nye

byggeri, nemlig vand og hal.

Hvis man lader temaet omkring den nordiske

mytologi gå planken helt ud, så forholder

det sig sådan, at Einherjerne besad

den egenskab, at de, i tilfælde af at være

blevet sårede under den daglige træning

til mod Jætterne, rent faktisk var i stand

til at hele sårene (rehabilitering) inden

aftenens drikkegilde i Valhallas store sal,

således at de kunne more sig og være klar

til næste dags kampe!


ELEVHOLD EFTERÅR 2011 – FORÅR 2012

Alexander Rizzi 6091 Bjert

Alice Appiah

Anders Molbech Lund 7300 Jelling

Andreas Døssing Mortensen 8000 Århus C

Ane-Sophie Madsen 8464 Galten

Ann Bek Jensen 9200 Aalborg SV

Ann Charlotte S. Thomsen 8210 Århus V

Anna Rollmann 8680 Ry

Anna Sofie Lamm Larsen 5270 Odense

Anne Agger Autzen 6100 Haderslev

Anne Lene Schmidt Nielsen 6200 Aabenraa

Anne-Mette Bak Dinesen 7182 Bredsten

Anne-Mette S. Askholm 6500 Vojens

Asbjørn Duedahl Kjellerup 8832 Skals

Asger Gavnbo Holmstrup 8450 Hammel

Asger Würtz 8361 Hasselager

Astrid Vestergaard Poulsen 9600 Aars

Banaawa Veronic Mubiru

Bastian Donnerborg 9000 Aalborg

Benny Kjølhede 7840 Højslev

Betinna Rasmussen 8660 Skanderborg

Bettina Christensen 8752 Østbirk

Bjarke Stokholm Jensen 9330 Dronninglund

Britta Vindberg Mogensen 8961 Allingåbro

Buster Skyum 7441 Bording

Camilla Elkjær Nielsen 3230 Græsted

Camilla Kongsted Hansen 6100 Haderslev

Carla Maria Bøgh 8260 Viby J

Caroline Hjortkjær 7620 Lemvig

Carsten Iversen 6400 Sønderborg

Casper Lykke Sørensen 5000 Odense C

Casper Østergaard Hove 7770 Vestervig

Cecilie Aurelius Bloch 5000 Odense C

Charlotte Borg 7570 Vemb

Charlotte Munk Thomsen 7700 Thisted

Charlotte Rehnquist Hansen 6100 Haderslev

Charlotte Stougaard 8300 Odder

Christian Bukdahl Andersen 8300 Odder

Christina Christensen 6100 Haderslev

Christina Højriis 9000 Aalborg

Christina Kira D. Hunnicke 3550 Slangerup

Christoffer Lindrup 4200 Slagelse

Christoffer N. S. Andersen 3200 Helsinge

Christoffer Smith 3450 Allerød

Conny Adoch

Cornelia Busk Nielsen 8300 Odder

Daiki Tanaka Japan

Daniel Boe Vennevold 6920 Videbæk

Dea Marie Søgaard Sonne 8300 Odder

23

Dea Sehstedt Palsby 4340 Tølløse

Ditte Dahl Nielsen 7250 Hejnsvig

Ditte Juhl Nielsen 6880 Tarm

Dorte Dybdahl Larsen 6270 Tønder

Emil de la Motte Ø. Olsen 2840 Holte

Emil Eide Hansen 5960 Marstal

Emilie Simone Jensen 4930 Maribo

Emma Bjerrum Rebbelstam 2400 Kbh. NV

Eriko Iwamoto Japan

Eva Cloyd Ebsen 5700 Svendborg

Fiona Blackburn 3490 Kvistgård

Frederik Krøgholt Trier 8230 Åbyhøj

Frederikke Greve 5250 Odense SV

Frida Gramtorp Bjørn 5000 Odense C

George Konidis 6710 Esbjerg V

Hanne Bach Nørregård 5200 Odense V

Heidi Søndergaard 5270 Odense

Helen Sutton 7500 Holstebro

Helle G. Madsen 7755 Bedsted

Henrik Skov 6500 Vojens

Hiroko Katsumi Japan

Hiromi Sato Japan

Ida Limkilde Petersen 6760 Ribe

Isabella Tværgaard Larsen 9690 Fjerritslev

Issah Mary M. Nyeyam

Jacob Gerlif Pilegaard 2800 Lyngby

Jacob Riis Nielsen 4160 Herlufsmagle

Jakob Brisson H. Pedersen 4000 Roskilde

Jane Tønder 6400 Sønderborg

Jeanett Jensen 9200 Aalborg SV

Jeppe Brunebjerg Beier 5000 Odense C

Jeppe Forchhammer 8300 Odder

Jeppe Ravn Nielsen 7080 Børkop

Jesper Nørgaard 8300 Odder

Johanne Dam Nielsen 6100 Haderslev

Johannes G. K. Mikkelsen 8200 Århus N

John Nyeng Larsen 9870 Sindal

Johnni Boisen Pfeffer 6630 Rødding

Jonas Hammer 4200 Slagelse

Jonas Hansen 5856 Ryslinge

Julie Borup Pedersen 2730 Herlev

Julie Johanne Albæk 2830 Virum

Julie Lund Zafiri 8250 Egå

Julie Væver 8300 Odder

Jørgen Bjerre Pedersen 6000 Kolding

Jørgen Halsted Hansen 8270 Højbjerg

Kasper Kam Wium Pedersen 5463 Harndrup

Kasper Skytte Andersen 8000 Århus C

Kasper Völcker Petersen 3500 Værløse


Kathrine Diemer Pilgaard 8370 Hadsten

Kathrine Djernæs 8660 Skanderborg

Kathrine Lund Henriksen 7550 Sørvad

Kathrine Poulsen 6100 Haderslev

Katrine Drastrup 9500 Hobro

Katrine Foged Boesen 6000 Kolding

Katrine Kortnum Fabricius 8210 Århus V

Keiko Yamaura Japan

Kenneth Thor Christensen 2650 Hvidovre

Kent Pilegaard Kristensen 5000 Odense C

Kevin S. A. K. El-Hmoud 2400 Kbh. NV

Kodai Ogawa Japan

Kristian H. Leo D. Rosbach 4320 Lejre

Kristian Vagn Juul 7100 Vejle

Kyoko Ono Japan

Laura Wisler Møller 6340 Kruså

Lea Guld 8260 Viby J

Lea Rørbæk Sorgenfrei 6091 Bjert

Lene Bolvig Hansen 6500 Vojens

Leonardo Gelicame

Line Grube Kabbel 5462 Morud

Line Juul Levisen 9460 Brovst

Line Lauridsen 8600 Silkeborg

Linn Krogh Skov 8680 Ry

Lisa Marie Dam Poulsen 8000 Århus C

Lise Bundgaard 5881 Skårup

Lise Koch Nielsen 9000 Aalborg

Lise Landbo Christensen 7760 Hurup Thy

Liv Medum Bundgaard 6950 Ringkøbing

Liv Tineke Nielsen 5800 Nyborg

Liva Lyngholm Mortensen 8370 Hadsten

Louise Eriksen 6580 Vamdrup

Louise Leonhard Hansen 8300 Odder

Lærke Bro 7500 Holstebro

Lærke Hansen 5000 Odense C

Lærke Skovsager Andersen 5464 Brenderup

Lærke V. Rosenkvist 8660 Skanderborg

Lærke Vinther Gulstad 9460 Brovst

Madeleine Mette B. Poulsen 2850 Nærum

Mads Søvsø Mikkelsen 8660 Skanderborg

Magnus Thomsen 7700 Thisted

Maj Lykke Larsen 2500 Valby

Maja Isabel O. Fosgerau 4293 Dianalund

Maja Tran 2300 København S

Maja Villia Basse Petersen 8970 Havndal

Malene Kamilla Bundgaard 9400 Nr. Sundby

Marc Malthesen Elgaard 7600 Struer

Margaret Nanyombi

Maria Hellegaard Mygind 8660 Skanderborg

Mariatu Alhassan

Marie Dybdal Abrahamsen 8000 Århus C

Marie Messell 8600 Silkeborg

Mark Hjørnholm Rommedal 9750 Østervrå

Martin Beeck 5000 Odense C

Martin Dybdahl Andersen 8660 Skanderborg

24

Martin Eibye 5250 Odense SV

Martin Hybert Andersen 8660 Skanderborg

Martine Mølbak Mønster 4632 Bjøverskov

Mathias Winther 7130 Juelsminde

Mathilde Fischer Thomsen 8230 Åbyhøj

Matthias Hvidkjær Deprest 9000 Aalborg

Melissa Hagenau Kaster 8300 Odder

Mia Andersson 9300 Sæby

Michael Christiansen 7400 Herning

Mie Rikke Lehmann 8543 Hornslet

Mike Dinesen Petersen 8541 Skødstrup

Mikiko Shirai Japan

Mikkel Gregers Eriksen 8300 Odder

Mikkel K. Simonsen 6100 Haderslev

Mikkel Mertz 5270 Odense

Mikkel Myrup Pedersen 8240 Risskov

Miyuki Inoue Japan

Monica Sigsgaard Jensen 2720 Vanløse

Morten A. Knudsen 8220 Brabrand

Morten Kvist 7620 Lemvig

Morten Rydahl Olsen 4684 Holmegaard

Nadia Korsgaard Hansen 4000 Roskilde

Nanna Andersen 8660 Skanderborg

Nanna Dyhl Overby 8654 Bryrup

Nanna Kaysen 8300 Odder

Nanna Rolighed Jeppesen 8210 Århus V

Naoto Saito Japan

Natsumi Kanemoto Japan

Nichlas Rolff Kristensen 9800 Hjørring

Nicholine Z. Engelbrekt 8680 Ry

Nick Gordon Dethlefsen 6700 Esbjerg

Niels Bjerren Sørensen 9550 Mariager

Niels Jørgen Robdrup 8340 Malling

Nikolaj Christensen 3630 Jægerspris

Nikolas Hviid Smith 7680 Thyborøn

Nikoline G. Knudsen 6800 Varde

Nobutaka Mochizuki Japan

Ogwang Calvin Ocorocan

Ole Kann 3400 Hillerød

Oliver Numan 8000 Århus C

Oscar Arvidsson 2100 København Ø

Pernille Feldt Poulsen 4070 Kirke Hyllinge

Pernille Langballe Kejser 8381 Mundelstrup

Peter Bangsgaard Møller 7700 Thisted

Peter Karstoft Bonde 7200 Grindsted

Rasmus B. A. Sørensen 5000 Odense C

Rasmus Holm Ø. Pedersen 3310 Ølsted

Rasmus Kristensen 8900 Randers

Rasmus Neessen 6740 Bramminge

Rasmus Skriver 7700 Thisted

Rebecca Herfort 9520 Skørping

Ricardo Jesus M. Colindres

Rikke Jørgensen 8700 Horsens

Ronnie H. W. Mortensen 8362 Hørning

Rose Daisy D. Stevens 8230 Åbyhøj


Sabine Whittard Dalberg 2000 København F.

Sámal-Erik Lindholm 4700 Næstved

Sara Louise Jensen 8541 Skødstrup

Selma Fabricius Schmidt 6950 Ringkøbing

Shota Sato Japan

Signe S. Kristensen 8920 Brabrand

Signe Unmack Larsen 5270 Odense

Silja Marie Christensen 9850 Hirtshals

Sille Subcleff Larsen 3520 Farum

Sine Holmer Sehested 8300 Odder

Sine Nissen 6760 Ribe

Sofie Amalie H. Mortensen 8210 Århus V

Sofie Godrum Svendsen 3600 Frederikssund

Sofie Hvid S. Kristensen 5250 Odense SV

Sofie Vandborg 9520 Skørping

Stefan Holm Lundtoft 9000 Aalborg

Steffen Søndergaard Huus 8382 Hinnerup

Svend Knud Thoustrup 5210 Odense NV

Søren Kristensen 6650 Brørup

Søren L. K. Christensen 5492 Vissenbjerg

Thea Andersen Dolmer 7100 Vejle

Thea Fabricius Schmidt 6950 Ringkøbing

Intet mindre end et godt tilbud

i Østjylland, lige ud til Kattegat.

Feriehuse med 8 sengepladser, tv,

radio og brændeovn.

Området har asfalteret stisystem,

tennis, beach-volley og 150 meter

badebro – og ikke nok med det, alt

er handicapegnet indrettet med god

plads til kørestole.

Tror du det ikke, så ring efter en

brochure på tlf. 87 81 79 99, eller se

vores hjemmeside på Internettet:

www.hou-seasport.dk

Hou Søsportcenter

25

Thea Vamberg 8382 Hinnerup

Theophilus Omane Mensah

Therese Høyer 7400 Herning

Thomas Beckmann Grosen 3050 Humlebæk

Thomas Blond Nissen 7100 Vejle

Thomas Kirk Oksen 8382 Hinnerup

Thomas Leth Bergnæs 6270 Tønder

Thomas Skjoldborg 7830 Vinderup

Thomas S. Svendsen 8270 Højbjerg

Tilde Brogaard Steffensen 5854 Gislev

Tina Isabella Nielsen 2600 Glostrup

Tina Juel Nielsen 8700 Horsens

Tine Gottschalk 4300 Holbæk

Tine Lassen 8000 Århus C

Tine Majken Hansen 2400 Kbh. NV

Tobias Borup 8381 Mundelstrup

Tomas Strøbye 2000 København F.

Tommy Bylov Stub 5492 Vissenbjerg

Tomoyuki Takai 7000 Fredericia

Yuka Nakajima Japan

Yukari Kayahara Japan

Yukihiro Deai Japan

Udsigt til havet

– hver dag…

SPECIALTILBUD

for elevforeningens medlemmer

i 2012:

Uge 46, 47, 48, 49, 50, 51

for én uge kr. 1.850,–

Villavej 25 · Hou · 8300 Odder · www.hou-seasport.dk · tlf. 87 81 79 99 · fax 87 81 79 79

en naturlig ferie – også for kørestolsbrugere


ADRESSER, ELEVFORENINGENS BESTYRELSE

Formand, medlem af skolens bestyrelse:

Jens Bork jcbork@stofanet.dk

Vestervænget 39, 7323 Give 75 73 19 95 • 20 46 25 72

Næstformand, medlem af højskolens bestyrelse:

Wilton Jensen orluff52@live.dk

Bakkedraget 8, 7490 Aulum 97 47 15 35

Kasserer:

Jørn Skov Hansen jskovhansen@stofanet.dk

Museumsparken 36, 6623 Vorbasse 75 33 34 74

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Tina Laursen tina@mtbl.dk

Dunhammervej 3, 9800 Hjørring 98 92 74 27

Rene Hansen rph1969@hotmail.com

Brøndby Møllevej 23, 2605 Brøndby 39 29 80 65

Dorthe Mortensen dm@egmont-hs.dk

Villavej 25 B tv., Hou, 8300 Odder 20 72 70 02

Suppleanter

1. Søren Lindgaard Madsen cooldude@pc.dk

Falkevej 48, 2. sal lejl. 28, 8800 Viborg 40 10 20 86

2. Johanne Bach johannebach@gmail.com

Vestervænget 75, 7523 Give 24 81 84 95

Elevholdsrepræsentant 2012:

Martin Dybdahl Andersen martin@smukand.dk

Lodbrogsvej 38, 8660 Skanderborg 86 57 01 02

Elevholdsrepræsentant 2011:

Tobias Steen Clausen tsclausen@gmail.com

Sølodden 19, 2760 Måløv 29 67 74 12

Elevholdsrepræsentant suppleant 2011:

Mikkel Christensen 30 23 87 76

Sdr. Boulevard 17 C, st., 5000 Odense C mikkel_chr@hotmail.com

Egmont Højskolen

Forstander Ole Lauth og Højskolelærer Karin Busk mail@egmont-hs.dk

Villavej 25, Hou, 8300 Odder 87 81 79 00

26


Ring til KLO på tlf. 75 36 31 78

og hør om hvilke lydbøger,

der er indlæst.

Du kan også skrive. Adressen er:

KLO, Torvegade 1, 6600 Vejen

Husk Støtteforeningen for KLO

som sikrer KLO's fremtid.

Ring til KLO for nærmere oplysninger.


INDVIELSE »VANDHALLA«

1. november 2012

ELEVSTÆVNET

2.-4. november 2012

(invitation udsendes omkring 1. september)

More magazines by this user
Similar magazines