Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

105

Straffe ombord på en orlogsmand omkr. 1550. En forbryder styrtes i søen,

en anden kølhales, en tredje får hånden naglet til masten med sin kniv.

Forskibs en sømand der søger et fristed ved at flygte hen i forstævnen. -

Træsnit i Olaus Magnus's Historie om de nordiske folk (1555).

altid være parat til at møde på dækket) så vi i engelsk lov fra

1400'erne.

I Olaus Magnus's berømte værk om de nordiske, spec. det

svenske, folks historie (skrevet omkr. 1530, udgivet 1555), nævner

han kølhalingen (X, 16) :

Har nogen gjort sig skyldig i uvæsen eller voldshandling, binder

man et reb om hans liv og nedsænker ham i vandet på den ene

side af skibet, for derpå, når man har trukket ham under kølen,

at hale ham op på den anden side. Derpå lægger man ham på

ryggen eller maven, om det behøves, for at befri ham for det vand,

han har slugt i dybet, så han ikke omkommer ved kvælning.

Kølhaling men ikke råspring nævnes talrige gange i Johan

III's søartikler af 20/6 1570 67 :

Den allerhyppigste straf, som nævnes i dise 42 paragraffer, er

livsstraf; en enkelt gang nævnes tamp for masten, fængsel og

degradation. Vor gamle bekendte: en kniv gennem hånden på

den, der trækker værget mod nogen ombord (§ 24), træffes også.

More magazines by this user
Similar magazines