Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

maritime.museum.dk

Kølhaling og råspring, et par gamle sømandsstraffe, s. 89-132

ii5

derne springe fra råen. Benådninger for de umenneskelige straffe

var heldigvis, tør man sige, hyppige, selv om de måske ikke altid

viste sig at være særlig meget mildere. Som et eksempel kan følgende

nævnes fra et togt til Ostindien i 1620'erne 88 :

En 22-årig mand trak sin kniv i vrede mod en anden og skulde

efter artiklerne egentlig have højre hånd gennemstungen til stormasten

med kniven. Han benådedes dog til at få et slag tamp af

hver menig ombord, ialt 80 slag. De kammerater, der for at skåne

ham slog ham lempeligt med den én favn lange, flettede tamp, fik

til straf hver 4 slag, fordi de havde hånet lovens bud.

I skibslægen Cortemiindes dagbog ombord på „Oldenborg"

på rejse til Java 1672-75 89 får vi et levende indtryk af, hvor

skrapt det gik til ombord blandt de hårdhudede søfolk på de

lange rejser under de mest primitive og uhygiejniske forhold.

Ligesom på et orlogsskib var der en profos (bøddel) ombord;

han havde nok at gøre med at uddele tamp, slå i jern osv. Råspringet

eksekveredes ialt 4 gange: som straf for at prygle overskipperen

(den formastelige blev idømt dødsstraf, men blev benådet

med at springe 9 gange fra råen og modtage 2000( !)

slag, hvad der selvfølgelig alligevel blev hans død), for at ramme

én ved vådeskud og for at stikke med kniv 90 . Det sidste belyses

ved følgende citat:

„ 1. maj blev den første søret holdt over en soldat, som under en

ordstrid havde stukket en gammel matros med en kniv i hånden.

Dommen lød på at gerningsmandens højre hånd skulde nagles

fast til stormasten med en kniv, og at han selv skulde trække den

ud. Der gjordes kort proces med min ven! Men på grund af megen

forbøn og fordi han var den første, blev han benådet med at han

4 gange skulde springe fra storråen to favne dybt i vandet, og da

han kom op af havet, fik han af profossen tre måneders sold (dvs.

12 slag med en armtyk tamp) udbetalt på sin bagdel, så våd han

var. Ovenikøbet måtte han give mig lægebetaling og var dog glad

ved at han slap med dette for dennegang".

Mærkeligt nok nævnes straffen at springe fra råen ikke i de

specielle skibsartikler, der blev udfærdiget for „Oldenborg"s togt

i lighed med alle de andre langfareres 91 . Her er mange hårde

8*

More magazines by this user
Similar magazines