Den Lille Grønne - Borks

jbork.dk

Den Lille Grønne - Borks

SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN

Det har altid undret mig, at vinteren er

kedsommelig, men det synger vi altså

sammen med Ambrosius Stub hvert forår.

»Den kedsom vinter gik sin gang, den dag

så kort, den nat så lang…«. Jeg kan fint

forestille mig, at vinteren i midten af 1700tallet

kunne have været vældig lang, men

i dag og på Egmont Højskolen – nej. De 23

uger, som endnu et rigtig godt elevhold har

afsluttet, er gået alt for hurtigt. »Det er din

alder Ole, jo ældre man bliver, jo hurtigere

forsvinder tiden,« får jeg så at vide af mennesker,

der er klogere end jeg.

At noget er kedeligt, eller at nogen kan

kede sig, har altid undret mig. Jeg kender

ikke følelsen, og det har naturligvis givet

heftige diskussioner med mine børn, da

de var mindre: »Når du keder dig, bliver

du klogere!« svarede jeg med et citat fra

min bedstefar, og det udløste altid himmelvendte

øjne og en fuck-finger.

For nogle år siden blev højskoleloven ændret

(skærpet), så den enkelte skole skal

sikre, at alle elever får mindst 50 % undervisning

af bred almen karakter. Altså mindst

11 klokketimers undervisning om ugen i at

forstå sig selv som menneske i et fællesskab.

Livsoplysning, folkelig oplysning og

demokratisk dannelse er lovgivers mål med

kravet om mindst 50% UBAK.

Vores fællesundervisning om onsdagen er

blevet en del af den enkelte elevs UBAK-

tælling, og det er i grunden ikke så galt.

Mange gange har jeg måttet høre på, at en

foredragsholder har været kedelig. Var det

formen eller indholdet? Tjae, det var bare

kedeligt. »Det skal være underholdende,

3

stand up og den slags.«

Jeg siger ikke, at god

undervisning og gode

foredrag skal være

kedelige, hvis det

skal være rigtig

UBAK, men spørgsmål

om menneskers handlinger

og liv kræver ORD

og refleksion. I det

forårssemester vi

netop har afsluttet,

har vi haft

foredrag, som har skabt

spørgelyst og efterfølgende refleksion, og

det glæder en gammel skaldet forstander.

Jeg tror på, at poesi (digte), prosa (litteratur),

film og fortællinger om historiske

personer og begivenheder, fortællingen om

dit og mit liv, kan give grundlag for refleksion

og forståelse. Således havde vi den

13. juni besøg af Asser Amdisen, som med

udgangspunkt i sin bog »Struensee – til

nytte og fornøjelse«, gav et virkeligt fængende

foredrag om Struensees storhed og

fald. Mange elever havde set »En kongelig

affære« og fik med Assers indsats en større

forståelse for alt, hvad der »måske« var en

følge af oplysningstiden. På 14 måneder

udsteder Struense på kongens vegne 2000

dekreter, som fundamentalt ændrer hele

den økonomiske og politiske struktur. Ud

over at han plejer tæt omgang med dronningen,

tager han privilegier fra adelen

og militæret. I april 1772 får han hugget

hovedet af. Var han en ung idealistisk fusentast,

eller var samtiden helt urimelig

mod et genialt menneske?

More magazines by this user
Similar magazines