Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

I 10

kilderne til de enkelte artikler vist ikke gjort for Danmarks vedkommende,

men det turde være ret nemt at fastslå hvorfra de

kommer 78 .

Når man har påstået, at kølhaling og råspring første gang

træffes i Christian IV's artikler 79 , passer det ikke helt. Kølhalingen

finder vi som sagt i Christian III's artikler 1555, og

selv om råspringet faktisk første gang nævnes her på tryk, har

det dog været i brug tidligere, at dømme efter følgende beretninger

:

Tolder Morten Jensen og Hans Mechelborg i Helsingør skrev

1611 til kansleren Chr. Friis for at viderebringe nogle klager fra

skippere, som var blevet forulempet af kgl. udliggere (kapere).

En hollandsk skipper Cornelis Sivertsen Buck var blevet plyndret

for 20 daler og noget tømmer af kaperen på „Marekatten", som

ovenikøbet gjorde anstalter til at lade ham springe fra råen, - en

trusel der dog ikke blev udført 80 .

Den helsingørske borger Tue Jensen fortæller i sin „tegnebog",

at man 1617 ved Helsmgør havn sænkede Christian IV's berømte

store skib „Gideon". Det var fyldt med sten og skulde bruges som

bolværk til den nye havn. Fra masterne, som ragede op over vandet,

måtte en af kongens bådsmænd springe fra råen 4 gange den

4/8 1617 S1 .

Vore straffe nævnes også i de stadig genoptrykte skibsartikelbreve,

som kongerne udsendte. I begyndelsen var de forøvrigt

ens; Frederik III's artikler af 1/6 1657 og Christian V's af

6/8 1675, som begge på titelbladet ganske vist siger, at de er

forfattede af de respektive konger, er således med så godt som

ingen forandringer lig med Christian IV's fra 1625. Senere blev

de betydeligt udvidet og suppleret med en lang række strenge

straffe.

I Christian V's „Søe-Articler Og Krigs-Rets Instruction" af 27/3

1683 er straffene således sat i system i overvældende grad. De hyppigste

er livsstraf, tamp og fængsel, tab af hyre, tab af bestillingog

hyre, men også en enkelt gang tab af hånd eller af 3 fingre.

Endvidere optræder straffene at få en kniv stukket gennem hånden

til masten, hvis man selv drager kniv, og at bindes til den, man har

myrdet, og kastes i havet.

More magazines by this user
Similar magazines